DLOUHÁ CESTA

Občanské sdružení Dlouhá cesta bylo založeno na začátku roku 2005 s posláním pomáhat rodičům a rodinám, které se musejí vyrovnávat se ztrátou dítěte.

Dlouha_cesta_logo_normal

Ročně v České republice zemře přibližně 1000 dětí do 19ti let.  Zároveň mnoho dalších mladých lidí nad 19 let umírá při nehodách, po těžkých úrazech a nemocech. Je dokázáno, že zármutek spojený se smrtí dítěte, má dlouhodobý vliv na zdraví rodičů a na vztahy mezi členy rodiny.

Cílem sdružení je psychická i praktická podpora rodičů a rodin, kterým zemřelo dítě a dlouhodobé zlepšování jejich psychické a fyzické kondice.

K tomuto cíli slouží existence webových stránek, pořádání společných schůzek rodičů s odborníky i mezi sebou navzájem, osobní setkávání a pomoc podle individuálních potřeb a další aktivity.

Mezi tyto aktivity patří například plánované projekty Barevný anděl, který je zaměřen na opomíjenou skupinu sourozenců zemřelých dětí a Carpe diemvíkendové psychorekondiční pobyty pro rodiče i další členy rodiny.

Více na: www.dlouhacesta.cz 

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250

KŘÍDLA A KOŘENY

Síť mateřských center (Síť MC) vyhlašuje celoroční kampaň jako příspěvek k 20. výročí Mezinárodního roku rodiny vyhlášeného OSN.

www.kridla-koreny.cz
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359