PRAŽSKÉ MATKY

Pražské matky jsou občanské sdružení, které usiluje o zlepšení stavu životního prostředí, o zvýšení zájmu veřejnosti o tuto problematiku, a především o odpovědnější přístup občanů i veřejné správy. První akce Pražských matek začaly v zimě 1988-89, kdy bylo potřeba reagovat na kritické hodnoty znečišťujících látek v pražském ovzduší a na naprosto nevyhovující smogovou vyhlášku. V květnu 1989 uspořádaly Pražské matky první demonstraci v tehdejším Československu upozorňující na neřešené enviromentální problémy a požadovaly pravdivé informace o stavu životního prostředí.

Logo_pmatky_thumb_cerne_normal

V současné době se Pražské matky věnují zejména projektům souvisejícím s dopravní problematikou a v rámci Koalice SOS Praha pomáhají řešit kromě celopražských problémů s dopravou i problémy se zelení a suburbanizací města. Jde např. o změny v územním plánu a budování městského okruhu.

1/ Doprava

V rámci dopravy se PM soustřeďují zejména na nejslabší účastníky silničního provozu. Ve spolupráci s MHMP se věnují projektům Bezpečných cest do školy, které se snaží o zklidňování dopravy na pravidelných cestách dětí do školy (plánujeme, tj.mapujeme cesty dětí do školy s jejich pomocí a ve spolupráci s odborníky navrhujeme zlepšení s cílem, aby na nich nedocházelo k nehodám, nebo aby nebyly následky nehod byly méně závažné). Chtěly bychom, aby postupně byly zmapovány cesty do všech pražských škol.

2/ Problematika hluku

PM se zabývají také vlivem dopravy na znečištění pražského ovzduší hlukem, spolupořádaly seminář o hluku.

3/ Tempo 30 a zklidňování dopravy

PM propagují - semináře a prezentace - omezení rychlosti v obydlených oblastech na 30 km/h, které je pro město bezpečnější. Snížení rychlosti zmírňuje následky nehod a znamená i menší zátěž pro životní prostředí, jak vzhledem k hluku tak i znečištění ovzduší. Ve spolupráci s Ústavem pro ekopolitiku uspořádaly Pražské matky seminář o dvaceti letech německých zkušeností se zónami Tempo 30 a další semináře o zklidňování dopravy.

4/ Ovzduší

Již od počátku existence o.s. PM upozorňují na zdravotní důsledky znečištění ovzduší vlivem dopravy a na situaci, kdy jsou povolené hygienické limity beztrestně překračovány.

Více informací naleznete na:  http://pmatky.ecn.cz/

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250

KŘÍDLA A KOŘENY

Síť mateřských center (Síť MC) vyhlašuje celoroční kampaň jako příspěvek k 20. výročí Mezinárodního roku rodiny vyhlášeného OSN.

www.kridla-koreny.cz
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359