OBČANSKÁ INSPIRACE

Sdružení Občanská inspirace (založeno v roce 1998) je nezisková organizace, která provozuje dvě komunitní střediska v Praze 6 – Bubenči a v MČ Praha 14 – Černém Mostě a zabývá se těmito činnostmi :

Logo_oi_bar_lez1_normal

  • rozvíjí komunitní, kulturní a sociální život obyvatel v místě svého působení;
  • provozuje bezplatnou sociálně právní poradnu;
  • realizuje osvětové a vzdělávací aktivity pro děti i dospělé;
  • organizuje volnočasové aktivity pro děti a rodiče_(Studio inspirace, Centrum inspirace a tvořivosti);
  • připravuje ekovýchovné programy pro předškolní a školní pražské děti;
  • zabývá se problematikou rovných příležitostí žen nejenom na trhu práce_a problémem sociálního vyloučení žen;
  • podporuje chráněné dílny a propaguje práci hendikepovaných lidí_prodejem jejich výrobků v Minigalerii Inspirace a pravidelným_pořádáním_výstav výtvarných a řemeslných prací hendikepovaných lidí.

Projekty sdružení jsou určeny dětem i dospělým, zejména obyvatelům okolních čtvrtí, dále hendikepovaným lidem a jejich terapeutům z celé ČR.

V prostorách Občanské inspirace na Černém Mostě dnes působí činorodé komunitní kulturně-sociální centrum navštěvované především obyvateli okolních sídlišť, dospělými i dětmi. V bubenečském Centru inspirace a tvořivosti se snažíme, aby tento název nebyl jen pojmem, ale měl i konkrétní, zajímavou a inspirativní náplň pro více než tři sta dětí a rodičů, kteří týden co týden navštěvují naše kroužky,  kurzy a programy pro rodiny.

Smyslem a cílem naší práce je zejména podpora rozvoje občanského života v místech, kde působíme. Našimi aktivitami rozšiřujeme nabídku kulturních a volnočasových možností i sociální služby pro občany z blízkého i vzdálenějšího okolí našich center/pracovišť.  

Sdružení Občanská inspirace
Kučerova 768 , 198 00 Praha 9
(zhruba 100 m od konečné metra B Černý Most směrem k CČM)
Tel. 281918473, 776/046112
E-mail: info@obcanskainspirace.cz

Centrum inspirace a tvořivosti
Charlese de Gaulla 18 (budova MŠ – přízemí)
160 00 Praha 6 – Bubeneč
tel.: 721/770462
E-mail: helena@obcanskainspirace.cz

Bližší informace o Občanské inspiraci, jejích činnostech, kurzech a kroužcích najdete na www.obcanskainspirace.cz.

Na webových stránkách si můžete také stáhnout pásmo krátkých animovaných filmů INSPIRACE PRO ROVNÉ ŠANCE.

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250

KŘÍDLA A KOŘENY

Síť mateřských center (Síť MC) vyhlašuje celoroční kampaň jako příspěvek k 20. výročí Mezinárodního roku rodiny vyhlášeného OSN.

www.kridla-koreny.cz
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359