SÍŤ MATEŘSKÝCH CENTER O.S.

posiluje hodnoty rodiny, úlohy rodičů a mateřskou roli ženy ve společnosti, podporuje právní ochranu rodiny, mateřství a rovných příležitostí pro všechny, poskytuje svým členům podporu a metodické vedení, koordinuje společné projekty a kampaně MC, pořádá semináře a konference a spolupracuje se státními i nestátními organizacemi i se zahraničními subjekty podobného zaměření.

Sit_logo07_normal

Mateřská centra zřizují zpravidla maminky na mateřské dovolené a jejich cílem je poskytovat matkám možnost vyjít z izolace, kam se dostávají díky celodenní péči o dítě. Maminky v mateřských centrech nejsou samy ani samy pro sebe a ostatním maminkám, dětem, tatínkům i prarodičům nabízejí:

 • porozumění
 • oázu v nepohodě
 • sociální kontakty
 • příliv nových a důležitých informací
 • podporu rodičů s dětmi
 • seberealizaci žen na mateřské dovolené
 • tvořivé rozvíjení schopností a dovedností
 • poradenství v mnoha oblastech rodinného života
 • vzdělávací a rekvalifikační kurzy
 • spolupráci s obcemi
 • projekty na zlepšení komunitního života

Více informací i seznam mateřských center najdete na:

http://www.materska-centra.cz/ 

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250

KŘÍDLA A KOŘENY

Síť mateřských center (Síť MC) vyhlašuje celoroční kampaň jako příspěvek k 20. výročí Mezinárodního roku rodiny vyhlášeného OSN.

www.kridla-koreny.cz
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359