Animace-eon

BEZPLATNÁ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ PORADNA V BŘEVNOVĚ

Autor: Pavla Kantnerová

Občanské sdružení Občanská inspirace otevírá stálou pobočku bezplatné sociálně právní poradny na Praze 6. Občanská inspirace, která provozuje aktivní komunitní centrum na Černém Mostě a v Bubenči, nabízí bezplatné sociálně právní poradenství pro občany v obtížných životních situacích již od roku 2001. Dosud si však mohli zájemci domlouvat schůzky téměř výhradně jen v sídle sdružení na Černém Mostě. Nyní má Občanská inspirace k dispozici další prostor ve Šlikově ulici č. 47 v Břevnově.

Smyslem a cílem této služby je zpřístupnit bezplatně odbornou pomoc občanům, jejichž sociální nebo zdravotní situace limituje možnosti jejich uplatnění a orientaci ve společnosti. Občanská inspirace usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy.

„Dosud poskytovala Občanská inspirace poradenství především ženám s partnerskými, finančními a pracovně právními problémy, dále občanům s existenčními problémy, nezaměstnaným a seniorům s problémy s bydlením. Stále více klientů vyhledává právní pomoc kvůli pracovně právním problémům a druhotným jevům nezaměstnanosti (zejména finanční tísni, neplacení nájemného, exekucím apod.). V roce 2006 přišlo na osobní konzultaci 580 klientů, mnoho dalších dotazů jsme zodpověděli telefonicky.“ Přiblížila dosavadní činnost jednatelka sdružení Dana Oujezdská.

Občané, kteří se dostali do krizové situace v rodině či s bydlením, řeší pracovněprávní nebo majetkoprávní problémy, mohou přijít bez objednání v uvedených hodinách, kdy jsou  přítomni právníci. Na pracovnice sdružení se mohou telefonicky obrátit, pokud si chtějí domluvit schůzku s právníkem v případě složitějšího problému nebo jestliže potřebují všeobecné informace jak postupovat a kam se obrátit  v občanských či sociálně právních záležitostech. Dotaz lze také poslat e-mailem do sdružení. Ve všech případech se klienti mohou spolehnout na nestrannost, diskrétnost, odbornost a respekt ze strany pracovníků  sdružení.

Občanská inspirace provozuje poradnu s dotační podporou MPSV a MHMP.

Kontakt:              Občansko právní poradna Občanské inspirace

Šlikova 47 (přízemí domu)

Praha 6 – Břevnov

Dopravní spojení: tram 15, 25, 22 zastávka Marjánka

 

Od září 2008 probíhá poradna VE ČTVRTEK OD 9.30 DO 11.30 a je vhodné předem zavolat na tel. 776 046 112 a objednat se.

Více informací na: www.obcanskainspirace.cz 

Zdroj:

OBČANSKÁ INSPIRACE, 9.11.2007, www.obcanskainspirace.cz

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250
Banner_flexikurz