Asekol_cervene_k_965x100px__04

STYK KOJENÉHO DÍTĚTE S OTCEM

Autor: odpověď - JUDr. Romana Lužná

DOTAZ Z PORADNY - Máme s přítelem půlroční dítě, ale rozešli jsme se. Jaké může mít přítel nároky na styk s dítětem, popř. šance získat dítě do své péče, jestliže se o něj řádně starám (a v současné době navíc stále kojím)?


Podle § 50 zákona o rodině nežijí-li rodiče nezletilého dítěte spolu a nedohodnou-li se o úpravě výchovy a výživy dítěte, může soud i bez návrhu rozhodnout, komu bude dítě svěřeno do výchovy a jak má každý z rodičů přispívat na jeho výživu.

Při určování, komu má být dítě svěřeno do výchovy, zkoumá soud jak okolnosti na straně rodičů, tak okolnosti na straně dítěte. U rodičů soud zkoumá, zda splňují podmínky pro řádnou výchovu dětí a pokud žádají o svěření dětí do své péče oba rodiče, zjišťuje soud, u kterého jsou podmínky pro dítě lepší. Kromě předpokladů hmotného zabezpečení dítěte soud zjišťuje, který z rodičů je schopen lépe dítě vychovávat, což zahrnuje osobnostní rysy rodičů, jejich zdravotní stav, a to jak tělesný, tak i duševní, jejich vztah k rodině, zejména pak k dítěti a péči o něj, způsobilost vést dítě ke správnému vztahu k druhému rodiči atd. Dále soud zkoumá faktické podmínky rodičů pro výchovu dítěte, jako je povaha zaměstnání, bytové poměry atd.

Pokud jde o okolnosti významné pro rozhodování na straně dítěte, jedná se zejména o jeho věk, zdravotní stav, vztah k rodičům, sklony a zájmy, u starších dětí způsob přípravy na budoucí povolání atd. Při rozhodování o tom, kterému z odděleně žijících rodičů má být dítě svěřeno do výchovy, zjišťuje soud také přání dítěte, může-li dítě již samo posoudit, jaká úprava poměrů je pro ně lepší.

            V praxi se zpravidla menší děti svěřují do výchovy matce, která je biologicky lépe uzpůsobena k výkonu osobní péče o děti a k zajišťování naturálních potřeb. Tento význam se pak s přibývajícím věkem dítěte snižuje. Podejte proto návrh na úpravu rodičovské zodpovědnosti k vašemu nezletilému dítěti a žádejte o jeho svěření do vaší péče. Tento návrh je třeba odůvodnit tak, jak bylo výše uvedeno, v čem je vaše péče oproti péči otce dítěti prospěšnější, s ohledem na věk dítěte můžete uvést, že je zcela odkázáno na vaši péče i s ohledem na to, že dítě stále kojíte. S ohledem na věk dítěte. Při přípravě návrhu na zahájení řízení je vhodné kontaktovat příslušný orgán sociálně právní ochrany dětí, který bude jako opatrovník vašich dětí účastníkem celého řízení. V případě, že by otec dítěte také žádal o svěření dítěte do své péče, můžete rámci řízení navrhovat na podporu svých tvrzení zejména výslechy svědků a vypracování znaleckého posudku, kterým budou posouzeny osobnostní rysy obou rodičů, posouzena výchovná způsobilost rodičů, vztahy dítěte k rodičům, případně další otázky týkající se výchovy dětí.

Rozhodování o úpravě styku s dítětem není povinnou náležitostí rozhodování o úpravě poměrů k nezletilému dítěti, zákon o rodině upřednostňuje dohodu rodičů, která nepotřebuje schválení soudu. Soud však styk rodičů s dítětem upraví, vyžaduje-li to zájem na jeho výchově a poměry v rodině. Při stanovení rozsahu styku soud vychází z obdobných zjištění, jako při rozhodování, komu bude dítě svěřeno do péče a zkoumá opět rozhodné skutečnosti jak na straně dítěte, tak na straně rodiče. U dítěte se jedná zejména o jeho věk, zdravotní stav, jeho citový vztah k rodiči, který je nemá ve své výchově, a k prostředí v němž tento rodič zjie, obvyklý denní režim dítěte. U starších dětí pak soud zkoumá i stanovisko nezletilého dítěte. Na straně rodičů pak zkoumá osobní i rodinné poměry, vzájemný vztah rodičů a jejich časové a hospodářské možnosti (pracovní doba, čerpání dovolené, dopravní spojení). Rozsah styku je možné s ohledem na vývoj dítěte měnit. Žádné konkrétní skutečnosti k této věci ve svém dotazu neuvádíte, obecně lze říct, že pokud se jedná o půlroční dítě, které je zatím stále kojeno, lze předpokládat rozsah styku pouze v řádu hodin během určitého dne, nikoliv celé dny nebo například celý víkend, jako tomu často bývá u dětí školního věku.

JUDr. Romana Lužná, 17.3.2008
 

Zdroj:

časopis Právo a rodina č. 5/2008,  nakladatelství Linde s.r.o,  www.linde-nakladatelství.cz

ve spolupráci s rubrikou PORADNA na www.azrodina.cz

Prospanek-postele_250x250
Azrodina_portal_250x250

JUDr. ROMANA LUŽNÁ - ADVOKÁTKA

Poskytuje právní poradenství zejména v oblasti NEMOVITOSTÍ (převody bytů, domů, pozemků, zřizování věcných břemen, zástavních práv, řešení podílového spoluvlastnictví atd.) a RODINNÉHO PRÁVA (rozvodové řízení, úprava péče o nezletilé děti, úprava vyživovací povinnosti, vymáhání dlužného výživného, spory o určení otcovství).

CHYTRÝ TELEFON PRO CHYTRÉ DĚTI. JAK VYBRAT MOBIL PRO DÍTĚ NEJEN ZA VYSVĚDČENÍ?

Dnes bychom asi těžko našli dítě, které nechce mobil. Pokud tedy hledáte praktický a užitečný dárek, který udělá dítěti i radost, nový telefon je určitě dobrá volba. Jaký mobil ale vybrat? Inspirujte se tipy na telefony pro děti každého věku. Všechny uvedené modely jsou aktuálně dostupné v síti prodejen Mobil Pohotovost. Můžete tu nejen koupit nový mobil, ale i prodat starý, takže docílíte unikátní ceny.

Kde dělají zájemci o půjčky chybu? To vám vysvětlí Petr z portálu Bezvamoney.cz

Mnoho finančních problémů si dlužníci způsobí sami tím, že si půjčují bez rozmyslu. Další komplikací je nízká finanční gramotnost a nedostatečné využívání informačních článků specializujících se na oblast půjček. Nejenom tyto informace, ale i další důležité souvislosti vám prozradí Petr z Bezvamoney.cz.

Předsevzetí pro nový rok? Pojďme jíst zdravě, pojďme jíst BIO!

„Nepřejídat se, a když už si zahřešit, tak něčím opravdu kvalitním.“ Poznáváte se v tomto novoročním předsevzetí? Začněte nový rok zdravě a dejte si záležet na tom, co vy i vaše rodina jíte.

Jak zvládnout náročnou péči o seniora?

Přesvědčení, že senioři, kteří se o sebe nejsou schopni naplno sami postarat, patří do ústavů, je už naštěstí na ústupu. Příbuzní se snaží stále více, aby staří lidé mohli co nejdéle zůstat v domácím prostředí. Toto rozhodnutí s sebou však nese spoustu překážek.

SPÁNEK TEENAGERŮ

Spánkem stráví každý z nás asi 24 let, což odpovídá zhruba třetině našeho života. Kvalitní a dostatečný spánek tvoří nezbytnou podmínku zdraví, a to jak fyzického, tak duševního. Ovlivňuje funkci mozku i hladinu hormonů, které se podílí na chuti k jídlu a soustředění, snižuje pravděpodobnost depresí i sebevražedných sklonů. Dospělý člověk potřebuje v průměru osm hodin, u dětí a teenagerů však regenerace trvá delší dobu.

Padání vlasů a vlivy, které ho mohou způsobit

Po každém umytí vlasů vám jich vypadnou cca tři stovky. Zdá se vám to mnoho? Není potřeba se zneklidňovat – zdravý člověk má na hlavě kolem sto tisíc vlasů! Co ale dělat, pokud zjistíte, že vám vlasy ubývají rychlejším tempem než by měly?

STAN PRO DOVOLENOU S DÍTĚTEM? COLEMAN® Blackout Bedroom®

Jezdíte běžně na dovolenou pod stan a nejste si jisti, jestli to zvládnete i s dítětem? Rozhodli jste se nově zažít trochu dobrodružství, vyrazit s nejmladším členem rodiny někam do kempu a hledáte vhodný model stanu? Otestovali jsme ho za vás. Stany COLEMAN® Blackout Bedroom® na rodiny s dětmi myslí.

VÍTE, CO MŮŽETE UDĚLAT PRO BEZPEČÍ DĚTÍ NA INTERNETU?

Děti používají digitální technologie a internet čím dál častěji už od útlého věku. V České republice v současnosti téměř každé dítě od určitého věku používá zařízení, které je připojeno k internetu. Rodiče se tak musí vypořádat s novými situacemi, které spadají do takzvaného „digitálního rodičovství“. Rodiče by měli zvážit, jaká pozitiva a negativa s sebou přináší digitální zařízení v rukou dětí, především pak kolik času s nimi mají trávit, jak je kontrolovat a jak zajistit jejich internetovou bezpečnost.

JAKÁ JE ZDRAVÁ ŽIDLE PRO ŠKOLÁKA?

Dotaz: V současnosti zařizujeme dětský pokojík. Starší dceři bude sedm let, a tak bychom jí rádi pořídili vhodné sezení, kde si bude psát úkoly, malovat si a věnovat se dalším činnostem. Můžete nám poradit, kde bychom sehnali pracovní židli, která jí zajistí zdravé sezení a zároveň s ní nějaký ten rok poroste? Ludmila Márová, Jihlava

JAK UPÉCT MAKRONKY?

Upéct tohle výborné cukroví vůbec není lehké, a tak jsem se rozhodla absolvovat další kurz v rámci Gourmet Academy MAKRONKY S EDITOU. Kurzy s Editou Paulusovou se mi líbí čím dál víc, Edita je neskutečná profesionálka a zároveň se vůbec nestydí přiznat, že někdy něco zkrátka nevyjde i jí. Makronky jsou totiž zapeklitým dezertem i pro zkušené cukrářky. Konečný výsledek může ovlivnit takřka cokoli – typ mandlové mouky, vajíčka, vlhkost vzduchu, místo kde makronky schnou, atd. Nám se ale povedly!

MĚKKÁ NEBO TVRDÁ MATRACE? ZVOLTE VARIABILNÍ.

Na trhu je spousta matrací z různých materiálů, které se liší kromě jiného také různými stupni tuhosti. Pro laika je velmi těžké se v nabídce zorientovat. Často nevíme, jestli je pro nás vhodnější matrace tužší nebo měkčí, případně zda ji nebudeme později využívat pro jiného rodinného příslušníka, který může mít na matraci jiné požadavky. Ideálním řešením je variabilní matrace.

Asekol_cervene_k_200x600px__03
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359