NADACE NAŠE DÍTĚ

pomáhá týraným, zneužívaným, handicapovaným, ohroženým a opuštěným dětem. Charitativní akce Dejme týrání dětí červenou kartu!

Logo_barva_normal

Nadace Naše dítě pokračuje v rozsáhlé celorepublikové kampani nazvané „Stop násilí na dětech!, kterou usiluje od roku 2005 o snížení počtu týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí v ČR. Nyní se mohou lidé připojit k charitativní akci Dejme týrání dětí červenou kartu! Do konce července je možné zakoupit za 30 Kč v obchodní síti Globus červenou kartu s píšťalkou a vyjádřit tak občanský postoj k násilí páchaném na dětech.

„Červená karta říká STOP násilí páchaném na dětech, podobně jako červená karta za nečistou hru ve fotbale. Zakoupením karty a píšťalky mohou lidé přispět na pomoc konkrétním týraným dětem. Děkujeme všem, kdo se k naší aktivitě na pomoc ohroženým dětem připojí,“ říká Ing. Zuzana Baudyšová, ředitelka Nadace Naše dítě.

S nejrůznějšími formami násilí se v České republice setká každoročně až 7500 dětí. Za zdmi domácností dochází k tělesnému, psychickému týrání a sexuálnímu zneužívání, ale i k dalším formám násilí, kdy jsou děti zanedbány, svědky domácího násilí a oběťmi porozvodových sporů mezi rodiči.

Přispět na pomoc ohroženým dětem mohou občané i prostřednictvím dárcovské SMS ve tvaru DMS NASEDITE na číslo 87777. Od srpna pokračuje charitativní akce Dejme týrání dětí červenou kartu! ve spolupráci s farmaceutickou společností Simply You, výrobcem vitamínů PargaVit, v síti vybraných lékáren po celé České republice.

Bližší informace a aktivitách Nadace Naše dítě: www.nasedite.cz

777 800 002 – Linka právní pomoci Nadace Naše dítě (středa 10.00 – 18.00).

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250

KŘÍDLA A KOŘENY

Síť mateřských center (Síť MC) vyhlašuje celoroční kampaň jako příspěvek k 20. výročí Mezinárodního roku rodiny vyhlášeného OSN.

www.kridla-koreny.cz
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359