Kaloba_baner_965x100

ŽIVOT VE STRESU

Autor: Kateřina Svobodová

Nejméně každý třetí dospělý Čech se potýká s dlouhodobým stresem. Zvýšenou psychickou zátěž způsobují zejména potíže v práci a v rodině. Denně kvůli ní zůstává doma na neschopence skoro dvě stě lidí. Trápí je únava, jsou vyčerpaní a ztrácejí chuť na sex.

Nervosa mužů, vyvrcholující ve vznětlivosti a popudlivosti, projevuje se řadou nezpůsobných gest, která mají svůj původ v neklidu nervovém. Netrpělivé kroužení holí nebo deštníkem, neklid rukou, pohrávání si párátkem v ústech nebo šťárání v uších, poškubávání vousů, hryzení nehtů, rozmanitá gesta v držení doutníku dávají muži vzezření člověka špatně vychovaného. Taková obecná nervosa je moderní nemocí - praví se v knize Domácí vševěd z dvacátých let minulého století.

Se stejným tvrzením přicházejí odborníci o osmdesát let později. Rozdíl je pouze v tom, že pro zmíněné příznaky používají termín stres. Příklad muže ocitnuvšího se v tenzi předvedl veřejnosti na začátku ledna premiér Mirek Topolánek. Neškubal sice vousem, ale zato kopal do auta fotografa bulvárního deníku, který chtěl získat důkazy o tom, že ministerský předseda dochází k místopředsedkyni sněmovny Lucii Talmanové. Vypukla rodinná krize, provalilo se, že politička čeká se šéfem kabinetu dítě. „Zabiju tě,“ křičel nachytaný muž na reportéra. „Je to, jako když zaženete zvíře do kouta. I když normálně to člověka nikdy nenapadne, v takové situaci začne skákat, škrábat a kousat,“ komentoval novinářům skandální scénku Jaroslav Sýkora, bývalý ředitel Centra pro výzkum stresu.

Topolánek se může utěšovat tím, že člověka, který se vůbec nikdy se stresem nemusel potýkat, by hledal těžko. Zná ho každý, provází nás od narození až do stáří. Aktuálně jím trpí každý třetí pracující Evropan, finanční ztráty spojené s duševními poruchami, kam stres a následné úzkosti spadají, jsou jen v zemích Evropské unie odhadovány na 400 miliard eur ročně.

Ohrožení rodiče

Průzkumy ze Spojených států uvádějí, že soustavnému stresu jsou vystaveny tři čtvrtiny manažerů, ve Francii je to dokonce každý druhý člověk v produktivním věku. V Česku je k dispozici jen obecný údaj, že povolání stresuje 40 procent obyvatel. „Podrobnější data neexistují. Nikdo tady nemá zájem publikovat nelichotivá fakta o vlastním podniku; instituce, které by údaje potřebovaly, na výzkum zase nemají peníze,“ říká Jaroslav Uzel z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce. Dodává ale, že lidí, kteří stresem trpí, očividně přibývá i u nás. Prodlužuje se rovněž průměrná doba, po kterou zůstávají doma na neschopence, a to z měsíce v roce 1980 na skoro sedmdesát dnů loni. Medikamentů na zahnání depresí a úzkostí, které může způsobit stres, se spotřebuje pětkrát více než před deseti lety.

Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR pronásledují stresové a neurotické poruchy hlavně skupinu lidí věku od pětatřiceti do šedesáti let, pak počet postižených prudce klesá. Zatímco například u čtyřicetiletých připadalo před rokem na sto tisíc pacientů 781 případů pracovní neschopnosti kvůli stresu a neurózám, u lidí ve věku pětašedesáti let bylo takových případů jen 185. Lidé ve středním věku mají na svých bedrech největší tíhu a zodpovědnost života: dobře vychovat a uživit děti, zabezpečit rodinu, postarat se o stárnoucí rodiče, slušně bydlet, uspět v práci, zajistit si kariérní postup a následně i stáří. Zaměstnání a rodinné patálie jsou nevýznamnějšími životními stresory moderní doby. Dokládají to pozorování Jaroslava Uzla. Při rozhovorech mezi čtyřma očima prý řadoví zaměstnanci přiznávají to, co při školeních nebo v dotaznících jen opatrně naznačují: bezohlednost nadřízených stoupá, mizí individuální přistup, jedinou důležitou veličinou je růst zisku. „Do práce si lidé přinášejí více rodinných starostí, na pracovištích vládnou narušené vztahy. Vadí hluk, krátké termíny, hrozba propuštění,“ vyjmenovává Uzel největší původce potíží. Psychicky vyřízený ale nemusí být jen člověk zahlcený úkoly, které má uskutečnit v nereálné době. Negativně se může podepsat také nedostatek práce, pocit nadbytečnosti, nedostatečné vytížení, stresují dokonce i radostné události, jako je svatba nebo cestování.

Bojuj, nebo uteč

Výrazněji začal být lidem stres na obtíž teprve v minulém století. Proto také před druhou světovou válkou začal jeho seriózní výzkum (viz Kdy vznikl stres). „Do té doby neměla psychiatrie o toto téma valný zájem, ambulantní ordinace neexistovaly, psychické poruchy řešili internisté. Stres samozřejmě existoval, ale říkalo se mu jinak. Zátěž, svízel, trable,“ vysvětluje psychiatr Pavel Baudiš. „Předepisovaly se barbituráty, bohatí se posílali k moři nebo do lázní, chudým bylo doporučeno, že to musejí nějak zvládnout sami.“ „Velmi dobře osvědčuje se vodoléčba, lázně uhličité a slunečné, masáž, elektřina, cestování, zaměstnání v přírodě. Jedná-li se o léky, může baldrián, brom, jod, někdy fosfor, arsén jen lékař předepsati,“ vypočítávají autoři zmíněné knihy Domácí vševěd možnosti, jak se léčit.

Kanadský biochemik Hans Seyle v polovině minulého století vyzkoumal, že stres je jakýsi poplach v těle, kterým jsou vybavena zvířata i lidé proto, aby přežili, aby dokázali bojovat nebo utéci. Podnětem k takovému alarmu může být i pouhé potenciální nebezpečí, třeba urážka, výhrůžky, hádka, myšlenka na práci. Po napjaté situaci ale musí přijít nutné uvolnění: přemožený mamut, útěk do bezpečí, poražený soupeř, vyřešený úkol. Jestliže zátěž neustoupí, následuje fáze vyčerpání, zhroucení se. Jinými slovy: pro přistiženého Mirka Topolánka by bylo nejlepším řešením, kdyby mohl vyzvat fotografa či politické protivníky na souboj. Nešlo to. Napětí si přesto potřeboval někde ventilovat, a tak osobní trampoty odnesl zaparkovaný automobil. Mnoho přirozených reakcí je v současnosti potlačených, společensky nepřípustných. V organismu ale stále probíhají prastaré chemické změny určené pro fyzické řešení problému. Zůstávají nevyužité, mohou tudíž tělo poškodit.

Odolní a pohodlní

Ne všichni odborníci jsou zajedno v názoru, že moderní společnost musí čelit mnohem vyšší míře stresu, než tomu bylo kdysi. Ozývají se také hlasy, že lidé ztrácejí odolnost, zpohodlněli a příliš spoléhají na zdánlivě všemocnou medicínu. Psychiatr Pavel Baudiš nabízí příklady: „Když se podíváme do minulosti, tak třeba existovala obrovská novorozenecká úmrtnost. Matce běžně tři čtyři děti zemřely, byla tedy méně stresovaná než dnešní ženy?“ Vypočítává také další faktory, které zákonitě musely působit nepříznivě na psychiku: hladomory, epidemie, války. „Mnoho manželství bylo nespokojených, protože rozvod byl společensky nepřípustný,“ dodává Baudiš. Podle jeho slov mají v současnosti lidé pocit, že na všechno existuje lék a že lékaři mají náplast na každou svízel. Zpohodlněli jsme, naučili se, že problémy za nás vyřeší někdo jiný.

Prokazatelně se však zvýšil tlak, pod nímž jsou lidé nuceni dělat každodenní rozhodnutí. Společnost je díky internetu, mobilním telefonům a počítačům mnohem rychlejší, řešení musíme mít po ruce okaŘidiči mžitě. Každý má jinou odolnost, dokonce i v různých časových etapách se s totožnými situacemi vyrovnáváme různě. To, co v nás jednou vyvolá záchvat vzteku, můžeme o rok později přejít bez povšimnutí. „Rostoucí psychická zátěž je stále důležitější faktor ovlivňující naši pohodu,“ oponuje Baudišovi expert na pracovní stres Jaroslav Uzel.

Muži v nevýhodě

S vleklým stresem se snáze vypořádávají ženy, muži zase naopak dokážou dobře řešit krátkodobě vypjaté situace, obecně ale mají ke stresu větší sklon. Podle některých teorií vybavila přírody ženy lepší dlouhodobou odolností proto, že musejí v životě zvládat náročné situace, jakými jsou porod, těhotenství, menstruace, péče o děti. Muži jsou naopak opatřeni výbavou pro boj a lov. „V této souvislosti je zajímavé, že vždy bylo v psychiatrické péči více žen než mužů, možná je to dáno jejich zvýšenou emotivní reakčností, popřípadě ochotou problém řešit ještě s někým jiným,“ říká Baudiš. Jeho slova dokládají čísla: loni bylo u nás práce neschopných kvůli duševním poruchám přibližně sedmnáct tisíc mužů, ale více než dvacet osm tisíc žen. Není to proto, že by je duševní potíže více trápily, ale proto, že se častěji obracejí na lékaře.

Také způsob, jakým se obě pohlaví s náročnými situacemi vyrovnávají, je zcela odlišný. Pánové se uzavřou do sebe a snaží se najít rychlé a účinné řešení. Chopí se nejzávažnějšího problému a hledají východisko. „Absorbují stres jako houba. Množství problémů, s nimiž se museli během dne vypořádat, ničí jejich libido. Ke svým stresům přejímají ještě stresy svých protějšků,“ uvedl britský psycholog Arc Sigman, když před pěti lety zkoumal, proč pánové ztrácejí chuť na sex. Jsou zamlklí, nevnímají okolí a uleví se jim až ve chvíli, kdy naleznou cestu.

Dámy naopak svolají kamarádky a z potíží se snaží vymluvit, mají tendenci řešit všechny trable najednou. V akutní fázi hledají hlavně rychlou úlevu. Rozdílnost mezi oběma pohlavími proto také často vede k domácím sporům - zatímco muž chce klid na přemýšlení, manželka mluví a mluví a mluví... „Víme už dlouho, že muži a ženy odpovídají rozdílně na stresové podmínky. Myslelo se, že to je vlivem faktorů prostředí, ale nyní se podařilo dokázat, že tyto rozdíly mezi muži a ženami mohou být předurčeny od narození,“ prohlásil vědec Dino Giussani, když na univerzitě v Cambridgi před pěti lety dokončil výzkum. Z něj vyplynulo, že muži vyplavují více stresového hormonu kortizolu, a proto jsou ke stresu také náchylnější.

Podivní nemocní

Výzkumy z posledních desetiletí potvrzují varování psychosomatických lékařů, kteří se snaží léčit duši i tělo jako jeden celek. Prokazuje se, že nadměrný a dlouhodobý stres způsobuje řadu onemocnění.

Lidé bojují s nejrůznějšími příznaky: s únavou nebo naopak nespavostí, špatnou náladou, bolestmi hlavy, sníženou chutí na sex. Stres škodí imunitnímu systému, oslabuje jej, stoupá náchylnost k nejrůznějším chorobám. Důsledkem mohou být nejen časté virózy či nachlazení, zhusta jde třeba také o nevysvětlitelné bolesti zad, blokády páteře, migrény, žaludeční vředy. Stres dobře znají i lékaři z oboru gastroenteorologie. Působí minimálně čtyřicet procent potíží. Jako jeho následek se může objevit i diabetes typu II, který se téměř epidemicky šíří civilizovaným světem.

Optimisticky nevyznívá ani výzkum britských vědců, který byl letos v říjnu publikován v odborném časopise Archives of Internal Medicine. Ukázal, že stres a rozčilování si vybírají daň v podobě nemocného srdce. Badatelé sledovali po dobu dvanácti let devět tisíc státních zaměstnanců. Při vyhodnocování se zjistilo, že problémy se srdcem častěji uváděli ti, kteří měli partnerské vztahy plné hádek a konfliktů. Autoři studie to vysvětlují tak, že emocionální výkyvy způsobují opotřebování orgánů, protože v těle nastávají hormonální změny a narušení srážlivosti krve (viz Co se děje ve stresovaném těle).

Povolení rozbíjet

Badatel Hans Seyle na adresu stresu prohlásil: „Existuje jeden způsob, jak se vyhnout stresu - zemřít.“ Nenabádal tím ovšem k sebevraždám, chtěl pouze říci, že stresu se nikdy zcela nezbavíme. Není totiž vždy pouze škodlivý a nebezpečný, naopak jej v určité míře k životu potřebujeme. Pomáhá zvládat překážky, překonávat nástrahy, podněcuje, je považován za jakousi hybnou sílu vývoje lidí. „Jen trvale deprimovaní lidé nervosní jsou těžší duševní práce neschopni, kdežto všichni ostatní nervosní pracují více, dokonce jsou i vnímavější, takže naopak lze o nich tvrditi, že jsou v první řadě uschopněni k povoláním učeným,“ všímá si Domácí vševěd.

Moderní lékaři říkají, že je dobré naučit se stres krotit ve chvílích, kdy začne dlouhodobě překážet. Stejně jako se vyskytuje nespočet projevů stresu, existuje rovněž obrovská škála možností, jak se s ním vypořádat. Jednou z poměrně účinných metod je sport, díky němuž se tělo obstojně vyrovná s hormonální záplavou, která byla určena pro svaly a boj. Například v USA docházejí do fitcenter skoro dvě třetiny manažerů. Dobrá fyzická kondice podporuje psychickou stabilitu. Pro nesportovce se doporučuje kdeco: studená sprcha, procházky, pořádně si z plna hrdla zakřičet. V Číně dokonce podle agenturních zpráv otevřeli restauraci s názvem Temno, kde mohou stresovaní hosté toužící po uvolnění třískat talíři o zem a demolovat vybavení.

Ti, kdo na zmíněné praktiky nemají čas nebo chuť, mohou zkusit dechová cvičení. Osvědčenou a všeobecně uznávanou metodou je hluboké břišní dýchání. Při nádechu by se neměla pohnout ramena ani hrudník, ale jenom břicho. Psychologové ale připomínají: v boji proti stresu je nejdůležitější si svůj aktuální stav vůbec uvědomit. Už to pomáhá nežádoucí stav do značné míry přemoci.

Kdy vznikl stres Stresem se začal zabývat před druhou světovou válkou kanadský biochemik Hans Seyle, rodák z Komárna, jehož původní křestní jméno bylo János. Studoval medicínu v Praze, později v Paříži a Římě, odkud přesídlil do kanadského Montrealu. Do té doby termín „stres“ neexistoval, jeho projevy ano. Seylea zaujaly případy pacientů s nejrůznějšími chorobami, kteří měli určité společné příznaky. Popis toho, jak špatně se cítí, se totiž v mnoha ohledech shodoval. Zkoušel tedy nejrůznější nástrahy na pokusná zvířata v laboratoři: například pobyt v horku, na mrazu, dávkoval jim po kapkách jed. Zjistil, že v takových situacích potkani produkují nejen hormon adrenalin, ale mnoho z nich si navíc přivodilo žaludeční vředy. Další bádání vedla vědce k závěru, že stresová reakce je vlastně adaptační projev organismu, který na zátěž reaguje vylučováním hormonů adrenalinu a noradrenalinu. Oba burcují tělo do pohotovosti - zvyšuje se tlak, zrychluje metabolismus, srdce pracuje na plné obrátky. Tělo se tím připravuje k akci až do chvíle, kdy je mobilizace obranných sil u konce. Seyle tuto fázi nazval poplachová reakce, při níž má živočich, tedy i člověk, buď bojovat, anebo utéci. Poté následovala takzvaná fáze rezistence, kdy se tělo poplachům přizpůsobuje a stává se vůči nim odolné. Jestliže však zátěž delší dobu neustupuje, následuje fáze vyčerpání, zhroucení. Prodlužuje se rovněž průměrná doba, po kterou lidé trpící stresem zůstávají doma na neschopence, a to z měsíce v roce 1980 na skoro sedmdesát dnů loni.

Zdroj:
časopis TÝDEN, 12.11.2007, www.tyden.cz

Banner250minimal
Radek_banga_-_v_prodeji_250x250

PRŮZKUM JAK FUNGUJE VÁŠ LÉKAŘ V DOBĚ KORONAVIRU

Prosíme, pomozte zmapovat, jak ordinují lékaři v ČR, co se děje s dlouho naplánovanými vyšetřeními či operacemi a jak je vůbec zjišťována běžná lékařská péče.

Užijte si klidný podzim, poradíme jak

Podzim není na první pohled příliš lákavé období. Ubývá denního světla, nepotěší ani klesající teploty a častější déšť. Navíc nám po letním, leckdy volnějším, režimu přibývá povinností v práci a starostí doma, třeba se školou povinnými dětmi. Nezapomeňte však, že podzim je zároveň krásný čas, kdy nás ven lákají nádherně zbarvené listy a zpět nás vábí teplo domova. Přinášíme proto pár tipů, jak si ho užít v klidu.

Chřipkové období aneb Jak probudíme náš imunitní systém?

Dobře fungující imunitní systém je základem celkově vyváženého stavu a naší výkonnosti. Vždyť stále více lidí trpí až neobvykle často nachlazením, a to nejen v typických dobách vyššího výskytu nachlazení během zimy. Mnozí z nás se prokýchávají a prostonávají od jedné infekce k další.

MÁTE ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY A NEVÍTE SI RADY?

Jako řešení se nabízí diagnostika vašeho zdravotního stavu, nalezení příčiny a tomu odpovídající léčba, která příčinu odstraní. Původní česká společnost Energy takto úspěšně pomáhá lidem již přes 20 let…

VINCENTKA A ŠTÍTNÁ ŽLÁZA

S žertovnou nadsázkou se říká, že Vincentka obsahuje téměř celou Mendělejevovu periodickou tabulku prvků. Je to velmi silně mineralizovaná, jodová uhličitá minerální voda z přírodního léčivého zdroje, hydrogenuhličitan-chlorido-sodného typu, se zvýšeným obsahem fluoridů a kyseliny borité, studená, hypotonická. Obsahuje ionty sodíku, draslíku, vápníku, lithia, hořčíku, fluoru, chloru, jódu a železa.

ASEKOL naděloval smysluplně

Každý rok je to stejné. Přijdou Vánoce a všichni si lámou hlavu s dárky. Ať už se jedná o běžné smrtelníky, kteří nevědí, co dát dědečkovi a babičce, nebo nadzvukové supermany firemního marketingu, kteří svádí stále stejný boj a rozhodují se mezi „mazáním“, tedy ověřenou lahví alkoholu, nebo něčím novým, na co jejich klienti nemusí být zvyklí. Ať už se jedná o rodinný kruh nebo velkou korporaci s několika stovkami klientů, boj je to vždy lítý. A alkohol většinou vyhrává.

Život s dítětem na vozíčku

Ačkoli se to nemusí zdát spravedlivé, najde se i malé dítě, které je od narození nebo zásahem osudu upoutáno na invalidní vozík. To ale neznamená, že by muselo vést chudší život než ostatní děti.

Ať jsou i Vaše děti zdravé … Kolostrum pomáhá dětem v období nemocí

Mnohé rodiče jistě zarazí zvýšená nemocnost u dětí, které začnou navštěvovat mateřskou školku nebo školu. Existuje mnoho teorií proč tomu tak je.

JAK NA PROBLÉM S ÚNIKEM MOČI?

INKONTINENCE – INTIMNÍ ZÁLEŽITOST, O KTERÉ SE NEMLUVÍ. JAK JI ZABRÁNIT?

HLEDÁTE NĚCO PŘÍRODNÍHO NA PODPORU IMUNITY? ZKUSTE VČELKU!

Léto skončilo, slunečných dnů ubývá a podzim se už hlásí na scéně. Začíná tak období, které zkouší obranyschopnost naši i našich dětí...

KTERÝ TLAKOMĚR JE SPOLEHLIVÝ A JAK SPRÁVNĚ MĚŘIT TLAK?

Zvýšený krevní tlak je nemoc uspěchané doby, která potichu zabíjí. Vysoký krevní tlak je totiž jednou z nejčastějších příčin úmrtí a invalidity. Příznaky však bývají po dlouhou dobu nerozpoznatelné, neboť většina pacientů trpících hypertenzí se cítí zdráva. Závratě, bolesti hlavy, hučení v uších a další symptomy se vyskytují spíše výjimečně. Jediným spolehlivým řešením je pravidelná kontrola tlaku v ordinaci lékaře nebo přímo doma za pomoci profesionálního tlakoměru. Pouze včasná diagnóza a správná léčba poskytují účinnou ochranu před následky hrozivými pro krevní oběh a srdce.

Jak nastartovat zažívání?

Ve všedních dnech se dokážeme v jídle chovat umírněně – pak ale přijdou volné dny a s nimi jakoby se v naší hlavě něco přeprogramovalo. Smažené pokrmy, chlebíčky a do toho sladkosti a návštěvy, kde s jídlem a většinou i alkoholem vesele pokračujeme. Náš žaludek dostává pořádně na frak.

Žaludeční nevolnost? Novinka se zázvorem uleví i těhotným a dětem

Žaludeční nevolnost patří k nejčastějším zdravotním potížím dospělých i dětí, ovšem její příčiny mohou být různé. Jednak způsobené vlastní vinou, pokud se přejíte nebo na oslavě vypijete o skleničku víc, než je zdrávo. Především dětem pak bývá od žaludku zle při cestování a zcela samostatnou kapitolou je těhotenská nevolnost, která trápí až tři čtvrtiny gravidních žen. Přirozeným pomocníkem pro léčbu takových žaludečních obtíží často doprovázených nechutenstvím bývají byliny, zejména osvědčený zázvor. Nyní je v lékárnách nově k dostání zázvorový extrakt v tabletách Antimetil.

MLÉČNÁ KRUSTA (TZV. SEBOROICKÁ DERMATITIDA)

Problém mnoha kojenců a tím pádem i maminek. Miminku se vytvoří na hlavičce tuhé nažloutlé šupinky, někdy se mohou objevovat i v oblasti obočí. Co s tím?

KTERÝ TEPLOMĚR JE DOBRÝ? CEMIO METRIC 308 SMART. ŽÁDNÉ SKLEPÁVÁNÍ, STŘEPY ANI BUZENÍ NEMOCNÉHO DÍTĚTE. NAVÍC HO VYUŽIJETE I JINAK!

Kvalitní teploměr patří k základnímu vybavení každé domácí lékárničky. Bez teploměru se neobjedete doma ani na cestách, zvlášť pokud máte malé děti. Jenže jaký teploměr vybrat, aby byl opravdu spolehlivý a jen tak se nerozbil? S obyčejnými digitálními bývá potíž v přesnosti, do skleněného zase stačí malinko klepnout a pohroma je na světě. Ty nové sice už neobsahují rtuť, takže nemusíte honit jedovaté kuličky po podlaze, nicméně střepům se stejně nevyhnete. Navíc sklepat je na původní nízkou hodnotu často vyžaduje nadlidský výkon...Naštěstí existuje řešení, které vás všech výše uvedených problémů zbaví a ještě získáte několik bonusů navíc. Teploměr Cemio Metric 308 SMART.

CRP testy si našly cestu i do domácích lékárniček

Určitě to taky znáte. Ráno se probudíte s ucpaným nosem, bolavou hlavou a v krku tak trochu škrábe. To nic není, uvařím si čaj a vyrazím do kanceláře. Ale co když se mi rozjíždí třeba angína, to asi v kanceláři pochvalu nedostanu. Mám tedy jet k doktorovi? A zabít půlden v čekárně plné nemocných lidí, aby to stejně skončilo u toho čaje a paralenu? Kdyby tak existoval způsob, jak dilema mezi „rýmičkou“ a skutečnou nemocí rozhodnout rychle a v pohodlí domova. Pozor, už existuje! Jmenuje se CRP test.

DEJTE SE PO ANTIBIOTIKÁCH RYCHLE DO KUPY

Chladnější měsíce roku jsou rájem pro spotřebu antibiotik. Ta nás sice snadno vyléčí z angín i dalších neduhů, nicméně po sobě zanechají v našem těle tak trochu spoušť. Ničí totiž i prospěšné bakterie: probiotika, která se nachází ve střevech.

KVALITNÍ POLŠTÁŘ PRO ZDRAVÉ SPANÍ

Životní styl většiny z nás není zrovna ideální. Trávíme spoustu času u počítače, nezřídka v poloze, která naší páteři dvakrát neprospívá. Na pravidelný pohyb nám většinou chybí čas. Ordinace rehabilitačních lékařů a fyzioterapeutů pak praskají ve švech, protože nezdravý životní styl si vybírá svou daň v podobě různých potíží, způsobených nesprávně přetěžovanou páteří. Krční páteři přitom uděláme velmi dobrou službu kvalitním ortopedickým polštářem, který by měl být nedílnou součástí ložního vybavení každého z nás. Můžeme tak svému tělu prospět, i když právě spíme.

11499205
Noc vydala svůj plod, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359