11488786

PROČ ZAČÍT S EKOLOGICKOU VÝCHOVOU U DĚTÍ

Děti, které vidí rodiče, jak třídí odpad, to dělají samy. Naučí se to, protože rodiče odpad třídí. V rodinách, kde se odpad automaticky třídí, se takto nenápadně pěstuje "pečovatelský" vztah k přírodě. Ve školách pomáhají vzdělávací projekty společnosti ASEKOL.

Asik_bat_normal

Foto: Asík a Bat předvádí jak správně třídit elektro

Názor odborníka - dětská psycholožka PhDr. Tamara Cenková:

Každá rodina má své rituály. Děti se těmto rituálům učí velmi rychle a vlastně hned od narození. Ony se ani nemusí učit, ony pouze napodobují chování svých rodičů. A tak najdeme rodiny, kde je normální se po ránu pozdravit a dát si pusu, popřát si hezký den a nikomu v rodině to nepřijde zvláštní – je to prostě jejich ranní rituál. Jsou ale rodiny, kde je obvyklé po ránu na sebe "vrčet", ani se nepozdravit a odejít si každý po svém. Je to také rodinný rituál.

Děti není potřeba učit třídit odpad, když k rodinnému rituálu jaksi automaticky patří, že PET lahve patří do žlutých kontejnerů, sklo do zelených a papír do modrých. Děti, které vidí rodiče, jak třídí odpad, to dělají samy. Naučí se to, protože rodiče odpad třídí. V rodinách, kde se odpad automaticky třídí, se takto nenápadně pěstuje "pečovatelský" vztah k přírodě. Děti se ptají rodičů, proč se musí třídit odpad a rodiče, kteří to dělají, mají pro děti vždy odpověď. Totiž to, že třídí odpad, ukazuje velmi průkazně i na to, že mají s dětmi trpělivost a odpověď na jejich otázky je neobtěžují. A tak v takových rodinách jde ruku v ruce láska k přírodě a její ochrana.

Kde nestačí rodina, nastupuje škola

Bohužel takových rodin, ještě není dostatek a jsou rodiče, kteří jsou v této oblasti jaksi pole neoraná, a tady nastupuje do role škola. Ta vždy měla specifický vliv na děti. Většina učitelů na základní škole a obzvláště na prvním stupni, je pro děti autorita. Děti na prvním stupni jsou nadšené z nového poznání a také se snaží to, co se naučí, hned uvést do praxe. To je ta správná chvíle, kdy začít i s praktickým vyučováním. Nejlépe se děti naučí rozeznávat, které materiály jsou vhodné na třídění, když jim to učitelka vysvětlí. Téměř každý rodič zná a zažil si, jak ho dítě v některých jeho aktivitách dokáže usměrnit: „Mami, tati, paní učitelka říkala, že když…, tak…“ Ať již se rodič v takovou chvíli zachová jakkoli, vždy v něm zůstane kapka studu. Není pro nás dospěláky víc trapné, než když ten náš malý prvňák nás přistihne na švestkách a my si to musíme přiznat.

A tak podle mého názoru: tak jak se dítě učí číst a psát, mělo by se stejným způsobem učit chránit přírodu a první krok k tomu, je naučit se třídit odpad. Když přijedou k prarodičům a uvidí, že prarodiče všechen odpad dávají do jednoho pytle, začnou prarodičům vysvětlovat, proč je potřeba to dělat jinak.  A tak to budou dělat všude, kam přijdou na návštěvu. Ano, pro některé dospělé, to může být obtěžující, ale jiní se nad tím zamyslí a to si myslím, je správné.

Vzdělávací projekty společnosti ASEKOL

Nefunkční elektrická zařízení a baterie nepatří do odpadkového koše či popelnice, a už vůbec ne do přírody. To je hlavní sdělení, které chce nezisková společnost ASEKOL pomocí svých osvětových aktivit předat dětem. Nejen že mohou v oblasti ekologie působit na své rodiče, ale jsou to právě ony, které budou v příštích desetiletích zásadním způsobem ovlivňovat naše životní prostředí. Vštípit jim hlavní zásady recyklace vysloužilých elektrozařízení je proto velice důležité.

Stěžejním vzdělávacím projektem společnosti ASEKOL je především projekt Hrátky s Asíkem a Batem, který připravuje společně s kolektivním systémem ECOBAT. Hrátky jsou nově modifikovány i pro druhý stupeň základních škol. ASEKOL se podílí i na edukaci učitelů. Neméně zajímavou aktivitou je pilotní projekt zaměřený na sběr vysloužilých elektrohraček a drobných spotřebičů v pražských školách. V loňském roce ASEKOL spolupracoval na osvětovém seriálu České televize Kam s nimi II. Letos pak ASEKOL rozeslal DVD dokument do 8000 škol po celé ČR.

Hrátky s Asíkem a Batem

Vzdělávací program Hrátky s Asíkem a Batem má za cíl hravou formou seznámit žáky základních škol s tím, že je ekologicky prospěšné a užitečné třídit nefunkční elektrozařízení a baterie. Hrátky jsou pořádány společnostmi ASEKOL a ECOBAT, které se zabývají sběrem a recyklací elektrospotřebičů a přenosných baterií a akumulátorů. Finančně projekt podporuje i Magistrát hl. m. Prahy.

Hrátky s Asíkem a Batem probíhají již od roku 2006. Celkem se jich dodnes zúčastnilo již 10 000 dětí z přibližně 90 škol. Jen v letošním roce bude touto formou osloveno přes 3000 žáků. Zároveň se žáky se těchto akcí účastní i jejich učitelé. Za více než dva roky existence projektu scénku zhlédlo i několik stovek z nich. Tito pedagogové se tak stali dalšími šiřiteli osvěty. Celý projekt je rozdělen na dva moduly – pro první a druhý stupeň základní školy, ale například v Hradci Králové se uskutečnil i v rámci výuky školy mateřské.

Blok pro první stupeň:

Formou dialogu dvou maskotů – ježka Asíka a žabáka Bata – jsou žákům škol po vzoru Komenského scholy ludus předávány nenásilným způsobem informace o správném přístupu k ochraně přírody a o zacházení s elektroodpadem a bateriemi. Žáci jsou do celé scénky aktivně zapojováni, takže se dá hovořit o formě praktického interaktivního vyučování.

Blok pro druhý stupeň:

Vychází ze stejného základu, ovšem dialogy jsou více sofistikované a přizpůsobené vyššímu věku žáků. Cílové skupině je předkládáno daleko větší množství informací, ze kterých by si žáci měli vyvodit patřičné závěry. Součástí tohoto projektu je i výtvarná soutěž pro žáky obou stupňů základní školy, která má sloužit k zapojení tématu vysloužilých spotřebičů do výuky.

Zdroj: PR, 14.5.2008, www.asekol.cz


 Další informace k projektům společnosti ASEKOL

 

 

Azrodina_portal_250x250
11499230

Za staré mobily do jihlavské ZOO

Děti uspořily recyklací 40 bazénů vody, za odměnu jedou do ZOO Soutěžní klání základních škol z celé republiky ve sběru mobilních telefonů proběhlo pod názvem Věnuj mobil a vyhraj výlet pro svou třídu. „Ze 121 škol bylo svezeno a předáno k recyklaci 9 412 kusů mobilních telefonů,“ uvedla Hana Ansorgová, ředitelka Recyklohraní aneb Ukliďme si svět, společnosti, která soutěž organizuje. „Děti ekologickou likvidací mobilů pomohly uspořit vodu, která by například více než čtyřicetkrát naplnila oba bazény sportovního multifunkčního objektu Evžena Rošického v Jihlavě,“ dodala Dana Duchečková, tisková mluvčí společnosti ASEKOL.

KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ! - DÍKY RADKOVI BANGOVI A AV MEDIA

Radek Banga inspiruje mladé lidi k životu bez drog, násilí a dalších variant rizikového chování. Program Když chceš, tak to dokážeš! mělo i díky AV MEDIA v letošním školním roce možnost slyšet téměř 9 000 žáků a studentů z celé České republiky.

Zlatý Ámos 2018 & Mlékárna Valašské Meziříčí

Podporou mladých lidí se Mlékárna Valašské Meziříčí zabývá dlouhodobě. Propaguje zdravý životní styl spojený s pohybem a vyváženým stravováním. Nechyběla tedy logicky ani při podpoře prestižní ankety o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos, protože osobnost učitele považuje při výchově dětí za zcela zásadní. Svými produkty podpořila už krajové semifinále ve Zlínském kraji. Čerstvé kysané výrobky a jogurty nechyběly pak ani na celorepublikovém finále Zlatého Ámose. Voucher na zdravé a chutné produkty z Valašska si odnesl vítěz 25. ročníku ankety o nejoblíbenějšího učitele České republiky. Zlatým Ámosem se stal David Turek ze Základní školy v České Kamenici. Lucii Bakalovou pak vybrala dětská porota jako dětskou Ámosku, ta voucher od Mlékárny Valašské Meziříčí obdržela také. Zlatého Ámose vybrala porota v čele s Janem Cimickým na základě vystoupení ve finále, které přijeli podpořit nejen jeho žáci, ale i příznivci dalších pěti finalistů. Finálové kolo moderoval známý tanečník a moderátor Jan Onder.

Bambini litera 2018. Když děti píšou pohádky

Rodí se další výjimečná pohádková knížka – výsledek již třetího ročníku soutěže pro malé spisovatele Bambini litera. Zapojit se do ní mohou žáci prvního stupně základních škol, kteří mají fantazii a chuť promítnout ji do příběhů. Co je na Bambini litera úžasné? Děti, které dosud psaly pohádky jen tak pro radost „do šuplíku“, je mohou ukázat ostatním v knížce, která se i letos objeví na předvánočním trhu.

KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ!

HUDEBNÍ PROGRAM zaměřený na PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ úspěšně probíhá již od r. 2011, kdy vznikl pod záštitou zmocněnkyně vlády ČR pro lidská práva Moniky Šimůnkové. RADOSLAV "GIPSY" BANGA se s žáky a studenty podělí o svůj osobní příběh i své zkušenosti a motivuje je k aktivnímu a smysluplnému životu bez násilí, konzumace drog, xenofobie, rasismu, intolerance, agrese, kriminality a dalších variant rizikového chování.

PODÍVEJTE SE NA VIDEOKLIP JIŽNÍ SPOJKA

Je lepší dvojka nebo trojka?

Jak kondolovat na pohřbu a psát kondolenci

Ztráta člověka je bolestivou událostí jak pro nejbližší rodinu a přátele zesnulého, tak pro jeho širší okolí. Pokud jste se dozvěděli o úmrtí prostřednictvím smutečního oznámení, parte nebo od pozůstalých, je vhodné vyjádřit soustrast jeho nejbližším. Způsob kondolování se odvíjí od toho, zda se pohřbu účastníte osobně, nebo chcete kondolenci předat poštou.

UKAŽTE DĚTEM PESTROBAREVNÝ SVĚT

Víte, kolik odstínů zelené se objevuje ve světě kolem nás? Proč si muži pořád pletou růžovou a fialovou? Už v dětství je důležité naučit se barvy správně rozeznat a pojmenovat.

SKVĚLÝ RYCHLÝ MOUČNÍK PRO NEČEKANOU NÁVŠTĚVU VÁS NAUČÍ MARKÉTA PAVLEJE V GOURMET ACADEMY

Taky máte svých pár oblíbených moučníků, které jedete pořád dokola a chtěli byste zase překvapit něčím novým? Hledáte něco osvědčeného, co nedá moc práce, ale výsledek bude tak úžasný, že se po něm okamžitě zapráší? Přesně takový moučník jsem se naučila na Kurzu jarního pečení s Markétou Pavleje (v rámci Gourmet Academy). Galleta má navíc tu výhodu, že je velmi variabilní, takže při jednom pečení, uspokojíte i rozdílné chutě členů rodiny a hostů.

LEU BRAIN STIMULATOR - DIDAKTICKÁ HRA OD 4 DO 104 LET!

Zábavná a poutavá hra s pedagogicky vysokou hodnotou pro lidi všech věkových kategorií ( s výjimkou malých dětí do 3 let). U dětí stejně jako u dospělých je mozek stimulován různými způsoby a tímto je podporován ve svém vývoji. Díky velkému množství čím dále tím náročnějších úkolů a ještě mnohem vyššímu počtu variací her zůstane hra vždy výzvou, která znovu a znovu upoutá děti a dokonce i lidi ve vysokém věku.

DĚTI SE VE ŠKOLKÁCH SKVĚLE BAVÍ

Současné školky umí děti patřičně zaujmout. Stačí několik málo okamžiků a dítě si nové prostředí školky velice oblíbí. Školky totiž nabízí nejen seznámení se stejně starými dětmi, ale naučí je mnohé činnosti zábavnou formou, takže si ani nevšimnou, že se učí něco, co se jim bude v budoucím životě dost hodit.

NEWSLETTER bEDUin - TÝDENNÍ PRŮVODCE SVĚTEM VZDĚLÁVÁNÍ

Přináší inspirativní informace pedagogům, rodičům i všem ostatním, kteří se o vzdělávání zajímají. V aktuálním vydání se můžete např. podívat jaká jídla dostávají děti ve školních jídelnách v různých zemích světa nebo se dozvědět víc o novele zákona o ochraně veřejného zdraví, která nutí rodiče k očkování. Setkáváte se ve škole s nesnášenlivostí? Podívejte se na praktický manuál pro učitele Chci to řešit! Pokud se přihlásíte k odběru, můžete pravidelně dostávat informace k zajímavým tématům i v dalších týdnech.

HLEDÁTE DOBRÉ KURZY ANGLIČTINY, KTERÉ BAVÍ DĚTI I DOSPĚLÉ? ZKUSTE MORTIMER ENGLISH CLUB!

Výuka jazyků, konkrétně angličtiny může vypadat různě, a většinou tomu odpovídají i výsledky. Pokud nechcete pořád dokola začínat v nezáživných kurzech nebo odradit děti hned z počátku nudnou výukou, zkuste MORTIMER ENGLISH CLUB. Díky těmto kurzům se naučíte anglicky zábavně a všemi smysly. V nabídce jsou kurzy angličtiny pro děti, dospělé i seniory. Kurzy mohou být inspirací i pro všechny, kteří hledají zajímavou možnost pracovního uplatnění nebo podnikání.

FIRMY MOHOU RECYKLACÍ POMOCI DĚTEM Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ

ASEKOL ODSTARTOVAL PROJEKT VĚNUJ POČÍTAČ. Nezisková organizace ASEKOL od července spustila dlouhodobý projekt Věnuj počítač. Jde o akci na podporu sběru a recyklace počítačů a notebooků z firem po celé České republice. Firmy podle výzkumu totiž až v 80 % případů nakupují nové zařízení mnohem dříve, než staré skutečně doslouží. Tyto funkční přístroje chce ASEKOL po repasování předávat dětem z dětských domovů. Navíc zapojené firmy obdrží i certifikát společenské odpovědnosti.

PROČ ZAČÍT S EKOLOGICKOU VÝCHOVOU U DĚTÍ

Děti, které vidí rodiče, jak třídí odpad, to dělají samy. Naučí se to, protože rodiče odpad třídí. V rodinách, kde se odpad automaticky třídí, se takto nenápadně pěstuje "pečovatelský" vztah k přírodě. Ve školách pomáhají vzdělávací projekty společnosti ASEKOL.

Asekol_cervene_k_468x60px__05