11724124

ŘEŠÍTE PROBLÉM S PŘEDKOŽKOU? HLAVNĚ ZBYTEČNĚ NEŠKODIT!

Autor: Renata Konopíková

Prosíme o radu ohledně našeho syna. Jedná se o předkožku. Naše dětská lékařka nám stále tvrdí, že není třeba nic podnikat a to i přes nedokonalé "ohrnutí". Denně provádíme mytí i proudem vody - ve směru k tělíčku, ale máme pochybnosti. Jak je to s předkožkou u dětí? Co podniknout?

Obrizka_normal

Čtete také:


Tyto otázky si kladou rodiče malých chlapců velmi často. Ani mezi lékaři nenajdete úplně jednotnou odpověď. Někteří se ještě přiklánějí k dříve propagovanému přetahování předkožky již v kojeneckém věku. Mnozí ale před těmito praktikami důrazně varují.

V prvních letech života předkožka prodělává určitý vývoj. Po narození nelze přetáhnout téměř žádnou předkožku (je přetažitelná pouze asi ve 4% případů). Předkožka je v prvních měsících úzká, navíc bývá svojí vnitřní plochou přilepena k žaludu. Je to zcela přirozený stav, kterému se říká konglutinace. Znamená, že vnitřní list předkožky je vlastně slepený (nikoli přirostlý) se žaludem penisu. Část předkožkového vaku, kde je konglutinace, je přitom sterilně uzavřena, takže žádné riziko zavlečení infekce tady nehrozí.

Penis novorozenců a kojenců tedy nepotřebuje zvláštní hygienu, stačí ho omývat čistou vodou při koupání. Případně je možné také použít nedráždivé mýdlo nebo gel.

MUDr. Luboš Zeman (dětský chirurg a dětský urolog na Klinice dětské chirurgie, 2. LF UK a FN v Motole) v časopise Maminka doporučuje minimálně do tří let vůbec s předkožkou nemanipulovat. Pouze v případech, kdy chlapec močí nápadně slabým, úzkým proudem, nebo vznikne-li v předkožce zánět (otok, zarudnutí), je třeba vyhledat lékaře. Dětského chirurga, nebo dětského urologa.

Smyslem přetahování předkožky je vždy hygiena předkožkového vaku, tj. prostoru mezi žaludem a vnitřní stěnou předkožky, nikoli roztahování zúženého okraje předkožky. Z toho vyplývá, že přetahování má smysl tam, kde je již z větší části odlepena předkožka od žaludu. Protože až tehdy se v tomto prostoru mohou hromadit odlučující se kožní buňky, z kterých vzniká smegma.

Zhruba ve čtvrtém roce věku je tedy možné zkusit předkožku přetáhnout. Pokud je předkožka volná a široká, přetáhne se mírným tahem směrem ke kořeni penisu. Při koupeli žalud omyjeme, zbytečně nemydlíme a případně můžeme předkožku i žalud promastit dětským olejíčkem nebo mastmi určenými k promašťování pokožky. Důležité je postupovat přitom opatrně, aby na předkožce nevznikly žádné trhlinky a následně jizvičky. Po opakovaném poranění předkožky se její okraj více zužuje, jizví a výsledky chirurgické úpravy jsou horší.

Pokud předkožku nelze přetáhnout, musíme odlišit, je-li to pouze z důvodu jejího přilepení, nebo jestli se na tom podílí úzký okraj, který nelze přetáhnout přes širší žalud. Zúžená předkožka (tzv. fimóza) vyžaduje léčbu.O radu jak postupovat při pochybnostech jsme požádali také pediatra MUDr. Tomáše Karhana:

„V současné době u malých dětí neprovádíme s předkožkou žádnou manipulaci ve smyslu násilného přehrnování. Je-li odtok moči volný a nevzniká tzv. "kukla" na špičce penisu na počátku močení. Ta by svědčila pro odpor odtoku moči a možný návrat moči zpět. Přehrnování (dříve hojné a "moderní") vedlo i ke vzniku ranek a jizvení, či prudkému uskřinutí. Samotný růst orgánu většinou problém vyřeší. Bolestivý (vlastně chirurgický) zákrok se provádí přednostně v situaci, kdy dochází k zánětu předkožky (event. opakovanému zánětu)

Máte-li pochybnosti o zúžení předkožky - fimóze, je dobré konzultovat dětského(!) chirurga. Jeho pohled je šetrný a na rozdíl od kolegů, kteří nejsou specialisty pro dětský věk, neprovádí rutinně dekonglutinaci (rozlepení) předkožkového vaku.  Výkon je to značně bolestivý a nelze vyloučit, že na psychiku dítěte má vliv jako sexuální násilí…

Řiďme se  humánním postojem  Non nocere! - Neškodit!"

( MUDr. Tomáš Karhan, praktický lékař pro děti a dorost, Koněvova 221, Praha 3, tel.: 266 311 707, e-mail: tkarhan@volny.cz )


Přehled nejčastějších problémových stavů a principů operačních postupů:

Konglutinace (slepení) předkožky

Jedná se o fyziologický stav vyskytující se u novorozenců, kojenců, popř. batolat. Žalud je kryt předkožkou. Vnitřní list předkožky je slepen s žaludem jemnými srůsty. Léčba spočívá v uvolnění srůstů (tzv. dissoluce) jemnou  paličkovou sondou s následným přetažením předkožky.

Velmi důležité je další přetahovaní v následující době, které provádí jeden z rodičů, později chlapec sám. Pokud se tento úkon zanedbá, dochází k novému slepení a dítě musí absolvovat výkon znovu. Násilné a neodborné uvolnění může vést k zjizvení předkožky a vzniku jizevnaté fimózy (viz dále). V laické veřejnosti se tomuto výkonu nesprávně říká obřízka, jedná se však o pouhé uvolnění.

Vrozená fimóza (zúžení předkožky)

V tomto případě je předkožka od narození dlouhá, úzká a tvoří „komínek“ nad žaludem, který brání přetažení a odkrytí žaludu. Při močení se předkožka balónkovitě nafukuje, dítě močí slabým proudem. Jedná se o vrozenou vadu. Pokusy o násilné přetažení vedou k  jizvení okrajů předkožky ke vzniku jizevnaté fimózy (viz níže). Správným řešením je operace v celkové anestezii, kdy se plastickým úkonem „komínek“ předkožky rozšíří a tím zároveň zkrátí tak, že přetažení předkožky přes žalud jde volně. Žalud zůstává v klidovém stavu kryt předkožkou. Jedná se o plastické ošetření, nikoliv o obřízku.

Jizevnatá fimóza

Přechod vnitřního a zevního listu předkožky je jizevnatě změněn, takže při pohledu na vrchol zhora je patrná na okraji předkožky kruhová jizva s malým otvůrkem pro močení – jakýsi prstenec. Jizva znemožňuje přetažení předkožky přes žalud, někdy může i překážet v močení. Předkožka se pak při močení plní jako balónek. Jizevnatá fimóza vzniká u dětí  po násilném přetažení předkožky, kdy dojde k potrhání okrajů předkožky, dále pak po opakovaných zánětech předkožkového vaku (balanitis). Může se objevit i v dospělosti, a to po násilných sexuálních manipulacích, zánětech (např.kapavka) či některých metabolických onemocněních – nejčastěji při cukrovce (diabetes mellitus). Jediným správným léčením těchto případů je operace zvaná obřízka, kdy je v celkové anestezii odstraněn snesen jizevnatý prstenec předkožky. Důležitá je pak pooperační péče, a to pravidelné přetahovaní předkožky pacientem, aby nedošlo k novému zúžení. K recidivám dochází nejčastěji při cukrovce.

V případě vrozené i jizevnaté fimózy je operační rána šita vstřebatelným materiálem, který umožňuje, že za 2-3 týdny stehy spontánně „vypadnou“.

Parafimóza

Jedná se o akutně vzniklý stav, kdy je předkožka přetažena přes žalud,  zůstává „zaseknuta“ v korunním žlábku a nelze ji přesunout zpět k zakrytí žaludu.  S přibývajícím časem se stav zhoršuje, předkožka otéká a její zpětné přetažení je okamžik od okamžiku obtížnější. Stav nastane při nešikovné manipulaci v průběhu přetahování předkožky u malých chlapců, ale též při násilné masturbaci nebo sexuálních praktikách. Je nutné co nejrychleji vyhledat odbornou lékařskou pomoc, kdy lékař správnou manipulací provede reposici (zpětné přetažení předkožky). Jen ve velmi  výjimečných případech je nutná reposice s využitím uvolňujících nářezů předkožky.

Obřízka

Pojem „obřízka“ je na veřejnosti zatížen  velkou škálou nepřesností a nejasností. Vyplývá to z  historických a zejména náboženských okolností, které se k  tomuto pojmu váží a ve veřejnosti se často zaměňují s okolnostmi zdravotnickými.

Rituální obřízka se provádí z  náboženských důvodů. Vzhledem ke klimatickým podmínkám  území, z nichž tato náboženství pocházejí, lze uvažovat i o skryté hygienické prevenci.

Židovské náboženství vyžaduje odstranění předkožky tak, aby byl trvale odhalen téměř celý žalud. Zůstává ponechán krátký „límeček“ předkožky, který kryje korunní žlábek při okraji žaludu, a uzdičku. V naší zemi se provádí tento výkon na vyžádání rodičů v celkové anestezii jako klasický chirurgický výkon. Rituální obřízky prováděné rabínem v sinagóze bez anestezie se u nás neprovádějí.

Islám vyžaduje úplné odstranění předkožky, takže zůstává trvale odhalen celý žalud včetně korunního žlábku a uzdičky. Rovněž tato obřízka je prováděna v naší zemi v celkové anestezii a za přísných aseptických podmínek.

Oba druhy rituální obřízky jsou pokládány za nadstandartní výkon, který hradí pacient přímo bez účasti zdravotní pojišťovny. Načasování operace, tj. v jakém věku obřízku provést, má velkou variabilitu zejména v islámském náboženství. Termín operace ponechává lékař na přání rodičů dítěte.

Ne každá manipulace lékaře s předkožkou pacienta je tedy obřízka neboli odstranění předkožky či její části. Výše jmenované  výkony předkožku jen uvolňují a nejde o žádné „obřezání“.


 

Použitá literatura:

Časopis APERIO III/2005, MUDr. Karel Havránek - Péče o pohlaví chlapců, www.aperio.cz

Časopis MAMINKA, 26.10.2006, Mirka Koníčková -  Přetahovat nebo ne?, www.maminka.cz

 

Zdroj:

AZ RODINA.cz - informační portál (nejen) pro rodiče, 10.8.2007, www.azrodina.cz

Banner_125x125_002_babynositka_brezen_2013
Banner_effective_6_2014_250x250_azrodina

Intenzivní omlazení pleti s COLLAGEN+

Stres, mimika nebo nervozita se často projeví i na stavu pokožky, kde způsobuje vznik vrásek, kterých se lze jenom těžce zbavit. První pomoc při náznacích stárnutí pleti může poskytnout speciálně vyvinutá řada COLLAGEN+ od značky Dermacol.

Co skutečně zabírá na redukci vrásek?

Proces stárnutí se dotýká nás všech. Co můžete sami ovlivnit a s čím při tvorbě vrásek jednoduše nehnete? A existuje vůbec něco, co vám pomůže zpomalit neúprosný čas?

JAK RYCHLE ZÍSKAT DLOUHÉ HUSTÉ VLASY

Kvalitní a husté dlouhé vlasy si přeje mít snad každá žena. Bohužel ne každé z nás dlouhé vlasy narostou nebo jich nemáme tolik, kolik bychom si představovaly. Co tedy dělat, když vám příroda nenadělila zrovna bujné kadeře? Nebo když jste se unáhlila, nechala si vlasy zkrátit a teď nemáte trpělivost čekat dlouhé měsíce či roky, až vám zase narostou do potřebné délky? Máme pro vás velmi jednoduché řešení.

Jaké rehabilitační přístroje vám pomohou být zase fit?

Máme pro vás několik zajímavých tipů na moderní rehabilitační procedury a přístroje. Samozřejmě, že rozhodnutí o tom, jaká rehabilitace je pro vás ideální, spadá do kompetence vašeho ošetřujícího lékaře. Následující řádky vám pomohou získat přehled o možnostech moderní rehabilitační péče.

Jak dostat vlasy zase do kondice?

Vysušené, zplihlé, bez energie. A ke všemu ještě padají. Klasické povzdechy žen nad kvalitou svých vlasů po zimě a zároveň aktuální téma hovorů v kadeřnických salonech a v lékárnách. Jak vlasy nejlépe zregenerovat? Dbejte na správnou životosprávu a kvalitní vlasovou péči. Proti vypadávání vlasů a na podporu jejich růstu můžete vyzkoušet i speciální vlasové tonikum švýcarské značky Revalid.

JAK SE ZBAVIT POPRASKANÝCH PAT?

Nošení zimních bot a popraskané paty k sobě tak trochu patří a u mnohých to je letitý a nepříjemný evergreen. Kůže na patách má tendenci se hromadit, rohovatět a v důsledku zvýšené mechanické zátěže, kterou na ně dnes a denně vyvíjíme nakonec i bolestivě praskat. Jak podobným nepříjemnostem předejít?

NOVINKA - Omládněte se Zázračným vyplňovačem vrásek

Jak by se vám líbilo, kdybyste mohla své vrásky skrýt a vyplnit? Chtěla byste vypadat o pár let mladší? Dodat zase pleti elasticitu a energii mládí? Myslíte si, že to bez invazivní medicíny není možné? Ještě než se pustíte do svého prvního botoxu nebo jiného zákroku, zkuste nejprve kosmetickou novinku na našem trhu.

JAK NA PIGMENTOVÉ SKVRNY

Za pigmentové skvrny, vyskytující se na naší pokožce, může celá řada vlivů. UV záření bude tím prvním, co nás nejspíš ihned napadne, ale sluníčko rozhodně není jediným faktorem, který způsobuje vznik pigmentových skvrn. Svoji nepopiratelnou roli hraje také genetika, hormonální výkyvy, například v průběhu těhotenství, menopauzy, nebo užívání hormonů a hormonální antikoncepce.

Dejte pleti napít! Máte po létě suchou, mdlou, popraskanou pokožku bez života?

Letošní letní intenzivní teploty dosáhly na několika místech rekordních hodnot, které se nesmazatelně zapsaly do naší paměti i do historie. Co udělat pro to, abychom si letošní léto nepamatovali jako to, které nám způsobilo kožní problémy, prohloubilo vrásky, a přineslo pigmentové skvrny...Jak se toho vyvarovat?

EKZÉMY A LUPÉNKA NA KRÁSE NEPŘIDAJÍ

Někdo má to štěstí, že se mu ekzém v životě vyhne, jiného trápí celé dětství a jsou i tací, kteří s ním bojují i v dospělosti. Kromě toho, že projevy ekzému i lupénky nevypadají hezky, provází je také urputné svědění, zarudlá kůže, škrábání, modřiny a mokvající či naopak suché olupující se kousky kůže.

Pomerančová válka začíná - účinné anticelulitidní trio. Novinka na trhu: kosmetika s obsahem minerálů z Mrtvého moře Minus 417.

Nejen blížící se plavková sezona, ale také rozverný čas minisukní může už nyní dělat vrásky na čele nejedné ženě. A důvod? Na vině jsou nevzhledné ďolíčky na stehnech a zadečku. Jedním slovem: celulitida! Vyděsí se nejspíš nejedna z nás při bedlivějším pohledu do zrcadla a začne jednat. Přečte řadu tipů, článků a rad, jak s ní zatočit. Pro ty, které preferují kosmetiku na přírodním základě, a s výtažky z Mrtvého moře přinášíme několik žhavých novinek! Než začnete kupovat spousty kelímků, zkuste přípravky, které se osvědčily u řady uživatelek - kosmetiku značky Minus 417.

CHCETE ZHUBNOUT A VYPADAT MLADĚ? NEZAPOMEŇTE NA KOLAGEN!

Kolagen je pro naše tělo velmi důležitý. Je významnou součástí cesty k dlouhému mládí. Přesto v rámci zdravého stravování nebo snahy o zhubnutí často největší zdroje kolagenu vyřadíme z jídelníčku, a pak jsme nepříjemně překvapeni projevy jeho nedostatku. Chybějící kolagen může působit problémy i vegetariánům, zvláštní pozornost by mu měly věnovat těhotné vegetariánky a veganky. Pokud si kolagenu dopřejeme dostatek, zůstane naše pokožka vypnutá i po ztrátě kil a navíc bude lépe připravena také na zimu. Prospějeme navíc i dalším částem svého těla.

Za odkazem Aztéků

NOVINKA: Tekuté mýdlo zn. Voux Aloe Vera Aloe Vera je pro vysoký obsah blahodárných látek velmi oblíbenou sukulentní rostlinou s širokým využitím. Její pozitivní vliv na pokožku byl znám již ve starém Egyptě, kde ji ženy s oblibou využívaly ke zkrášlení pleti. Indiáni ze severní Ameriky s její pomocí léčili popáleniny a ošetřovali si s ní puchýře, znali ji v Persii a neobešli se bez ní ani šamani dávných Aztéků.

ZAJÍMAVÁ MOŽNOST V PÉČI O TĚLO - DOPŘEJTE SI KOLAGEN!

Na trhu se objevil velmi zajímavý pomocník v péči o tělo, se kterým se můžete setkat pod názvem kolagenárium, kolárium nebo u firmy Ergoline "Beauty Angel". Aplikace kolagenové kúry je velmi podobně příjemná a relaxační jako návštěva solária, účinky jsou ale zcela jiné.

INTIMNÍ PROBLÉMY ŠETRNĚ ŘEŠÍ PŘÍPRAVKY AROMEDICA

Vaginální výtoky, mykóza, zápach z úst - to je jen krátký výčet problémů, od kterých vám mohou pomoci přípravky značky Aromedica. Ať už jste batole nebo kmet, potřebujete doplnit energii, zregenerovat, posílit imunitu, zlepšit koncentraci , zabojovat s celulitidou a vyčerpáním nebo pomoci v oblasti intimní hygieny, kvalitní česká přírodní farmaceutická kosmetika je tu pro vás.

JAK DOPŘÁT SVÝM ZUBŮM TO NEJLEPŠÍ?

Chcete zdravé a krásné zuby a už vás nebaví bloudit po obchodech a ztrácet čas hledáním kvalitních produktů pro ústní hygienu? E-shop nazuby.cz se na oblast ústní hygieny specializuje a nabízí veškerý sortiment z této oblasti na jednom místě.

Ocean Rainwear představuje kolekci dětských bund z nového materiálu Tech Shell

Dánská společnost Ocean Rainwear, výrobce kvalitního nepromokavého oblečení přichází v červnu na český trh s kolekcí dětských bund z materiálu Tech Shell. Tento materiál nové generace představuje vylepšenou verzi již známého softshellu. Je nejen velmi pružný a super lehký, díky čemuž se velmi dobře vytvaruje podle dětské postavy, ale také prodyšný (5000 mvp) a větru a vodě odolný s vodním sloupcem 8000 mm. Nové bundy jsou k dispozici ve velikostech 1- 12 let ve čtyřech barevných provedeních – červená, tmavě modrá, fialová a hnědá. V České republice jsou výrobky značky Ocean Rainwear mimo jiné k dispozici v e-shopu výhradního dovozce na www.nepromokneme.cz.