VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE RODIČ - DÍTĚ

Autor: PhDr. Ilona Špaňhelová

Správná komunikace mezi lidmi je velice křehká a její zvládnutí vyžaduje dlouhodobý trénink. Její nezvládnutí bývá hlavním důvodem nedorozumění, každému z nás se už určitě stalo, že něco řekl a druhá strana ho nepochopila. Byly z toho potíže a teprve s odstupem času se zjistilo, že se jednalo o pouhé nedorozumění. Vznikají tak problémy mezi dospělými, ale ještě větší škody může nesprávná (nebo v horším případě žádná) komunikace napáchat ve vztahu mezi rodičem a dítětem.

Staré přísloví praví, že žádný učený z nebe nespadl. Všichni se neustále učíme a platí to i v komunikaci mezi námi a dětmi. Každý rodič by si měl uvědomit, že toto učení se komunikaci je pro něj dobré, a měl by z něj čerpat zkušenosti. Nikomu přece není jedno, jak komunikuje s dítětem, nechce opakovat svoje chyby.

V komunikaci rodič i dítě používají komunikaci verbální (slovní) a neverbální (mimoslovní). Komunikace neverbální je starší. Mnohdy jejím prostřednictvím rodič komunikuje a často neví, jak to působí na jeho dítě. Je to taková komunikace, kdy dospělý zvedne obočí, vztyčí prst, stoupne si s rukama v bok, usměje se, pohladí… Tyto prvky v dítěti vyvolávají určitý pocit.

V mnoha případech je potřebné, aby tato mimoslovní komunikace byla doplněna ještě slovy, aby jí dítě dobře porozumělo a aby byl rodič pro dítě opravdu „správně čitelný“. Pokud by tato mimoslovní komunikace mezi rodičem a dítětem nebyla, byli by jistě děti i sami rodiče velmi ochuzeni.

Mimoslovní a slovní komunikace má však souznít ve vzájemné jednotě. Pokud se totiž rodič usměje na dítě, dá ale ruce v bok, povytáhne obočí a řekne pokárání přísným nebo ironickým tónem, může z toho dítě mít smíšené pocity. Často totiž na něj působí více a negativně tón hlasu, postoj rodiče a jeho mimické vyjádření než kladné slovní vyjádření.

Pravidla pro slovní komunikaci mezi rodičem a dítětem

Velmi důležitá je jednota v komunikaci mezi otcem a matkou dítěte. Pokud se rodiče neshodnou, může se stát, že způsobí zmatek a nejasnost ve vzájemné komunikaci mezi nimi a dítětem. Navíc pokud dítě bude už s takovou komunikací mít zkušenost, do budoucna se může stát, že toho bude využívat a zneužívat. Pokud mají rodiče rozdílný přístup k dané věci, mají si nejprve o tomto promluvit mezi sebou. Pokud se neshodnou na stanovisku, mají se také domluvit, co budou dítěti dovolovat a co bude druhý rodič respektovat.

Komunikace má být jasná. Rodič má jasně vyjadřovat, co se mu líbí, z čeho má radost, co se mu nelíbí. Lepší je tedy slovní sdělení, otevřené, stručné a jasné.

Důležité je mluvit (a ne si myslet nebo domýšlet). Pokud rodič přijde domů ze zaměstnání a má špatnou náladu, má o tom dítěti říct. Krátce, ale vyjádřit své pocity. Dítě pak není zmatené v tom, že ono samo něco provedlo, a proto má rodič špatnou náladu.

Mluvit o zážitcích, prožitcích. Velmi prospěšné a budující vzájemný vztah mezi rodičem a dítětem je určitá vzájemnost v prožívání. Tuto vzájemnost se učí dítě už od svého nejranějšího věku. Děti i rodiče jsou různí, někdo je víc komunikativní, někdo méně. Někdo si delší dobu schovává své pocity, někdo vybuchne hned. Pokud se rodiči zdá, že dítě nechce komunikovat, je tedy zřejmě víc uzavřené, má začít rodič. Má dát nahlédnout dítěti do svých prožitků, do toho, na co se těší, z čeho má radost… Tímto způsobem může dítě přivést k tomu, že i ono se svěří se svými zážitky.

Dítěti se nevnucovat, ale nabízet vzájemný kontakt v komunikaci. Rodič sleduje, že dítěti zřejmě něco je. Přijde ze školy zamračené, zachmuřené. Pokud rodič začne za dítětem chodit a nutit ho, aby řeklo, co se stalo, může se stát, že se dítě ještě víc zachmuří a neřekne nic. Stejně špatná reakce by mohla pro dítě být i nevšímání si ho. Lepší podle mého názoru je konstatování: zdá se mi, že se ti něco stalo, podle mě nejsi ve své kůži. Až budeš chtít, jsem tady, přijď mi říct, co se děje.

Důležitý je vzájemný čas. Dát přednost komunikaci před televizí, hrami nebo počítačem. Pokud se nějaká věc nevyjasní, může mít v budoucnu negativní vliv na vzájemné soužití mezi rodičem a dítětem. Bude stále v nějaké míře v člověku ukrytá, nebude ale vyřčená.  

Otevřenost pro kritiku. Pokud s něčím rodič nesouhlasí, má to dítěti říct. Má mluvit sám za sebe, ne dítě obviňovat. Čili: vadí mi to a to, nechci aby se to příště stalo, co pro to uděláme, aby to příště bylo jinak, chci ti pomoct… Pokud dítě nebude slyšet na své chování a své činy kritiku, nebude s ní mít zkušenost do budoucna a bude pak pro něj velmi náročné ji v budoucnu akceptovat. Kritiky by se neměl bát ani rodič ze strany dítěte. Pokud mu chce dítě říct, že byl někdy nespravedlivý, křičel na něj neprávem, je to informace, kterou se nemá rodič bát přijmout. Samozřejmě, že tato kritika nemá být jednostranná jen ze strany dítěte směrem k rodiči. Rodič je ten, který dítě učí, naviguje, ukazuje mu správný směr v životě.

Rodič má být v některých chvílích v komunikaci kategorický. Je to v případě, kdy mu dítě lže, nesplní to, co na 100 % slíbilo, že to tak bude… Lež se toleruje ze strany dítěte do věku pěti let. Do tohoto věku se předpokládá, že se spíše jedná o fantazijní sdělení dítěte. I do tohoto věku má však rodič dítě informovat, zda to, co říká, je pravdivé či ne. Po pátém roce se lež objevuje jako projev dítěte, který znamená, že se dítě chce něčemu vyhnout nebo naopak získat svým tvrzením nějakou výhodu, ze které bude těžit.

V některých případech je zapotřebí s dítětem právě víc mluvit. Dítě začne například lhát, protože si myslí, že ho tímto způsobem budou rodiče více respektovat, mít ho víc rádi. Bude tak v jejich očích hodnější, lepší. Rodiče by však měli nastolit pravdivou komunikaci mezi nimi i dítětem. Pokud rodič zjistí, že dítě lže, má se nejdříve zamyslet, jaký k tomu má důvod. Toto zamyšlení má být před tím, než se začne zlobit, křičet, vyhrožovat. Pokud může lež souviset s tím, že si dítě myslí, že tak víc uspěje u rodičů nebo zaujme spolužáky ve škole, má rodič hledat, jak tento názor dítěte změnit. Čím jiným může dítě vyniknout.

Komunikace má být otevřená a pravdivá i pro sdílení obtížných nebo delikátních věcí. Dítě má vnímat, že je v rodině takové ovzduší, že se nemusí bát se zeptat i na obtížné, tzv. ošemetné věci. Např. jak vznikají děti, co je po smrti člověka, co je to joint, co to znamená, že je někdo homosexuál… Tím, že dítě nemá strach se zeptat v domácím prostředí na tyto věci, dává najevo, že rodičům důvěřuje. Že vnímá rodinné prostředí jako to, kde pocit bezpečí a jistoty mu dá možnost vyslechnout jasnou odpověď na jeho otázky.

Především v období puberty dítěte je důležité vyvarovat se v komunikaci povýšeného mentorování, hrozeb nebo příkazů ze strany rodiče. Je zapotřebí, aby dítě vnímalo, že ve vzájemné komunikaci existuje mezi ním a rodičem vzájemný respekt. Tento respekt se projevuje v tom, že rodič počká, až dítě domluví. Tak učí i dítě, aby počkalo, až domluví rodič. Rodič se má vyvarovat hrozeb. Pokud je používá, když je dítě malé, možná mají v očích rodiče ještě nějaký smysl. Asi známe některé rodiče, kteří dítěti hrozí a říkají: když neposlechneš, odnese si tě čert. Nějakou dobu to má možná důsledek pro dítě, že je klidné a poslušné. Náročné je to ve chvíli, kdy stejně čert nepřichází a dítě pozná pravdu.   

Pokud rodič používá hrozbu ve starším věku, měl by ji splnit. Pokud tedy dítěti vyhrožuje, že nepojede s rodiči k moři, jestli dostane na vysvědčení trojku, měl by to splnit. Jinak nebude mít tato výhrůžka žádné opodstatnění, bude planá.

Pokud rodič řekne něco, co nechce dál splnit, nemá se bát říct, že jeho rozhodnutí bylo unáhlené, nebylo založené na reálném základě, bere ho tedy zpět. Místo výhrůžek by byly daleko lepší ve vzájemné komunikaci konstruktivní příklady řešení. Např.: nedaří se ti matematika, jak ti s ní mám pomoct, co konkrétně ti nejde, co s tím uděláme…

Kdybych tedy měla konkretizovat v bodech, co je dle mého názoru důležité pro vzájemnou komunikaci mezi rodičem a dítětem, jsou to tyto body:

  • čas pro komunikaci
  • vzájemná otevřenost
  • vzájemný respekt
  • nebát se mluvit o náročných věcech
  • učit se mluvit sám za sebe
  • neosočovat druhého
  • nepovyšovat se nad druhým
  • mluvit konkrétně, k věci
  • nebát se používat kritiku
  • dítě chválit za konkrétní věci

PhDr. Ilona Špaňhelová

privátní psychologická praxe

www.spanhelova.cz 

Zdroj:
Měsíčník PRÁVO A RODINA, 2007, http://www.linde-nakladatelstvi.cz/

Azrodina_portal_250x250
11499230

Historický úspěch pro Českou republiku, český seriál #martyisdead získal cenu Emmy známou jako televizní Oscar

Mezinárodní akademie televizních umění a věd dnes vyhlásila v New Yorku internetový seriál #martyisdead jako vítěze mezinárodní ceny Emmy. Stalo se tak v průběhu slavnostního ceremoniálu 48. ročníku International Emmy Awards, který se letos poprvé konal online. Seriál o aktuálním tématu kyberšikany se stal historicky prvním českým seriálem, který získal tuto prestižní cenu. Emmy v kategorii krátkých seriálů převzali během online přenosu producenti Milan Kuchynka a Vratislav Šlajer. Spoluproducentem je i Jakub Koštál, režisérem Pavel Soukup.

KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ! - UKÁZKY ZPĚTNÉ VAZBY

Reakce žáků, studentů, pedagogů i rodičů na preventivní program Radky Bangy.

VYŠEL PŘEPRACOVANÝ MANUÁL PRO SPOKOJENÉ RODIČE, DĚTI I UČITELE – KNIHA RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN

Původní kniha Respektovat a být respektován vyšla v r. 2005 a od té doby se jí prodalo téměř 100 000 kusů. Za těch 15 let od vydání vyšla nová literatura, realizovaly se stovky kurzů se stejnojmenným názvem. A tak se autoři rozhodli knihu přepracovat. Z původní čtveřice autorů se toho ujaly J. Nováčková a D. Nevolová. Na více než 350 stranách autorky rozkrývají, jak vychovávat děti k sebeúctě a zodpovědnosti. Pomáhají porozumět potřebám dítěte a upozorňují na velká rizika metod, kterými jsou děti vedeny k poslušnosti i na neblahé důsledky takového jednání. My dospělí samozřejmě většinou vše děláme v dobré víře, že pro děti činíme jen to nejlepší, jenže opak bývá pravdou...

Za staré mobily pomoc do dětských domovů

Sběrová kampaň společnosti ASEKOL s názvem Věnuj mobil pravidelně pomáhá dobročinným organizacím. Za sběr vysloužilých mobilních telefonů daruje ASEKOL nové mobilní zařízení vybrané organizaci a navíc se postará o správnou ekologickou likvidaci starých zařízení. Letos se do této sběrové kampaně zapojili i zaměstnanci společnosti Avast, kteří během jednoho roku sesbírali 173 starých nefunkčních mobilů a odevzdali je k odborné recyklaci. Za tento počin ASEKOL věnoval 2 nové přístroje, které byly předány organizaci Dejme dětem šanci.

DĚTI SE VE ŠKOLKÁCH SKVĚLE BAVÍ

Současné školky umí děti patřičně zaujmout. Stačí několik málo okamžiků a dítě si nové prostředí školky velice oblíbí. Školky totiž nabízí nejen seznámení se stejně starými dětmi, ale naučí je mnohé činnosti zábavnou formou, takže si ani nevšimnou, že se učí něco, co se jim bude v budoucím životě dost hodit.

UKAŽTE DĚTEM PESTROBAREVNÝ SVĚT

Víte, kolik odstínů zelené se objevuje ve světě kolem nás? Proč si muži pořád pletou růžovou a fialovou? Už v dětství je důležité naučit se barvy správně rozeznat a pojmenovat.

KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ!

HUDEBNÍ PROGRAM zaměřený na PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ úspěšně probíhá již od r. 2011, kdy vznikl pod záštitou zmocněnkyně vlády ČR pro lidská práva Moniky Šimůnkové. RADOSLAV "GIPSY" BANGA se s žáky a studenty podělí o svůj osobní příběh i své zkušenosti a motivuje je k aktivnímu a smysluplnému životu bez násilí, konzumace drog, xenofobie, rasismu, intolerance, agrese, kriminality a dalších variant rizikového chování.

Jak kondolovat na pohřbu a psát kondolenci

Ztráta člověka je bolestivou událostí jak pro nejbližší rodinu a přátele zesnulého, tak pro jeho širší okolí. Pokud jste se dozvěděli o úmrtí prostřednictvím smutečního oznámení, parte nebo od pozůstalých, je vhodné vyjádřit soustrast jeho nejbližším. Způsob kondolování se odvíjí od toho, zda se pohřbu účastníte osobně, nebo chcete kondolenci předat poštou.

SKVĚLÝ RYCHLÝ MOUČNÍK PRO NEČEKANOU NÁVŠTĚVU VÁS NAUČÍ MARKÉTA PAVLEJE V GOURMET ACADEMY

Taky máte svých pár oblíbených moučníků, které jedete pořád dokola a chtěli byste zase překvapit něčím novým? Hledáte něco osvědčeného, co nedá moc práce, ale výsledek bude tak úžasný, že se po něm okamžitě zapráší? Přesně takový moučník jsem se naučila na Kurzu jarního pečení s Markétou Pavleje (v rámci Gourmet Academy). Galleta má navíc tu výhodu, že je velmi variabilní, takže při jednom pečení, uspokojíte i rozdílné chutě členů rodiny a hostů.

LEU BRAIN STIMULATOR - DIDAKTICKÁ HRA OD 4 DO 104 LET!

Zábavná a poutavá hra s pedagogicky vysokou hodnotou pro lidi všech věkových kategorií ( s výjimkou malých dětí do 3 let). U dětí stejně jako u dospělých je mozek stimulován různými způsoby a tímto je podporován ve svém vývoji. Díky velkému množství čím dále tím náročnějších úkolů a ještě mnohem vyššímu počtu variací her zůstane hra vždy výzvou, která znovu a znovu upoutá děti a dokonce i lidi ve vysokém věku.

NEWSLETTER bEDUin - TÝDENNÍ PRŮVODCE SVĚTEM VZDĚLÁVÁNÍ

Přináší inspirativní informace pedagogům, rodičům i všem ostatním, kteří se o vzdělávání zajímají. V aktuálním vydání se můžete např. podívat jaká jídla dostávají děti ve školních jídelnách v různých zemích světa nebo se dozvědět víc o novele zákona o ochraně veřejného zdraví, která nutí rodiče k očkování. Setkáváte se ve škole s nesnášenlivostí? Podívejte se na praktický manuál pro učitele Chci to řešit! Pokud se přihlásíte k odběru, můžete pravidelně dostávat informace k zajímavým tématům i v dalších týdnech.

HLEDÁTE DOBRÉ KURZY ANGLIČTINY, KTERÉ BAVÍ DĚTI I DOSPĚLÉ? ZKUSTE MORTIMER ENGLISH CLUB!

Výuka jazyků, konkrétně angličtiny může vypadat různě, a většinou tomu odpovídají i výsledky. Pokud nechcete pořád dokola začínat v nezáživných kurzech nebo odradit děti hned z počátku nudnou výukou, zkuste MORTIMER ENGLISH CLUB. Díky těmto kurzům se naučíte anglicky zábavně a všemi smysly. V nabídce jsou kurzy angličtiny pro děti, dospělé i seniory. Kurzy mohou být inspirací i pro všechny, kteří hledají zajímavou možnost pracovního uplatnění nebo podnikání.

PROČ ZAČÍT S EKOLOGICKOU VÝCHOVOU U DĚTÍ

Děti, které vidí rodiče, jak třídí odpad, to dělají samy. Naučí se to, protože rodiče odpad třídí. V rodinách, kde se odpad automaticky třídí, se takto nenápadně pěstuje "pečovatelský" vztah k přírodě. Ve školách pomáhají vzdělávací projekty společnosti ASEKOL.

Asekol_cervene_k_468x60px__05