Asekol_cervene_k_965x100px__04

MOHU S DĚTMI OPUSTIT STÁTNÍ BYT, ANIŽ BYCH O NĚJ PO ROZVODU PŘIŠLA?

Autor: odpověď - Mgr. Tereza Stejskalová

DOTAZ Z PORADNY - Bydlíme s manželem a dětmi ve státním bytě. Já v tomto měsíci podávám žádost o rozvod. Vzhledem k tomu, že s manželem máme časté rozepře (občas i za přítomnosti alkoholu) přemýšlím o dočasném bydlení u matky (já a 2 děti 18,14). Myslím, že by bylo vhodné pro děti vytvořit klidnější prostředí. Mám však strach z toho, že přijdu o nárok na byt, či vyrovnání vzhledem k tomu, že jsem byt sama opustila.


Z Vámi popsaného případu vyplývá, že byt není ve Vašem vlastnictví, Vy a Váš manžel jste tedy ve vztahu k vlastníkovi nájemci bytu a Váš vztah je upraven nájemní smlouvou. Nájemní vztahy týkající se nájmu bytu jsou upraveny v Občanském zákoníku.

Občanský zákoník upravuje individuální práva nájmu bytu a také společné nájemní vztahy k bytu, za které jsou
považovany:

- společný nájem bytu, vzniknuvší mezi jakýmikoliv osobami (§700-702 ObčZ)
- společný nájem bytu manžely, jehož subjekty mohou být toliko manželé (§ 703-705 ObčZ)

Ve Vašem případě se tedy jedná o společný nájem bytu manžely, který je upraven v §703 – 705 ObčZ.
Právo společného nájmu bytu manžely zaniká jednak obecnými způsoby zániku nájemního práva k bytu uvedenými v ustanovení § 710 ObčZ, jednak smrtí jednoho z manželů. V případě smrti jednoho z manželů se jediným nájemcem stává přímo ze zákona pozůstalý manžel (§ 707 odst. 1 ObčZ). Je tedy vyloučeno, aby nájemní právo přešlo na další osoby, které s oběma manžely žily ve společné domácnosti, byť by to byly osoby blízké.

Jediným případem, kdy může právo společného nájmu bytu manžely zaniknout za trvání manželství pouze jednomu z manželů, je zánik v důsledku trvalého opuštění společné domácnosti jedním z nich (§708 ObčZ).


Trvalé opuštění společné domácnosti je možno obecně vymezit jako jednání vedené s úmyslem domácnost zrušit a již neobnovit.
Trvalé opuštění společné domácnosti je nejen úkonem faktickým, nýbrž i úkonem právním (ve smyslu ustanovení § 34 obč. zák.) a proto musí být také svobodným projevem vůle manžela, který domácnost opouští. O případ tohoto druhu nejde v případě, že opuštění společné domácnosti je motivováno snahou vyhnout se neshodám, ke kterým mezi manžely před opuštěním společné domácnosti docházelo a jejich opakování bylo možné reálně očekávat. Tomu na roveň se klade i jednorázový manželský konflikt takového charakteru a intenzity (např. hrubý fyzický útok), který by setrvání jednoho z manželů ve společné domácnosti činil do budoucna neúnosným.
Ve Vašem případě, kdy jste ve fázi rozvodového řízení a Vašim záměrem je vyhnout se konfliktům s manželem, nemusíte tedy mít obavy, že by se na Vás pohlíželo jako na osobu, která trvale opustila společnou domácnost a tím by Vám právo k bytu zaniklo.Ve Vaší situaci se bude vždy přihlížet k okolnostem za jakých jste byt opustila ( vyhrocené vztahy mezi Vámi a manželem v průběhu rozvodového řízení). Pouhé opuštění bytu nebude tedy bez dalšího stačit pro závěr, že jde o trvalé opuštění společné domácnosti a nebude mít za následek to, že by Vám měla Vaše práva k bytu zaniknout.
V případě (který je bohužel velmi častý), že se rozvedení manželé nedohodnou o tom, kdo bude nadále byt užívat, bude zapotřebí, aby jeden z manželů podal návrh soudu na určení dalšího uživatele (nájemce) bytu k příslušnému soudu. Soud určí, který z manželů bude byt dále užívat jako nájemce. Při rozhodování o dalším nájmu bytu vezme soud zřetel zejména na zájmy nezletilých dětí a stanovisko pronajímatele (§ 705 odst. 3 ObčZ).
Pokud se tedy s manželem po rozvodu manželství nedohodnete, kdo z Vás bude byt nadále užívat, budete muset podat k soudu v této věci návrh. Soud zruší společný nájem bytu a současně určí, který z Vás bude byt nadále užívat. Jelikož předpokládám, že Vaše společné děti budou svěřeny do Vaší péče, budete oproti manželovi ve věci získání nájemních práv k bytu ve výhodě.

Mgr. Tereza Stejskalová, 7.5.2008


§ Mgr. Tereza Stejskalová,
advokátka
sídlem Komenského 2165/5A, Blansko
tel: 736 120 081

e-mail: ter. stejskalova@seznam.cz
poskytuje následující právní služby:
sepis různých typů smluv a podání,
zastupování před soudy a jinými orgány,
právní poradenství v oblasti práva občanského,
rodinného, pracovního, obchodního a trestního

Zdroj:
AZ RODINA.cz - informační portál (nejen) pro rodiče, www.azrodina.cz

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250
Aperio_linka_pro_mamy_a_taty

POTŘEBUJE VAŠE DÍTĚ NEBO (SKORO) DOSPĚLÁK (10 - 26 LET) TROCHU NAKOPNOUT?

Samozřejmě to myslíme v dobrém :-) Nemá moc kamarády? Navazuje hůř vztahy? Těžko vychází s okolím? Je pořád na mobilu nebo pc? Škola je problém? Nechce se mu do práce? Něčím se trápí, něco se mu nedaří, nezvládá? V něčem lítá? Přemýšlíte co s ním, jak mu pomoct? Darujte mu vstupenku na KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ! ON-LINE (s RADKEM BANGOU). Mimořádná možnost již tuto sobotu od 16.00 hod.

Dětské hodinky s GPS zajistí neustálý rodičovský dohled

Chcete mít přehled o svých dětech, ale současně je nechcete ztrapňovat před kamarády častými telefonáty nebo SMS zprávami? Jste jako na trní, když přijdou domů až o hodinu později, než bylo původně domluveno – a vymlouvají se, že se vybila baterie mobilu nebo že zvonění nebylo slyšet dost hlasitě? Přesně pro vás je tu efektivní řešení, které bude děti bavit a nabídne i pestrou paletu doplňkových funkcí. O co tedy přesně jde?

JUDr. ROMANA LUŽNÁ - ADVOKÁTKA

Poskytuje právní poradenství zejména v oblasti NEMOVITOSTÍ (převody bytů, domů, pozemků, zřizování věcných břemen, zástavních práv, řešení podílového spoluvlastnictví atd.) a RODINNÉHO PRÁVA (rozvodové řízení, úprava péče o nezletilé děti, úprava vyživovací povinnosti, vymáhání dlužného výživného, spory o určení otcovství).

CHYTRÝ TELEFON PRO CHYTRÉ DĚTI. JAK VYBRAT MOBIL PRO DÍTĚ NEJEN ZA VYSVĚDČENÍ?

Dnes bychom asi těžko našli dítě, které nechce mobil. Pokud tedy hledáte praktický a užitečný dárek, který udělá dítěti i radost, nový telefon je určitě dobrá volba. Jaký mobil ale vybrat? Inspirujte se tipy na telefony pro děti každého věku. Všechny uvedené modely jsou aktuálně dostupné v síti prodejen Mobil Pohotovost. Můžete tu nejen koupit nový mobil, ale i prodat starý, takže docílíte unikátní ceny.

Kde dělají zájemci o půjčky chybu? To vám vysvětlí Petr z portálu Bezvamoney.cz

Mnoho finančních problémů si dlužníci způsobí sami tím, že si půjčují bez rozmyslu. Další komplikací je nízká finanční gramotnost a nedostatečné využívání informačních článků specializujících se na oblast půjček. Nejenom tyto informace, ale i další důležité souvislosti vám prozradí Petr z Bezvamoney.cz.

Předsevzetí pro nový rok? Pojďme jíst zdravě, pojďme jíst BIO!

„Nepřejídat se, a když už si zahřešit, tak něčím opravdu kvalitním.“ Poznáváte se v tomto novoročním předsevzetí? Začněte nový rok zdravě a dejte si záležet na tom, co vy i vaše rodina jíte.

Jak zvládnout náročnou péči o seniora?

Přesvědčení, že senioři, kteří se o sebe nejsou schopni naplno sami postarat, patří do ústavů, je už naštěstí na ústupu. Příbuzní se snaží stále více, aby staří lidé mohli co nejdéle zůstat v domácím prostředí. Toto rozhodnutí s sebou však nese spoustu překážek.

SPÁNEK TEENAGERŮ

Spánkem stráví každý z nás asi 24 let, což odpovídá zhruba třetině našeho života. Kvalitní a dostatečný spánek tvoří nezbytnou podmínku zdraví, a to jak fyzického, tak duševního. Ovlivňuje funkci mozku i hladinu hormonů, které se podílí na chuti k jídlu a soustředění, snižuje pravděpodobnost depresí i sebevražedných sklonů. Dospělý člověk potřebuje v průměru osm hodin, u dětí a teenagerů však regenerace trvá delší dobu.

Padání vlasů a vlivy, které ho mohou způsobit

Po každém umytí vlasů vám jich vypadnou cca tři stovky. Zdá se vám to mnoho? Není potřeba se zneklidňovat – zdravý člověk má na hlavě kolem sto tisíc vlasů! Co ale dělat, pokud zjistíte, že vám vlasy ubývají rychlejším tempem než by měly?

STAN PRO DOVOLENOU S DÍTĚTEM? COLEMAN® Blackout Bedroom®

Jezdíte běžně na dovolenou pod stan a nejste si jisti, jestli to zvládnete i s dítětem? Rozhodli jste se nově zažít trochu dobrodružství, vyrazit s nejmladším členem rodiny někam do kempu a hledáte vhodný model stanu? Otestovali jsme ho za vás. Stany COLEMAN® Blackout Bedroom® na rodiny s dětmi myslí.

VÍTE, CO MŮŽETE UDĚLAT PRO BEZPEČÍ DĚTÍ NA INTERNETU?

Děti používají digitální technologie a internet čím dál častěji už od útlého věku. V České republice v současnosti téměř každé dítě od určitého věku používá zařízení, které je připojeno k internetu. Rodiče se tak musí vypořádat s novými situacemi, které spadají do takzvaného „digitálního rodičovství“. Rodiče by měli zvážit, jaká pozitiva a negativa s sebou přináší digitální zařízení v rukou dětí, především pak kolik času s nimi mají trávit, jak je kontrolovat a jak zajistit jejich internetovou bezpečnost.

JAKÁ JE ZDRAVÁ ŽIDLE PRO ŠKOLÁKA?

Dotaz: V současnosti zařizujeme dětský pokojík. Starší dceři bude sedm let, a tak bychom jí rádi pořídili vhodné sezení, kde si bude psát úkoly, malovat si a věnovat se dalším činnostem. Můžete nám poradit, kde bychom sehnali pracovní židli, která jí zajistí zdravé sezení a zároveň s ní nějaký ten rok poroste? Ludmila Márová, Jihlava

JAK UPÉCT MAKRONKY?

Upéct tohle výborné cukroví vůbec není lehké, a tak jsem se rozhodla absolvovat další kurz v rámci Gourmet Academy MAKRONKY S EDITOU. Kurzy s Editou Paulusovou se mi líbí čím dál víc, Edita je neskutečná profesionálka a zároveň se vůbec nestydí přiznat, že někdy něco zkrátka nevyjde i jí. Makronky jsou totiž zapeklitým dezertem i pro zkušené cukrářky. Konečný výsledek může ovlivnit takřka cokoli – typ mandlové mouky, vajíčka, vlhkost vzduchu, místo kde makronky schnou, atd. Nám se ale povedly!

Asekol_cervene_k_200x600px__03
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359