12838562__1_

RIZIKA PORODŮ DOMA (MIMO ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ)

Autor: Zuzana Štromerová

Z úst lékařů slýcháme: Porod je veliké riziko! Porodit dítě mimo porodnici je velice nebezpečné! Každou vteřinou se něco může přihodit! Porodní komplikace často nastanou v řádu minut - není to příliš velké riziko domácích porodů? Tak jak to tedy je s těmi porody doma? Na tyto a další otázky se vám v následujícím článku bude snažit odpovědět Zuzana Štromerová, (s por. as. Ivanou Königsmarkovou) nezkušenější porodní asistentka v České republice s vedením porodů doma.

Přístup porodních asistentek k ženám, které chtějí rodit doma, je nezodpovědný. Asistují ženám u porodu doma proto, že si to ženy usilovně přejí bez ohledu na zdravotní stav těchto žen.
Opak je pravdou: všechny ženy, které zájem o porod doma projeví, procházejí přísným filtrem při hodnocení vhodnosti pro porod doma. Rozhoduje tělesný a psychický stav ženy, stav a vývoj těhotenství, osobní a rodinná anamnéza, užívání léků před a během těhotenství, zvažují se potenciální komplikace porodu atd. Stačí nesplnění nebo pochybnosti v jediném bodě tohoto posouzení a porodní asistentka ženě doporučí porod v nemocnici. Asistenci u porodu doma ženě odmítne.

Máme druhou nejnižší novorozeneckou úmrtnost na světě! To je výsledek správného a příkladného způsobu práce našich porodníků a legislativy našeho zdravotnictví. Výborného výsledku bylo dosaženo důsledným dodržováním zásady vedení porodů výhradně v nemocnici pod vedením lékaře. Není proto důvod něco měnit, se zavedením porodů doma by se naše vynikající postavení ve světě zhoršilo.
Až do první poloviny 20. století byly podmínky nejen v porodnictví, ale i v běžném životě docela jiné. Zdravotní stav obyvatelstva, výživa a sociální podmínky se významně lišily od dnešních. I stav silniční sítě a vozový park byly zcela odlišné. Jiné byly i diagnostické metody používané během těhotenství. Ještě ani v sedmdesátých letech nebyla telefonní síť na takové úrovni jako je dnes, o mobilních telefonech ani nemluvě.

Zlepšení všech zmíněných aspektů významně přispělo ke snížení prenatální úmrtnosti. Vezmeme-li v úvahu perinatální úmrtnost, je jistě výborné, že toto číslo klesá. Byla by ovšem chyba stavět na základě jednoho statistického údaje hráz proti porodům mimo nemocnice všeobecně. Údaj o perinatální úmrtnosti zahrnuje totiž pouze děti, které zemřou v krátkém časovém limitu po porodu (48 hodin). Nezahrnuje však ty, které tento limit sice přežijí, ale následky patologických stavů vzniklých během porodu si nesou po zbytek svého života. Toto číslo také nezahrnuje matky, které utrpěly porodní psychické trauma v souvislosti s pobytem v porodnici nebo v souvislosti s "klasickým" lékařským vedením porodu.

České porodnictví se již dlouho drží ve světových tabulkách na nejvyšších místech pokud jde o novorozeneckou úmrtnost. Hodnoty jsou tak nízké, že nám svět závidí. Není tedy co měnit, jsme mezi nejlepšími. Jenže z jiných zemí se k nám dostávají zprávy o lidském, individuálním přístupu, a také o možnostech, svobodě a spokojenosti matek. Vtírá se pocit, že se nám v těch číslech matka a dítě ztrácejí. Pomineme-li onen fetiš čísel, závidíme naopak my světu...

Trend porodů doma jde proti koncepci oboru gynekologie a porodnictví a uvrhl by obor více než o sto let zpátky. Jedná se o návrat ke středověku a porody doma jsou nebezpečná zvrácenost. Po celá staletí se lékaři snažili zlepšit podmínky žen při porodu, podařilo se jim převést porody do nemocnic, a teď bychom to všechno vrátili zpět?
Nikoli po celá staletí, jak se nám snažíte namluvit, ale sotva jedno století! Téměř do poloviny minulého 20. století nebyly těhotenství a porod věcí lékaře, tím se prostě nezabýval, těhotenství a porod byly starostí porodní báby. Když žena přišla k lékaři a ten zjistil, že je těhotná, odeslal ji za porodní bábou, která se v místě jejího bydliště o těhotné a rodičky starala. Žádné lékařské kontroly nenásledovaly, žádné předporodní kurzy apod., jak to známe dnes. Když bylo třeba provést císařský řez, provedli to chirurgové! Císařský řez byl ještě před druhou světovou válkou záležitostí chirurgie. Gynekologie a porodnictví jako instituce ještě neexistovaly. Jako medicínský obor vznikly až po válce.

Je třeba se více vzdělávat a sledovat historická fakta a nenechat se unášet fantazií a vírou. Pak by nemohla být vyřčena takováto nepravdivá, zavádějící tvrzení.

Na druhou stranu nevzniká žádný tlak rušit porodnice. To by byl hrubý omyl. Lékařská péče je nezbytná pro řešení patologických průběhů těhotenství a porodů. Přívržencům porodů mimo nemocnici jde o to, aby zdravé ženy s fyziologickým těhotenstvím a porodem nemusely povinně trávit celou dobu porodu v nemocnici jen z preventivních důvodů. To by pak i všechny chřipky a podobná onemocnění neměly být léčeny doma, ale preventivně v nemocnici, kdyby se vyskytly komplikace.

Říkáte, že porody doma a v porodních domech jsou jen pro porody fyziologické. Avšak o tom, jestli je porod fyziologický, se dozvíme až na jeho konci. Nikdy to nemůžeme vědět předem!
Porod doma nebo v porodním domě pouze s porodní asistentkou je skutečně určen výhradně pro fyziologické porody. Je třeba připomenout, že přirozený porod je porod, jehož průběh je zcela spontánní, tj. postupuje sám od sebe bez použití léků, a u něhož se nepodávají léky ani jako prevence.

Celá záležitost s předpovědí fyziologického průběhu porodu je jen nesprávně pochopena. Je samozřejmé, že i sebezkušenější zdravotník nedokáže průběh a závěr porodu předpovědět. Ale o předpověď nejde. Porodní asistentky se nesnaží udržet porod doma za každou cenu, jak si to představují odpůrci porodů doma. Pravidlo filosofie přirozeného porodu říká, že porod doma probíhá jen do té doby, dokud se neobjeví příznaky, které vyžadují zásahy. V takové chvíli přestává být porod fyziologický, porod doma končí a bude pokračovat v nemocnici. Tam je žena převezena a předána do péče kompetentním odborníkům na patologické stavy, tedy lékařům. Potřebné zásahy provedou už oni.

Při porodu se mohou vyskytnout náhlé situace vyžadující rychlý zásah speciální přístrojovou technikou a lékaři. To při porodu doma nebo v porodním domě není možné zajistit.
Ano, náhlé, nečekané situace při porodu, se opravdu stávají. Jenže toto tvrzení platí pouze pro porody vedené v nemocnici, pro porody doma toto tvrzení nelze použít. Autoři tohoto výroku také mluví pouze o porodech probíhajících v nemocnici, protože s přirozeným porodem se v nemocnici vůbec nesetkají. Neznají průběh přirozeného porodu, porod doma nikdy neviděli, nezažili, nikdy se o něj nezajímali, ani neznají statistické údaje. Nezajímají je bohaté zkušenosti porodních asistentek asistujících u porodů doma, nezajímají je zkušenosti s porody doma v jiných zemích.

V nemocnici vidí a zažívají plno "horkých" chvil kolem porodů, vidí náhlé zvraty, které je nutno rychle řešit. A proto prohlašují, že "porod je nebezpečná záležitost, která ohrožuje zdraví či dokonce život matky i dítěte." Usuzují, že když tak probíhají porody v nemocnici, musí tak zákonitě probíhat i doma. A tak nastávající maminky straší a varují před porodem doma: "Chcete riskovat? Chcete své dítě zabít? Jedině nemocnice vybavená plejádou léků, přístrojovou technikou a lékaři je schopná zajistit bezpečí rodičky a dítěte. Prostě, jděte rodit do nemocnice a na porod doma zapomeňte."

Dokonale vzdělaná porodní asistentka, zkušená v oblasti porodů doma, je při bedlivém sledování průběhu porodu schopná včas rozpoznat počínající problém a s dostatečnou časovou rezervou odešle rodičku do nemocnice. Kdyby tomu skutečně bylo tak, jak říkají, nikdo by doma nerodil, porodní asistentky by u porodů doma odmítaly asistovat, porodní domy a porodní centra by byly ze zákona uzavřeny, porody mimo nemocnici zakázány.

Nic z toho se však neděje. Proč? To proto, že se při porodech doma žádné zvratové situace nekonají, ženy ani děti neumírají, přesněji řečeno neumírají proto, že se porod konal doma. Po porodu doma nemají ani poškozené zdraví, ani jinak nestrádají. Přitom porod doma je např. v západní Evropě běžný stejně jako běžně existují porodní domy, kterých v těchto zemích napočítáte desítky.

Jak zajistíte rychlý převoz z domova do nemocnice? Neumím si představit převážet paní z devátého patra paneláku v Praze, kde zrovna nefunguje výtah, a k tomu ucpanými pražskými ulicemi...
Odpověď přímo souvisí s předchozím bodem. Všechny odchylky od normálu, vyžadující zásah lékaře, se hlásí dostatečně dlouhou dobu předem a zkušená porodní asistentka je dokáže včas rozpoznat a ženu do nemocnice beze spěchu převézt. Nejčastějšími indikacemi pro převoz bývají nepostupující porod a neodlučující se placenta (ale to je vlastně situace už po porodu). Nezbytná pro zajištění bezpečnosti pro rodičku a její dítě je také souhra mezi porodní asistentkou s rodičkou na jedné straně a nemocnicí (a příp. sanitní službou) na straně druhé.

Několik porodů doma ale skončilo před soudem
To narážíte na několik soudních sporů v Německu. Seznámíte-li se s těmito spory podrobněji, zjistíte, že důvodem byl vždy nedostatek zkušeností s vedením porodu doma, nikoli pouhý fakt porodu doma. Vždycky se jednalo o mladé, nezkušené porodní asistentky, které si čerstvě po ukončení studia založily vlastní praxi. A to je o něčem jiném...

Takže odmítáme krátkozraké zevšeobecnění.

Pro bezpečnost a hladký průběh porodu je důležitá prevence.
Odmítáme povinný pobyt rodiček v nemocnici z důvodu prevence. Z mnohaleté praxe víme, že pouze 5 až 10% porodů se zkomplikuje a vyžaduje lékařský zásah. To znamená, že 90 až 95% porodů proběhne fyziologicky a drtivá většina žen tak musí pobývat v nemocnici jen z preventivních důvodů, pro to okřídlené "Co kdyby se něco stalo?"

"Pro bezpečnost a hladký průběh porodu je důležitá prevence," říkají, "a tak vám hned při příchodu do porodnice preventivně píchneme injekci, aby vás porod tak nebolel, a přidáme ještě něco, aby tak dlouho netrval." Tento postup je v nemocnicích naprosto standardní: každou ženu tento "rituál" čeká při příchodu do porodnice. Když se žena zeptá nebo namítne, dostane se jí odpovědi "To tady dostává každá..." Po těchto slovech se málokterá dokáže vzepřít...

Globální provádění těchto preventivních opatření hned při vstupu rodiček do porodnice je první hrubou chybou, která se následně vymstí. Toto na pohled nevinné opatření způsobí ukončení přirozeného, spontánního porodu, neboť přirozený běh porodu se vnějším zásahem porušil. A zde platí zásada, že jakmile jednou do porodu zasáhnete, už se bez dalších zásahů neobejdete.

Ono totiž záleží na tom, jak si se zásahem organizmus ženy a především dítěte poradí. Kámen úrazu je totiž v tom, že každý lék sebou přináší vedlejší účinky a na ně reagují různí lidé různě. A na to se zapomíná nebo se nad tím mává rukou: "No co, když se něco zvrtne, tak si s tím poradíme, od toho jsme tady..." Prostě s klidným svědomím riskují a už počítají s tím, že rodičce nebo dítěti možná přivedou nepříjemnosti. A skutečně, v řadě případů na sebe náhlá komplikace nedá dlouho čekat: "A sakra, ony nám najednou spadly ozvy, ustaly kontrakce, dítě se začalo dusit, matce klesl tlak..., honem to musíme spravit." A rychle podají nové léky, které potlačí nežádoucí účinek předchozích léků. Jenže další léky přinesou do organizmu svoje vedlejší účinky a tak se podávají další a další léky, situace se opakuje stále dokola, až nakonec není vyhnutí a porod skončí na operačním sále velkou břišní operací – císařským řezem. A to původně přišla žena do porodnice s normálním nálezem...

Jinou kapitolou nežádoucího ovlivňování porodu jsou ukvapená rozhodnutí během porodu. Když něco nejde podle "předpisu", snaží se lékař porodu "pomáhat". Např. když porod postupuje pomalu nebo stahy na chvíli ustanou, podají lék k vyprovokování stahů. Pomáhají nejen léky, ale i povely, např. "Tlačte!" ve chvíli, kdy děloha odpočívá a nabírá síly. Někdy dokonce velí hrubým způsobem: "Tak sakra tlačte, tlačte, nebo to dítě zabijete!" Obvykle rodičce již síly nezbývají, je dosavadním průběhem porodu značně vyčerpaná a nemá sílu porodníka poslechnout. Lékař vidí, že rodička nespolupracuje, dítě není schopno samo se narodit, a tak velí přejezd na operační sál. Pro porodníka v tu chvíli opravdu jediné možné řešení...

Některý porod potřebuje více času, a když ho začneme "postrkovat" nebo radikálně měnit jeho průběh, nebude schopen sám normálně pokračovat a dokončit se. "Zasekne se" a bude nutné pomáhat mu až do konce. U přirozeného porodu platí zásada RUCE ZA ZÁDA, NIC NEPODNIKAT A TRPĚLIVĚ ČEKAT. Neuváženými zásahy si koledujeme o vznik komplikací.

Nakonec všechno pomocí léků a operačních technik lékaři zvládnou. Utvrzeni ve své schopnosti buší se do prsou a prohlašují: "Viděli jste, co se stalo? Viděli jste ten náhlý zvrat a jak jsme ho zvládli? A jak byste si s takovým případem poradili doma? Bez léků, bez přístrojů, bez operačního sálu, he?" Ale že ten "případ" zavinili sami, si v tu chvíli, zaslepeni pocitem vítězství, bohužel, vůbec neuvědomí...

Do této situace by se při porodu doma (v porodním domě) totiž vůbec nedostali. Tam se tyto situace prostě stát ani nemohou. To proto, že při přirozeném porodu se nepodávají žádné preparáty a to ani preventivně ani kauzálně. To je absolutně dodržovaná zásada. Jakmile by situace vyžadovala lék nezbytně podat, přirozený porod končí, tím končí porod doma a žena je převezena do nemocnice. Tam jsou na patologie dobře připraveni.

Přijďte se někdy na porod doma podívat a uvidíte. Možná pozvání odmítnete, protože se bojíte, že byste pak museli opravit své dosavadní mínění, na kterém tak zarputile stojíte. Budete překvapeni, až při porodu doma zjistíte, že porod probíhá klidně, nerušen hlukem okolního prostředí, pobíháním a povely personálu, boucháním dveří, cinkáním nástrojů a několika páry očí přihlížejících mediků. Rodička je schopna brzy po porodu vstát, osprchovat se a postarat se o dítě a vůbec se necítí unavená a vyčerpaná, jak to zná z porodů v nemocnici. Dítě se ihned po porodu přisaje k matčině prsu a vůbec nepláče. Nemá také proč, je spokojeno.

Pro argument nemusíme ani chodit daleko (do cizích zemí), máme vlastní důkazy z našich krajů (Praha): CAP na Bulovce v letech 1998 – 2000. Za dva roky existence 500 porodů (!), spokojené, zdravé ženy a děti. Jen si přečtěte ohlasy rodiček, které v CAP rodily.

Nemocnice má od okamžiku vstupu rodičky stresující vliv na průběh přirozeného porodu. Už samo prostředí nemocnice na mnohé působí negativně, a když k tomu připočteme nevhodné chování personálu (spěch, arogance, nezájem, strašení, povely) a přidáme pár léků podaných v "dobrém úmyslu" pomoci ženě v její těžké hodince, je dílo zkázy pro spontánní porod dokonáno. Porod doma tato negativa postrádá, protože tam faktory vyvolávací stres nejsou přítomny.

Vy při porodu doma nepodáváte léky? To tedy znamená, že klidně necháváte porod vléci dlouhou dobu a rodičku necháte trápit ve velkých bolestech?
Tak za prvé: rodičky, které se rozhodly rodit doma, jsou na bolest připraveny, s bolestí dokáží spolupracovat. Nejsou bolestínskými typy, které každou i sebemenší bolest špatně snášejí a hned sahají po analgetiku.

Za druhé, porodní bolesti u přirozeného porodu nejsou tak velké, aby se musely tlumit. Není také ale pravda, že by se při porodu doma bolest vůbec netlumila. Pokud se vyskytnou bolesti, které je třeba tlumit, dokážeme tak přírodními metodami (teplá koupel, pohyb, masáž apod.). Přesáhnou-li bolesti únosnou míru nebo trvají dlouho, končí přirozený porod a rodička je převážena do nemocnice. Doma analgetika zásadně nepodáváme.

Bolestem při porodu je věnován samostatný článek na našich stránkách.

Nejbezpečnější je rodit v nemocnici
Jestliže si někdo myslí, že v nemocnici má zajištěnu 100% bezpečnost, že se tam nemůže nic stát, je na omylu. Přesvědčení nastávajících maminek „V porodnici jsou doktoři a ti zajistí, že se mi narodí zdravé dítě a i já budu v pořádku,“ je scestné. Stejně tak je scestné přesvědčení opačného pólu: „Budu-li rodit doma, riskuji zdraví a život dítěte i moje.“

Sami lékaři na jedné konferenci konané v dubnu 2006 v Praze přiznali, že celá třetina porodů, které skončily dramaticky, padá na vrub chybných postupů ošetřujícího personálu.

Nemocnice je místem, kde se řeší patologie, a ne zcela všechny jsou řešitelné, to si všichni uvědomme. Ty neřešitelné končí buď trvalým poškozením zdraví nebo dokonce smrtí. Vyskytnou-li se u matky nebo u dítěte taková vývojová poškození orgánů, která jsou neslučitelná se životem, matka nebo dítě zemřou stejně, ať porod probíhal doma nebo v nemocnici. Proto odmítáme tvrzení lékařů, že v nemocnici ošetřovali těžké následky po porodech doma. Kdybychom šli do důsledku, zjistili bychom, že důvodem patologie nebylo místo porodu, ale patologie sama. Kdyby žena od počátku rodila v nemocnici, porod by patologicky probíhal i tam. Někdy bývá také na vině nepřipravenost či liknavost sanitního personálu (vlastní zkušenost).

_______________________________________

Dodatek

Pro porody doma nejsou v České republice dosud vytvořeny podmínky. V čem tkví problémy:

a) Nepřipravenost porodních asistentek k vedení porodu doma
b) Chybí specifické legislativní zázemí

add a) – Nepřipravenost porodní asistentky. Vzdělávací systém nepřipravuje porodní asistentky pro vedení porodů doma, porodní asistentka je připravována výhradně pro práci v nemocnici. Nejsou připravovány k samostatné, zodpovědné práci, ale pouze k asistenci lékaři, který porod vede a za výsledek porodu ze zákona odpovídá. Pokud asistentka cítí, že porod neprobíhá normálně, zavolá lékaře a dále se řídí jeho pokyny a rozhodnutími. Porodní asistentka tedy funguje spíše jako pomocný personál, všechny problémy řeší lékař.

Škola musí porodní asistentky vybavit takovou kvalifikací, aby při porodu mimo nemocnici byly plně schopné samostatně sledovat vývoj porodního procesu, posoudit jeho kvalitu a včas rozpoznat známky odchylky jeho vývoje, určit prognózu a provést rozhodnutí k převozu rodičky do klinického zdravotnického zařízení. K tomu je nezbytná i praktická výchova vedení porodů mimo nemocniční prostředí.

add b) – Legislativa. Nedostatečná a především nejasná podpora zákona při péči a vedení porodu porodní asistentkou mimo nemocniční prostředí. Žádná podpora zdravotních pojišťoven (úkony porodních asistentek při vedení porodu mimo nemocnici nejsou zdrav. pojišťovnami hrazeny).

Zuzana Štromerová, porodní asistentka, Porodní dům U čápa, Praha

Zdroj:

Porodní dům u Čápa, www.pdcap.cz 


Ještě by vás mohlo zajímat: 

Sledované téma - porodní domy a možnosti přirozeného porodu v ČR

Porod mimo zdravotnické zařízení - kde hledat pomoc

 

 

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250

POMOC TĚHOTNÝM ŽENÁM A ŽENÁM KRÁTCE PO PORODU Z UKRAJINY (V BRNĚ)

Jste těhotná? Nebo jste nedávno porodila? Ви вагітнa? Чи недавно народили?

JAK PROŽÍT ŠESTINEDĚLÍ V POHODĚ

Období počátků mateřství bývá obecně společností vnímáno jako jedno z nejkrásnějších v životě ženy. Někdy se ovšem dostatečně nezdůrazňuje, že se vždy jedná o náročný životní úsek. I když porod proběhl dobře, maminky se mohou zpočátku cítit zaskočeny tolika změnami a nároky novorozeného miminka. To na začátku potřebuje fyzický kontakt s matkou prakticky dvacet čtyři hodiny denně, aby se dobře rozeběhlo kojení, dítě bylo spokojené a mohlo se ideálně vyvíjet. Období šestinedělí je zároveň také velmi důležité pro samotnou matku. Potřebuje hodně odpočívat a nabírat síly na další měsíce a roky mateřství.

NE KAŽDÁ ŽENA CHCE PORODIT DOMA, ALE VĚTŠINA ŽEN POTŘEBUJE SVOJI PORODNÍ ASISTENTKU!

České zdravotnictví se rádo chlubí svými úspěchy v oblasti porodnictví a neonatologie, zejména jednou z nejnižších úmrtností novorozenců. O čem se ale mluví podstatně méně, je (ne)svoboda matek v porodnicích, množství rutinních, ale často zbytečných invazivních lékařských zákroků a separace dítěte, či nemožnost rodit v porodním domě či doma se zajištěnou péčí, za což leží odpovědnost výhradně na státu. Země, které nabízejí daleko pestřejší systém péče během porodu, přitom mají statistické výsledky srovnatelné, některé dokonce i lepší, například severské státy.

JAK CVIČIT V TĚHOTENSTVÍ? DOBRÁ JE GRAVIDJÓGA

Těhotenství není nemoc a rození dětí je pro ženu přirozeným údělem. Nejlepší pohybová aktivita v těhotenství je GRAVIDJÓGA.

KDYŽ UŽ TO PO PORODU NENÍ TAM DOLE JAKO DŘÍV

Depilace intimních partií je dnes samozřejmostí. Zřejmě i proto ženy začaly řešit, jak vypadají na intimních místech. Nejmodernější metoda rejuvenace ženského vnějšího genitálu přístrojem ProtégeIntima a laserové ošetření g-set přináší bezbolestné řešení – vyhladí pokožku, srovná asymetrie, stáhne povolenou pochvu po porodu a poradí si i s inkontinencí.

JAK POZNÁM, ŽE JSEM TĚHOTNÁ?

Pro potvrzení těhotenství už dnes stačí zajít do lékárny a koupit si kvalitní těhotenský test. Tušíte od kdy se těhotenské testy využívají a jak fungují? Věděli jste, že už si můžete koupit i krevní těhotenský test, který umožňuje rychlou a přesnou diagnostiku v klidu domova?

DOPŘEJTE SVÝM DĚTEM KOSMICKÝ KOMFORT

Která z nás by si nepřála, aby se naše miminko cítilo jako v bavlnce? A to bez ohledu na to, jaké panuje počasí, zda chodíme pěšky nebo jezdíme převážně autem, zda trávíme většinu času ve městě nebo v přírodě. A určitě by se nejedné z nás ulevilo, kdybychom mohly tuto starost úplně pustit z hlavy a mít jistotu, že je dětem prostě krásně, a jen si užívat společné chvíle.

DĚTI A CHEMIE K SOBĚ NEPATŘÍ!

Zodpovědným rodičům nejspíš není třeba vysvětlovat, jaké riziko představuje pro jejich děti chemie, běžně používaná v domácnosti. Možná ale spousta z nás netuší, že se škodlivými látkami mohou děti přijít do styku také nošením některého oblečení a užíváním hygienických potřeb či kosmetiky. Je potřeba si uvědomit, že i malé množství může při dlouhodobém působení nadělat velké škody na zdraví celé vaší rodiny. Pro ty, kteří nechtějí nic riskovat, jsme dali dohromady několik tipů, jak se obejít bez chemie.

Jako maminčino pohlazení Bupi Baby mycí pěna – dotek přírody pro vaše děťátko

Pokud jste si právě přinesli z porodnice domů malinkatý vrnící uzlíček, je vám naprosto jasné, že pro své miminko potřebujete jen to nejlepší, nejněžnější a nejzdravější. A nejen pro novorozence je určená jemná a maximálně šetrná Bupi BABY mycí pěna s vysokým obsahem přírodních složek, ocení ji také všichni alergici a lidé s citlivou pokožkou.

KLIDNÉ MATEŘSTVÍ? UŽÍVEJTE SI HO I VY!

Trápíte se tím, že vaše miminko nespí a je neklidné? Hledáte odpověď na otázku, zda je skutečně v bezpečí a zda pro něj děláte to nejlepší? Těšila jste se na mateřskou dovolenou, ale trápí vás jen stres a obavy?

NOSTE SVÉ DĚTI POHODLNĚ

Rádi bychom vám představili babynosítka značky Tula. Nosítko je praktickým pomocníkem maminek a tatínků. Oceníte jej jak při běžných domácích činnostech jako je uklízení, vaření – kdy se děti „pletou pod nohy“ a nebo chtějí nosit či vidět, co právě maminka vaří.

CHCI SVŮJ POROD!

Online formulář, kterým oslovíte odpovědné úřady a politiky. Cílem iniciativy Chci svůj porod je umožnit především ženám, maminkám, budoucím maminkám a nejen jim oslovit odpovědné úřady a politiky, sdělit jim svůj názor, své potřeby a zkušenosti a požadovat od nich, aby se současnou neuspokojivou situací v péči o těhotné a rodičky a systematickým porušováním jejich práv a práv jejich dětí důkladně zabývaly. Cílem této iniciativy není propagovat porody doma, ale prosazovat právo ženy zvolit si svobodně místo porodu i poskytovanou zdravotní péči.

POMOC PŘI PLOCHÝCH ČI VPÁČENÝCH BRADAVKÁCH - AVENT NIPLETTE

Niplette je revoluční vynález...je jednoduchý, bezbolestný a může být použit ženou v každém věku

O AVENTU

AVENT je jediný speciálně navržený program pro krmení, aby pro vás a vaše dítě byl co nejjednodušší...

Asekol_cervene_k_200x600px__03
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359