Asekol_cervene_k_965x100px__04

OSVČ A RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK, "ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ"

Autor: odpověď - JUDr. Jan Přib

DOTAZ Z PORADNY: Jsem v následující situaci: pracuji jako OSVČ a jsem těhotná, naše první dítě čekáme v září. Vzhledem k tomu, že jsem si neplatila nemocenské pojištění, nemám nárok na peněžitou pomoc v mateřství. O rodičovský příspěvek se chystá požádat manžel, abychom si mohli zvolit „dvouletou variantu“. Od kdy se v tomto případě příspěvek vyplácí – od porodu nebo později? V případě, že později, mám nárok na nějaký příspěvek od porodu do té doby? Pracuji doma a ráda bych v tom, bude-li to možné, alespoň částečně pokračovala i při dítěti. Mohu být nějakým způsobem osvobozena od placení zdravotního a sociálního pojištění, aniž bych musela přerušit živnost? Je možné po zvolení varianty převést rodičovský příspěvek z manžela na mě? Nebo existuje jiný způsob? Pokud musím živnost přerušit, kdy tak mám učinit?

 


Peněžitá pomoc v mateřství je dávkou nemocenského pojištění a pro její poskytování je nutno splnit stanovené podmínky. Tazatelce nárok na tuto dávku nevznikne, neboť jako osoba samostatně výdělečně činná není účastna nemocenského pojištění. V daném případě, aby manžel tazatelky mohl požádat o rodičovský příspěvek ve zvýšené výměře  11 400 Kč měsíčně (tzv. dvouletá varianta), je třeba, aby manžel tazatelky splnil určité podmínky, neboť volbu rodičovského příspěvku v této výši lze provést jen tehdy, jestliže rodiči vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo peněžitou pomoc ve výši nejméně 380 Kč za kalendářní den.  Manžel tazatelky  tedy  musí být předně účasten nemocenského pojištění a musí dále splnit podmínku čekací doby (účast na nemocenském pojištění po dobu aspoň 270 dnů v posledních dvou letech před narozením dítěte, popřípadě, je-li manžel tazatelky osobou samostatně výdělečně činnou, musí být ještě zaplaceno pojistné na nemocenské pojištění za dobu účasti  na tomto pojištění a účast na nemocenském pojištění  osob samostatně výdělečně činných  musí trvat ještě aspoň po dobu  180 dnů v období před narozením dítěte). Je-li rodičem muž, považuje se  podmínka  nároku  na peněžitou pomoc za splněnou, i když nárok na tuto dávku nevznikl podle předpisů nemocenského pojištění jen proto, že nejsou splněny podmínky uvedené v § 12a odst. 1 a 2 zákona č. 88/1968 Sb. (tj.podmínka osamělosti nebo podmínka, že žena nemůže o dítě pečovat ze zdravotních důvodů). Jsou-li splněny tyto podmínky, může o rodičovský příspěvek požádat manžel tazatelky; rodičovský příspěvek se bude v tomto případě poskytovat již od narození dítěte. Manžel tazatelky může přitom již v souvislosti s žádostí o rodičovský příspěvek provést volbu pobírání rodičovského příspěvku ve zvýšené výměře (to umožňuje ustanovení § 67 odst.3 a § 68 odst.1 písm.e ) bodu 5 zákona o státní sociální podpoře). Zákon o státní sociální podpoře připouští  též změnu oprávněné osoby pro poskytování rodičovského příspěvku na základě dohody rodičů ve smyslu § 30a odst.5 zákona o státní sociální podpoře; protože  však volbu rodičovského příspěvku  ve zvýšené výměře může provést jen rodič mající nárok na  tuto dávku, nelze změnu provést hned, nýbrž je třeba, aby oprávněný rodič, který volbu provedl, rodičovský příspěvek aspoň po minimální dobu (měsíc) skutečně pobíral.

Tazatelka může přitom pobírat rodičovský příspěvek, i když bude dále výdělečně činná, pokud splňuje podmínku, že o dítě osobně celodenně a řádně pečuje, popřípadě pokud v době své výdělečné činnosti zajistí péči o dítě jinou zletilou osobou. Po dobu, po kterou bude rodičovský příspěvek vyplácen manželovi tazatelky, bude právě tazatelka touto jinou zletilou osobou, která bude o dítě pečovat. Pokud jde o placení zdravotního pojištění, pak  stát je plátcem pojistného na zdravotní pojištění mj.za osoby, které jsou příjemci rodičovského příspěvku, a za osoby celodenně osobně a řádně pečující aspoň o jedno dítě do sedmi let věku (v rodině však touto osobou může být současně jen jedna osoba, tj. buď otec nebo matka dítěte) za podmínky, že nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti. V případě, že osobou samostatně výdělečně činnou je osoba, za kterou je plátcem zdravotního pojištění stát (např. příjemce rodičovského příspěvku), nebo se jedná o osobu celodenně osobně a řádně pečující aspoň o jedno dítě do sedmi let věku (může se jednat jen o jednu osobu v rodině, buď o otce nebo o matku), platí se  pojistné na zdravotní pojištění ze skutečně dosažených příjmů, tj. neplatí zde minimální vyměřovací základ. Bude-li tedy tazatelka dále pokračovat ve své samostatné výdělečné činnosti, bude odvádět ze svých příjmů pojistné na zdravotní pojištění, avšak neuplatní se v tomto případě minimální vyměřovací základ.

Pokud jde o placení pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (sociální pojištění), bude se v případě, že osoba samostatně výdělečně činná je poživatelem rodičovského příspěvku, jednat o osobu vykonávající tzv. vedlejší samostanou výdělečnou činnost, která má povinnost platit toto pojistné jen tehdy, převýší-li její příjmy ze samostatné výdělečné činnosti v kalendářním roce stanovený limit (v roce 2008 se jedná o limit ve výši 51 744 Kč; v případě výkonu vedlejší samostatné  výdělečné činnosti jen po část roku se tento limit poměrně upravuje podle počtu kalendářních měsíců výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti). To znamená, že pokud příjmy (po odpočtu výdajů) nepřesáhnou tento limit, toto  pojistné se neplatí vůbec; přesáhnou-li příjmy (po odpočtu výdajů) limit, pojistné se platí podle obecných zásad.

JUDr. Jan Přib, MPSV, 16.4.2008, www.mpsv.cz

Zdroj:

časopis Právo a rodina č. 5/2008,  nakladatelství Linde s.r.o,  www.linde-nakladatelství.cz

ve spolupráci s rubrikou PORADNA na www.azrodina.cz

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250
Aperio_linka_pro_mamy_a_taty

POTŘEBUJE VAŠE DÍTĚ NEBO (SKORO) DOSPĚLÁK (10 - 26 LET) TROCHU NAKOPNOUT?

Samozřejmě to myslíme v dobrém :-) Nemá moc kamarády? Navazuje hůř vztahy? Těžko vychází s okolím? Je pořád na mobilu nebo pc? Škola je problém? Nechce se mu do práce? Něčím se trápí, něco se mu nedaří, nezvládá? V něčem lítá? Přemýšlíte co s ním, jak mu pomoct? Darujte mu vstupenku na KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ! ON-LINE (s RADKEM BANGOU). Mimořádná možnost již tuto sobotu od 16.00 hod.

Dětské hodinky s GPS zajistí neustálý rodičovský dohled

Chcete mít přehled o svých dětech, ale současně je nechcete ztrapňovat před kamarády častými telefonáty nebo SMS zprávami? Jste jako na trní, když přijdou domů až o hodinu později, než bylo původně domluveno – a vymlouvají se, že se vybila baterie mobilu nebo že zvonění nebylo slyšet dost hlasitě? Přesně pro vás je tu efektivní řešení, které bude děti bavit a nabídne i pestrou paletu doplňkových funkcí. O co tedy přesně jde?

JUDr. ROMANA LUŽNÁ - ADVOKÁTKA

Poskytuje právní poradenství zejména v oblasti NEMOVITOSTÍ (převody bytů, domů, pozemků, zřizování věcných břemen, zástavních práv, řešení podílového spoluvlastnictví atd.) a RODINNÉHO PRÁVA (rozvodové řízení, úprava péče o nezletilé děti, úprava vyživovací povinnosti, vymáhání dlužného výživného, spory o určení otcovství).

CHYTRÝ TELEFON PRO CHYTRÉ DĚTI. JAK VYBRAT MOBIL PRO DÍTĚ NEJEN ZA VYSVĚDČENÍ?

Dnes bychom asi těžko našli dítě, které nechce mobil. Pokud tedy hledáte praktický a užitečný dárek, který udělá dítěti i radost, nový telefon je určitě dobrá volba. Jaký mobil ale vybrat? Inspirujte se tipy na telefony pro děti každého věku. Všechny uvedené modely jsou aktuálně dostupné v síti prodejen Mobil Pohotovost. Můžete tu nejen koupit nový mobil, ale i prodat starý, takže docílíte unikátní ceny.

Kde dělají zájemci o půjčky chybu? To vám vysvětlí Petr z portálu Bezvamoney.cz

Mnoho finančních problémů si dlužníci způsobí sami tím, že si půjčují bez rozmyslu. Další komplikací je nízká finanční gramotnost a nedostatečné využívání informačních článků specializujících se na oblast půjček. Nejenom tyto informace, ale i další důležité souvislosti vám prozradí Petr z Bezvamoney.cz.

Předsevzetí pro nový rok? Pojďme jíst zdravě, pojďme jíst BIO!

„Nepřejídat se, a když už si zahřešit, tak něčím opravdu kvalitním.“ Poznáváte se v tomto novoročním předsevzetí? Začněte nový rok zdravě a dejte si záležet na tom, co vy i vaše rodina jíte.

Jak zvládnout náročnou péči o seniora?

Přesvědčení, že senioři, kteří se o sebe nejsou schopni naplno sami postarat, patří do ústavů, je už naštěstí na ústupu. Příbuzní se snaží stále více, aby staří lidé mohli co nejdéle zůstat v domácím prostředí. Toto rozhodnutí s sebou však nese spoustu překážek.

SPÁNEK TEENAGERŮ

Spánkem stráví každý z nás asi 24 let, což odpovídá zhruba třetině našeho života. Kvalitní a dostatečný spánek tvoří nezbytnou podmínku zdraví, a to jak fyzického, tak duševního. Ovlivňuje funkci mozku i hladinu hormonů, které se podílí na chuti k jídlu a soustředění, snižuje pravděpodobnost depresí i sebevražedných sklonů. Dospělý člověk potřebuje v průměru osm hodin, u dětí a teenagerů však regenerace trvá delší dobu.

Padání vlasů a vlivy, které ho mohou způsobit

Po každém umytí vlasů vám jich vypadnou cca tři stovky. Zdá se vám to mnoho? Není potřeba se zneklidňovat – zdravý člověk má na hlavě kolem sto tisíc vlasů! Co ale dělat, pokud zjistíte, že vám vlasy ubývají rychlejším tempem než by měly?

STAN PRO DOVOLENOU S DÍTĚTEM? COLEMAN® Blackout Bedroom®

Jezdíte běžně na dovolenou pod stan a nejste si jisti, jestli to zvládnete i s dítětem? Rozhodli jste se nově zažít trochu dobrodružství, vyrazit s nejmladším členem rodiny někam do kempu a hledáte vhodný model stanu? Otestovali jsme ho za vás. Stany COLEMAN® Blackout Bedroom® na rodiny s dětmi myslí.

VÍTE, CO MŮŽETE UDĚLAT PRO BEZPEČÍ DĚTÍ NA INTERNETU?

Děti používají digitální technologie a internet čím dál častěji už od útlého věku. V České republice v současnosti téměř každé dítě od určitého věku používá zařízení, které je připojeno k internetu. Rodiče se tak musí vypořádat s novými situacemi, které spadají do takzvaného „digitálního rodičovství“. Rodiče by měli zvážit, jaká pozitiva a negativa s sebou přináší digitální zařízení v rukou dětí, především pak kolik času s nimi mají trávit, jak je kontrolovat a jak zajistit jejich internetovou bezpečnost.

JAKÁ JE ZDRAVÁ ŽIDLE PRO ŠKOLÁKA?

Dotaz: V současnosti zařizujeme dětský pokojík. Starší dceři bude sedm let, a tak bychom jí rádi pořídili vhodné sezení, kde si bude psát úkoly, malovat si a věnovat se dalším činnostem. Můžete nám poradit, kde bychom sehnali pracovní židli, která jí zajistí zdravé sezení a zároveň s ní nějaký ten rok poroste? Ludmila Márová, Jihlava

JAK UPÉCT MAKRONKY?

Upéct tohle výborné cukroví vůbec není lehké, a tak jsem se rozhodla absolvovat další kurz v rámci Gourmet Academy MAKRONKY S EDITOU. Kurzy s Editou Paulusovou se mi líbí čím dál víc, Edita je neskutečná profesionálka a zároveň se vůbec nestydí přiznat, že někdy něco zkrátka nevyjde i jí. Makronky jsou totiž zapeklitým dezertem i pro zkušené cukrářky. Konečný výsledek může ovlivnit takřka cokoli – typ mandlové mouky, vajíčka, vlhkost vzduchu, místo kde makronky schnou, atd. Nám se ale povedly!

Asekol_cervene_k_200x600px__03
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359