ROSA

Občanské sdružení ROSA se specializuje na poskytování bezplatné, komplexní psychosociální pomoci ženám, obětem domácího násilí.

Rosalogovelkjemné_normal

Občanské sdružení ROSA vzniklo v roce 1993 jako nadace, s ohledem na nový nadační zákon se v roce 1998 přeregistrovalo na občanské sdružení. Pracovnice občanského sdružení ROSA prošly řadou odborných školení a výcviků v České republice i zahraničí.

Cílem sdružení je uznání domácího násilí jakožto  závažného celospolečenského problému a zlepšení systému pomoci ženám, obětem domácího násilí a jejich dětem. Za tímto účelem spolupracuje se státními a zastupitelskými orgány, policií a neziskovými organizacemi zabývajícími obdobnou problematikou v České republice i v zahraničí. 

Informačním a poradenském centru ROSA nabízí:

  • jednorázové i dlouhodobé psychologické poradenství
  • sociální poradneství
  • právní poradenství
  • zprostředkování psychiatrické pomoci
  • podporu v náročné životní situaci

Poskytované poradenství je bezplatné, řídí se etickým kodexem o.s.ROSA. Ke konzultacím je potřeba objednat se na tel. 241 432 466. V letech 1998 - 2006 bylo poskytnuto celkem 3 933 hodinových konzultací 1269 ženám. Více informací o poradenství.

Další služby poskytované o.s. ROSA:

Azylový dům
Občanské sdružení ROSA provozuje také azylový dům a byty s utajenou adresou, kde mohou ženy ohrožené násilím v rodině najít bezpečí a klid pro další řešení jejich situace. K pobytu jsou přijímány ženy s dětmi i bezdětné. 

Telefonická pomoc a SOS linka
Psychosociální poradenství je poskytováno prostřednictvím telefonní linky 241 432 466. která je v provozu ve všední dny během pracovní doby Informačního a poradenského centra (po,út 9-18,
st, čt 9-16, pá 9-15).
Krizová telefonní SOS linka  602 246 102 je v provozu ve všední dny od 9 do 18 hodin a poskytuje krizové poradneství pro oběti domácího násilí.
Od roku 1999 do konce roku 2006 na SOS linku zavolalo 7 667 žen ohorožených domácím násilím.

Internetové poradenství
K problematice domácího násilí poskytujeme poradneství také na e-mailové adrese
poradna@rosa-os.cz .
Poradenství je poskytováno těmto základním cílovým skupinám: 

  • oběti domácího násilí
  • příbuzní a známí obětí domácího násilí
  • odborná veřejnost
  • pracovníci neziskových organizací
  • pracovníci státních institucí

Internetové dotazy jsou odpovídány do 24 hodin (mimo svátky a víkendy).

Prevence domácího násilí

Vedle přímé pomoci ženám, obětem domácího násilí a jejich dětem se organizace zaměřuje i na prevenci domácího násilí. Organizuje přednášky, semináře či konference k domácímu násilí pro odbornou i širší veřejnost, nedílnou součástí aktivit je vydávání informačních letáků, brožur a publikací.


Považujete-li tuto činnost za prospěšnou a máte-li zájem podpořit centrum či utajené azylové bydlení, které ROSA provozuje, můžete tak učinit přímo na účet:

0008399319/0800
Česká spořitelna, Jugoslávská 19, 120 00 Praha 2

http://www.rosa-os.cz/

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250

KŘÍDLA A KOŘENY

Síť mateřských center (Síť MC) vyhlašuje celoroční kampaň jako příspěvek k 20. výročí Mezinárodního roku rodiny vyhlášeného OSN.

www.kridla-koreny.cz
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359