JAK SI PORADIT S DĚTSKÝM VZDOREM

Autor: Jan-Uwe Rogge

Období vzdoru, které nastupuje kolem osmnáctého měsíce života dítěte a může se protáhnout až do pátého roku, je důležitá etapa života. Akceptovat osobitost dítěte znamená také přijímat jeho druhou stránku: jeho svéhlavost, potřebu sebevymezení, prosazení své vůle, nedostatek tolerance vůči frustraci a dosud nevytvořenou schopnost snášet delší dobu psychické napětí.

Jak_si_poradit_s_detskym_vzdorem_normal

Dítě subjektivně vnímá mnoho příkazů a zákazů velmi negativně. Musí třeba přerušit hru, nebo zahlédne nějakou věc a nedostane ji. Reaguje frustrací. Jeho zklamání pak okolí pocítí na vlastní kůži. Dítě se dostává do bludného kruhu emocí. Ztrácí kontakt s okolím, samo nevnímá svůj křik, je úplně bez sebe a nereaguje na domluvy ani pohrůžky. Vzdor nemá žádný účel. Není cílený, neznamená mocenský boj. Protože není proti nikomu namířen, nelze ho brát osobně, a už vůbec nemá smysl dítě v takových situacích trestat. Takový vzdor nemá nic společného s neposlušností, trucovitostí, tvrdohlavostí, nebo snad dokonce bezohledností nebo rozjíveností.

Na počátku období vzdoru, tedy kolem druhého roku života, se záchvaty vzdoru objevují tím spíše, čím víc je dítěti bráněno v uskutečňování jeho záměrů, čím víc je omezována svoboda jeho pohybu. Únava může vzdor probudit ještě rychleji, případně může záchvatu dodat na intenzitě. Pět až sedm záchvatů denně není v této době žádnou vzácností. Kolem třetích na­rozenin se jejich četnost mnohdy sníží, ale stupňuje se jejich síla. Podněty mohou být v této fázi různé.

Dítě chce samo“, ale samo ještě neumí“. Je přesvědčeno o svých schopnostech, ale nedaří se mu uspět tak, aby se ukázal viditelný výsledek jeho úsilí. Nemám ti pomoci?“ I po takové větě může následovat výbuch hněvu.

Nebo je dítě hluboko ponořené do své hry. Najednou se objeví rodiče a přeruší ji: Pojď, miláčku. Jdeme ven!“ Emocionální exploze je pak zcela pochopitelná.

Nebo je dítě zvyklé na určité rituály, které se musí měnit následkem vnějších okolností (přichází či přijíždí návštěva, odjíždí se na dovolenou). Dítě reaguje na změnu rituálů zklamáním, které se projevuje frustrací, výbuchy vzteku a křiku.

Stává se, že zvídavost dítěte je trvale omezována rodičovským Ne!“ a že rodiče dítě neberou vážně. Pak dítě revoltuje, brání se, a protože se dosud neumí bránit slovně, upadá do nezvladatelných záchvatů vzdoru.

Významu a dynamice dětských záchvatů vzdoru můžeme porozumět, porozumíme-li vývojovému kroku, který dítě činí v této době, mezi druhým a pátým rokem života. Rozvíjí své tělesné zdatnosti: chce se samo oblékat, chce samo jíst, chce všechno dělat samo. A všechno chce dovést do konce proto se zlobí a protestuje, když mu někdo pomůže a přeruší tím jeho aktivitu.

Zároveň je dítě hrdé na svou právě nabytou svobodu pohybu. Zato na všechno, co tuto svobodu hodlá omezovat (byť by to byly pásy v autě), reaguje výbuchem.

Mezi druhým a pátým rokem života se mnoho věcí dává do pohybu. Dítě se musí rozloučit se svým životem mazlíčka. Rozšiřuje svůj akční rádius. Otevírají se mu nové horizonty a nové možnosti. Prostory, které tím získává, jsou nejen výzvou, ale také pramenem úzkosti a nejistoty.

Proto tolik dětí ve věku vzdoru tak naléhá na dodržování jasně daného řádu a pevně daných rituálů. Některým rodičům se jejich děti jeví jako úplní fanatici pořádku. Sebemenší porušení zaběhaného chodu věcí berou děti jako osobní útok na ně a jejich potřeby. Plyšový medvídek musí sedět na polštáři přesně v určité pozici. Rituál dobré noci musí probíhat podle nezměnitelného pořádku. Pohádka se musí předčítat vždy ve stejném tempu a stejným tónem. Oblékání a svlékání musí probíhat v ustáleném sledu. Koupání se musí dít vždy stejně jako poprvé A jakmile nastávají změny, dostaví se záchvaty protestu, odmítání a vzdoru.

Vzdor je projev vnitřního napětí, které je výsledkem vývojových skoků. Dítě se učí říkat , je hrdé na své kompetence, a přece musí dodržovat nejrůznější hranice a pravidla, musí přijmout, že leccos ještě neumí, nemůže nebo nesmí. Každé dítě neprojevuje stavy vnitřního napětí hned záchvaty vzdoru některé děti se odreagovávají cumláním palce, stížnostmi ke svému plyšovému zvířátku, houpáním na houpačce.

Chtějí-li být rodiče průvodci svého dítěte ve fázi vzdoru, měli by mít na paměti:

  • Vzdor není namířen proti otci ani matce. Není projevem narušení vzájemného vztahu, je naopak výrazem narušení obvyklého chodu věcí. Dětem připadá, že dospělí narušují či porušují jejich pravidla, rituály, pořádek, svět jejich představ.
  • Vzdorem nehodlá dítě vnutit rodičům svou vůli. Jeho vzdor není odmítáním ani zneuznáním autority dospělého. Proto je třeba pečlivě rozlišovat vzdor od neposlušnosti a svéhlavosti.
  • Ve věku vzdoru dítě vysloveně vyžaduje lásku, je příchylné, vyhledává bezpečí, a to zejména v noci. Tak mohou děti ve fázi vzdoru působit jako rozpolcené: celý den nepokojní hledači, kteří upadají do jednoho záchvatu vzdoru za druhým, se s příchodem večera plíží za matkou a otcem do manželského lože a nemohou se nabažit mazlení a rituálů. Ráno, sotva otevřou oči, jsou z nich zase lotříci k pohledání.

Je tedy zřejmé, že záchvat vzdoru nevyřešíme žádnou pedagogickou technikou. Na to jsou jednotlivé případy až příliš rozdílné. Každé dítě je docela jiné. Proto mějte prosím na paměti následující zásady:

  • Záchvaty vzdoru se nesmí trestat! Křik, pohlavky, rány a výprasky to všechno co nejrozhodněji pusťte z mysli! Jen to zhoršuje situaci.
  • Záchvaty vzdoru obvykle nelze zastavit. Pokud to jde a podaří se to, je třeba zůstat s dítětem, být mu oporou a ukázat mu svou přítomností, že ho bereme vážně. Když to zvládneme, měli bychom pokračovat v načatém díle, ať už jsme dělali cokoli.
  • Někdy pomůže poslat dítě do jeho pokoje a vyčkat. Ve svém pokoji může dítě vybít svůj vzdor. Pokud to jde, měli bychom říci: Až se uklidníš, můžeš zase přijít!“ Pokud dítě místnost opustit odmítá nebo nevnímá, můžeme odejít sami. To je výborné řešení zejména v případech, kdy jsme sami rozčileni a hrozí výbuch i u nás.
  • Měli bychom si všímat, za jakých okolností nejčastěji dochází k záchvatům vzdoru. Jestliže dítě reaguje rozčilením a výbuchem vzdoru na to, že ho ostatní vytrhují z činnosti, pak má určitě smysl dítěti vždy předem oznámit, kdy máme v úmyslu s ním například někam odejít. Dítěti je třeba dát možnost přerušit svou činnost smysluplně nebo ji dovést ke zdárnému konci. Jestliže se dítě kupříkladu pouští do svých prvních pokusů o ovládnutí lžíce a nedaří se mu dostat polévku až do úst, nepomáhejme mu hned, nechme dítě, ať si samo vyzkouší, jak na to. Neúspěchy se dítě učí a pak je spíš ochotno nechat si pomoci.
  • Občas může zapůsobit překvapivá reakce okolí a humor.

Zdroj:

Ukázka z knihy Výchova dětí krok za krokem (Portál 2007): 

 

http://obchod.portal.cz/produkt/vychova-deti-krok-za-krokem/

Azrodina_portal_250x250
Radek_banga_-_v_prodeji_250x250

Historický úspěch pro Českou republiku, český seriál #martyisdead získal cenu Emmy známou jako televizní Oscar

Mezinárodní akademie televizních umění a věd dnes vyhlásila v New Yorku internetový seriál #martyisdead jako vítěze mezinárodní ceny Emmy. Stalo se tak v průběhu slavnostního ceremoniálu 48. ročníku International Emmy Awards, který se letos poprvé konal online. Seriál o aktuálním tématu kyberšikany se stal historicky prvním českým seriálem, který získal tuto prestižní cenu. Emmy v kategorii krátkých seriálů převzali během online přenosu producenti Milan Kuchynka a Vratislav Šlajer. Spoluproducentem je i Jakub Koštál, režisérem Pavel Soukup.

KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ! - UKÁZKY ZPĚTNÉ VAZBY

Reakce žáků, studentů, pedagogů i rodičů na preventivní program Radky Bangy.

VYŠEL PŘEPRACOVANÝ MANUÁL PRO SPOKOJENÉ RODIČE, DĚTI I UČITELE – KNIHA RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN

Původní kniha Respektovat a být respektován vyšla v r. 2005 a od té doby se jí prodalo téměř 100 000 kusů. Za těch 15 let od vydání vyšla nová literatura, realizovaly se stovky kurzů se stejnojmenným názvem. A tak se autoři rozhodli knihu přepracovat. Z původní čtveřice autorů se toho ujaly J. Nováčková a D. Nevolová. Na více než 350 stranách autorky rozkrývají, jak vychovávat děti k sebeúctě a zodpovědnosti. Pomáhají porozumět potřebám dítěte a upozorňují na velká rizika metod, kterými jsou děti vedeny k poslušnosti i na neblahé důsledky takového jednání. My dospělí samozřejmě většinou vše děláme v dobré víře, že pro děti činíme jen to nejlepší, jenže opak bývá pravdou...

Za staré mobily pomoc do dětských domovů

Sběrová kampaň společnosti ASEKOL s názvem Věnuj mobil pravidelně pomáhá dobročinným organizacím. Za sběr vysloužilých mobilních telefonů daruje ASEKOL nové mobilní zařízení vybrané organizaci a navíc se postará o správnou ekologickou likvidaci starých zařízení. Letos se do této sběrové kampaně zapojili i zaměstnanci společnosti Avast, kteří během jednoho roku sesbírali 173 starých nefunkčních mobilů a odevzdali je k odborné recyklaci. Za tento počin ASEKOL věnoval 2 nové přístroje, které byly předány organizaci Dejme dětem šanci.

DĚTI SE VE ŠKOLKÁCH SKVĚLE BAVÍ

Současné školky umí děti patřičně zaujmout. Stačí několik málo okamžiků a dítě si nové prostředí školky velice oblíbí. Školky totiž nabízí nejen seznámení se stejně starými dětmi, ale naučí je mnohé činnosti zábavnou formou, takže si ani nevšimnou, že se učí něco, co se jim bude v budoucím životě dost hodit.

UKAŽTE DĚTEM PESTROBAREVNÝ SVĚT

Víte, kolik odstínů zelené se objevuje ve světě kolem nás? Proč si muži pořád pletou růžovou a fialovou? Už v dětství je důležité naučit se barvy správně rozeznat a pojmenovat.

KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ!

HUDEBNÍ PROGRAM zaměřený na PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ úspěšně probíhá již od r. 2011, kdy vznikl pod záštitou zmocněnkyně vlády ČR pro lidská práva Moniky Šimůnkové. RADOSLAV "GIPSY" BANGA se s žáky a studenty podělí o svůj osobní příběh i své zkušenosti a motivuje je k aktivnímu a smysluplnému životu bez násilí, konzumace drog, xenofobie, rasismu, intolerance, agrese, kriminality a dalších variant rizikového chování.

Jak kondolovat na pohřbu a psát kondolenci

Ztráta člověka je bolestivou událostí jak pro nejbližší rodinu a přátele zesnulého, tak pro jeho širší okolí. Pokud jste se dozvěděli o úmrtí prostřednictvím smutečního oznámení, parte nebo od pozůstalých, je vhodné vyjádřit soustrast jeho nejbližším. Způsob kondolování se odvíjí od toho, zda se pohřbu účastníte osobně, nebo chcete kondolenci předat poštou.

SKVĚLÝ RYCHLÝ MOUČNÍK PRO NEČEKANOU NÁVŠTĚVU VÁS NAUČÍ MARKÉTA PAVLEJE V GOURMET ACADEMY

Taky máte svých pár oblíbených moučníků, které jedete pořád dokola a chtěli byste zase překvapit něčím novým? Hledáte něco osvědčeného, co nedá moc práce, ale výsledek bude tak úžasný, že se po něm okamžitě zapráší? Přesně takový moučník jsem se naučila na Kurzu jarního pečení s Markétou Pavleje (v rámci Gourmet Academy). Galleta má navíc tu výhodu, že je velmi variabilní, takže při jednom pečení, uspokojíte i rozdílné chutě členů rodiny a hostů.

LEU BRAIN STIMULATOR - DIDAKTICKÁ HRA OD 4 DO 104 LET!

Zábavná a poutavá hra s pedagogicky vysokou hodnotou pro lidi všech věkových kategorií ( s výjimkou malých dětí do 3 let). U dětí stejně jako u dospělých je mozek stimulován různými způsoby a tímto je podporován ve svém vývoji. Díky velkému množství čím dále tím náročnějších úkolů a ještě mnohem vyššímu počtu variací her zůstane hra vždy výzvou, která znovu a znovu upoutá děti a dokonce i lidi ve vysokém věku.

NEWSLETTER bEDUin - TÝDENNÍ PRŮVODCE SVĚTEM VZDĚLÁVÁNÍ

Přináší inspirativní informace pedagogům, rodičům i všem ostatním, kteří se o vzdělávání zajímají. V aktuálním vydání se můžete např. podívat jaká jídla dostávají děti ve školních jídelnách v různých zemích světa nebo se dozvědět víc o novele zákona o ochraně veřejného zdraví, která nutí rodiče k očkování. Setkáváte se ve škole s nesnášenlivostí? Podívejte se na praktický manuál pro učitele Chci to řešit! Pokud se přihlásíte k odběru, můžete pravidelně dostávat informace k zajímavým tématům i v dalších týdnech.

HLEDÁTE DOBRÉ KURZY ANGLIČTINY, KTERÉ BAVÍ DĚTI I DOSPĚLÉ? ZKUSTE MORTIMER ENGLISH CLUB!

Výuka jazyků, konkrétně angličtiny může vypadat různě, a většinou tomu odpovídají i výsledky. Pokud nechcete pořád dokola začínat v nezáživných kurzech nebo odradit děti hned z počátku nudnou výukou, zkuste MORTIMER ENGLISH CLUB. Díky těmto kurzům se naučíte anglicky zábavně a všemi smysly. V nabídce jsou kurzy angličtiny pro děti, dospělé i seniory. Kurzy mohou být inspirací i pro všechny, kteří hledají zajímavou možnost pracovního uplatnění nebo podnikání.

PROČ ZAČÍT S EKOLOGICKOU VÝCHOVOU U DĚTÍ

Děti, které vidí rodiče, jak třídí odpad, to dělají samy. Naučí se to, protože rodiče odpad třídí. V rodinách, kde se odpad automaticky třídí, se takto nenápadně pěstuje "pečovatelský" vztah k přírodě. Ve školách pomáhají vzdělávací projekty společnosti ASEKOL.

Asekol_cervene_k_468x60px__05