M-CENTRUM

občanské sdružení, které vzniklo 17.10.2005. Je určeno nastávajícím maminkám, rodičům a dětem do 6-ti let. Jeho cílem je aktivní těhotenství a příprava na porod a vytváření co nejširší programové nabídky pro rodiče na mateřské dovolené, předškolní děti i pro celou rodinu.

Program M-centra tvoří nejen pravidelné kroužky či cvičení, ale i příležitostné akce jako jsou např. přednášky, divadlo, karneval, Mikulášská nadílka, tradiční uctívání Velikonoc a Vánoc, apod.

Posláním M-centra je informovat zájemce o aktuálních otázkách moderního rodičovství, propagovat na veřejnosti roli rodiny ve společnosti a motivovat rodiče k výchově ve zdravém životním stylu a v souladu s trvale udržitelným rozvojem.

http://mcentrumnj.wz.cz/

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250

KŘÍDLA A KOŘENY

Síť mateřských center (Síť MC) vyhlašuje celoroční kampaň jako příspěvek k 20. výročí Mezinárodního roku rodiny vyhlášeného OSN.

www.kridla-koreny.cz
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359