MC PLZEŇSKÉ PANENKY

Mateřské centrum, které je zaměřeno na ženu, ženu – matku, podporuje a rozvíjí osobnostní a tvůrčí schopnosti ženy

Co chceme?

    * Posilovat a podporovat osobnost ženy
    * Upevňovat rodinné a partnerské vztahy
    * Vytvářet prostor přirozeného ženského společenství
    * Nabízet prostor k setkávání v prostředí vzájemné důvěry
    * Být místem, kde jsou vítány ženy bez ohledu na národnost či přesvědčení
    * Umožnit nový pohled na mateřskou "dovolenou" jako na mateřskou šanci
    * Nabízet programy, které oslovují rodiny i širokou veřejnost

V našem mateřském centru probíhá ve spolupráci s MC CeDR projekt Odstraňování subjektivních bariér v reintergraci matek s dětmi Plzeňského kraje na trh práce a do společnosti.

www.plzenskepanenky.cz

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250

KŘÍDLA A KOŘENY

Síť mateřských center (Síť MC) vyhlašuje celoroční kampaň jako příspěvek k 20. výročí Mezinárodního roku rodiny vyhlášeného OSN.

www.kridla-koreny.cz
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359