NATAMA

občanské sdružení Natama provozuje Institut náhradní rodinné péče od roku 2004. Zaměřuje se na vyhledávání a přípravu nových pěstounských rodičů, odborné provázení pěstounských a osvojitelských rodin a poradenskou a terapeutickou práci s dětmi a s rodinami.

Natama pomáhá dětem najít domov!
Chcete se stát náhradními rodiči? 
Spolupracujte s Natamou.
Můžete žít sami, s dětmi, s partnerem
nebo v manželství.
Budete pečovat o děti u vás doma.
Natama vás odborně připraví,
podpoří a bude vás i dítě provázet.


Natama soustředí odborníky na poradenství, dětskou terapii, psychology a externě spolupracuje s předními českými specialisty v tomto oboru.
 
Spolupracuje také se zahraničními odborníky (Albert Pesso, Daniel Hughes) a organizacemi (např. britský Together Trust či  IFCO), a jejich praxi i teorii dále rozvíjí a adaptuje na české podmínky.

Vyvíjí spolupráci se státními institucemi, podílí se na přípravě příslušné legislativy a snaží se tak přispívat k rozšíření znalostí, zkušeností, vědeckých poznatků a dobré praxe pěstounské péče.

Jejím cílem je, aby co nejvíce dětí mělo bezpečný a laskavý domov a dostalo se jim pomoci, kterou potřebují.

Služby, které Natama poskytuje:
 
  • Vyhodnocování situace dítěte v obtížné rodinné situaci
  • Vyhledávání, posouzení a příprava žadatelů o profesionální pěstounskou péči 
  • Příprava žadatelů pro krajské a magistrátní úřady
  • Dlouhodobá pěstounská péče (tradiční a profesionální), provázení a podpora rodin 
  • Pěstounská péče na přechodnou dobu
  • Poradna pro náhradní rodinnou péči
  • Terapeutická práce s rodiči, dětmi i celými rodinami, jednotlivci 
  • Vědecká činnost, rozvoj metod, spolupráce s českými i zahraničními experty
  • Publikační a vzdělávací činnost pro odbornou veřejnost
Více informací na: www.natama.cz 

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250

KŘÍDLA A KOŘENY

Síť mateřských center (Síť MC) vyhlašuje celoroční kampaň jako příspěvek k 20. výročí Mezinárodního roku rodiny vyhlášeného OSN.

www.kridla-koreny.cz
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359