POROD MŮŽE BÝT KRÁSNÝ

Autor: Terezie Kaslová

Těšíte se na příchod miminka? Pokud vám představu mateřství kazí obavy z porodu, nezapomeňte, že máte možnost výběru a nemusíte se jen slepě podřizovat vžitým postupům. Zjistěte si včas, jaké možnosti se vám dnes nabízejí.

Když jsem čekala dítě před rokem 1989, zdálo se mi vyprávění babičky o tom, jak to chodívalo za první republiky, jako z říše pohádek. Vstřícní a milí lékaři, přívětivé sestry, děti s maminkou v pokoji a nestátní zdravotnická zařízení; to vše bylo něco, co si většina z nás ani neuměla představit.

Historky, které jsem slýchala o porodech, rozhodně nevzbuzovaly nadšení a bylo jasné, že se nemám na co těšit. Nebylo ovšem úniku. Porod měl být pro mne jednoznačně nepěknou cestou k narození našeho dítěte. Jak to ale často bývá, mnohé nepříjemné okolnosti může zmírnit citlivý lidský přístup a pochopení. Měla jsem skutečně štěstí na vynikajícího lékaře, dnes již bohužel zesnulého MUDr. Paška, který se mnou zacházel jako se svéprávným člověkem a dobře věděl, jak ženy při porodu trpí. Ten laskavý muž se choval úžasně, držel mě za ruku, otíral zpocené čelo, chodil se mnou po chodbách, a dokonce mě poslal pod teplou sprchu. Jeho přístup zastínil potíže spojené s pobytem v pokoji s osmi dalšími ženami, nedostatek vložek, které navíc připomínaly struhadlo, a odměřené jednání některých sester. Že bych mohla být se svým dítětem sama na pokoji, jsem si snad ani neuměla představit. Ostatně stejně jako přítomnost manžela u porodu.

Od těch dob se naštěstí mnohé změnilo, i když péčí a možnostmi výběru, jak a kde se narodí náš potomek, stále značně zaostáváme za evropským standardem. Osobně bych vždy dávala přednost porodu v nemocnici pod lékařským dohledem. Ze strachu z možných komplikací bych rozhodně nikdy neuvažovala o porodu doma. To však neznamená, že svůj názor považuji za jediný správný. Jsem přesvědčená, že každá žena má mít možnost volby a má ji být umožněno rodit, kde chce, jak chce a s kým chce. Budoucí maminky netouží po tom, aby porod pro ně a jejich dítě byl otřesným zážitkem, na který je třeba co nejrychleji zapomenout. Chtějí, aby příchod na svět byl pro ně i dítě co nejméně stresující a nepříjemný. Těhotenství přece není nemocí, ze které je třeba pacientku po devíti měsících razantně vyléčit. Nechápu, proč by měla zdravá žena se zdravým miminkem trávit v porodnici několik dní jen proto, že to někdo považuje za dobré a neuvědomuje si, že pro „normální smrtelníky“ je jakýkoli pobyt v nemocnici stresující a nepříjemný.

Blýská se na lepší časy

Ještě před pár lety neexistovala varianta k porodu řízenému lékaři. Rodičky byly sice jeho součástí, ale nesměly vyjádřit svá přání a musely se podvolit zavedeným způsobům. Po příchodu do nemocnice vše začalo vyšetřením, natočením příjmového monitoru, pokračovalo se klystýrem, holením a medikací. Pokud lékař rozhodl, bylo dítě monitorováno v průběhu celého porodu, což ale podstatně omezovalo pohyb rodičky. Běžné byly i porodní sály, v nichž rodilo několik žen najednou. Během celého porodu se nesmělo jíst ani pít a jediná možná poloha při porodu byla výhradně na zádech.
To vše dnes nemusí být automatickou součástí porodů vedených lékařem. Navíc se budoucí maminky mohou rozhodnout pro takzvaný přirozený neboli normální porod.
Slovo alternativní používají v souvislosti s porodem nejčastěji porodníci, a má spíš negativní nádech. „Normální porod“ je pojem, který je běžný jinde ve světě. Označuje porod, který probíhá bez intervencí (včetně takových jako vyvolání porodu, klystýr, holení, infuze, amniotomie či nástřih), je tedy de facto shodný s pojmem „přirozený porod“.
České porodnictví trend přirozenosti dlouho ignorovalo. Až pod tlakem šířící se osvěty ze zahraničí a na přání mnoha rodiček bylo množství porodnic v posledních letech nuceno přehodnotit svůj přístup a připustit, že přirozený porod není nástrojem pekel. Vliv psychiky na průběh porodu si naštěstí uvědomuje vzrůstající počet porodníků a porodních asistentek, a tak tedy přibývá porodnic, které nabízejí normální porody. Podmínkou ovšem je, že rodička i nenarozené miminko nemají žádné komplikace a těhotenství probíhalo doposud normálně. V některých porodnicích vyžadují, aby žena podepsala souhlas s tím, že pokud by komplikace přišly, musí se podřídit tomu, že porod povede lékař běžným postupem.

Normální porod

Normální neboli přirozený průběh porodu vychází ze schopnosti matky porodit své vlastní dítě. Při normálním porodu se různé lékařské zásahy a zákroky, jako například monitorování plodu, klystýr a oholení nebo nastřižení hráze v konečné fázi porodu nepoužívají rutinně a preventivně. Pokud se průběh porodu odchyluje od normálu, nejprve se volí šetrnější metody (například změna polohy či pohyb při nepostupujícím porodu). Pro včasné rozpoznání komplikací hraje velkou roli, zná-li ten, kdo vede porod, rodičku předem – to u nás ale v naprosté většině případů není možné.

Zdravotnický personál má ženě pomoci, ulehčit, podpořit jí a povzbudit, nikoliv diktovat, co má dělat, jak se má položit a podobně. Lékař a porodní asistentka u přirozeného porodu respektují chování rodičky, která má volnost pohybu. Tento druh porodů je charakteristický volnou pohyblivostí matky, která sama dle potřeby mění polohy v první, ale i ve druhé době porodní. Většinou postává, sprchuje se, odpočívá vleže na boku, pohupuje se na velkém míči, čímž uvolňuje svaly pánevního dna a pomáhá rychlejšímu otvírání porodních cest. Lékař jen minimálně zasahuje a neruší intimní prostředí rodičky a jejího doprovodu. Důležitou roli hraje vzájemná důvěra všech zúčastněných u porodu. Jejich snahou a cílem je narození zdravého dítěte a potlačení stresu na co nejnižší možnou míru.

Podmínkou přirozeného porodu je, aby si rodička byla vědoma míry své odpovědnosti a aby si tento způsob sama vybrala. Klade na ni totiž určité fyzické a psychické nároky a vyžaduje zodpovědnou přípravu. Budoucí maminka by si měla vyhledat vhodnou porodnici a porodní asistentku. Doporučuje se navštěvovat kurzy předporodní přípravy, kde si žena kromě jiného připraví porodní plán, seznámí se s různými polohami při porodu a s porodními pomůckami. Také by se měla seznámit se svým tělem a tím, jak normálně funguje při porodu, a měla by se připravit na zvládnutí nároků, které na ni porod bude klást – seznámit se se způsoby, jak se vyrovnat se stresem, s bolestí, ...

Hlavní zásady přirozeného porodu podle Světové zdravotnické organizace (WHO):

 • respektovat přání ženy kde rodit
 • respektovat její volbu toho, kdo jí bude při porodu poskytovat zdravotní péči
 •  respektovat výběr průvodce
 • vždy zhodnotit individuální rizika,
 • sledovat fyzickou i psychickou kondici během porodu
 • zajistit soucitné a ohleduplné chování personálu
 • respektovat právo na soukromí
 • používat nefarmakologické prostředky tlumení bolesti (například koupel, masáž či relaxační techniky)
 • při fyziologickém průběhu poskytovat jen nezbytně nutnou péči
 • v průběhu porodu nabízet tekutiny
 • sledovat stav plodu nasloucháním
 • přiložit dítě k prsu do jedné hodiny po porodu.

Za nežádoucí a škodlivé se považuje:

 • rutinní aplikace klystýru
 • intravenózní infuze
 • holení
 • pozice na zádech
 • nadbytečné vyšetřování

 

Aktivní porod

Aktivní lékařské vedení porodu znamená zásah porodníka za účelem řízení nebo modifikování průběhu porodu. Je charakterizován omezením pohybu rodičky kvůli možnosti monitorování plodu, tlačením rodičky podle příkazů porodníka či asistentky. Budoucí matka prakticky po celou dobu leží na zádech. Ve většině případů je užito medikamentů, analgezie a anestezie. Nastřižení hráze se provádí preventivně. Poměrně časté je operativní ukončení 2. doby porodní pro pomalý postup porodu a „špatnou“ spolupráci rodičky.

Ambulantní porody

V obdobích, kdy české porodnice mnohdy nezvládají nápor rodiček, by se zdálo, že ambulantní porody jsou ideálním řešením. Prosadit je v praxi je ovšem stále obtížné. Přestože neexistuje žádná zákonná norma, která by jim bránila, rodiče se většinou v porodnici dozví, že „u nás se to nesmí“, případně „matka může odejít, ale dítě tu musí zůstat“. Zdravotníci se odvolávají na doporučení ministerstva zdravotnictví z roku 2002, v němž se uvádí, že zdravý novorozenec může být propuštěn z porodnice až po uplynutí 72 hodin. Zapomínají přitom na fakt, že jde pouze o doporučení, rodiče tedy nemají zákonnou povinnost se jím řídit. Ve skutečnosti je rozhodnutí odejít s dítětem domů jen na rodičích, jako jeho zákonných zástupcích.


Porod do vody

Užívání vodních koupelí pro zmírnění porodních bolestí je známo po staletí. Koupele, relaxační sprchy, horké nebo studené obklady či přikládaní termoforů na oblast beder rodičky se začalo opět zdůrazňovat během posledních dvaceti let. Podle oficiálního stanoviska britského zdravotnictví by měl být pobyt ve vaně první volbou před tím, než je nabídnuta epidurální anestezie.

Výběr porodnice

Protože se možnosti vyjít vstříc vašim přáním u jednotlivých porodnic hodně liší, věnujte jejímu výběru patřičnou pozornost. Než se půjdete do „své“ porodnice podívat, připravte si seznam otázek. Jedině tak zjistíte, kdo vás smí doprovázet, zda budete mít během první doby porodní soukromí, zda je povinný klystýr a holení, zda si můžete zvolit přirozený porod. V té době byste si také měla ujasnit i to, jestli je pro vás přijatelná, či dokonce vítaná možnost epidurální anestézie, či se jí chcete vyhnout. Pokud nevíte, jak a kde zjistit, co která porodnice nabízí, obraťte se na Společnost pro zdravé rodičovství Aperio. Na webových stránkách Aperia naleznete kromě mnoha jiných informací aktualizovaný přehled nemocnic včetně jimi poskytovaných služeb.

Kdo je porodní asistentka 

Porodní asistentka je specialista na péči o ženu v průběhu normálního (nekomplikovaného) těhotenství, porodu a šestinedělí, včetně péče o zdravého novorozence a kojence do věku šesti týdnů. Podle nových právních předpisů z roku 2004 mohou porodní asistentky – podobně jako v ostatních zemích EU – pracovat samostatně, tedy bez odborného dohledu a bez indikace lékaře. Do jejich náplně práce patří rovněž ošetřovatelská péče o ženu na úseku gynekologie.

Jaké služby nabízí? 

poskytuje poučení o životosprávě v těhotenství a při kojení, přípravě na porod, ošetření novorozence a také o antikoncepci; poskytuje rady a pomoc v otázkách sociálně-právních, popřípadě takovou pomoc zprostředkuje

provádí návštěvy v rodinách těhotných, šestinedělek a gynekologicky nemocných; sleduje jejich zdravotní stav

podporuje, vede a vzdělává ženu v péči o novorozence, včetně podpory kojení a předcházení jeho komplikacím

diagnostikuje těhotenství, předepisuje, doporučuje nebo provádí vyšetření nutná ke sledování fyziologického těhotenství, sleduje ženy s fyziologickým těhotenstvím, poskytuje jim informace o prevenci komplikací; v případě zjištěného rizika předává ženu do péče lékaře gynekologa-porodníka

sleduje stav plodu v děloze všemi vhodnými klinickými i technickými prostředky, rozpoznává u matky, plodu nebo novorozence příznaky patologií, které vyžadují zásah lékaře, a pomáhá mu v případě zásahu; při nepřítomnosti lékaře provádí neodkladná opatření

připravuje rodičky k porodu, pečuje o ně ve všech dobách porodních a vede fyziologické porody, včetně případného nástřihu hráze; v neodkladných případech vede i porody v poloze koncem pánevním (neodkladným případem se rozumí vyšetřovací nebo léčebný výkon nezbytný k záchraně života nebo zdraví)

ošetřuje porodní a poporodní poranění a pečuje o šestinedělky

poskytuje ošetřovatelskou péči fyziologickým novorozencům, provádí jejich první ošetření, včetně případného zahájení jejich okamžité resuscitace

Kde najdete porodní asistentku 

Většina porodních asistentek je v současnosti zaměstnaná v gynekologických ambulancích nebo v porodnicích. Některé však mají vlastní privátní praxi. Kontakty na soukromé porodní asistentky získáte:

Na webu Unie porodních asistentek: www.unipa.cz, kde je uveden aktualizovaný seznam z Almanachu.

Na krajských úřadech (odbor zdravotnictví), www.kr-urady.cz.

V gynekologických ambulancích a v porodnicích. Některá z těchto zařízení poskytují kontakty na soukromé porodní asistentky, s nimiž spolupracují.

Na informačním portále pro rodiče www.azrodina.cz můžete najít porodní asistentku podle potřebné lokality a požadované služby.

Víte, na co máte v porodnici nárok a zda musíte bezpodmínečně přijmout všechny zákroky? Zeptali jsme se i za vás Olgy Gaičové, ředitelky Společnosti pro zdravé rodičovství Aperio, jejímž posláním je sdělení, že těhotenství, porod i šestinedělí jsou normální a zdravé etapy v životě ženy. Chce napomáhat tomu, aby tak byly vnímány odbornou i širokou veřejností.


Na co má žena v porodnici nárok?

Žena má nárok na péči odpovídající standardům současné vědy. Standardy definuje Česká gynekologicko-porodnická společnost a někdy ne zcela odpovídají tomu, co je běžné jinde (o u nás rutinním klystýru a holení bylo prokázáno, že ženám spíše škodí než prospívají; to samé platí i o poloze na zádech či řízeném tlačení). Před každým zákrokem či vyšetřením má být žena informována o jeho smyslu, výhodách a rizicích (a rizicích a výhodách jeho neprovedení), a měla by mít možnost se svobodně rozhodnout, zda ho přijme, či nikoliv.

Výzkumy také ukazují, že podpora vybrané osoby při porodu jednoznačně podporuje jeho optimální průběh i následnou spokojenost ženy s porodem. Na doprovod k porodu podle své volby (partner, kamarádka, dula či najatá porodní asistentka) žena sice právní nárok nemá, nicméně řada porodnic ho umožňuje.

Protože první minuty po porodu jsou vitální nejen pro zahájení kojení, ale i pro vytvoření psychologicky důležité vazby matky a dítěte, žena by také neměla být oddělována od svého zdravého dítěte, pokud si to nepřeje (dítě není ohroženo na zdraví i na životě jen proto, že se právě narodilo). Lze tedy žádat, aby vyšetření miminka po porodu proběhlo na břiše matky (či otce, který má jako rodič stejná práva).

Musí s rodičkou lékaři konzultovat postup?

Musí, i když to často nedělají. Zodpovědnost za své zdraví nesete vy sama, a vy proto rozhodujete o tom, jakou péči při porodu si zvolíte, a volit můžete, jen když máte informace. Lékaři jsou také jen lidé, a můžou něco opomenout, a pak by bylo hloupé se nezeptat. Také často předpokládají, že protože většině žen daný postup vyhovuje, bude vyhovovat i vám. Odlišný přístup k péči je občas jen otázkou domluvy – i když pozor – pokud už dopředu víte, že vaše přání se neshodují úplně se standardem ve vaší porodnici, je dobré s nimi jít ještě před porodem rovnou za primářem (a nenechat se odradit pokusem vás poslat do jiné porodnice s tím, že tohle tady nedělají). Řadový personál se někdy bojí vybočit ze zajetých kolejí a může reagovat tak, že se snaží své obavy přenést na vás a vzbudit tak ve vás většinou úplně bezdůvodné obavy o děťátko.

Je nezbytné souhlasit se vším, co lékaři navrhnou?

Naprosto ne. V některých porodnicích těhotné podepisují něco jako bezvýhradný souhlas se všemi výkony, které lékař během porodu uzná za vhodné. I když podepíšete, nezoufejte – svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Někdy je třeba podepsat negativní reverz, aby lékaři byli chráněni před případnými negativními důsledky vašeho odmítnutí péče.

Trochu jinou kapitolou je zdravotní péče o vaše dítě. V případech, že je dítě ohroženo na zdraví či na životě, mohou lékaři provést potřebný zákrok či vyšetření i bez souhlasu rodiče. Ale jak už bylo řečeno, normální novorozenec do takové kategorie nespadá.

Kde získají ženy informace o tom, na co mají právo a co mohou vyžadovat? Kam se mohou obrátit?

Na stránkách Aperia www.aperio.cz lze nalézt řadu dokumentů o právech rodičů a normálním porodu. A pokud stále tápete, můžete se obrátit na poradnu Aperia anebo nás kontaktovat telefonicky. Informace o právech rodičů poskytuje i HAM.

Kromě toho, že znáte svá práva, je dobré také vědět, co je normální porod, a důvěřovat schopnosti svého těla přivést na svět dítě. Nejlepším způsobem, jak se toho dobrat, je účast na některém kursu přípravy na porod a rodičovství.

Terezie Kaslová

Konzultace poskytla Eliška Kodyšová

Zdroj:

Časopis SKVĚLÁ, 3.2008, www.skvela.cz


Související odkazy:

 

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250
Dracek_250x250_2022_2

POMOC TĚHOTNÝM ŽENÁM A ŽENÁM KRÁTCE PO PORODU Z UKRAJINY (V BRNĚ)

Jste těhotná? Nebo jste nedávno porodila? Ви вагітнa? Чи недавно народили?

JAK PROŽÍT ŠESTINEDĚLÍ V POHODĚ

Období počátků mateřství bývá obecně společností vnímáno jako jedno z nejkrásnějších v životě ženy. Někdy se ovšem dostatečně nezdůrazňuje, že se vždy jedná o náročný životní úsek. I když porod proběhl dobře, maminky se mohou zpočátku cítit zaskočeny tolika změnami a nároky novorozeného miminka. To na začátku potřebuje fyzický kontakt s matkou prakticky dvacet čtyři hodiny denně, aby se dobře rozeběhlo kojení, dítě bylo spokojené a mohlo se ideálně vyvíjet. Období šestinedělí je zároveň také velmi důležité pro samotnou matku. Potřebuje hodně odpočívat a nabírat síly na další měsíce a roky mateřství.

NE KAŽDÁ ŽENA CHCE PORODIT DOMA, ALE VĚTŠINA ŽEN POTŘEBUJE SVOJI PORODNÍ ASISTENTKU!

České zdravotnictví se rádo chlubí svými úspěchy v oblasti porodnictví a neonatologie, zejména jednou z nejnižších úmrtností novorozenců. O čem se ale mluví podstatně méně, je (ne)svoboda matek v porodnicích, množství rutinních, ale často zbytečných invazivních lékařských zákroků a separace dítěte, či nemožnost rodit v porodním domě či doma se zajištěnou péčí, za což leží odpovědnost výhradně na státu. Země, které nabízejí daleko pestřejší systém péče během porodu, přitom mají statistické výsledky srovnatelné, některé dokonce i lepší, například severské státy.

JAK CVIČIT V TĚHOTENSTVÍ? DOBRÁ JE GRAVIDJÓGA

Těhotenství není nemoc a rození dětí je pro ženu přirozeným údělem. Nejlepší pohybová aktivita v těhotenství je GRAVIDJÓGA.

KDYŽ UŽ TO PO PORODU NENÍ TAM DOLE JAKO DŘÍV

Depilace intimních partií je dnes samozřejmostí. Zřejmě i proto ženy začaly řešit, jak vypadají na intimních místech. Nejmodernější metoda rejuvenace ženského vnějšího genitálu přístrojem ProtégeIntima a laserové ošetření g-set přináší bezbolestné řešení – vyhladí pokožku, srovná asymetrie, stáhne povolenou pochvu po porodu a poradí si i s inkontinencí.

JAK POZNÁM, ŽE JSEM TĚHOTNÁ?

Pro potvrzení těhotenství už dnes stačí zajít do lékárny a koupit si kvalitní těhotenský test. Tušíte od kdy se těhotenské testy využívají a jak fungují? Věděli jste, že už si můžete koupit i krevní těhotenský test, který umožňuje rychlou a přesnou diagnostiku v klidu domova?

DOPŘEJTE SVÝM DĚTEM KOSMICKÝ KOMFORT

Která z nás by si nepřála, aby se naše miminko cítilo jako v bavlnce? A to bez ohledu na to, jaké panuje počasí, zda chodíme pěšky nebo jezdíme převážně autem, zda trávíme většinu času ve městě nebo v přírodě. A určitě by se nejedné z nás ulevilo, kdybychom mohly tuto starost úplně pustit z hlavy a mít jistotu, že je dětem prostě krásně, a jen si užívat společné chvíle.

DĚTI A CHEMIE K SOBĚ NEPATŘÍ!

Zodpovědným rodičům nejspíš není třeba vysvětlovat, jaké riziko představuje pro jejich děti chemie, běžně používaná v domácnosti. Možná ale spousta z nás netuší, že se škodlivými látkami mohou děti přijít do styku také nošením některého oblečení a užíváním hygienických potřeb či kosmetiky. Je potřeba si uvědomit, že i malé množství může při dlouhodobém působení nadělat velké škody na zdraví celé vaší rodiny. Pro ty, kteří nechtějí nic riskovat, jsme dali dohromady několik tipů, jak se obejít bez chemie.

Jako maminčino pohlazení Bupi Baby mycí pěna – dotek přírody pro vaše děťátko

Pokud jste si právě přinesli z porodnice domů malinkatý vrnící uzlíček, je vám naprosto jasné, že pro své miminko potřebujete jen to nejlepší, nejněžnější a nejzdravější. A nejen pro novorozence je určená jemná a maximálně šetrná Bupi BABY mycí pěna s vysokým obsahem přírodních složek, ocení ji také všichni alergici a lidé s citlivou pokožkou.

KLIDNÉ MATEŘSTVÍ? UŽÍVEJTE SI HO I VY!

Trápíte se tím, že vaše miminko nespí a je neklidné? Hledáte odpověď na otázku, zda je skutečně v bezpečí a zda pro něj děláte to nejlepší? Těšila jste se na mateřskou dovolenou, ale trápí vás jen stres a obavy?

NOSTE SVÉ DĚTI POHODLNĚ

Rádi bychom vám představili babynosítka značky Tula. Nosítko je praktickým pomocníkem maminek a tatínků. Oceníte jej jak při běžných domácích činnostech jako je uklízení, vaření – kdy se děti „pletou pod nohy“ a nebo chtějí nosit či vidět, co právě maminka vaří.

CHCI SVŮJ POROD!

Online formulář, kterým oslovíte odpovědné úřady a politiky. Cílem iniciativy Chci svůj porod je umožnit především ženám, maminkám, budoucím maminkám a nejen jim oslovit odpovědné úřady a politiky, sdělit jim svůj názor, své potřeby a zkušenosti a požadovat od nich, aby se současnou neuspokojivou situací v péči o těhotné a rodičky a systematickým porušováním jejich práv a práv jejich dětí důkladně zabývaly. Cílem této iniciativy není propagovat porody doma, ale prosazovat právo ženy zvolit si svobodně místo porodu i poskytovanou zdravotní péči.

POMOC PŘI PLOCHÝCH ČI VPÁČENÝCH BRADAVKÁCH - AVENT NIPLETTE

Niplette je revoluční vynález...je jednoduchý, bezbolestný a může být použit ženou v každém věku

O AVENTU

AVENT je jediný speciálně navržený program pro krmení, aby pro vás a vaše dítě byl co nejjednodušší...

Asekol_cervene_k_200x600px__03
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359