APERIO - SPOLEČNOST PRO ZDRAVÉ RODIČOVSTVÍ

Posláním sdružení Aperio je podpora informované volby, osobní zodpovědnosti, aktivního a vnímavého přístupu k rodičovství.

Aperio_350_normal

APERIO usiluje o zlepšení služeb v mateřství a rodičovství a podporuje rovné zacházení se ženami a muži v rodině a na pracovním trhu.
Chce dosáhnout širší nabídky kvalitních porodnických služeb, lepší informovanosti rodičů, lepších podmínek rodičů na trhu práce, kvalitní a flexibilní legislativy pro osoby pečující o děti a rovnocenného zapojení obou rodičů do péče o děti a rodinu.
K naplnění svých cílů zpřístupňuje Aperio informace, poskytuje poradenství, prosazuje legislativní změny a iniciuje dialog mezi poskytovateli a příjemci služeb.

APERIO podporuje rozvoj občanské společnosti v České republice a účast veřejnosti na občanské diskusi. Iniciuje vedení otevřeného a nekonfrontačního dialogu s profesionály a širší veřejností. Podporuje vyšší podíl občanských organizací a iniciativ na společenských změnách. APERIO spolu-pracuje se státními, soukromými i neziskovými organizacemi včetně zaměstnavatelů.

www.aperio.cz

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250

KŘÍDLA A KOŘENY

Síť mateřských center (Síť MC) vyhlašuje celoroční kampaň jako příspěvek k 20. výročí Mezinárodního roku rodiny vyhlášeného OSN.

www.kridla-koreny.cz
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359