12838562__1_

CÍSAŘSKÝ ŘEZ OČIMA HOMEOPATA

Autor: Petra Sušická

Lze homeopaticky pomoci ženám, kde hrozí císařský řez, nebo které tento zákrok již absolvovaly?

K císařskému řezu dochází v praxi nejčastěji ze tří důvodů. Prvním důvodem je, že se během porodu vyskytnou komplikace v podobě špatných ozev miminka, či nastane jiná neodkladná situace mající vazbu na akutní zdravotní stav rodící maminky. Druhým důvodem je, že maminka porod spontánním způsobem nezvládá, je velmi vyčerpaná, porodní cesty nejsou dostatečně otevřeny, nebo je děložní činnost nedostatečná a běžná konvenční medikace (oxytocin atd.) nemá dostatečný efekt. Třetí důvod má podobu plánovaného císařského řezu, kdy v důsledku závažné porodní anamnézy (zdravotní rizika u matky, předcházející porody císařským řezem, nadměrná váha dítěte či extrémně špatná pozice dítěte) jsou faktory, kvůli kterému lékaři-porodníci nechtějí riskovat porod normální cestou.

Jak může císařský řez ovlivnit maminku a nově příchozí miminko?

 Zásadním způsobem. Setkáváme se s názory mnoha maminek, které podceňují předporodní přípravu a říkají si : „žádné velké přípravy, však když to nepůjde normálně, lékaři pomohou. Aspoň to tak nebude bolet.“ Předně si takové maminky neuvědomují, že císařský řez je náročný chirurgický výkon se všemi následky na rekonvalescenci i případná rizika zákroku. Ženy po císařském řezu mohou mít problémy s kojením, protože jejich dítě nebylo do 30ti minut přiloženo k prsu. Díky obtížnější a delší rekonvalescenci po operaci, než po klasickém porodu, je problematický celý začátek kojení i péče o dítě. Další negativní moment je podání narkotika do těla matky, které může mít vedlejší účinky na dítě, stejně tak jako jsou v homeopatické literatuře zdokumentovány neblahé účinky na dítě při podání silného anestetika při epidurální analgezii. 

Co se týče vlivu samotného zákroku na psychiku rodící maminky, z homeopatického pohledu nám dá nejvíce odpověď obraz homeopatického léku Staphysagria, do kterého se často ženy v důsledku císařského řezu dostávají. Podvědomé myšlenky, které si žena nese dále životem pokud se dostala do obrazu tohoto léku, jsou pocity ponížení, pokoření a zraněné ženskosti. Je zde silné téma potlačené zlosti, ponížení a téma autorit, které není ženou přijaté a zpracované. Ukazuje se tedy v praxi, že i když byla žena během zákroku v narkóze, může její podvědomí vnímat chirurgickou manipulaci v oblasti pohlavních orgánů tímto negativním způsobem (a to nejen při císařském řezu, ale potenciální riziko je i při jakékoliv gynekologické operaci).  Tento uložený „blok“ v psychice si potom může žena nést dál životem a podvědomě (a zcela neadekvátně) podle něj reagovat v mnoha odlišných životních situacích – bude si pak připadat poníženě a podle toho reagovat, i když to tak ve skutečnosti vůbec nebude.  To, že uvedený homeopatický lék Staphysagria pomohl většině žen po císařském řezu na fyzické úrovni (špatně se hojící operační rána, potíže s močovým měchýřem atd.) opravňuje k závěru, že tyto pocity (potlačené zlosti, ponížení, téma autorit) mohou být ve větší, či menší intenzitě uloženy a zablokovány v podvědomí žen po císařském řezu, i když o nich ženy mnohdy nedokážou spontánně mluvit.

Jak lze homeopaticky pomoci ženám, kde hrozí císařský řez, nebo které tento zákrok již absolvovaly?

Především je důležité udělat vše pro to, aby k němu vůbec nedošlo. Na našem pracovišti se věnujeme maminkám v podobě důkladných předporodních příprav, provádíme arteterapii s těhotnými, cvičíme a plaveme s budoucími maminkami. Vše s cílem, aby ženy mohly přivést své děťátko na svět přirozenou a bezpečnou cestou. To, že každou maminku důkladně a individuálně poznáme nám dává možnost s ní homeopaticky pracovat ještě před porodem, pokud je to třeba. Případnou homeopatickou pomocí před porodem můžeme eliminovat u těhotné maminky její vlastní nevyřešené pocity a emoce, které si pak nebude přinášet s sebou na porodní sál a nebudou pak způsobovat komplikace při vlastním porodu ve fyzické rovině. Jsem přesvědčena, že maminky, které jsou dobře připraveny na porod a mají takový doprovod a partnera u porodu, který je podporuje celou dobu porodní, mají minimum komplikací během porodu.

CHCI SE DOZVĚDĚT VÍC O HOMEOPATII

WWW.BUDTEZDRAVI.CZ

Další část pomoci našim klientkám spočívá v tom, že je doprovázíme homeopaticky během vlastního porodu v porodnici. Zde se dá efektivně zasáhnout v případě, že porod nepostupuje dynamicky, porodní cesty nejsou dostatečně otevřeny, činnost děložní je nedostatečná, nebo se vyskytl jakýkoliv jiný problém. Včasným homeopatickým zásahem během porodu přímo na porodním sále se dá případný problém zvládnout ještě v situaci, kdy jeho velikost nenarostla do té intenzity, nebo rozměru, že by bylo nezbytné nasadit konvenční léky, či provést císařský řez. Brněnská pracoviště jsou alternativním porodům relativně příznivě nakloněna a maminky mají možnost, pokud vše probíhá bez komplikací, řídit si porod samy, dle svých představ (podle svého porodního plánu, který společně s manželem sestavíme.)

Jsem velice vděčna, že žádná maminka, kterou jsem měla možnost si k porodu homeopaticky připravit a u porodu doprovázet, neukončila své těhotenství císařským řezem a ani nebylo nutno nasadit hormonální léky k podpoře porodu (které někdy mohou v konečném důsledku situaci spíš zkomplikovat). Zasahovat homeopaticky do porodu, není věc vůbec jednoduchá, protože pokud se vyskytnou u porodu nějaké komplikace je nutné je podchytit  ještě v začátku, a navíc musím být ve výběru homeopatického léku velmi přesná. Neexistují totiž homeopatické léky na „zastavený porod“, či jakoukoliv jinou lékařsky pojmenovanou diagnózu. Homeopatický lék se vybírá na aktuální emoční a pocitový stav rodící maminky, který se musí velmi přesně vyhodnotit. Homeopatie v porodnictví je velmi náročný obor, stejně jako porodnictví samo o sobě.

Velké množství žen, které vyhledají naši pomoc po porodu, jsou právě ženy, jejichž těhotenství z nějakého důvodu bylo ukončeno císařským řezem. Obracejí se zdravotními a psychickými problémy nebo problémy s kojením.

Uvedu případ z praxe: maminka 27 let, přichází s problémy s kojením. Stěžuje si na velice citlivé bradavky a velikou bolest při kojení. Své dítě přikládá a zároveň odtahuje od prsu, protože nemůže bolest vydržet. Své dítě chce kojit. Bradavky na pohled nevykazují žádné známky poškození (ragády, zánět prsou…) Žena je velice smutná. Prosím jí aby mi vyprávěla o svém porodu. Velice si přála rodit přirozeně, chodila na přípravu, kterou hodnotí jako málo podrobnou. „Spoustu věcí jsem vůbec nevěděla. Manžel byl se mnou . Měla jsem veliké bolesti a vůbec si s nimi nedovedla poradit. Manžel také nevěděl jak mi pomoci. Svolila jsem podání léků na urychlení porodu, ale bolest byla tak silná, že jsem ztrácela vědomí. Dostala jsem i epidurál, nakonec jsem kývla na všechno, už nevím co se mnou všechno dělali. Pak řekli císař a já to přijala, protože jsem nevěděla kudy kam. Absolutně jsem to nezvládla, můj muž mě nepodpořil, stále říkal, ať se rozhodnu sama. Bylo to na mě moc, potřebovala jsem oporu, manžel byl strašně vystrašený. Tolik jsem si přála rodit přirozeně, jsem nemožná ženská, nejsem schopna porodit své dítě, neumím ho nakojit. K čemu pak jsem?“  Celou dobu co si povídáme nepřetržitě pláče. Nikdo jí neřekl, proč to tak muselo skončit, nikdo jí nic nevysvětlil. Ze slov maminky jasně vyplývá velká přecitlivělost na bolest. Táhla se jako nit celým porodem a teď pokračuje každým přiložením dítěte k prsu. Další problém, který jako homeopat v případu vnímám, je otřesené sebevědomí ženy. Nezvládla nic z toho, co se od ní jako od ženy očekává. Má obrovský pocit viny a zároveň vzteku na sebe sama, že selhala. Podávám homeopatický lék.

Za 4 dny kontrola.

„Bradavky mě nebolí a představte si, já mám i víc mléka. Po té vaší kuličce mám pocit, že mi spadl kámen ze srdce. Cítím se dobře. Dokážu se i radovat ze své dcery.“ A tady nastává krásný okamžik, maminka mluví o svém dítěti. Během první návštěvy žena mluvila jen o sobě a o svých pocitech. Jak ona se cítí zraněná, ani slovo o dítěti, jako by ani nebylo v její mysli na něj místo.

S tímto symptomem se také setkáváme u žen, které neměly možnost být bezprostředně po porodu se svým dítětem, ať z důvodu císařského řezu, či z jakéhokoliv jiného důvodu. Tyto matky mají problém s přijetím svého dítěte, potřebují delší čas. Zázračná chvíle pro vytvoření silných vazeb mezi matkou a dítětem bezprostředně po porodu byla v těchto případech promrhána.

Obecně nechci hodnotit, nakolik jsou některé císařské řezy nezbytné. To nemůže posoudit nikdo, kdo u konkrétního porodu a konkrétní situace nebyl a informace má pouze zprostředkovaně. Ale jsem si naprosto jistá, že to, jak žena přijme situaci, že porod nejde přirozenou cestou, je kriticky důležité. V této chvíli záleží hodně na jejím doprovodu a také na citlivém přístupu personálu. Vím, že často, je-li dítě či matka v ohrožení života, není na nějaké vysvětlování čas, ale je nezbytně nutné, aby po zákroku s ženou někdo celou situaci rozebral a zhodnotil jednotlivé kroky, které bylo nutné učinit. Žena by nikdy, za žádných okolností neměla odejít z porodního děje zraněná (pocit zraněného ženství) a s pocitem naprostého selhání. Pokud žena o svém porodu není schopna mluvit pozitivně, stala se někde chyba. Její citové rozpoložení se samozřejmě  přenáší na dítě a celou její rodinu. Často může být obviňován i její milující partner, protože má žena mylný pocit, že jí nepodpořil v situaci, kdy to od něj očekávala.

Uvedu ještě jeden krátký případ z praxe.

Nastávající mamince v 28 týdnu těhotenství tragicky zemřelo první dítě. Mnoho dní a nocí trávila s nemocným dítětem v nemocnici. Druhé těhotenství s velikými psychickými obtížemi zvládala až do posledních týdnů. Chtěla rodit přirozeně a byla si prohlédnout porodní sál. Jakmile vstoupila do jeho prostor omdlela a ztratila vědomí. Vrátily se jí všechny pocity, které prožívala s umírajícím dítětem. Požádala o ukončení těhotenství císařským řezem...

Poslední případ uvádím pro zamyšlení pro všechny odpůrce císařských řezů či jiných zásahů do „tzv. přirozeného“ děje porodu. Nikdo z nás neví, čím těhotná žena prošla, jaký je její rodinný život o čem přemýšlí, z čeho má strach. Nikdo neví, co je v dané chvíli nejvhodnější řešení jak pro matku, tak pro dítě a nemáme tedy právo soudit. Je to jako kdybychom pozorovali někoho, jak hraje šachy se soupeřem a viděli, že se právě chystá udělat úplně chybný tah. Je snad lidsky přirozené, že máme chuť mu jeho ruku zadržet. Ale udělat to nesmíme. Musíme si uvědomit, že je to jeho (životní) partie a ten chybný tah se tak může jevit jen z našeho úzkého pohledu. Protože my neznáme jeho situaci. Možná jsme právě svědky  jeho geniální (životní) strategie.

Jsem přesvědčena, že tak, jak musí znát nastávající maminku její homeopat, který jí k porodu doprovází, stejně tak by ji měla znát její porodní asistentka, která by se o ženu měla starat před i během porodu. V takovém případě může být rodící ženě daleko hodnotnější oporou. Věřím, že opět nastane doba, kdy něco takového bude možné, doba příznivější pro práci porodních asistentek.

 

Petra Sušická

Homeopatická fakulta s klinikou s.r.o.

Hlavní 61,  624 00  Brno

Tel. 541 241 159,  homeopat-fakulta@quick.cz

http://www.homeopaticka-fakulta.cz/ 

Zdroj:

AZ RODINA.cz - informační portál (nejen) pro rodiče, 20.3.2008, www.azrodina.cz


Související odkazy:

 

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250
Cz_podlahy_banner_k

JAK PROŽÍT ŠESTINEDĚLÍ V POHODĚ

Období počátků mateřství bývá obecně společností vnímáno jako jedno z nejkrásnějších v životě ženy. Někdy se ovšem dostatečně nezdůrazňuje, že se vždy jedná o náročný životní úsek. I když porod proběhl dobře, maminky se mohou zpočátku cítit zaskočeny tolika změnami a nároky novorozeného miminka. To na začátku potřebuje fyzický kontakt s matkou prakticky dvacet čtyři hodiny denně, aby se dobře rozeběhlo kojení, dítě bylo spokojené a mohlo se ideálně vyvíjet. Období šestinedělí je zároveň také velmi důležité pro samotnou matku. Potřebuje hodně odpočívat a nabírat síly na další měsíce a roky mateřství.

Darujte tu nejjemnější dětskou kosmetiku HiPP

Přemýšlíte o pěkném, ale i praktickém dárku pro novopečenou maminku, miminko nebo kamarádku s citlivou pletí? Kosmetika HiPP patří mezi to nejkvalitnější, čím můžete dětskou i dospěláckou pokožku potěšit.

NE KAŽDÁ ŽENA CHCE PORODIT DOMA, ALE VĚTŠINA ŽEN POTŘEBUJE SVOJI PORODNÍ ASISTENTKU!

České zdravotnictví se rádo chlubí svými úspěchy v oblasti porodnictví a neonatologie, zejména jednou z nejnižších úmrtností novorozenců. O čem se ale mluví podstatně méně, je (ne)svoboda matek v porodnicích, množství rutinních, ale často zbytečných invazivních lékařských zákroků a separace dítěte, či nemožnost rodit v porodním domě či doma se zajištěnou péčí, za což leží odpovědnost výhradně na státu. Země, které nabízejí daleko pestřejší systém péče během porodu, přitom mají statistické výsledky srovnatelné, některé dokonce i lepší, například severské státy.

JAK CVIČIT V TĚHOTENSTVÍ? DOBRÁ JE GRAVIDJÓGA

Těhotenství není nemoc a rození dětí je pro ženu přirozeným údělem. Nejlepší pohybová aktivita v těhotenství je GRAVIDJÓGA.

KDYŽ UŽ TO PO PORODU NENÍ TAM DOLE JAKO DŘÍV

Depilace intimních partií je dnes samozřejmostí. Zřejmě i proto ženy začaly řešit, jak vypadají na intimních místech. Nejmodernější metoda rejuvenace ženského vnějšího genitálu přístrojem ProtégeIntima a laserové ošetření g-set přináší bezbolestné řešení – vyhladí pokožku, srovná asymetrie, stáhne povolenou pochvu po porodu a poradí si i s inkontinencí.

JAK POZNÁM, ŽE JSEM TĚHOTNÁ?

Pro potvrzení těhotenství už dnes stačí zajít do lékárny a koupit si kvalitní těhotenský test. Tušíte od kdy se těhotenské testy využívají a jak fungují? Věděli jste, že už si můžete koupit i krevní těhotenský test, který umožňuje rychlou a přesnou diagnostiku v klidu domova?

DOPŘEJTE SVÝM DĚTEM KOSMICKÝ KOMFORT

Která z nás by si nepřála, aby se naše miminko cítilo jako v bavlnce? A to bez ohledu na to, jaké panuje počasí, zda chodíme pěšky nebo jezdíme převážně autem, zda trávíme většinu času ve městě nebo v přírodě. A určitě by se nejedné z nás ulevilo, kdybychom mohly tuto starost úplně pustit z hlavy a mít jistotu, že je dětem prostě krásně, a jen si užívat společné chvíle.

LÁTKOVÉ PLENY - JAK VYBRAT TY PRAVÉ V RŮZNÝCH SITUACÍCH?

Rozhodli jste se svému dítěti dopřát látkové pleny? Pravděpodobně při jejich výběru přijde na pořad dne některá z těchto praktických otázek. Možná budete přemýšlet, co za plenky zvolit do šátku, nebo jak látkovat, když nemáte moc místa na sušení. Někoho zajímá, jak při látkování co nejvíce ušetřit náklady a jiný chce ušetřit vlastní práci. Určité pleny sedí drobným dětem a jiné malým „pucínkům“. Ideální typ pleny pro vás se liší v různých situacích. Na 6 typických otázek při používání látkových plen odpovídaly látkovací poradkyně a zkušené maminky z týmu Brány k dětem – největšího českého ochodu s ekologickými potřebami pro děti i celou rodinu.

DĚTI A CHEMIE K SOBĚ NEPATŘÍ!

Zodpovědným rodičům nejspíš není třeba vysvětlovat, jaké riziko představuje pro jejich děti chemie, běžně používaná v domácnosti. Možná ale spousta z nás netuší, že se škodlivými látkami mohou děti přijít do styku také nošením některého oblečení a užíváním hygienických potřeb či kosmetiky. Je potřeba si uvědomit, že i malé množství může při dlouhodobém působení nadělat velké škody na zdraví celé vaší rodiny. Pro ty, kteří nechtějí nic riskovat, jsme dali dohromady několik tipů, jak se obejít bez chemie.

Jako maminčino pohlazení Bupi Baby mycí pěna – dotek přírody pro vaše děťátko

Pokud jste si právě přinesli z porodnice domů malinkatý vrnící uzlíček, je vám naprosto jasné, že pro své miminko potřebujete jen to nejlepší, nejněžnější a nejzdravější. A nejen pro novorozence je určená jemná a maximálně šetrná Bupi BABY mycí pěna s vysokým obsahem přírodních složek, ocení ji také všichni alergici a lidé s citlivou pokožkou.

KLIDNÉ MATEŘSTVÍ? UŽÍVEJTE SI HO I VY!

Trápíte se tím, že vaše miminko nespí a je neklidné? Hledáte odpověď na otázku, zda je skutečně v bezpečí a zda pro něj děláte to nejlepší? Těšila jste se na mateřskou dovolenou, ale trápí vás jen stres a obavy?

NOSTE SVÉ DĚTI POHODLNĚ

Rádi bychom vám představili babynosítka značky Tula. Nosítko je praktickým pomocníkem maminek a tatínků. Oceníte jej jak při běžných domácích činnostech jako je uklízení, vaření – kdy se děti „pletou pod nohy“ a nebo chtějí nosit či vidět, co právě maminka vaří.

KRÁSNÝ DĚTSKÝ NÁBYTEK Z MASIVU

Čekáte miminko, jste čerství rodiče nebo už máte odrostlejší dítě a přemýšlíte jaký nábytek vybrat do dětského pokoje? Kvalitní dětský dřevěný nábytek najdete v nabídce firmy Domestav s.r.o. Jedná se o českou společnost, která se specializuje na masiv a zdravé spaní. Kromě kvality nepodceňuje firma ani design, takže vaše dítě bude z nového pokojíčku určitě nadšené. Přesvědčte se sami.

CHCI SVŮJ POROD!

Online formulář, kterým oslovíte odpovědné úřady a politiky. Cílem iniciativy Chci svůj porod je umožnit především ženám, maminkám, budoucím maminkám a nejen jim oslovit odpovědné úřady a politiky, sdělit jim svůj názor, své potřeby a zkušenosti a požadovat od nich, aby se současnou neuspokojivou situací v péči o těhotné a rodičky a systematickým porušováním jejich práv a práv jejich dětí důkladně zabývaly. Cílem této iniciativy není propagovat porody doma, ale prosazovat právo ženy zvolit si svobodně místo porodu i poskytovanou zdravotní péči.

POMOC PŘI PLOCHÝCH ČI VPÁČENÝCH BRADAVKÁCH - AVENT NIPLETTE

Niplette je revoluční vynález...je jednoduchý, bezbolestný a může být použit ženou v každém věku

O AVENTU

AVENT je jediný speciálně navržený program pro krmení, aby pro vás a vaše dítě byl co nejjednodušší...

Asekol_cervene_k_200x600px__03
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359