AMBULANTNÍ PORODY: CO JE DOVOLENO? CO ZAKÁZÁNO? CO ŽÁDOUCÍ?

Autor: PhDr. Eva Labusová

Koncem října 2007 došlo v porodnici v Hořovicích k mimořádné události, která krátce po kauze s vyměněnými miminky v Třebíči opět vede k zamyšlení nad situací v českém porodnictví.

Paní Eva Hanzelková měla po bezproblémovém porodu přání odejít i se svým zdravým miminkem z porodnice domů. Ona a otec dítěte proto požádali ošetřujícího lékaře o předložení negativního reversu, jehož podpisem chtěli potvrdit, že odcházejí dobrovolně a zcela ze své vůle. Jenže zdravotníci odmítli revers připravit a s odchodem rodičů nesouhlasili. Ti nakonec přesto z porodnice odjeli.


Čtěte také: AMBULANTNÍ POROD? U NÁS TO JDE.


Za několik hodin do jejich bydliště dorazily dvě sociální pracovnice doprovázené policií a vozem záchranné služby. Rodiče byli vyzváni, aby dítě do porodnice okamžitě vrátili. Argument, že miminko bylo po porodu prohlášeno zcela zdravým a že rodiče znají svá práva a odešli z porodnice v souladu se zákonem, nepomohl.

Sociální pracovnice předložily usnesení o předběžném opatření - dokument nesl čerstvé razítko a podpis berounského okresního soudce a potvrzoval, že dítě je nutno z moci úřední bezodkladně odvézt zpět do porodnice.

Matka i chlapeček, oba naprosto zdraví, se tedy ve voze záchranné služby (otec jel za nimi v rodinném autě) do porodnice vrátili a zůstali tam ještě dva dny. Poté - nakonec stejně na revers, protože o den dříve než je zvykem - z porodnice odešli.

"Náš příběh je o to zábavnější, že původně jsem chtěla rodit doma," říká Eva Hanzelková, která se na porod pečlivě připravovala. "Nakonec jsem dala přednost porodnici, ale asi chápete, že příště si tuhle možnost lépe rozmyslím," usmívá se.

O co vlastně šlo

Eva Hanzelková chtěla uskutečnit to, co je na západ od našich hranic vcelku běžné a v některých zemích - také z ekonomických důvodů - dokonce standardní. Jedná se o tzv. ambulantní porod, tedy o variantu, která vychází vstříc přání rodičů pobýt co nejméně v nemocnici, a zároveň nerodit doma. Za předpokladu dobře zorganizované a v případě potřeby dostupné následné domácí péče o ženu i novorozence to může skvěle fungovat a zdravotnickému rozpočtu šetřit nemalé peníze.

"Podmínkou pro ambulantní porod je bezproblémový fyziologický porod a následný nekomplikovaný zdravotní stav matky a novorozence. Další podmínkou je mikrobiologické vyšetření pochvy matky v době 4 - 6 týdnů před porodem, protože přítomnost některých bakterií v pochvě znamená vyšší riziko vzniku novorozeneckých infekcí. Posledním předpokladem je, že v rodině nesmí mít nikdo otevřenou, tj. nakažlivou, formu tuberkulózy," vyjmenovává známý pražský gynekolog a porodník Antonín Pařízek a připomíná, že varianta ambulantního porodu klade na matku zvýšené nároky. Ta musí sledovat sebe i dítě a v případě problémů nebo pochybností se neprodleně spojit s porodní asistentkou nebo lékařem, kteří jsou trvale telefonicky dosažitelní. V domácí péči probíhá též první očkování a odběry krve. "Je třeba počítat s větší fyzickou zátěží než v porodnici. Matce doporučujeme, aby jí v prvních dnech někdo pomohl s péčí o domácnost a aby se ona sama mohla věnovat výhradně sobě a dítěti," říká Pařízek.

Čelní představitel České gynekologicko porodnické společnosti Prof. Zdeněk Hájek se před časem k ambulantním porodům vyjádřil takto: "České ženy se většinou předčasnému propuštění z porodnice brání. Když jsme chtěli v Praze zavést ambulantní porody v jedné z největších porodnic (= na gynekologicko-porodnické klinice U Apolináře), neuspěli jsme. Ze 3 400 rodiček, které v této porodnici v daném roce rodily, využily této možnosti pouze 3 ženy. Argument finanční, tedy úhrada za ambulantní péči v částce cca 5 000 Kč, neobstojí, neboť tato možnost byla nabízena i finančně zabezpečeným ženám z podnikatelských kruhů a nevyužily jí dokonce ani cizinky z Francie, Německa a Itálie, které si hradily veškeré náklady za porod a pobyt v porodnici. Domníváme se, že české rodičky upřednostňují péči poskytovanou jim a novorozenci ženskými a dětskými sestrami přímo v porodnici."

Prof. Hájek má ze svého pohledu pravdu. Zapomíná ale na to nejpodstatnější: Ambulantní porod je mezistupněm mezi porodem doma a v nemocnici a matky, které ho chtějí, si jako místo porodu těžko zvolí obrovský neosobní nemocniční komplex, nýbrž mnohem spíše malou rodinnou porodnici.

Dosvědčuje to i nedávná aktivita primáře Pavla Černého z porodnice v severočeském Frýdlantě v Čechách, kde se naopak s přáním matek odejít po porodu domů lékaři a porodní asistentky setkávají poměrně často, mimo jiné proto, že na rozdíl od Apolináře rodičkám umožňují přirozené porody, za nimiž sem jezdí i ženy z Prahy. (Rozhovor s MUDr. Černým - viz. níže.)

Chtěla paní Hanzelková "zakázané ovoce"?

Odpověď na tuto otázku je v celém případu klíčová. Jenže jinak věc vidí právníci a jinak zdravotníci. Právníci se shodují na tom, že v České republice, stejně jako ve většině zemí EU, z čistě legislativního hlediska ambulantním porodům nic nebrání. Zdejší porodnický systém ale nedělá téměř nic proto, aby takovou volbu matkám umožnil. Porodnice se odvolávají na metodický pokyn MZ ČR, který doporučuje, aby i zdravý novorozenec zůstal v porodnici pod dohledem lékařů alespoň prvních 72 hodin po porodu.

"Toto doporučení není právně závazné. Jsou-li matka a dítě zdrávy, pak mohou z legislativního hlediska z porodnice odejít v čase, o kterém rozhodne matka," říká JUDr. Ondřej Dostál, předseda Asociace pro medicínské právo a biotiku.

Pokud lékaři odmítají propustit do domácího ošetřování dítě, u kterého objektivně nejsou žádné skutečnosti nasvědčující akutnímu ohrožení zdraví, dopouštějí se protiprávního jednání. Argumentace, že i vynikající zdravotní stav dítěte by se mohl potenciálně změnit k horšímu, je právně nesprávná: "Pro zásah do svobody jednotlivce musí být v daný moment objektivně naplněny všechny znaky zákonné výjimky, a především neodkladná potřeba provedení výkonu nezbytného k záchraně života či zdraví. Pokud dítě v daný moment objektivně žádné znaky poruchy zdraví nejeví, pouhá hypotetická možnost zhoršení stavu nepostačuje naplnění zákonných podmínek, a tedy k opodstatnění omezení svobody a práva rodičů rozhodovat o dítěti samostatně. Srovnatelně nelogické by bylo preventivně hospitalizovat zcela zdravého dospělého s tím, že i u něho může dojít k náhlému akutnímu zdravotnímu problému," vysvětluje JUDr. Dostál.

Řešení konkrétních případů tak vždy záleží na oboustranné ochotě domluvit se. To se bohužel nedaří, protože čeští porodníci a ještě více pediatři zastávají silně vyhraněně stanovisko, že novorozenec musí v porodnici setrvat tak dlouho, jak to žádají oni: "U novorozence se mohou objevit problémy např. s dýcháním nebo rozvíjející se infekcí. Čím je od porodu déle, tím je riziko komplikací menší, ale vlastně až po skončení šestinedělí lze říci, že je vyhráno a že případné obtíže již nejsou v souvislosti s průběhem porodu. Minimální dobu hospitalizace po porodu na 72 hodin stanovila svého času ministryně Emmerová, a to je pro zdravotnický personál dodnes závazné," vysvětluje primář Gynekologické-porodnické kliniky při pražské fakultní nemocnici Bulovka Daniel Driák. Sám má pro jednání hořovických porodníků plné pochopení: "Jejich povinností bylo dodržet ministerské nařízení. V opačném případě by se dopustili postupu non lege artis a mohli být stíháni pro zanedbání povinné péče. Postup zdravotníků v Nemocnici Hořovice byl zcela správný a není o tom diskuse." To stejné si pochopitelně myslí i sami hořovičtí a jsou rádi, že mezi kolegy z jiných porodnic většinou nacházejí pochopení.

Jde jen o špičku ledovce

Případ v Hořovicích je mimořádný tím, že porodnice pro dodržení svých zásad natvrdo zneužila státní moci a donutila rodiče k povolnosti úřední cestou.

"Tenhle příběh je jednou z mnoha perliček, které se v českém porodnictví denně dějí," říká ženská lékařka Helena Máslová a dodává:. "Prakticky každý český lékař, ať už z novorozenecké nebo porodnické části porodnice, je vyděšený k smrti, když má udělat něco, na co v Čechách nejsme zvyklí. V nejistotě, zda nebude obviněn z postupu non lege artis, se raději striktně drží zaběhaných postupů a odmítá vše, co je nad jejich rámec, byť to na první pohled vypadá jako svévolná neochota. Jde o stav permanentní paniky z průšvihu a ze soudních tahanic. Porod je děj nestabilní a má své komplikace jak ze strany matky, tak ze strany dítěte. Problémům se přes veškerou opatrnost nelze vyhnout. Změna je oproti minulosti v tom, že dnes panuje tendence vidět v každé komplikaci - bez jakékoliv presumpce neviny - pochybení zdravotníků. Do celé věci navíc nemluví jen lékařské komise, nýbrž i média a široká veřejnost. S nadsázkou lze říct, že stejně jako každý pivař ví, jak vstřelit gól, tak každý ví, ´jak to měli v tý porodnici udělat´. Tak se stalo, že kvůli strachu mizí schopnost komunikace a bohužel i zdravý rozum. Dokumentace má absolutní přednost před skutečnou péčí, protože papíry nakonec rozhodnou případný soudní proces. Na rozdíl od EU u nás běžně nefunguje ani pojištění lékařů a nemocnic, ani reservní fondy, které každá slušná západní nemocnice má a z kterých se vyplácejí případná odškodnění. Za normálních podmínek by samozřejmě každému bylo jasné, že za dítě odvezené z porodnice mají právní zodpovědnost rodiče, a nikomu by nedělalo problém jim tuto zodpovědnost delegovat. Jenže u nás se v rámci výše popsané situace lékaři i úřady uchylují k nesmyslným zajišťovacím opatřením, která v Hořovicích dohnali ad absurdum."

Případ ještě neskončil

"Vzpomínám na to jako na zlý sen," říká s odstupem Eva Hanzelková. "Bylo to šílené, připadali jsme si jako zločinci. Těžko se věří tomu, že v právním státě může soud a sociální odbor péče o dítě takto postupovat. Aniž viděly, kdo jsme a v jakých podmínkách žijeme, aniž by si ověřily zdravotní stav můj nebo mého dítěte, podaly sociální pracovnice na návrh porodnice svou podivnou žádost a soud jim vyhověl. Jsme rozhodnuti nenechat naši historku vyšumět. Jsme ve spojení s kvalifikovanými poradci, tak snad se nám podaří být příkladem pro ostatní a dokázat, že určité věci není možné jen tak skousnout."

Právníci označili celou událost za nebezpečný precedens: "Soudce se dopustil jednání, které navodilo protiprávní stav věcí," říká Michaela Kopalová z Ligy lidských práv, jež poškozenou rodinu zastupuje.

Společně už podnikli kroky k nápravě - v prvé řadě odvolání proti předběžnému opatření, které půjde v kopiích také na tři ministerstva - zdravotnictví, práce a sociálních věcí a spravedlnosti. Kauzu pomáhá aktivně řešit i Hnutí za aktivní mateřství, které se chce obrátit na ombudsmana a na vládního zmocněnce pro lidská práva. Všichni doufají, že z celé záležitosti se nakonec stane regulérní soudní případ. Bylo by na čase. Jen soudní verdikt může totiž konečně přinést odpověď na otázky, s nimiž si prozatím mnozí z těch, kdo hrají v hořovickém nebo dalších podobných příbězích z českých porodnic hlavní roli, nevědí rady.

Přáním porodníků je fungující komunikace s rodičkami

Rozhovor s primářem porodnice ve Frýdlantě v Čechách MUDr. Pavlem Černým

S možností ambulantních porodů přišla frýdlantská porodnice na jaře 2007. Pravidla byla vypracována ve spolupráci s právníky a lékaři z porodnice U Apolináře, jež začala ambulantní porody v ČR nabízet jako první. Ve Frýdlantě počítali s tím, že matka podepíše jak pozitivní, tak i negativní revers, čímž by přijala všechna rizika, která sebou ambulantní porod může nést. Nabídka ambulantních porodů tu ale byla bohužel zase brzy zrušena, protože se proti ní ostře postavili místní pediatři a odmítli na ní spolupracovat. Primář gynekologicko-porodnického oddělení MUDr. Pavel Černý se přesto nevzdává a pokouší se projekt přepracovat tak, aby s ním pediatři souhlasili.

Pane primáři, jak byste charakterizoval ambulantní porod?

Termínem ambulantní porod označujeme porod s co nejkratším pobytem matky s novorozencem v nemocnici po té, co je dítě šťastně na světě.

Jaké zdravotní podmínky musí žena a dítě splňovat, aby mohli jít brzy po porodu domů?

Zbytek textu na:
http://www.evalabusova.cz/clanky/co_je_dovoleno.php

Zdroj:

Článek o ambulantních porodech vyšel v časopise MIMINKO v prosinci 2007. - 

Rozhovor s MUDr. Pavlem Černým vznikl pro tiskovou agenturu gitA.


Související odkazy:

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250
Dracek_250x250_2022_2

POMOC TĚHOTNÝM ŽENÁM A ŽENÁM KRÁTCE PO PORODU Z UKRAJINY (V BRNĚ)

Jste těhotná? Nebo jste nedávno porodila? Ви вагітнa? Чи недавно народили?

JAK PROŽÍT ŠESTINEDĚLÍ V POHODĚ

Období počátků mateřství bývá obecně společností vnímáno jako jedno z nejkrásnějších v životě ženy. Někdy se ovšem dostatečně nezdůrazňuje, že se vždy jedná o náročný životní úsek. I když porod proběhl dobře, maminky se mohou zpočátku cítit zaskočeny tolika změnami a nároky novorozeného miminka. To na začátku potřebuje fyzický kontakt s matkou prakticky dvacet čtyři hodiny denně, aby se dobře rozeběhlo kojení, dítě bylo spokojené a mohlo se ideálně vyvíjet. Období šestinedělí je zároveň také velmi důležité pro samotnou matku. Potřebuje hodně odpočívat a nabírat síly na další měsíce a roky mateřství.

NE KAŽDÁ ŽENA CHCE PORODIT DOMA, ALE VĚTŠINA ŽEN POTŘEBUJE SVOJI PORODNÍ ASISTENTKU!

České zdravotnictví se rádo chlubí svými úspěchy v oblasti porodnictví a neonatologie, zejména jednou z nejnižších úmrtností novorozenců. O čem se ale mluví podstatně méně, je (ne)svoboda matek v porodnicích, množství rutinních, ale často zbytečných invazivních lékařských zákroků a separace dítěte, či nemožnost rodit v porodním domě či doma se zajištěnou péčí, za což leží odpovědnost výhradně na státu. Země, které nabízejí daleko pestřejší systém péče během porodu, přitom mají statistické výsledky srovnatelné, některé dokonce i lepší, například severské státy.

JAK CVIČIT V TĚHOTENSTVÍ? DOBRÁ JE GRAVIDJÓGA

Těhotenství není nemoc a rození dětí je pro ženu přirozeným údělem. Nejlepší pohybová aktivita v těhotenství je GRAVIDJÓGA.

KDYŽ UŽ TO PO PORODU NENÍ TAM DOLE JAKO DŘÍV

Depilace intimních partií je dnes samozřejmostí. Zřejmě i proto ženy začaly řešit, jak vypadají na intimních místech. Nejmodernější metoda rejuvenace ženského vnějšího genitálu přístrojem ProtégeIntima a laserové ošetření g-set přináší bezbolestné řešení – vyhladí pokožku, srovná asymetrie, stáhne povolenou pochvu po porodu a poradí si i s inkontinencí.

JAK POZNÁM, ŽE JSEM TĚHOTNÁ?

Pro potvrzení těhotenství už dnes stačí zajít do lékárny a koupit si kvalitní těhotenský test. Tušíte od kdy se těhotenské testy využívají a jak fungují? Věděli jste, že už si můžete koupit i krevní těhotenský test, který umožňuje rychlou a přesnou diagnostiku v klidu domova?

DOPŘEJTE SVÝM DĚTEM KOSMICKÝ KOMFORT

Která z nás by si nepřála, aby se naše miminko cítilo jako v bavlnce? A to bez ohledu na to, jaké panuje počasí, zda chodíme pěšky nebo jezdíme převážně autem, zda trávíme většinu času ve městě nebo v přírodě. A určitě by se nejedné z nás ulevilo, kdybychom mohly tuto starost úplně pustit z hlavy a mít jistotu, že je dětem prostě krásně, a jen si užívat společné chvíle.

DĚTI A CHEMIE K SOBĚ NEPATŘÍ!

Zodpovědným rodičům nejspíš není třeba vysvětlovat, jaké riziko představuje pro jejich děti chemie, běžně používaná v domácnosti. Možná ale spousta z nás netuší, že se škodlivými látkami mohou děti přijít do styku také nošením některého oblečení a užíváním hygienických potřeb či kosmetiky. Je potřeba si uvědomit, že i malé množství může při dlouhodobém působení nadělat velké škody na zdraví celé vaší rodiny. Pro ty, kteří nechtějí nic riskovat, jsme dali dohromady několik tipů, jak se obejít bez chemie.

Jako maminčino pohlazení Bupi Baby mycí pěna – dotek přírody pro vaše děťátko

Pokud jste si právě přinesli z porodnice domů malinkatý vrnící uzlíček, je vám naprosto jasné, že pro své miminko potřebujete jen to nejlepší, nejněžnější a nejzdravější. A nejen pro novorozence je určená jemná a maximálně šetrná Bupi BABY mycí pěna s vysokým obsahem přírodních složek, ocení ji také všichni alergici a lidé s citlivou pokožkou.

KLIDNÉ MATEŘSTVÍ? UŽÍVEJTE SI HO I VY!

Trápíte se tím, že vaše miminko nespí a je neklidné? Hledáte odpověď na otázku, zda je skutečně v bezpečí a zda pro něj děláte to nejlepší? Těšila jste se na mateřskou dovolenou, ale trápí vás jen stres a obavy?

NOSTE SVÉ DĚTI POHODLNĚ

Rádi bychom vám představili babynosítka značky Tula. Nosítko je praktickým pomocníkem maminek a tatínků. Oceníte jej jak při běžných domácích činnostech jako je uklízení, vaření – kdy se děti „pletou pod nohy“ a nebo chtějí nosit či vidět, co právě maminka vaří.

CHCI SVŮJ POROD!

Online formulář, kterým oslovíte odpovědné úřady a politiky. Cílem iniciativy Chci svůj porod je umožnit především ženám, maminkám, budoucím maminkám a nejen jim oslovit odpovědné úřady a politiky, sdělit jim svůj názor, své potřeby a zkušenosti a požadovat od nich, aby se současnou neuspokojivou situací v péči o těhotné a rodičky a systematickým porušováním jejich práv a práv jejich dětí důkladně zabývaly. Cílem této iniciativy není propagovat porody doma, ale prosazovat právo ženy zvolit si svobodně místo porodu i poskytovanou zdravotní péči.

POMOC PŘI PLOCHÝCH ČI VPÁČENÝCH BRADAVKÁCH - AVENT NIPLETTE

Niplette je revoluční vynález...je jednoduchý, bezbolestný a může být použit ženou v každém věku

O AVENTU

AVENT je jediný speciálně navržený program pro krmení, aby pro vás a vaše dítě byl co nejjednodušší...

Asekol_cervene_k_200x600px__03
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359