11488786

UMÍTE SE POHÁDAT?

Autor: Serge a Carolle Vidal-Graf

Jak bude hádka mezi partnery vypadat, to závisí na tom, jaký „koktejl“ vznikne spojením dvou různých osobností. Může existovat mnoho různých kombinací: Cholerik s necholerikem: To je ze statistického hlediska nejčastější kombinace. Dva cholerici: Tato kombinace je nejvíc vyčerpávající ze všech, ale zato je vzájemný vztah takových partnerů velmi intenzivní! Dva necholerici: To je nejvzácnější a také nejklidnější kombinace. Ovšem po delší době v takovém vztahu hrozí nuda.

Cholerik s necholerikem

Je zajímavé analyzovat, jak na sebe partneři reagují v konstelaci cholerik/necholerik, která je nejčastější. V takovém páru je to neustále jeden z partnerů, který projevuje hněv a nespokojenost. Druhý zase neustále napětí vyrovnává, dává najevo klid a umírněnost.

Necholerik je ten, kdo buď hněv popírá: „Já se takhle brutálně a vulgárně nikdy neprojevuji. Jsem přece civilizovaný člověk!“ nebo transformuje energii hněvu do jiné formy, která je pro něj přijatelnější.

Energie hněvu je transformována například do

hyperaktivity:

„Uklidím nebo posekám trávník, i když to zrovna není potřeba.“

somatizace:

„Ach, ta záda mě dneska zase berou!“

viktimizace:

„To mám za všechno. Jak se ke mně můžeš chovat tak špatně, když jsem k tobě tak  hodný/hodná.“

Když necholerik nevědomky potlačí projev hněvu, začne se často chovat odtažitě, chladně, ironicky, nebo se snaží druhého šikanovat. Cholerik také nevědomky přejímá energii tohoto potlačeného hněvu. Protože projevovat hněv mu nečiní potíže, rozčílí se vlastně místo svého partnera a za něj. Tento proces energetické regulace je užitečný, protože dojde k projevení hněvu. Necholerikovi se díky explozi cholerika uleví a dojde ke zmírnění napětí. Dá se tedy říci, že je to lepší než nic. Přesto je to složité a  neuspokojivé, protože necholerik vlastně nepřebírá zodpovědnost za svůj hněv, zatímco cholerik na sebe bere vztek, který mu původně nepatřil. Úkolem cholerika v tomto páru je tedy projevovat hněv za oba!

V takové konstelaci necholerik nejčastěji používá „pasivní agresivitu“. Tato rozšířená praxe spočívá v tom, že děláme různé „nevinné“ drobnosti, které druhého dráždí, až ho nakonec naštvou k nepříčetnosti. Mezi pasivně agresivní jednání můžeme zařadit

zapomínání:

„Úplně mi ty tvoje narozeniny vypadly z hlavy, mám teď tolik práce, že pořád na něco zapomínám.“

opakované projevy roztržitosti:

„Ale, to mě mrzí! Zase jsem zapomněl vynést koš.“

omyly nespáchané „schválně“:

„Jé, to je mi líto, koupila jsem omylem světlé pivo. Vždyť přece vím, že ho nemáš rád.“

Cíle je dosaženo, když rozrušený cholerik vybuchne. Pasivně agresivní partner tedy využívá hněvu toho druhého. Bude si stěžovat na jeho agresivní chování, a tak se zbaví nashromážděných výčitek. Přitom si uchová čisté svědomí a hlavně udrží svou roli „toho hodného“, protože on přece ty nepřátelské projevy nevyvolal.

Necholerik se někdy pozná podle nepřítomného výrazu. Zadržovat hněv vyžaduje velké množství energie – je to jako držet vlastním tělem dveře, na které tlačí ohromná masa vody. Získat odstup od druhých, zůstat chladný ve vztahu k partnerovi, to jsou nezbytné podmínky k tomu, abychom neplýtvali energií a dokázali udržet zavřené ty dveře, kterými by mohl uniknout vztek! Tato forma vztahu však není neuspokojivá.

  • Necholerik nepřebírá zodpovědnost za svůj hněv. Prostřednictvím svého partnera se zbavuje části své emocionální reality.
  • Cholerik přebírá hněv, který mu nenáleží. Po určité době to může mít svému partnerovi za zlé. „Ten to má až moc snadné! Hraje si na hodného a na mě se ostatní dívají jako na tu zlou, která dělá problémy. Už mě nebaví, že si ostatní říkají nebo myslí: ‚To je ale chudák, nemá to v životě snadné.‘ To je nespravedlivé.“

PŘÍKLAD PASIVNĚ AGRESIVNÍHO CHOVÁNÍ

Heleně je 53 let a je zaměstnána jako úřednice v administrativě. Ivanovi je 55 let, pracuje doma. Žijí spolu už dvacet osm let, ale nikdy se nevzali. Jejich tři děti už s nimi nebydlí. Helena se pozdě odpoledne vrací domů.

HELENA: Ahoj, miláčku. Jak se máš?

IVAN: Hmm…

HELENA: To nevypadá moc dobře! Co se děje?

IVAN: Nic.

HELENA: Jak nic?

IVAN: No nic, opravdu.

HELENA: No dobrá. Jo, prosím tě, máme úterý, vytáhl jsi ven popelnice?

IVAN: Jaký popelnice?

HELENA zvýší hlas: Co tím myslíš, jaký popelnice? To si děláš legraci? Ty si nepamatuješ, že se popelnice vyvážejí ve středu ráno a že jsme se dohodli, že je budeš vytahovat ven ty?

IVAN: Aha, už si vzpomínám. Jsem nějak roztržitý, co?

HELENA drtí mezi zuby: Ale to nevadí, miláčku, já je vytáhnu sama, jako vždycky.

IVAN hraje překvapeného: Ty se zlobíš?

HELENA rozčileně: Já se nezlobím, já BĚSNÍM.

IVAN klidně: Ale snad o tolik nejde. Jsou to jen popelnice, ty naděláš!

HELENA: Ano, nadělám, protože s tebou je to pořád dokola. Na něčem se dohodneme, jenže já se na tebe stejně pak nemůžu nikdy spolehnout.

IVAN: Že nikdy? Ty přeháníš. Před čtrnácti dny jsem si na to vzpomněl, v tom týdnu, kdy jsi byla u sestry.

HELENA plačky: Úplnou náhodou, že jo? Když tu nejsem, vzpomeneš si.

IVAN trochu nedůtklivě: Ale co si myslíš? Že to snad dělám schválně?

HELENA křičí: Tím jsem si jistá! UŽ TOHO MÁM AŽ PO KRK! Nesnáším tě! Tohle musí přestat! Vždyť se z tebe zcvoknu! Žít s takovým chlapem, to je k nevydržení!

IVAN ukřivděně a vyčítavě: Uklidni se, co zase děláš? Rozčiluješ se pro nic za nic. Měla jsi špatný den, nebo co? Nechápu, proč si to musíš vybíjet na mně. Vyjedeš na mě kvůli nesmyslným popelnicím. Vždyť o nic nejde. Já nevím, proč se musíš hned rozčilovat!

HELENA: Přestaň! NENÁVIDÍM TĚ! BUĎ ZTICHA!

Odejde z místnosti vzteky bez sebe. Ivan se znovu noří do práce…

Zdroj:

Ukázka z knihy Jak se dobře pohádat s partnerem z nakladatelství Portál

Azrodina_portal_250x250
11499230

Za staré mobily do jihlavské ZOO

Děti uspořily recyklací 40 bazénů vody, za odměnu jedou do ZOO Soutěžní klání základních škol z celé republiky ve sběru mobilních telefonů proběhlo pod názvem Věnuj mobil a vyhraj výlet pro svou třídu. „Ze 121 škol bylo svezeno a předáno k recyklaci 9 412 kusů mobilních telefonů,“ uvedla Hana Ansorgová, ředitelka Recyklohraní aneb Ukliďme si svět, společnosti, která soutěž organizuje. „Děti ekologickou likvidací mobilů pomohly uspořit vodu, která by například více než čtyřicetkrát naplnila oba bazény sportovního multifunkčního objektu Evžena Rošického v Jihlavě,“ dodala Dana Duchečková, tisková mluvčí společnosti ASEKOL.

KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ! - DÍKY RADKOVI BANGOVI A AV MEDIA

Radek Banga inspiruje mladé lidi k životu bez drog, násilí a dalších variant rizikového chování. Program Když chceš, tak to dokážeš! mělo i díky AV MEDIA v letošním školním roce možnost slyšet téměř 9 000 žáků a studentů z celé České republiky.

Zlatý Ámos 2018 & Mlékárna Valašské Meziříčí

Podporou mladých lidí se Mlékárna Valašské Meziříčí zabývá dlouhodobě. Propaguje zdravý životní styl spojený s pohybem a vyváženým stravováním. Nechyběla tedy logicky ani při podpoře prestižní ankety o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos, protože osobnost učitele považuje při výchově dětí za zcela zásadní. Svými produkty podpořila už krajové semifinále ve Zlínském kraji. Čerstvé kysané výrobky a jogurty nechyběly pak ani na celorepublikovém finále Zlatého Ámose. Voucher na zdravé a chutné produkty z Valašska si odnesl vítěz 25. ročníku ankety o nejoblíbenějšího učitele České republiky. Zlatým Ámosem se stal David Turek ze Základní školy v České Kamenici. Lucii Bakalovou pak vybrala dětská porota jako dětskou Ámosku, ta voucher od Mlékárny Valašské Meziříčí obdržela také. Zlatého Ámose vybrala porota v čele s Janem Cimickým na základě vystoupení ve finále, které přijeli podpořit nejen jeho žáci, ale i příznivci dalších pěti finalistů. Finálové kolo moderoval známý tanečník a moderátor Jan Onder.

Bambini litera 2018. Když děti píšou pohádky

Rodí se další výjimečná pohádková knížka – výsledek již třetího ročníku soutěže pro malé spisovatele Bambini litera. Zapojit se do ní mohou žáci prvního stupně základních škol, kteří mají fantazii a chuť promítnout ji do příběhů. Co je na Bambini litera úžasné? Děti, které dosud psaly pohádky jen tak pro radost „do šuplíku“, je mohou ukázat ostatním v knížce, která se i letos objeví na předvánočním trhu.

KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ!

HUDEBNÍ PROGRAM zaměřený na PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ úspěšně probíhá již od r. 2011, kdy vznikl pod záštitou zmocněnkyně vlády ČR pro lidská práva Moniky Šimůnkové. RADOSLAV "GIPSY" BANGA se s žáky a studenty podělí o svůj osobní příběh i své zkušenosti a motivuje je k aktivnímu a smysluplnému životu bez násilí, konzumace drog, xenofobie, rasismu, intolerance, agrese, kriminality a dalších variant rizikového chování.

PODÍVEJTE SE NA VIDEOKLIP JIŽNÍ SPOJKA

Je lepší dvojka nebo trojka?

Jak kondolovat na pohřbu a psát kondolenci

Ztráta člověka je bolestivou událostí jak pro nejbližší rodinu a přátele zesnulého, tak pro jeho širší okolí. Pokud jste se dozvěděli o úmrtí prostřednictvím smutečního oznámení, parte nebo od pozůstalých, je vhodné vyjádřit soustrast jeho nejbližším. Způsob kondolování se odvíjí od toho, zda se pohřbu účastníte osobně, nebo chcete kondolenci předat poštou.

UKAŽTE DĚTEM PESTROBAREVNÝ SVĚT

Víte, kolik odstínů zelené se objevuje ve světě kolem nás? Proč si muži pořád pletou růžovou a fialovou? Už v dětství je důležité naučit se barvy správně rozeznat a pojmenovat.

SKVĚLÝ RYCHLÝ MOUČNÍK PRO NEČEKANOU NÁVŠTĚVU VÁS NAUČÍ MARKÉTA PAVLEJE V GOURMET ACADEMY

Taky máte svých pár oblíbených moučníků, které jedete pořád dokola a chtěli byste zase překvapit něčím novým? Hledáte něco osvědčeného, co nedá moc práce, ale výsledek bude tak úžasný, že se po něm okamžitě zapráší? Přesně takový moučník jsem se naučila na Kurzu jarního pečení s Markétou Pavleje (v rámci Gourmet Academy). Galleta má navíc tu výhodu, že je velmi variabilní, takže při jednom pečení, uspokojíte i rozdílné chutě členů rodiny a hostů.

LEU BRAIN STIMULATOR - DIDAKTICKÁ HRA OD 4 DO 104 LET!

Zábavná a poutavá hra s pedagogicky vysokou hodnotou pro lidi všech věkových kategorií ( s výjimkou malých dětí do 3 let). U dětí stejně jako u dospělých je mozek stimulován různými způsoby a tímto je podporován ve svém vývoji. Díky velkému množství čím dále tím náročnějších úkolů a ještě mnohem vyššímu počtu variací her zůstane hra vždy výzvou, která znovu a znovu upoutá děti a dokonce i lidi ve vysokém věku.

DĚTI SE VE ŠKOLKÁCH SKVĚLE BAVÍ

Současné školky umí děti patřičně zaujmout. Stačí několik málo okamžiků a dítě si nové prostředí školky velice oblíbí. Školky totiž nabízí nejen seznámení se stejně starými dětmi, ale naučí je mnohé činnosti zábavnou formou, takže si ani nevšimnou, že se učí něco, co se jim bude v budoucím životě dost hodit.

NEWSLETTER bEDUin - TÝDENNÍ PRŮVODCE SVĚTEM VZDĚLÁVÁNÍ

Přináší inspirativní informace pedagogům, rodičům i všem ostatním, kteří se o vzdělávání zajímají. V aktuálním vydání se můžete např. podívat jaká jídla dostávají děti ve školních jídelnách v různých zemích světa nebo se dozvědět víc o novele zákona o ochraně veřejného zdraví, která nutí rodiče k očkování. Setkáváte se ve škole s nesnášenlivostí? Podívejte se na praktický manuál pro učitele Chci to řešit! Pokud se přihlásíte k odběru, můžete pravidelně dostávat informace k zajímavým tématům i v dalších týdnech.

HLEDÁTE DOBRÉ KURZY ANGLIČTINY, KTERÉ BAVÍ DĚTI I DOSPĚLÉ? ZKUSTE MORTIMER ENGLISH CLUB!

Výuka jazyků, konkrétně angličtiny může vypadat různě, a většinou tomu odpovídají i výsledky. Pokud nechcete pořád dokola začínat v nezáživných kurzech nebo odradit děti hned z počátku nudnou výukou, zkuste MORTIMER ENGLISH CLUB. Díky těmto kurzům se naučíte anglicky zábavně a všemi smysly. V nabídce jsou kurzy angličtiny pro děti, dospělé i seniory. Kurzy mohou být inspirací i pro všechny, kteří hledají zajímavou možnost pracovního uplatnění nebo podnikání.

FIRMY MOHOU RECYKLACÍ POMOCI DĚTEM Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ

ASEKOL ODSTARTOVAL PROJEKT VĚNUJ POČÍTAČ. Nezisková organizace ASEKOL od července spustila dlouhodobý projekt Věnuj počítač. Jde o akci na podporu sběru a recyklace počítačů a notebooků z firem po celé České republice. Firmy podle výzkumu totiž až v 80 % případů nakupují nové zařízení mnohem dříve, než staré skutečně doslouží. Tyto funkční přístroje chce ASEKOL po repasování předávat dětem z dětských domovů. Navíc zapojené firmy obdrží i certifikát společenské odpovědnosti.

PROČ ZAČÍT S EKOLOGICKOU VÝCHOVOU U DĚTÍ

Děti, které vidí rodiče, jak třídí odpad, to dělají samy. Naučí se to, protože rodiče odpad třídí. V rodinách, kde se odpad automaticky třídí, se takto nenápadně pěstuje "pečovatelský" vztah k přírodě. Ve školách pomáhají vzdělávací projekty společnosti ASEKOL.

Asekol_cervene_k_468x60px__05