12838562__1_

DOPŘEJTE SI PÉČI PRO VÁS I VAŠE MIMINKO

Autor: Vlasta Jirásková

Víte kdo a jaké služby (kromě lékařů) v souvislosti s narozením miminka poskytuje?

Porodní asistentka
Porodní asistentku (PA) Mezinárodní konfederace PA (ICM) definuje jako zodpovědnou zdravotnici partnersky pracující se ženami, kterým poskytuje nezbytnou podporu, péči a poradenství během těhotenství, při porodu a po něm, vede porod na svou vlastní zodpovědnost a pečuje o novorozence a kojence. Porodní asistentka může samostatně pečovat o ženu, jejíž těhotenství a porod se vyvíjí normálně. Pokud PA zjistí nějakou komplikaci u matky či dítěte, zprostředkuje lékařskou péči.

Služby samostatných porodních asistentek se v ČR v poslední době více rozšiřují. V současné době je u nás zhruba 100 registrovaných samostatných PA. Jejich nabídka se ovšem různí, zdaleka ne všechny PA nabízejí služby v plném rozsahu, individuálně od těhotenské poradny, přes doprovod k porodu v nemocnici, samostatnou asistenci u porodu mimo porodnici, po domácí návštěvy a péči v šestinedělí. Přehled o možnostech získáte v Almanachu porodní asistence, kontakty na PA na webech ČKPA a UNIPA. (a také na www.azrodina.cz - pozn.red.)

Jen některé PA mají smlouvy s pojišťovnami, které někdy přispívají na kurzy předporodní přípravy a cvičení. Pouze na základě indikace lékaře proplácejí pojišťovny jednu návštěvu porodní asistentky v domácnosti ženy během těhotenství a tři v šestinedělí. Jinak počítejte s vlastním hrazením. Roste však počet rodin, které si pochvalují dobře investované peníze do péče PA. Konzultace s porodní asistentkou netrvá méně než 30 minut, PA se zajímá o vaše pocity a názory, ochotně odpovídá na dotazy, má čas prostě si s vámi popovídat a dobře zná celé široké spektrum normálního těhotenství. Soustředí se na neinvazivní formy vyšetřování.

Dula
je profesionální průvodkyně počátkem mateřství. Se ženami a jejich rodinami spolupracuje v těhotenství, při porodu a v šestinedělí. Duly České asociace dul (ČAD) vycházejí z doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) a dalších dokumentů. Jsou vázány Etickým kodexem ČAD, což je určitá garance kvality jejich služeb. Duly neposkytují zdravotní péči a nemají zdravotnické vzdělání (pokud ho mají, pak je to jejich osobní specifikum, které stojí mimo rámec práce duly). Duly ČAD jsou buď certifikované nebo ve výcviku.  
Služby dul jsou placené a zatím u nás nejsou propláceny pojišťovnami. Kontakty získáte na www.duly.cz. (a také www.azrodina.cz - pozn.red.)

Těhotenství
Kromě gynekologa můžete chodit do poradny k samostatné PA (pravda, zatím tuto službu nabízí jen minimum PA). Samostatné PA jsou zvyklé pracovat v terénu, proto by neměl být problém domluvit si, aby v nutném případě PA na konzultaci v těhotenství přijela za vámi. Pokud plánujete porod doma, porodní asistentka vás předem doma určitě navštíví.

Dula vám poskytne teoretické i praktické informace o průběhu těhotenství, porodu, šestinedělí, kojení a péči o miminko. Orientuje se v situaci v porodnicích ve své oblasti, povzbudí vás, abyste získávali potřebné informace a nebáli se se zdravotníky hovořit. Doporučí vám užitečnou četbu a kurzy. Dule i porodní asistentce se můžete svěřit s obavami a radostmi, zpětně probrat minulý porod a pocity z mateřství. Vyslechnou vás a případně nasměrují k dalším zdrojům pomoci. Schůzek se účastní ženy samy nebo s partnerem, příp. jinou blízkou osobou. Duly jsou podle situace ochotny přijít za vámi domů nebo se sejít jinde

Začátek porodu
Na začátku porodu můžete své dule nebo porodní asistentce zavolat a poradit se s ní, zda už jet do porodnice. V případě spolupráce s dulou je rozhodnutí vždy na vás, dula není oprávněna k rozhodování za klienty. Podle okolností se dohodnete, zda se sejdete u vás doma, nebo přímo v nemocnici. Výhodou péče porodní asistentky je, že vás může doma vyšetřit a lépe určit dobu vhodnou na odjezd do porodnice. Dula či PA vám doma pomůže počátkem porodu snadněji procházet, dodá vám klid, podle vašich potřeb vám nabídne užitečný dotyk nebo třeba zabaví starší děti.

V porodnici můžete být doprovázeni (žena a partner) dulou nebo samostatnou PA, která je v tomto případě v ČR postavena do role doprovázející osoby. V některých porodnicích rodičkám umožňují doprovod blízké osoby (např. otce dítěte) spolu s profesionálním doprovodem, v jiných - v rozporu s doporučeními WHO a vědeckými poznatky - akceptují pouze jednu doprovodnou osobu. 

Porod doma
Výzkumy uváděné WHO ukazují, že porod doma s asistencí vyškoleného zdravotníka (PA nebo lékaře) je u prvorodiček s těhotenstvím s nízkým rizikem stejně bezpečný jako porod v nemocnici. U žen s několikátým porodem byl výsledek domácího porodu významně lepší než výsledky porodů v nemocnici. V rámci příprav na porod doma má být vypracován plán pro případný převoz do porodnice.  Ve vyspělých zemích tvoří plánované porody doma 1- 5%, kromě Holandska (přes 30%). V ČR v současné době k porodům doma doprovází asi 8-9 PA.


Po porodu   
Po porodu v porodnici mají některé rodičky chuť vrátit se s novorozeným děťátkem co nejdřív domů do vlastního prostředí. Pokud jsou zdrávy ony i dítě, několik hodin po porodu by jim v tom nic nemělo bránit. V praxi tomu tak v českých porodnicích ale nebývá, přestože tzv. ambulantní porody (propuštění do 24 hodin) ve světě patří mezi normální spektrum porodnických služeb. Ani u nás však tento způsob porodu zakázaný není. Standardně jsou v ČR ženy a novorozenci bez komplikací propouštěni po 72 hodinách po porodu, což vychází z Metodického pokynu Ministerstva zdravotnictví. Podle něj by dítěti před propuštěním měla být odebrána krev na screeningové vyšetření vrozených vad a mělo by být očkováno proti TBC (ze zákona má být očkováno od 4. dne do šesti týdnů věku).

Porodnice má povinnost třídenní pobyt a péči ženě nabídnout, ona jej ale nemusí nutně přijmout. Právně způsobilá a náležitě poučená matka může další péči v nemocnici odmítnout pomocí tzv. negativního reversu. Jeho podepsáním potvrdí odmítnutí péče a převzetí zodpovědnosti za případné zdravotní komplikace. Negativní revers mohou rodiče podepsat i za své dítě. Výjimku tvoří situace, kdy je poskytnutí další péče neodkladné a nezbytné k záchraně života nebo zdraví dítěte. Tehdy má lékař právo rozhodnout sám, i proti vůli rodičů.

Pokud si přejete ambulatní porod, je vhodné předem si zajistit domácí péči porodní asistentky, která je v tomto případě obzvlášť potřebná, a stejně tak se dohodnout s pediatrem, jenž bude pečovat o miminko. Některým rodičům jednání o časném odchodu z porodnice usnadnilo písemné potvrzení dětského lékaře o převzetí novorozence do zdravotní péče.

Šestinedělí
V poporodním období, bez ohledu na místo porodu či dobu, kdy jste se vrátila z porodnice, mohou být užitečné služby duly. Přijde za vámi domů a ráda vás i partnera vyslechne. Všechny ženy potřebují mluvit o porodu a dula se nebude divit, když ho budete probírat znovu a znovu. Poradí vám, jak pečovat o miminko, podpoří vás v kojení a podá k němu informace. Celkově vám pomůže novou situaci lépe zvládat. V zahraničí působí i tzv. poporodní duly, jež se na poporodní služby rodině přímo zaměřují. Porodní asistentky nabízejí poporodní navštěvy doma, kdy ženu zkontrolují, mohou ošetřit a poradí s kojením a péčí o dítě. Dokáží řešit i složitější problémy s prsy, které vyžadují zdravotní péči. Na PA i dulu je možné obrátit se poprvé až v šestinedělí. V prvních dnech jsou u nás tradiční, pojišťovnami plně hrazené, návštěvy pediatra v domácnosti.

Laktační poradkyně
S kojením vám poradí také laktační poradkyně vyškolené Laktační ligou, ať matky-poradkyně, které mají osobní dlouhodobou zkušenost s kojením, nebo zdravotničtí poradci.


Lenka Navrátilová, matka tří dětí (5 a 2,5 roku a 5 měsíců), povoláním záchranářka:

„Se třetím dítětem jsem uvažovala o ambulatním porodu. Volala jsem do tří porodnic a všude mi říkali, že to není možné. Vím, že některým lidem se to podařilo, ale já jsem se hlavně nechtěla s nikým hádat. Nakonec jsem měla pocit, že nejlíp nám všem bude doma. Věděla jsem, že rodím snadno, jsem zdravá a odpadne taky starost, co se staršími dětmi. Dula, která s námi byla při prvním i druhém porodu, mi doporučila PA, která chodí k porodům doma. Chtěly jsme se spolu seznámit, tak jsme k ní s manželem chodili do kurzu. Při návštěvě doma mi poslouchala ozvy, hmatala polohu miminka a jak sestupuje hlavička do pánve.

Na začátku porodu k nám nejdřív přijela dula. Když už byl porod dobře rozběhnutý, zavolala jsem PA. Asi v 10 hodin večer přijela a za půl hodiny se Eliška narodila. Šlo to úplně samo. Já jsem tam jenom byla.

Při samotném porodu jsem se cítila bezpečně, že je tam PA se mnou, vyčkává, ale kdyby bylo třeba, tak poradí či zasáhne. Dulu jsem měla u porodu doma jako kamarádku, zkušenou ženskou a případně hlídačku pro děti, kdybych jela do porodnice. Po porodu mi vše uklidila a zůstala u nás až do rána. Pediatr se přišel na Elišku podívat druhý den. PA za mnou přijela ještě dvakrát, pak už jsem nic nepotřebovala, jen jsme si volaly nebo psaly sms.

Byla jsem také klidná s vědomím, že nejsem na pustém ostrově a v případě komplikací je do porodnice kousek, tašku jsem měla sbalenou. A kdyby bylo třeba něco řešit po porodu s dítětem, věděla jsem, že mohu zavolat svého pediatra či rovnou jet do nemocnice."


*užitečné zdroje

Aperio: www.aperio.cz

Česká asociace dul: www.duly.cz

Česká konfederace porodních asistentek: www.ckpa.cz

Hnutí za aktivní mateřství: www.iham.cz

Laktační liga: www.lali.cz

Porodní dům U čápa: www.pdcap.cz

Unie porodních asistentek: www.unipa.cz


*literatura

Kol. autorů: Péče v průběhu normálního porodu, WHO 1999

Kol. autorů: Porodní příběhy. Rodíme se jednou, Aperio 2006

Jana Doležalová: Porod doma, Formát 2004

Zuzana Štromerová: Možnost volby, Argo 2005

Jana Doležalová: Hovory s porodní bábou, Argo 2006

Marshall Klaus: Porod s dulou, One Woman Press 2004

Ingeborg Stadelmann: Zdravé těhotenství, přirozený porod, One Woman Press 2001

Michel Odent: Matka země, Rodiče 2003

Almanach porodní asistence na www.porodniasistence.cz

Články na www.evalabusova.cz

Výstava Umění porodit: www.vystava-porod.com

 

Zdroj:

www.porody.net, text vyšel v časopise APERIO 2/2007 pod názvem CHUŤ VRÁTIT SE DOMŮ, www.aperio.cz


Související odkazy:

 

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250
Cz_podlahy_banner_k

JAK PROŽÍT ŠESTINEDĚLÍ V POHODĚ

Období počátků mateřství bývá obecně společností vnímáno jako jedno z nejkrásnějších v životě ženy. Někdy se ovšem dostatečně nezdůrazňuje, že se vždy jedná o náročný životní úsek. I když porod proběhl dobře, maminky se mohou zpočátku cítit zaskočeny tolika změnami a nároky novorozeného miminka. To na začátku potřebuje fyzický kontakt s matkou prakticky dvacet čtyři hodiny denně, aby se dobře rozeběhlo kojení, dítě bylo spokojené a mohlo se ideálně vyvíjet. Období šestinedělí je zároveň také velmi důležité pro samotnou matku. Potřebuje hodně odpočívat a nabírat síly na další měsíce a roky mateřství.

Darujte tu nejjemnější dětskou kosmetiku HiPP

Přemýšlíte o pěkném, ale i praktickém dárku pro novopečenou maminku, miminko nebo kamarádku s citlivou pletí? Kosmetika HiPP patří mezi to nejkvalitnější, čím můžete dětskou i dospěláckou pokožku potěšit.

NE KAŽDÁ ŽENA CHCE PORODIT DOMA, ALE VĚTŠINA ŽEN POTŘEBUJE SVOJI PORODNÍ ASISTENTKU!

České zdravotnictví se rádo chlubí svými úspěchy v oblasti porodnictví a neonatologie, zejména jednou z nejnižších úmrtností novorozenců. O čem se ale mluví podstatně méně, je (ne)svoboda matek v porodnicích, množství rutinních, ale často zbytečných invazivních lékařských zákroků a separace dítěte, či nemožnost rodit v porodním domě či doma se zajištěnou péčí, za což leží odpovědnost výhradně na státu. Země, které nabízejí daleko pestřejší systém péče během porodu, přitom mají statistické výsledky srovnatelné, některé dokonce i lepší, například severské státy.

JAK CVIČIT V TĚHOTENSTVÍ? DOBRÁ JE GRAVIDJÓGA

Těhotenství není nemoc a rození dětí je pro ženu přirozeným údělem. Nejlepší pohybová aktivita v těhotenství je GRAVIDJÓGA.

KDYŽ UŽ TO PO PORODU NENÍ TAM DOLE JAKO DŘÍV

Depilace intimních partií je dnes samozřejmostí. Zřejmě i proto ženy začaly řešit, jak vypadají na intimních místech. Nejmodernější metoda rejuvenace ženského vnějšího genitálu přístrojem ProtégeIntima a laserové ošetření g-set přináší bezbolestné řešení – vyhladí pokožku, srovná asymetrie, stáhne povolenou pochvu po porodu a poradí si i s inkontinencí.

JAK POZNÁM, ŽE JSEM TĚHOTNÁ?

Pro potvrzení těhotenství už dnes stačí zajít do lékárny a koupit si kvalitní těhotenský test. Tušíte od kdy se těhotenské testy využívají a jak fungují? Věděli jste, že už si můžete koupit i krevní těhotenský test, který umožňuje rychlou a přesnou diagnostiku v klidu domova?

DOPŘEJTE SVÝM DĚTEM KOSMICKÝ KOMFORT

Která z nás by si nepřála, aby se naše miminko cítilo jako v bavlnce? A to bez ohledu na to, jaké panuje počasí, zda chodíme pěšky nebo jezdíme převážně autem, zda trávíme většinu času ve městě nebo v přírodě. A určitě by se nejedné z nás ulevilo, kdybychom mohly tuto starost úplně pustit z hlavy a mít jistotu, že je dětem prostě krásně, a jen si užívat společné chvíle.

LÁTKOVÉ PLENY - JAK VYBRAT TY PRAVÉ V RŮZNÝCH SITUACÍCH?

Rozhodli jste se svému dítěti dopřát látkové pleny? Pravděpodobně při jejich výběru přijde na pořad dne některá z těchto praktických otázek. Možná budete přemýšlet, co za plenky zvolit do šátku, nebo jak látkovat, když nemáte moc místa na sušení. Někoho zajímá, jak při látkování co nejvíce ušetřit náklady a jiný chce ušetřit vlastní práci. Určité pleny sedí drobným dětem a jiné malým „pucínkům“. Ideální typ pleny pro vás se liší v různých situacích. Na 6 typických otázek při používání látkových plen odpovídaly látkovací poradkyně a zkušené maminky z týmu Brány k dětem – největšího českého ochodu s ekologickými potřebami pro děti i celou rodinu.

DĚTI A CHEMIE K SOBĚ NEPATŘÍ!

Zodpovědným rodičům nejspíš není třeba vysvětlovat, jaké riziko představuje pro jejich děti chemie, běžně používaná v domácnosti. Možná ale spousta z nás netuší, že se škodlivými látkami mohou děti přijít do styku také nošením některého oblečení a užíváním hygienických potřeb či kosmetiky. Je potřeba si uvědomit, že i malé množství může při dlouhodobém působení nadělat velké škody na zdraví celé vaší rodiny. Pro ty, kteří nechtějí nic riskovat, jsme dali dohromady několik tipů, jak se obejít bez chemie.

Jako maminčino pohlazení Bupi Baby mycí pěna – dotek přírody pro vaše děťátko

Pokud jste si právě přinesli z porodnice domů malinkatý vrnící uzlíček, je vám naprosto jasné, že pro své miminko potřebujete jen to nejlepší, nejněžnější a nejzdravější. A nejen pro novorozence je určená jemná a maximálně šetrná Bupi BABY mycí pěna s vysokým obsahem přírodních složek, ocení ji také všichni alergici a lidé s citlivou pokožkou.

KLIDNÉ MATEŘSTVÍ? UŽÍVEJTE SI HO I VY!

Trápíte se tím, že vaše miminko nespí a je neklidné? Hledáte odpověď na otázku, zda je skutečně v bezpečí a zda pro něj děláte to nejlepší? Těšila jste se na mateřskou dovolenou, ale trápí vás jen stres a obavy?

NOSTE SVÉ DĚTI POHODLNĚ

Rádi bychom vám představili babynosítka značky Tula. Nosítko je praktickým pomocníkem maminek a tatínků. Oceníte jej jak při běžných domácích činnostech jako je uklízení, vaření – kdy se děti „pletou pod nohy“ a nebo chtějí nosit či vidět, co právě maminka vaří.

KRÁSNÝ DĚTSKÝ NÁBYTEK Z MASIVU

Čekáte miminko, jste čerství rodiče nebo už máte odrostlejší dítě a přemýšlíte jaký nábytek vybrat do dětského pokoje? Kvalitní dětský dřevěný nábytek najdete v nabídce firmy Domestav s.r.o. Jedná se o českou společnost, která se specializuje na masiv a zdravé spaní. Kromě kvality nepodceňuje firma ani design, takže vaše dítě bude z nového pokojíčku určitě nadšené. Přesvědčte se sami.

CHCI SVŮJ POROD!

Online formulář, kterým oslovíte odpovědné úřady a politiky. Cílem iniciativy Chci svůj porod je umožnit především ženám, maminkám, budoucím maminkám a nejen jim oslovit odpovědné úřady a politiky, sdělit jim svůj názor, své potřeby a zkušenosti a požadovat od nich, aby se současnou neuspokojivou situací v péči o těhotné a rodičky a systematickým porušováním jejich práv a práv jejich dětí důkladně zabývaly. Cílem této iniciativy není propagovat porody doma, ale prosazovat právo ženy zvolit si svobodně místo porodu i poskytovanou zdravotní péči.

POMOC PŘI PLOCHÝCH ČI VPÁČENÝCH BRADAVKÁCH - AVENT NIPLETTE

Niplette je revoluční vynález...je jednoduchý, bezbolestný a může být použit ženou v každém věku

O AVENTU

AVENT je jediný speciálně navržený program pro krmení, aby pro vás a vaše dítě byl co nejjednodušší...

Asekol_cervene_k_200x600px__03
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359