Asekol_cervene_k_965x100px__04

MOHU S DĚTMI OPUSTIT STÁTNÍ BYT, ANIŽ BYCH O NĚJ PO ROZVODU PŘIŠLA?

Autor: odpověď - Mgr. Tereza Stejskalová

DOTAZ Z PORADNY - Bydlíme s manželem a dětmi ve státním bytě. Já v tomto měsíci podávám žádost o rozvod. Vzhledem k tomu, že s manželem máme časté rozepře (občas i za přítomnosti alkoholu) přemýšlím o dočasném bydlení u matky (já a 2 děti 18,14). Myslím, že by bylo vhodné pro děti vytvořit klidnější prostředí. Mám však strach z toho, že přijdu o nárok na byt, či vyrovnání vzhledem k tomu, že jsem byt sama opustila.


Z Vámi popsaného případu vyplývá, že byt není ve Vašem vlastnictví, Vy a Váš manžel jste tedy ve vztahu k vlastníkovi nájemci bytu a Váš vztah je upraven nájemní smlouvou. Nájemní vztahy týkající se nájmu bytu jsou upraveny v Občanském zákoníku.

Občanský zákoník upravuje individuální práva nájmu bytu a také společné nájemní vztahy k bytu, za které jsou
považovany:

- společný nájem bytu, vzniknuvší mezi jakýmikoliv osobami (§700-702 ObčZ)
- společný nájem bytu manžely, jehož subjekty mohou být toliko manželé (§ 703-705 ObčZ)

Ve Vašem případě se tedy jedná o společný nájem bytu manžely, který je upraven v §703 – 705 ObčZ.
Právo společného nájmu bytu manžely zaniká jednak obecnými způsoby zániku nájemního práva k bytu uvedenými v ustanovení § 710 ObčZ, jednak smrtí jednoho z manželů. V případě smrti jednoho z manželů se jediným nájemcem stává přímo ze zákona pozůstalý manžel (§ 707 odst. 1 ObčZ). Je tedy vyloučeno, aby nájemní právo přešlo na další osoby, které s oběma manžely žily ve společné domácnosti, byť by to byly osoby blízké.

Jediným případem, kdy může právo společného nájmu bytu manžely zaniknout za trvání manželství pouze jednomu z manželů, je zánik v důsledku trvalého opuštění společné domácnosti jedním z nich (§708 ObčZ).


Trvalé opuštění společné domácnosti je možno obecně vymezit jako jednání vedené s úmyslem domácnost zrušit a již neobnovit.
Trvalé opuštění společné domácnosti je nejen úkonem faktickým, nýbrž i úkonem právním (ve smyslu ustanovení § 34 obč. zák.) a proto musí být také svobodným projevem vůle manžela, který domácnost opouští. O případ tohoto druhu nejde v případě, že opuštění společné domácnosti je motivováno snahou vyhnout se neshodám, ke kterým mezi manžely před opuštěním společné domácnosti docházelo a jejich opakování bylo možné reálně očekávat. Tomu na roveň se klade i jednorázový manželský konflikt takového charakteru a intenzity (např. hrubý fyzický útok), který by setrvání jednoho z manželů ve společné domácnosti činil do budoucna neúnosným.
Ve Vašem případě, kdy jste ve fázi rozvodového řízení a Vašim záměrem je vyhnout se konfliktům s manželem, nemusíte tedy mít obavy, že by se na Vás pohlíželo jako na osobu, která trvale opustila společnou domácnost a tím by Vám právo k bytu zaniklo.Ve Vaší situaci se bude vždy přihlížet k okolnostem za jakých jste byt opustila ( vyhrocené vztahy mezi Vámi a manželem v průběhu rozvodového řízení). Pouhé opuštění bytu nebude tedy bez dalšího stačit pro závěr, že jde o trvalé opuštění společné domácnosti a nebude mít za následek to, že by Vám měla Vaše práva k bytu zaniknout.
V případě (který je bohužel velmi častý), že se rozvedení manželé nedohodnou o tom, kdo bude nadále byt užívat, bude zapotřebí, aby jeden z manželů podal návrh soudu na určení dalšího uživatele (nájemce) bytu k příslušnému soudu. Soud určí, který z manželů bude byt dále užívat jako nájemce. Při rozhodování o dalším nájmu bytu vezme soud zřetel zejména na zájmy nezletilých dětí a stanovisko pronajímatele (§ 705 odst. 3 ObčZ).
Pokud se tedy s manželem po rozvodu manželství nedohodnete, kdo z Vás bude byt nadále užívat, budete muset podat k soudu v této věci návrh. Soud zruší společný nájem bytu a současně určí, který z Vás bude byt nadále užívat. Jelikož předpokládám, že Vaše společné děti budou svěřeny do Vaší péče, budete oproti manželovi ve věci získání nájemních práv k bytu ve výhodě.

Mgr. Tereza Stejskalová, 7.5.2008


§ Mgr. Tereza Stejskalová,
advokátka
sídlem Komenského 2165/5A, Blansko
tel: 736 120 081

e-mail: ter. stejskalova@seznam.cz
poskytuje následující právní služby:
sepis různých typů smluv a podání,
zastupování před soudy a jinými orgány,
právní poradenství v oblasti práva občanského,
rodinného, pracovního, obchodního a trestního

Zdroj:
AZ RODINA.cz - informační portál (nejen) pro rodiče, www.azrodina.cz

Prospanek-postele_250x250
Azrodina_portal_250x250

JUDr. ROMANA LUŽNÁ - ADVOKÁTKA

Poskytuje právní poradenství zejména v oblasti NEMOVITOSTÍ (převody bytů, domů, pozemků, zřizování věcných břemen, zástavních práv, řešení podílového spoluvlastnictví atd.) a RODINNÉHO PRÁVA (rozvodové řízení, úprava péče o nezletilé děti, úprava vyživovací povinnosti, vymáhání dlužného výživného, spory o určení otcovství).

CHYTRÝ TELEFON PRO CHYTRÉ DĚTI. JAK VYBRAT MOBIL PRO DÍTĚ NEJEN ZA VYSVĚDČENÍ?

Dnes bychom asi těžko našli dítě, které nechce mobil. Pokud tedy hledáte praktický a užitečný dárek, který udělá dítěti i radost, nový telefon je určitě dobrá volba. Jaký mobil ale vybrat? Inspirujte se tipy na telefony pro děti každého věku. Všechny uvedené modely jsou aktuálně dostupné v síti prodejen Mobil Pohotovost. Můžete tu nejen koupit nový mobil, ale i prodat starý, takže docílíte unikátní ceny.

Kde dělají zájemci o půjčky chybu? To vám vysvětlí Petr z portálu Bezvamoney.cz

Mnoho finančních problémů si dlužníci způsobí sami tím, že si půjčují bez rozmyslu. Další komplikací je nízká finanční gramotnost a nedostatečné využívání informačních článků specializujících se na oblast půjček. Nejenom tyto informace, ale i další důležité souvislosti vám prozradí Petr z Bezvamoney.cz.

Předsevzetí pro nový rok? Pojďme jíst zdravě, pojďme jíst BIO!

„Nepřejídat se, a když už si zahřešit, tak něčím opravdu kvalitním.“ Poznáváte se v tomto novoročním předsevzetí? Začněte nový rok zdravě a dejte si záležet na tom, co vy i vaše rodina jíte.

Jak zvládnout náročnou péči o seniora?

Přesvědčení, že senioři, kteří se o sebe nejsou schopni naplno sami postarat, patří do ústavů, je už naštěstí na ústupu. Příbuzní se snaží stále více, aby staří lidé mohli co nejdéle zůstat v domácím prostředí. Toto rozhodnutí s sebou však nese spoustu překážek.

SPÁNEK TEENAGERŮ

Spánkem stráví každý z nás asi 24 let, což odpovídá zhruba třetině našeho života. Kvalitní a dostatečný spánek tvoří nezbytnou podmínku zdraví, a to jak fyzického, tak duševního. Ovlivňuje funkci mozku i hladinu hormonů, které se podílí na chuti k jídlu a soustředění, snižuje pravděpodobnost depresí i sebevražedných sklonů. Dospělý člověk potřebuje v průměru osm hodin, u dětí a teenagerů však regenerace trvá delší dobu.

Padání vlasů a vlivy, které ho mohou způsobit

Po každém umytí vlasů vám jich vypadnou cca tři stovky. Zdá se vám to mnoho? Není potřeba se zneklidňovat – zdravý člověk má na hlavě kolem sto tisíc vlasů! Co ale dělat, pokud zjistíte, že vám vlasy ubývají rychlejším tempem než by měly?

STAN PRO DOVOLENOU S DÍTĚTEM? COLEMAN® Blackout Bedroom®

Jezdíte běžně na dovolenou pod stan a nejste si jisti, jestli to zvládnete i s dítětem? Rozhodli jste se nově zažít trochu dobrodružství, vyrazit s nejmladším členem rodiny někam do kempu a hledáte vhodný model stanu? Otestovali jsme ho za vás. Stany COLEMAN® Blackout Bedroom® na rodiny s dětmi myslí.

VÍTE, CO MŮŽETE UDĚLAT PRO BEZPEČÍ DĚTÍ NA INTERNETU?

Děti používají digitální technologie a internet čím dál častěji už od útlého věku. V České republice v současnosti téměř každé dítě od určitého věku používá zařízení, které je připojeno k internetu. Rodiče se tak musí vypořádat s novými situacemi, které spadají do takzvaného „digitálního rodičovství“. Rodiče by měli zvážit, jaká pozitiva a negativa s sebou přináší digitální zařízení v rukou dětí, především pak kolik času s nimi mají trávit, jak je kontrolovat a jak zajistit jejich internetovou bezpečnost.

JAKÁ JE ZDRAVÁ ŽIDLE PRO ŠKOLÁKA?

Dotaz: V současnosti zařizujeme dětský pokojík. Starší dceři bude sedm let, a tak bychom jí rádi pořídili vhodné sezení, kde si bude psát úkoly, malovat si a věnovat se dalším činnostem. Můžete nám poradit, kde bychom sehnali pracovní židli, která jí zajistí zdravé sezení a zároveň s ní nějaký ten rok poroste? Ludmila Márová, Jihlava

JAK UPÉCT MAKRONKY?

Upéct tohle výborné cukroví vůbec není lehké, a tak jsem se rozhodla absolvovat další kurz v rámci Gourmet Academy MAKRONKY S EDITOU. Kurzy s Editou Paulusovou se mi líbí čím dál víc, Edita je neskutečná profesionálka a zároveň se vůbec nestydí přiznat, že někdy něco zkrátka nevyjde i jí. Makronky jsou totiž zapeklitým dezertem i pro zkušené cukrářky. Konečný výsledek může ovlivnit takřka cokoli – typ mandlové mouky, vajíčka, vlhkost vzduchu, místo kde makronky schnou, atd. Nám se ale povedly!

MĚKKÁ NEBO TVRDÁ MATRACE? ZVOLTE VARIABILNÍ.

Na trhu je spousta matrací z různých materiálů, které se liší kromě jiného také různými stupni tuhosti. Pro laika je velmi těžké se v nabídce zorientovat. Často nevíme, jestli je pro nás vhodnější matrace tužší nebo měkčí, případně zda ji nebudeme později využívat pro jiného rodinného příslušníka, který může mít na matraci jiné požadavky. Ideálním řešením je variabilní matrace.

Asekol_cervene_k_200x600px__03
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359