ROSA - SPOLEČNOST PRO EKOLOGICKÉ INFORMACE A AKTIVITY

posláním je šířit myšlenky souladu člověka s přírodou a princip trvalé udržitelnosti, a to výchovou, osvětou a vlastním příkladem, pomáhat jejich uvádění do života. U vědomí naléhavosti globálních problémů nabízet řešení na osobní, místní, regionální i vyšší úrovni.

Rosa_ekolog_logo_normal

Těžiště naší činnosti je preventivní péče o životní prostředí a snaha o podporu spolupráce a komunikace mezi rozhodujícími sektory ve společnosti - samosprávou, státní správou, vědeckým výzkumem, veřejností a podnikatelskou sférou. Chceme občanům zpřístupnit objektivní a všestranné informace o životním prostředí, o ekologických problémech a jejich řešeních. Chceme přispívat k vytvádření ekologického povědomí obyvatelstva a budování občanských struktur, které působí jako protiváha jednostranným politickým či ekonomickým rozhodnutím.

K naplňování svých cílů Rosa využívá více forem práce:

EKODÍTĚ - šťastné dítě...

Zajímá Vás dětská plenková problematika?
Podívejte se na stránky www.rosa.ecn.cz/ekodite


další info naleznete na www.ekospotrebitel.cz či www.rosa.ecn.cz

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250

KŘÍDLA A KOŘENY

Síť mateřských center (Síť MC) vyhlašuje celoroční kampaň jako příspěvek k 20. výročí Mezinárodního roku rodiny vyhlášeného OSN.

www.kridla-koreny.cz
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359