Hrd22_pohoda_965x100

DĚTI DO KUFRU ANEB O STŘÍDAVÉ VÝCHOVĚ

Autor: PhDr. Eva Labusová

Každým rokem se v České republice rozvádí přibližně 30 000 manželství. Pokud jde o manželství s dětmi, následují dohady o tom, jak bude vypadat péče o ně. Ve většině případů končí děti u matky a s otcem se vidí tak, jak setkávání vymezí soud. Mnoho otců si tuto situaci nechce nechat líbit a vznikají organizace, které hájí práva dětí z rozvedených rodin na oba rodiče. Jednou z nich je i občanské sdružení Spravedlnost dětem

"Státní struktury novým a spravedlivějším modelům porozvodové výchovy v českém státě nepřejí, ale veřejnost dává čím dál častěji najevo, že je u nás v této oblasti leccos shnilého a že je na místě změna přístupu," říká zmocněnec sdružení Spravedlnost dětem Luboš Patera. Právě tohle sdružení uspořádalo v rámci Evropského roku rovných příležitostí pro všechny velkou mediální kampaň nazvanou Týden pro střídavou péči, v níž představilo tento způsob sdílené péče jako jednu ze žádoucích variant vzájemných kontaktů dětí a jejich rozvedených rodičů.

"Střídavka" - spravedlivá a moderní

Z letáků kampaně i z představeného dokumentárního filmu by náhodný pozorovatel nabyl dojmu, že jde o nejelegantnější možné porozvodové řešení. Pravidelný střídavý pobyt dětí u matky a otce totiž zachovává dětem oba rodiče a oběma rodičům umožňuje děti bezprostředně vychovávat. Střídavá péče (neboli správným úředním a legislativním označením "střídavá výchova" - viz. rámeček) nebere dětem ani jednu příbuzenskou stranu a nedělá z nich polosirotky, a naopak umožňuje, aby zažívaly různost prostředí i vztahů a čerpaly z nich potřebné sociální zkušenosti v podmínkách dvou rovnocenných domovů. "Děti mohou lépe rozvíjet své schopnosti, když mají i nadále k dispozici oba rodiče a mohou se na ně obracet podle míry jejich dovedností a kompetencí. Rodičům tento způsob dělby o děti přináší pocit rovnosti i šanci pro oddych a seberealizaci," tvrdí Luboš Patera.

Nešlo to hned, ale zvykl jsem si

Poslechněme si, jak střídavku hodnotí dvanáctiletý Pavel, který už v ní čtyři roky žije v jednom severočeském městě: "Když se moji rodiče rozvedli, byla to pro mne velká rána. Nejdřív se pořád hádali a nějaký čas jsem bydlel s mámou v bytě její kamarádky a tátu jsem skoro neviděl. Pak se ale všechno nějak uklidnilo, a táta, který jako podnikatel hodně vydělává, mámě nabídl, že jí nechá náš starý byt. Sobě koupil jiný o pár stanic tramvaje dál a nabídl mi, ať u něho každých čtrnáct dní bydlím. Nejprve mi to připadalo bláznivé - to mám jako pořád přebalovat kufry? No, vlastně mi je zpočátku balili rodiče a se vším všudy si mě předávali jako balík. Měl jsem pokojík jak ve starém domě, tak i nový u táty, bylo to zvláštní. Ale tím, že jsem pořád chodil do stejné školy a mohl se stýkat s kamarády, jsem si nakonec zvykl. Sice bylo hloupé, že jsme už nebyli pohromadě jako rodina, ale s mámou i tátou zvlášť byl větší klid. Po dvou letech se táta znovu oženil a teď mám i malinkou mladší sestru. Máma je zatím sama, tedy se mnou. Nelíbí se jí, když od ní co čtrnáct dní odcházím, ale nic neříká, a vždycky se těší, až zase přijdu. A já se na ni taky těším. Ale na tátu a na tu jeho rodinu taky. Je to divný život a chvíli trvalo, než jsem si na něj zvykl, a třeba moji spolužáci z normálních rodin mi to vůbec nezávidí, ale já už si nestěžuji a jsem docela v pohodě. Svým dětem bych to ale takhle nezařídil, spoustu energie člověk ztratí cestováním a přeorientováváním se na jeden nebo na druhý domov."

Nejde o model pro všechny

Jako vše, co se týká mezilidských vztahů, je i institut střídavé výchovy velmi individuální. Vždy záleží na konkrétní rodinné situaci a na tom, jak ji lidé, jichž se týká, zvládnou.

Jedním ze základních předpokladů pro fungující střídavku je schopnost a ochota rodičů domluvit se na věcech týkajících se dítěte. Také samo dítě by mělo dobrovolně souhlasit s tím, že povede poněkud kočovný život. Čím jsou od sebe bydliště rodičů dále, tím bývá střídavá péče komplikovanější.

Rodiče by se měli umět shodnout žít v obdobném výchovném stylu a zachovávat dítěti v obou domovech podobnou rutinu (příprava do školy, kroužky, doba trávená u počítače, čas k ukládání ke spánku apod.). Střídavá výchova je dále náročná tím, že často vyžaduje schopnost improvizovat a ochotu vycházet si vstříc, stejně jako připravenost domluvit se o běžných provozních věcech (co dítěti koupit na sebe, kam ho poslat na tábor apod.) To, co bývá zdrojem nesvárů v kompletní rodině, bývá tady ještě mnohem citlivější.

Střídavá výchova se příliš nehodí pro děti hendikepované - například pro děti s lehkou mozkovou dysfunkcí či s poruchami soustředění. Ty potřebují pevné zakotvení a řád a změny spojené se střídavkou obvykle nesnášejí dobře.

Hlasy pro i proti

O tom, nakolik střídavá výchova zmírňuje škodlivý účinek rozvodu na dítě, se vedou diskuse. V praxi totiž bohužel není snadné, aby rodiče dokázali nadřadit blaho dítěte osobním sporům. Pokud nedojde k usmíření a spolupráce vázne, střídavka užitek nepřinese.

Je zjevné, že střídavá výchova je určena pro zralé a zodpovědné osobnosti, které chápou, že konec manželství partnery nevyvazuje z rodičovství a že není možné chtít od dítěte, aby jednoho z rodičů vytěsnilo ze své mysli. Sice platí, že udržování korektních a smysluplných vztahů mezi všemi členy rozpadlé rodiny urychluje porozvodovou adaptaci každého z nich, ale zdaleka ne vždy se daří držet emoce pod kontrolou.

Na co je třeba dát pozor 

Zbytek textu na:
http://evalabusova.cz/clanky/deti_do_kufru.php

Zdroj:

www.evalabusova.cz, 2.11.2007


Související odkaz: PhDr.Ilona Špaňhelová - STŘÍDAVÁ PÉČE PO ROZVODU OČIMA PSYCHOLOGA

 

Azrodina_portal_250x250
Radek_banga_-_v_prodeji_250x250

Historický úspěch pro Českou republiku, český seriál #martyisdead získal cenu Emmy známou jako televizní Oscar

Mezinárodní akademie televizních umění a věd dnes vyhlásila v New Yorku internetový seriál #martyisdead jako vítěze mezinárodní ceny Emmy. Stalo se tak v průběhu slavnostního ceremoniálu 48. ročníku International Emmy Awards, který se letos poprvé konal online. Seriál o aktuálním tématu kyberšikany se stal historicky prvním českým seriálem, který získal tuto prestižní cenu. Emmy v kategorii krátkých seriálů převzali během online přenosu producenti Milan Kuchynka a Vratislav Šlajer. Spoluproducentem je i Jakub Koštál, režisérem Pavel Soukup.

KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ! - UKÁZKY ZPĚTNÉ VAZBY

Reakce žáků, studentů, pedagogů i rodičů na preventivní program Radky Bangy.

VYŠEL PŘEPRACOVANÝ MANUÁL PRO SPOKOJENÉ RODIČE, DĚTI I UČITELE – KNIHA RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN

Původní kniha Respektovat a být respektován vyšla v r. 2005 a od té doby se jí prodalo téměř 100 000 kusů. Za těch 15 let od vydání vyšla nová literatura, realizovaly se stovky kurzů se stejnojmenným názvem. A tak se autoři rozhodli knihu přepracovat. Z původní čtveřice autorů se toho ujaly J. Nováčková a D. Nevolová. Na více než 350 stranách autorky rozkrývají, jak vychovávat děti k sebeúctě a zodpovědnosti. Pomáhají porozumět potřebám dítěte a upozorňují na velká rizika metod, kterými jsou děti vedeny k poslušnosti i na neblahé důsledky takového jednání. My dospělí samozřejmě většinou vše děláme v dobré víře, že pro děti činíme jen to nejlepší, jenže opak bývá pravdou...

Za staré mobily pomoc do dětských domovů

Sběrová kampaň společnosti ASEKOL s názvem Věnuj mobil pravidelně pomáhá dobročinným organizacím. Za sběr vysloužilých mobilních telefonů daruje ASEKOL nové mobilní zařízení vybrané organizaci a navíc se postará o správnou ekologickou likvidaci starých zařízení. Letos se do této sběrové kampaně zapojili i zaměstnanci společnosti Avast, kteří během jednoho roku sesbírali 173 starých nefunkčních mobilů a odevzdali je k odborné recyklaci. Za tento počin ASEKOL věnoval 2 nové přístroje, které byly předány organizaci Dejme dětem šanci.

DĚTI SE VE ŠKOLKÁCH SKVĚLE BAVÍ

Současné školky umí děti patřičně zaujmout. Stačí několik málo okamžiků a dítě si nové prostředí školky velice oblíbí. Školky totiž nabízí nejen seznámení se stejně starými dětmi, ale naučí je mnohé činnosti zábavnou formou, takže si ani nevšimnou, že se učí něco, co se jim bude v budoucím životě dost hodit.

UKAŽTE DĚTEM PESTROBAREVNÝ SVĚT

Víte, kolik odstínů zelené se objevuje ve světě kolem nás? Proč si muži pořád pletou růžovou a fialovou? Už v dětství je důležité naučit se barvy správně rozeznat a pojmenovat.

KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ!

HUDEBNÍ PROGRAM zaměřený na PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ úspěšně probíhá již od r. 2011, kdy vznikl pod záštitou zmocněnkyně vlády ČR pro lidská práva Moniky Šimůnkové. RADOSLAV "GIPSY" BANGA se s žáky a studenty podělí o svůj osobní příběh i své zkušenosti a motivuje je k aktivnímu a smysluplnému životu bez násilí, konzumace drog, xenofobie, rasismu, intolerance, agrese, kriminality a dalších variant rizikového chování.

Jak kondolovat na pohřbu a psát kondolenci

Ztráta člověka je bolestivou událostí jak pro nejbližší rodinu a přátele zesnulého, tak pro jeho širší okolí. Pokud jste se dozvěděli o úmrtí prostřednictvím smutečního oznámení, parte nebo od pozůstalých, je vhodné vyjádřit soustrast jeho nejbližším. Způsob kondolování se odvíjí od toho, zda se pohřbu účastníte osobně, nebo chcete kondolenci předat poštou.

SKVĚLÝ RYCHLÝ MOUČNÍK PRO NEČEKANOU NÁVŠTĚVU VÁS NAUČÍ MARKÉTA PAVLEJE V GOURMET ACADEMY

Taky máte svých pár oblíbených moučníků, které jedete pořád dokola a chtěli byste zase překvapit něčím novým? Hledáte něco osvědčeného, co nedá moc práce, ale výsledek bude tak úžasný, že se po něm okamžitě zapráší? Přesně takový moučník jsem se naučila na Kurzu jarního pečení s Markétou Pavleje (v rámci Gourmet Academy). Galleta má navíc tu výhodu, že je velmi variabilní, takže při jednom pečení, uspokojíte i rozdílné chutě členů rodiny a hostů.

LEU BRAIN STIMULATOR - DIDAKTICKÁ HRA OD 4 DO 104 LET!

Zábavná a poutavá hra s pedagogicky vysokou hodnotou pro lidi všech věkových kategorií ( s výjimkou malých dětí do 3 let). U dětí stejně jako u dospělých je mozek stimulován různými způsoby a tímto je podporován ve svém vývoji. Díky velkému množství čím dále tím náročnějších úkolů a ještě mnohem vyššímu počtu variací her zůstane hra vždy výzvou, která znovu a znovu upoutá děti a dokonce i lidi ve vysokém věku.

NEWSLETTER bEDUin - TÝDENNÍ PRŮVODCE SVĚTEM VZDĚLÁVÁNÍ

Přináší inspirativní informace pedagogům, rodičům i všem ostatním, kteří se o vzdělávání zajímají. V aktuálním vydání se můžete např. podívat jaká jídla dostávají děti ve školních jídelnách v různých zemích světa nebo se dozvědět víc o novele zákona o ochraně veřejného zdraví, která nutí rodiče k očkování. Setkáváte se ve škole s nesnášenlivostí? Podívejte se na praktický manuál pro učitele Chci to řešit! Pokud se přihlásíte k odběru, můžete pravidelně dostávat informace k zajímavým tématům i v dalších týdnech.

HLEDÁTE DOBRÉ KURZY ANGLIČTINY, KTERÉ BAVÍ DĚTI I DOSPĚLÉ? ZKUSTE MORTIMER ENGLISH CLUB!

Výuka jazyků, konkrétně angličtiny může vypadat různě, a většinou tomu odpovídají i výsledky. Pokud nechcete pořád dokola začínat v nezáživných kurzech nebo odradit děti hned z počátku nudnou výukou, zkuste MORTIMER ENGLISH CLUB. Díky těmto kurzům se naučíte anglicky zábavně a všemi smysly. V nabídce jsou kurzy angličtiny pro děti, dospělé i seniory. Kurzy mohou být inspirací i pro všechny, kteří hledají zajímavou možnost pracovního uplatnění nebo podnikání.

PROČ ZAČÍT S EKOLOGICKOU VÝCHOVOU U DĚTÍ

Děti, které vidí rodiče, jak třídí odpad, to dělají samy. Naučí se to, protože rodiče odpad třídí. V rodinách, kde se odpad automaticky třídí, se takto nenápadně pěstuje "pečovatelský" vztah k přírodě. Ve školách pomáhají vzdělávací projekty společnosti ASEKOL.

Asekol_cervene_k_468x60px__05