12838562__1_

Porodní asistentka má totiž na ženu čas...

Autor: Olga von Pohl

Péče porodních asistentek je pro stát levnější a pro ženy pohodlnější. Přesto si za porod bez technologických vymožeností musíme připlatit. Proč? Proč dává naše zdravotnictví přednost nákladné lékařské rutině? A proč vlastně vyhledávat službu, která byla běžná před sto lety? Rozhovor o praxi „porodní báby“ i paradoxech současného českého porodnictví s prezidentkou Unie porodních asistentek Dagmar Suchou.

Dagmar Suchá si na rozhovor udělala čas v náporu příprav kongresu Normální porod (termín konání 10. - 12. května 2007 v Praze). Kvůli němu jí sotva zbývá čas na vlastní soukromou praxi. Ač vystudovaná porodní asistentka, k této práci se vrátila velkou oklikou, na níž nasbírala zkušenosti z nejrůznějších povolání, včetně přivedení na svět a výchovy vlastních dětí. Tahle zkušenosti jí možná propůjčuje nadhled, díky němuž dokáže prosazovat změny v zavedeném porodnickém systému a provětrávat desetiletími ulehlé poznatky. Myšlenka, že k normálnímu porodu vede víc než jedna cesta totiž u nás není ani zdaleka samozřejmá.

Pracujete jako nezávislá porodní asistentka? Co tahle skoro vymizelá profese ženám nabízí?

Profese soukromé porodní asistentky, která se u nás začíná znovuzrozovat, nabízí péči těhotným ženám, pomáhá jim při porodu i po něm. Jedná se o celou škálu služeb, na jejímž začátku je těhotenská poradna. Její výhodou je, že porodní asistentka má na ženu čas a může si s ní popovídat o všem potřebném.

Součástí naší práce jsou i předporodní kursy. Ty v současnosti tvoří asi největší podíl. Je to tím, že porodní asistentky neměly možnost odborného rozvoje v rámci porodní praxe, a tak se uchylují k vedení kursů a zodpovědnost u porodu si na sebe raději neberou. Dále do naší praxe spadá diagnostika těhotenství, vyšetřování během těhotenství, vedení fyziologického porodu, péče o novorozence a péče v šestinedělí…

Znamená to, že žena v péči porodní asistentky nemusí navštěvovat lékaře?

Může i nemusí, to je na její volbě. Ale porodní asistentka vždycky raději volí cestu, kdy žena souběžně navštěvuje i gynekologa. Tahle spolupráce je totiž nutná. Kdyby si i gynekologové uvědomili přínos porodních asistentek, budou s nimi spolupracovat více partnersky. Porodní asistentka totiž mnohdy odhalí víc, než oni prostřednictvím svých vyšetřovacích metod. Ale taková spolupráce se zatím děje jen ve velmi omezené míře.

Jak v praxi vypadá poporodní péče?

Poporodní péčí myslíme návštěvy porodní asistentky po návratu ženy z porodnice. V jejich rámci porodní asistentka podporuje ženu při kojení a pomáhá řešit případné potíže. Kontroluje a ošetřuje porodní poranění, sleduje jak dítě prospívá. Počet návštěv se odvíjí od potřeby dalších ošetření či konzultací, zpravidla jich bývá tak 3-5. Ženy tuto péči jednoznačně vítají. Často se na nás obracejí, když si nevědí rady s kojením – nebyly třeba v porodnici dostatečně zaškolené a kojení se nechce rozběhnout.

Péči porodní asistentky tedy může vyhledat i žena, která nebyla v její péči před porodem?

Samozřejmě. Ženy potřebují v nové životní situaci podporu. Její poskytování je nezbytnou součástí naší práce.

Proč není péče porodních asistentek dostupnější?

To je dáno historickým vývojem. Přibližně do 60. let minulého století působily v našich zemích porodní asistentky, které pomáhaly u porodů doma. Ale postupně byly veškeré porody přesunuty do porodnic, protože tamní podmínky byly lepší, hygieničtější a „celkově socialističtější“. Nicméně i pak existovaly porodní asistentky, které vykonávaly návštěvy po porodu. V 70. letech však vnikla do porodnictví technika a s ní silná vlna maskulinizace. Začaly ultrazvuky, monitorování a podobně, což byl celosvětový trend. Velkou moc u porodu dostali lékaři, svoji roli sehrál také farmaceutický průmysl. Všechny tyhle faktory přispěly k tomu, že porodnictví se stalo jakousi technickou a mužskou záležitostí. Takže od jisté chvíle porodní asistentky už neasistovaly ženám, ale lékařům.

Tento vývoj se odehrál i v jiných zemích, přesto tam existují dostupné alternativy k lékařsky vedenému porodu. Čím to, že třeba v Německu či Rakousku porodní asistentky „nevyhynuly“?

Protože tam fungoval privátní sektor a soukromé osoby mohly mít vlastní praxi. To u nás nešlo.

Zaznamenává UNIPA nárůst zájmu o služby porodních asistentek?

Ano. Stoupá zájem o těhotenskou poradnu vedenou porodní asistentkou i zájem o poporodní péči. V souvislosti se současným baby boomem také roste počet porodů mimo zdravotnická zařízení. V Praze jsou však tyto služby snáze dostupné, protože místní populace je lépe finančně zajištěná.
V jiných regionech je zájem také, ale ženy často nemohou žádnou porodní asistentku sehnat, protože se u nich tento typ péče neposkytuje. Anebo je pro potenciální klientky finančně nedostupný, protože pojišťovna hradí pouze jednu návštěvu v těhotenství a tři návštěvy po porodu.

Na kolik ženu přijde jedna návštěva porodní asistentky?

Nemáme žádné interní taxy, ceny jsou smluvní. Částka se pohybuje kolem dvou až tří set korun za návštěvu v poradně, záleží na konkrétní porodní asistentce. Pokud se jedná o návštěvu doma, přičítá se k ceně doprava.

Co brání tomu, aby péči porodní asistentky platily i u nás pojišťovny? Nebylo by to v konečném důsledku pro naše zdravotnictví levnější?

Jednoznačně ano. To vyplývá nejen z celoevropských výzkumů, ale uvědomují si to i zdravotní pojišťovny. Zatím však nevznikl dostatečně silný tlak veřejnosti na to, aby učinily potřebné kroky.

Jak se ve snahách, aby péče porodních asistentek byla hrazená zdravotními pojišťovnami angažuje UNIPA?

UNIPA se účastní tzv. dohodovacího řízení s pojišťovnami, kde se rozhoduje o výkonech, které budou hrazeny, výších plateb za výkony a podobně. Intenzivně pracujeme na tom, aby bylo více výkonů hrazených pojišťovnou a péče porodních asistentek byla ženám dostupnější.

Za jakým účelem UNIPA původně vznikla?

Unie porodních asistentek vznikla za účelem podpory, vzájemné spolupráce, dalšího vzdělávání porodních asistentek a prosazování náležitého finančního ohodnocení jejich práce. Chceme, aby si stávající zdravotnický systém uvědomil potřebnost porodních asistentek a aby pojišťovenský systém přišel na to, že naše péče je opravdu levnější. Stát tak ušetří a zároveň to bude přínosné pro klienty. V loňském roce proběhl i u nás Světový týden respektu k porodu. Výstava Umění porodit, která se v jeho rámci konala měla velký úspěch.

Co se chystá letos?

Letošní Týden respektu k porodu naváže na ten loňský, mimo jiné dalším ročníkem výstavy Umění porodit, která se bude skládat ze dvou částí – informačně praktické a umělecké. Jednou z hlavních událostí bude zveřejnění dokumentu „10 kroků k optimálním porodnickým službám“. Tento dokument shrnuje deset vědecky podložených zásad, které jsou k matce i dítěti při porodu nejpřátelštější.

Jaké proběhnou doprovodné akce?

Chystají se besedy a promítání filmů. Středobodem výstavy a veškerého dění v průběhu Světového týdne respektu k porodu bude informační koutek. Výstava je určena především laické veřejnosti, proto je zaměřena převážně osvětově. Odborníci, ale nejen oni, budou mít možnost zúčastnit se kongresu Normální porod. Tam proběhne celá řada zajímavých přednášek odborníků z celé Evropy, dokonce i z Afriky. Světový týden bude doprovázet veletržní expozice Baby expo, kde se budou prezentovat firmy jejichž výrobky jsou určeny těhotným ženám, rodičkám, miminkům atd., která celé rodině poskytne široké spektrum informací.

Domníváte se, že Světový týden respektu k porodu, respektive kongres Normální porod, by mohl zapůsobit na zákonodárce, kteří rozhodují o nastavení zdravotnického systému? 

Světový týden respektu k porodu je zaměřen především osvětově a proto chceme aby jeho význam přesáhl pouhých sedm dní v roce a stal se určitým mezníkem. Protože dokud nevznikne tlak ze strany veřejnosti, samy změny těžko prosadíme. Je třeba, aby vznikla poptávka. Naší snahou je představit v rámci Týdne mezinárodní Iniciativu za služby přátelské k matce i dítěti a iniciativu Normální porod, což bude výzva nejen směrem k laické veřejnosti. Informovanost o vývoji v tomto oboru je totiž u nás stále dost špatná.

Pro gitU připravila Olga von Pohl

Poznámka AZ RODINA.cz: porodní asistentky můžete najít na našich stránkách podle místa působení a požadované služby 

Zdroj:
TA gitA, 27.4.2007, http://www.ta-gita.cz/

12990150
11112922

JAK PROŽÍT ŠESTINEDĚLÍ V POHODĚ

Období počátků mateřství bývá obecně společností vnímáno jako jedno z nejkrásnějších v životě ženy. Někdy se ovšem dostatečně nezdůrazňuje, že se vždy jedná o náročný životní úsek. I když porod proběhl dobře, maminky se mohou zpočátku cítit zaskočeny tolika změnami a nároky novorozeného miminka. To na začátku potřebuje fyzický kontakt s matkou prakticky dvacet čtyři hodiny denně, aby se dobře rozeběhlo kojení, dítě bylo spokojené a mohlo se ideálně vyvíjet. Období šestinedělí je zároveň také velmi důležité pro samotnou matku. Potřebuje hodně odpočívat a nabírat síly na další měsíce a roky mateřství.

Darujte tu nejjemnější dětskou kosmetiku HiPP

Přemýšlíte o pěkném, ale i praktickém dárku pro novopečenou maminku, miminko nebo kamarádku s citlivou pletí? Kosmetika HiPP patří mezi to nejkvalitnější, čím můžete dětskou i dospěláckou pokožku potěšit.

NE KAŽDÁ ŽENA CHCE PORODIT DOMA, ALE VĚTŠINA ŽEN POTŘEBUJE SVOJI PORODNÍ ASISTENTKU!

České zdravotnictví se rádo chlubí svými úspěchy v oblasti porodnictví a neonatologie, zejména jednou z nejnižších úmrtností novorozenců. O čem se ale mluví podstatně méně, je (ne)svoboda matek v porodnicích, množství rutinních, ale často zbytečných invazivních lékařských zákroků a separace dítěte, či nemožnost rodit v porodním domě či doma se zajištěnou péčí, za což leží odpovědnost výhradně na státu. Země, které nabízejí daleko pestřejší systém péče během porodu, přitom mají statistické výsledky srovnatelné, některé dokonce i lepší, například severské státy.

JAK CVIČIT V TĚHOTENSTVÍ? DOBRÁ JE GRAVIDJÓGA

Těhotenství není nemoc a rození dětí je pro ženu přirozeným údělem. Nejlepší pohybová aktivita v těhotenství je GRAVIDJÓGA.

KDYŽ UŽ TO PO PORODU NENÍ TAM DOLE JAKO DŘÍV

Depilace intimních partií je dnes samozřejmostí. Zřejmě i proto ženy začaly řešit, jak vypadají na intimních místech. Nejmodernější metoda rejuvenace ženského vnějšího genitálu přístrojem ProtégeIntima a laserové ošetření g-set přináší bezbolestné řešení – vyhladí pokožku, srovná asymetrie, stáhne povolenou pochvu po porodu a poradí si i s inkontinencí.

JAK POZNÁM, ŽE JSEM TĚHOTNÁ?

Pro potvrzení těhotenství už dnes stačí zajít do lékárny a koupit si kvalitní těhotenský test. Tušíte od kdy se těhotenské testy využívají a jak fungují? Věděli jste, že už si můžete koupit i krevní těhotenský test, který umožňuje rychlou a přesnou diagnostiku v klidu domova?

DOPŘEJTE SVÝM DĚTEM KOSMICKÝ KOMFORT

Která z nás by si nepřála, aby se naše miminko cítilo jako v bavlnce? A to bez ohledu na to, jaké panuje počasí, zda chodíme pěšky nebo jezdíme převážně autem, zda trávíme většinu času ve městě nebo v přírodě. A určitě by se nejedné z nás ulevilo, kdybychom mohly tuto starost úplně pustit z hlavy a mít jistotu, že je dětem prostě krásně, a jen si užívat společné chvíle.

LÁTKOVÉ PLENY - JAK VYBRAT TY PRAVÉ V RŮZNÝCH SITUACÍCH?

Rozhodli jste se svému dítěti dopřát látkové pleny? Pravděpodobně při jejich výběru přijde na pořad dne některá z těchto praktických otázek. Možná budete přemýšlet, co za plenky zvolit do šátku, nebo jak látkovat, když nemáte moc místa na sušení. Někoho zajímá, jak při látkování co nejvíce ušetřit náklady a jiný chce ušetřit vlastní práci. Určité pleny sedí drobným dětem a jiné malým „pucínkům“. Ideální typ pleny pro vás se liší v různých situacích. Na 6 typických otázek při používání látkových plen odpovídaly látkovací poradkyně a zkušené maminky z týmu Brány k dětem – největšího českého ochodu s ekologickými potřebami pro děti i celou rodinu.

DĚTI A CHEMIE K SOBĚ NEPATŘÍ!

Zodpovědným rodičům nejspíš není třeba vysvětlovat, jaké riziko představuje pro jejich děti chemie, běžně používaná v domácnosti. Možná ale spousta z nás netuší, že se škodlivými látkami mohou děti přijít do styku také nošením některého oblečení a užíváním hygienických potřeb či kosmetiky. Je potřeba si uvědomit, že i malé množství může při dlouhodobém působení nadělat velké škody na zdraví celé vaší rodiny. Pro ty, kteří nechtějí nic riskovat, jsme dali dohromady několik tipů, jak se obejít bez chemie.

Jako maminčino pohlazení Bupi Baby mycí pěna – dotek přírody pro vaše děťátko

Pokud jste si právě přinesli z porodnice domů malinkatý vrnící uzlíček, je vám naprosto jasné, že pro své miminko potřebujete jen to nejlepší, nejněžnější a nejzdravější. A nejen pro novorozence je určená jemná a maximálně šetrná Bupi BABY mycí pěna s vysokým obsahem přírodních složek, ocení ji také všichni alergici a lidé s citlivou pokožkou.

KLIDNÉ MATEŘSTVÍ? UŽÍVEJTE SI HO I VY!

Trápíte se tím, že vaše miminko nespí a je neklidné? Hledáte odpověď na otázku, zda je skutečně v bezpečí a zda pro něj děláte to nejlepší? Těšila jste se na mateřskou dovolenou, ale trápí vás jen stres a obavy?

NOSTE SVÉ DĚTI POHODLNĚ

Rádi bychom vám představili babynosítka značky Tula. Nosítko je praktickým pomocníkem maminek a tatínků. Oceníte jej jak při běžných domácích činnostech jako je uklízení, vaření – kdy se děti „pletou pod nohy“ a nebo chtějí nosit či vidět, co právě maminka vaří.

KRÁSNÝ DĚTSKÝ NÁBYTEK Z MASIVU

Čekáte miminko, jste čerství rodiče nebo už máte odrostlejší dítě a přemýšlíte jaký nábytek vybrat do dětského pokoje? Kvalitní dětský dřevěný nábytek najdete v nabídce firmy Domestav s.r.o. Jedná se o českou společnost, která se specializuje na masiv a zdravé spaní. Kromě kvality nepodceňuje firma ani design, takže vaše dítě bude z nového pokojíčku určitě nadšené. Přesvědčte se sami.

CHCI SVŮJ POROD!

Online formulář, kterým oslovíte odpovědné úřady a politiky. Cílem iniciativy Chci svůj porod je umožnit především ženám, maminkám, budoucím maminkám a nejen jim oslovit odpovědné úřady a politiky, sdělit jim svůj názor, své potřeby a zkušenosti a požadovat od nich, aby se současnou neuspokojivou situací v péči o těhotné a rodičky a systematickým porušováním jejich práv a práv jejich dětí důkladně zabývaly. Cílem této iniciativy není propagovat porody doma, ale prosazovat právo ženy zvolit si svobodně místo porodu i poskytovanou zdravotní péči.

POMOC PŘI PLOCHÝCH ČI VPÁČENÝCH BRADAVKÁCH - AVENT NIPLETTE

Niplette je revoluční vynález...je jednoduchý, bezbolestný a může být použit ženou v každém věku

O AVENTU

AVENT je jediný speciálně navržený program pro krmení, aby pro vás a vaše dítě byl co nejjednodušší...

Asekol_cervene_k_200x600px__03
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359