PROFEM - KONZULTAČNÍ STŘEDISKO PRO ŽENSKÉ PROJEKTY, o.p.s.

Je jednou z nejstarších neziskových organizací zabývajících se právy žen (založena v roce 1994). Těžištěm činnosti je potírání domácího násilí a pomoc ženám znevýhodněným na trhu práce.

Index_profem-logo_normal

Těžiště naší práce: domácí násilí – násilí na ženách

Pracujeme dlouhodobě na potírání domácího násilí a násilí na ženách po právní stránce - v rámci projektu AdvoCats for Women poskytujeme v současnosti bezplatné právnické konzultace a další právní pomoc v Praze, Brně a Mostě a na Lince právní pomoci pak každé úterý 9,00-12,00 a středu 17,30-20,30 hod. telefonické konzultace (608 22 22 77). Online-poradna funguje pod www.profem.cz/poradna.

Od září roku 2007 rozšiřujeme nabídku bezplatného právního poradenství v Praze (sleduj www.profem.cz ).

K tématu domácí násilí – násilí na ženách pořádáme po právní stránce odborné semináře, školení a konference.

Těžiště naší práce: motivační kurzy pro ženy znevýhodněné na trhu práce

Ve spolupráci s Psychosociálním centrem Acorus vedeme již druhým rokem dvouměsíční dopolední kurzy pro ženy znevýhodněné na trhu práce. Od září až do prosince r.2007 poběží kurzy pro „ženy plus mínus padesát“, v lednu a únoru  roku 2008 pro rodiče na a po rodičovské dovolené a v březnu/dubnu 2008 se bude konat opět kurz pro ženy, které zažily domácí nebo jinou formu násilí). Kontakt: 224 917 224 nebo 77 44 33 00 4, mosty.pro.zeny@profem.cz.

Patří sem i nová právní poradna proti diskriminaci na trhu práce, která funguje pod tel.čislem 774 433 038 každé úterý a čtvrtek od 11 do 14 hod., online pak pod www.profem.cz/poradna, poradna@profem.cz

Pomáháme budovat

od dubna 2006 jedinečný mediální projekt v ČR – gitA, Genderovou informačni a tiskovou agenturu (www.ta-gita.cz).

Publikujeme

k tématu násilí (knihy a odborné brožurky), vydáváme literaturu faktu ke globalizaci, mírovým aktivitám a na podzim vyjde po jedenácté populární diář Slavné ženy středni Evropy. Srovnej www.profem.cz/publikace

23.8.2007, www.profem.cz

 

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250

KŘÍDLA A KOŘENY

Síť mateřských center (Síť MC) vyhlašuje celoroční kampaň jako příspěvek k 20. výročí Mezinárodního roku rodiny vyhlášeného OSN.

www.kridla-koreny.cz
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359