Animace-eon

Asistenční centra pro podporu podnikání žen a snížení rizik na začátku podnikání

www.mapm.cz/equal

Smyslem celého projektu je vytvořit systém podpory pro rozvoj podnikání žen v České republice, přičemž hlavním úkolem je vybudování tří pilotních center (dvě v Brně, jedno ve Zlíně), které budou podporovat ženy při vytváření nových podniků a které jim budou pomáhat v prvních třech letech podnikání.

Projekt s mottem "Pomáháme ženám podnikat" vstoupil do života v lednu 2006. Nositelem projektu Asistenční centra pro podporu podnikání žen a snížení rizik na začátku podnikání je Moravská asociace podnikatelek a manažerek, o. s.  (MAPM). Projekt je realizován v rámci programu Iniciativy Společenství Equal a je ze 75 % financován z Evropského sociálního fondu a z 25 % ze státního rozpočtu České republiky. Řídícím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Délka trvání projektu je do konce května 2008 a je rozpočtován na 19 mil. Kč.

Velký důraz je kladen na individuální přístup, trvalou a soustavnou péči o klientky v prvních třech letech podnikání a zohlednění specifických problémů i potřeb žen - podnikatelek. 


Veškeré služby jsou klientkám asistenčních center poskytovány zdarma, včerně odborných konzultací u expertů i účastí na seminářích, které MAPM v rámci projektu pořádá.
 
Projekt Asistenční centra se snaží pomoci zejména těmto skupinám žen:
- ženy, které chtějí začít s podnikáním,
- již podnikající ženy, které potřebují odbornou konzultaci v určité oblasti,
- nezaměstnané ženy, pro které je podnikání řešením obtížné životní situace,
- ženy na mateřské dovolené, které se vracejí do pracovního procesu a hledají nové pracovní příležitosti,
- ženy ve středním věku či několik let před důchodem, které ztratily práci nebo hledají nové zaměstnání,
- absolventky SŠ a VŠ,
- ženy se sníženou pracovní schopností a ženy invalidní.
 
Projekt má několik partnerů, a to jak na národní, tak i na mezinárodní úrovni: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Okresní a hospodářská komora ve Zlíně, Regionální hospodářská komora Brno, společnost EMD, spol. s r.o., společnost Keswick partners, s.r.o., IMFE - Úřad pro podporu zaměstnanosti a podnikání (Granada, Španělsko), Sdružení žen (Longford, Irsko).
 
Další informace je možné najít na  internetových stránkách 

 

www.mapm.cz/equal

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250
Banner_flexikurz