12838562__1_

POROD DO VODY

Autor: Sára Černá

Vyčerpávající článek s argumentacemi podpořenými odbornými zdroji. Je trochu delší, ale doufáme, že oceníte jeho informační hodnotu.

Porodnice_vyskov_normal

Foto: archiv PORODNICE VYŠKOV

ARGUMENTY PRO

Z pozice dítěte

 1. Ulehčení drsného přechodu z těla ven – vychází už z prací Fredericka Leboyera. Pravdou zůstává, že jeho koupele v kyblíku hned po narození byly pro děti evidentně uklidňující.
 2. Rychlejší porod, neboť teplé vodní prostředí může mít urychlující efekt (uvolňující-fyzicky i psychicky).

Pro matku

 1. Stimulace uvolnění oxytocinu – vychází z relaxačního účinku na matku. V důsledku je rychleji postupující porod, teoretické snížení poporodních depresí.
 2. Snížení bolesti (některé zdroje udávají porod do vody pod hydroterapii - viz článek Bolest při porodu).
 3. Snížení potřeby farmakologického tlumení bolesti (což je v přímé souvislosti se sníženým počtem operativním zásahů – kleště, císař) - statistiky
 4. Méně nástřihů hráze, menší poranění (podle některých statistik)

ARGUMENTY PROTI

 1. Zpomalení porodu (uvolňujícím účinkem dojde ke snížení kontrakcí, podle některých expertů na porod do vody se to liší případ od případu, z tohoto hlediska se na některých pracovištích zavedlo „do vany až s 5cm otevřením hrdla“) 
 2. Infekce (nemožnost sterilizovat vodu, možnost úniku stolice do vody, výzkumy však nepotvrdily žádné signifikantní zvýšení perinatální infekce - odborné práce se zaměřují hlavně na jednotlivé případy - viz část s výzkumy)
 3. Ztráta krve – hůře se zjišťuje kolik krve matka ztratila, občas se i z tohoto důvodů doporučuje porod placenty mimo vodu (za což se přimlouval i Dr. Odent)
 4. Školení a praxe porodníků (nejde jen tak zavést porody do vody, pokud k tomu nejsou vyškoleni nebo nemají praxi z jiných pracovišť), případně nedostatečné vybavení nemocnice
 5. Úraz – možnost uklouznutí
 6. Teplota musí být přibližně teploty těla – studená teplota může vést dítě k nádechu pod vodou.
 7. Nádech dítěte pod vodou
 8. Přetažení rodičky na lůžko v případě komplikací je obtížnější (prodlužuje dobu k provedení operace)

KONFRONTACE ARGUMENTŮ

Infekce

Hlavní možnost vstupu infekce nastane po odloučení placenty. (Z rány velké jako dlaň je možné dostat sepsi – bakterie v krvi – což je velice závažný stav). I Michel Odent ve své knize Znovuzrozený porod se přiklání k porodu placenty mimo vanu. Ranky na hrázi - je otázka, zda jsou tak náchylné k infekci (a je otázka, jestli je přístup infekce jednodušší ve vodě či na suchu…)
                     
Vdechnutí vody

Podle odborných porodnických publikací je reflex nádechu spuštěn kontaktem se vzduchem (Zwinger-Porodnictví). Otázkou zůstává, zda by byla voda v lázni tak studená, aby nutila novorozence k nádechu (nešlo by totiž o odchylku 3 stupňů, ale třeba o 10 - 15). Každopádně primární reflex je podmíněn kontaktem se vzduchem a vdechnutí vody z vany tedy není velká hrozba.

Plíce do porodu jsou naplněny tekutinou plicního původu, při průchodu porodními cestami se může do úst novorozence dostat plodová voda. Voda z plic je postupně vstřebána, stejně jako případná vdechnutá plodová voda.

Pozn.: Pokud jsou komplikace jako asfyxie(nedostatek kyslíku) plodu projevující se zelenou plodovou vodou (kde je příměs mekonia – obsahu střev dítěte), je vhodné odsát tuto „zelenou vodu“ z úst novorozence (odsávačkou) v době, kdy je hlavička venku a stlačené plíce a nerozvinuté dýchací cesty ještě v matce. Jakmile miminko vyjde na svět celé, nadechne se a rozepne plíce na několikrát větší objem (a co bylo dosud v ústní dutině, je v plicích).

Zde by se ještě hodila poznámka, že indikace k porodu do vody je zdravě probíhající těhotenství a porod. Zelená plodová voda i laiky navede, že je něco v nepořádku – tedy: do vody se nerodí.

Krvácení

ObrazekTeplo „roztahuje“ cévy, takže rána víc krvácí. Tak je tomu v těle. Po porodu ale pro zástavu krvácení není zásadní teplota ani stažení cév, ale stažení dělohy (Zwinger – Porodnictví). Masivní krvácení nastává při tzv. atonii dělohy (děloha "stávkuje" a je uvolněná). Z tohoto hlediska nabývá tento argument menší důležitosti (že teplá voda zvyšuje krvácení).

Co se týká zhoršeného kontrolování krevních ztrát, je to už více opodstatněné, i když největší ztráty krve nastávají s odchodem placenty, což se dá vyřešit přechodem „na souš“ na porod placenty.

Rychlost porodu

Jde o individuální záležitost. Michel Odent na své přednášce (v Praze v březnu 2007) uvedl, že je dobré porod do vody načasovat. Pokud se maminka ponoří do vody brzy, může to porod zpomalit. Dle jeho slov je třeba rodičku držet mimo vodu do určitého momentu, ujišťujíc, že „už za chvili to bude“ (jako: napouštíme bazének, to chvíli trvá…). Což by odpovídalo konsensu, který přijaly některé americké porodnice – do vody až po 5 cm roztažení hrdla.

V tento moment bychom to ale spíš nechali na jednotlivých pracovištích, jak řeší tento problém. Doporučení nejsou jednotná.

Snížení bolesti, zvýšení hladiny oxytocinu

Obojí je vázáno na psychickou uvolněnost rodičky. Čím víc zajistíme klid a pohodu mamince, tím víc podpoříme tyto dva aspekty (nemusí to být nutně porodem do vody). Jde o subjektivní vnímání, obtížně se na to dělají statistiky a výzkumy.

Ostatní

Teplota lázně – viz článek Barbary Harpers (Porod do vody II.)– podle jejího výzkumu nejde striktně o teplotu vody, jde o pocit rodičky. Snížení teploty tak, aby se dítě nadechlo už pod vodou, není moc relevantní.

Úraz – nevíme, jaká je incidence úrazů v praxi (nenašli jsme žádnou porovnávací studii). Samozřejmě bychom se měli snažit ve vaně mít aspoň protiskluzové podložky, madla k držení - aby maminka mohla rodit v jakékoli pozici.

Přetažení rodičky na lůžko – jakákoli dopředu známá komplikace vylučuje porod do vody. U zdravě probíhajícího porodu nenastává běžně situace, kdy by bylo nutné rodičku přenášet urgentně na lůžko. A v případě vzácné komplikace - byla by to opravdu tak velká časová ztráta?

Snížení množství nástřihů – může vycházet z několika hledisek – pod vodou se špatně nastřihuje a tkáně jsou uvolněnější (není ani nutnost nastřihovat tak často) – vše jen pomáhá tomu, aby „škody“ na hrázi byly minimální.

Školení odborníků – to je bohužel nedostatkové zboží, i tyto „jednoduché“ porody chtějí své. Žádný profesionál nechce vystavovat matku a dítě nebezpečí špatného zásahu. Klasické známky komplikací se můžou porodem do vody zastřít (zapáchající plodová voda, pokud praskne až ve vaně, nepostupující porod v porovnání s dlouhým postupujícím porodem – horší možnost kontroly hrdla atd.)


Praxe v Čechách

Česká gynekologická společnost porod do vody akceptovala v roce 1999 a stanovila podmínky, za jakých je možné porod ve vodě připustit.
Patří k nim i požadavek podpisu rodičů pod informovaný souhlas s porodem do vody, který by měl obsahovat i seznam možných rizik. Každá maminka má právo zvolit si způsob porodu a porodníka (toto právo bylo ve Vrchlabí zpoplatněno několika tisíci - výběr lékaře - info z jejich stránek). Musí však jít o informovanou volbu, kterou neovlivňují jen reklamní materiály, ale i zkušenosti nezávislých odborníků. Vedení porodu do vody představuje i větší finanční náklady na porod.

V informovaném souhlase jsou tato rizika, kterých si rodiče musí být vědomi:

Seznam obsahuje např. následující rizika:

· zvýšené riziko bakteriální infekce (např. streptokok)

· při porodu odchází stolice, moč, krev do vody, ve které matka leží - zajištění filtrace, teploty a čistoty je komplikované a finančně náročné

· omezený přístup porodníka k plodu

· tlačení v poloze na zádech, v podřepu nebo ve stoje je ve vaně nebezpečné (uklouznutí) - vytažení rodičky z vody a přesun na porodní lůžko je komplikovaný, prodlužuje dobu k provedení život zachraňující operace

· zvýšené riziko krvácení po porodu plodu pro zvýšenou teplotu, riziko podcenění krvácení rodičky umístěné ve vaně (chybný odhad krevní ztráty)

Je nutno dodat, že jde o rizika s malou pravděpodobností naplnění. Porodníci, kteří mají s porody dostatečnou zkušenost, je nepovažují za nijak zásadní.

Kde rodit do vody?

www.aperio.cz nebo jakýkoli jiný seznam porodnic vám poskytne rychlé informace. Vzhledem k rychlým změnám ve zdravotnictví, je dobré se informovat aktuálně.

K 20. červnu 2008 je možné rodit do vody v těchto porodnicích (informace ověřené přímo na porodních sálech jednotlivých porodnic):

 • NEMOCNICE BŘECLAV  - pouze 1. doba porodní, samotný porod ne - www.nembv.cz
 • FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO, PRACOVIŠTĚ OBILNÍ TRH - www.gpkbrno.cz   
 • NEMOCNICE KADAŇ - 1.doba porodní, 2.doba porodní spíše výjimečně www.nemkadan.cz
 • NEMOCNICE KARLOVY VARY - podmínky pro porod do vody jsou, ale v praxi se příliš neprovádějí (již několik let porod do vody neměli...) - www.nemkv.cz
 • NEMOCNICE PŘEROV - pouze 1. doba porodní, samotný porod ne - www.nempr.cz

Výzkumy a praxe

Hlavní představitelé výzkumů ohledně porodu do vody jsou:

 • Michel Odent
 • americký porodník Michael Rosenthal
 • Dianne Girland napsala knihu „Waterbirth: An Attitude to Care” (Porody do vody : Postoj k péči).

a další

V Americe přes 300 nemocnic již nabízí tuto péči, v Británii 75% státních nemocnic umožňuje porod do vody. Narůstá počet nemocnic nebo zařízení, kde je tato možnost nabízena. Stále to ale není standart (ani u nás ani ve světě!)

Mimoto epidurální anestezie vylučuje porod do vody - takže v hodně medikalizovaných porodnicích (Paříž, Švýcarsko - kde je tak vedeno až 95% porodů), je vana zbytečná (a dle místních porodníků jsou to vyhozené peníze).

Zdroj:

http://www.jinyporod.cz/clanky/porod/porod-do-vody (najdete zde i další odkazy v češtině)

Na AZ RODINA.cz zveřejněno 20.6.2008, www.azrodina.cz 


Související odkazy:

 

 

12990150
11112922

JAK PROŽÍT ŠESTINEDĚLÍ V POHODĚ

Období počátků mateřství bývá obecně společností vnímáno jako jedno z nejkrásnějších v životě ženy. Někdy se ovšem dostatečně nezdůrazňuje, že se vždy jedná o náročný životní úsek. I když porod proběhl dobře, maminky se mohou zpočátku cítit zaskočeny tolika změnami a nároky novorozeného miminka. To na začátku potřebuje fyzický kontakt s matkou prakticky dvacet čtyři hodiny denně, aby se dobře rozeběhlo kojení, dítě bylo spokojené a mohlo se ideálně vyvíjet. Období šestinedělí je zároveň také velmi důležité pro samotnou matku. Potřebuje hodně odpočívat a nabírat síly na další měsíce a roky mateřství.

Darujte tu nejjemnější dětskou kosmetiku HiPP

Přemýšlíte o pěkném, ale i praktickém dárku pro novopečenou maminku, miminko nebo kamarádku s citlivou pletí? Kosmetika HiPP patří mezi to nejkvalitnější, čím můžete dětskou i dospěláckou pokožku potěšit.

NE KAŽDÁ ŽENA CHCE PORODIT DOMA, ALE VĚTŠINA ŽEN POTŘEBUJE SVOJI PORODNÍ ASISTENTKU!

České zdravotnictví se rádo chlubí svými úspěchy v oblasti porodnictví a neonatologie, zejména jednou z nejnižších úmrtností novorozenců. O čem se ale mluví podstatně méně, je (ne)svoboda matek v porodnicích, množství rutinních, ale často zbytečných invazivních lékařských zákroků a separace dítěte, či nemožnost rodit v porodním domě či doma se zajištěnou péčí, za což leží odpovědnost výhradně na státu. Země, které nabízejí daleko pestřejší systém péče během porodu, přitom mají statistické výsledky srovnatelné, některé dokonce i lepší, například severské státy.

JAK CVIČIT V TĚHOTENSTVÍ? DOBRÁ JE GRAVIDJÓGA

Těhotenství není nemoc a rození dětí je pro ženu přirozeným údělem. Nejlepší pohybová aktivita v těhotenství je GRAVIDJÓGA.

KDYŽ UŽ TO PO PORODU NENÍ TAM DOLE JAKO DŘÍV

Depilace intimních partií je dnes samozřejmostí. Zřejmě i proto ženy začaly řešit, jak vypadají na intimních místech. Nejmodernější metoda rejuvenace ženského vnějšího genitálu přístrojem ProtégeIntima a laserové ošetření g-set přináší bezbolestné řešení – vyhladí pokožku, srovná asymetrie, stáhne povolenou pochvu po porodu a poradí si i s inkontinencí.

JAK POZNÁM, ŽE JSEM TĚHOTNÁ?

Pro potvrzení těhotenství už dnes stačí zajít do lékárny a koupit si kvalitní těhotenský test. Tušíte od kdy se těhotenské testy využívají a jak fungují? Věděli jste, že už si můžete koupit i krevní těhotenský test, který umožňuje rychlou a přesnou diagnostiku v klidu domova?

DOPŘEJTE SVÝM DĚTEM KOSMICKÝ KOMFORT

Která z nás by si nepřála, aby se naše miminko cítilo jako v bavlnce? A to bez ohledu na to, jaké panuje počasí, zda chodíme pěšky nebo jezdíme převážně autem, zda trávíme většinu času ve městě nebo v přírodě. A určitě by se nejedné z nás ulevilo, kdybychom mohly tuto starost úplně pustit z hlavy a mít jistotu, že je dětem prostě krásně, a jen si užívat společné chvíle.

LÁTKOVÉ PLENY - JAK VYBRAT TY PRAVÉ V RŮZNÝCH SITUACÍCH?

Rozhodli jste se svému dítěti dopřát látkové pleny? Pravděpodobně při jejich výběru přijde na pořad dne některá z těchto praktických otázek. Možná budete přemýšlet, co za plenky zvolit do šátku, nebo jak látkovat, když nemáte moc místa na sušení. Někoho zajímá, jak při látkování co nejvíce ušetřit náklady a jiný chce ušetřit vlastní práci. Určité pleny sedí drobným dětem a jiné malým „pucínkům“. Ideální typ pleny pro vás se liší v různých situacích. Na 6 typických otázek při používání látkových plen odpovídaly látkovací poradkyně a zkušené maminky z týmu Brány k dětem – největšího českého ochodu s ekologickými potřebami pro děti i celou rodinu.

DĚTI A CHEMIE K SOBĚ NEPATŘÍ!

Zodpovědným rodičům nejspíš není třeba vysvětlovat, jaké riziko představuje pro jejich děti chemie, běžně používaná v domácnosti. Možná ale spousta z nás netuší, že se škodlivými látkami mohou děti přijít do styku také nošením některého oblečení a užíváním hygienických potřeb či kosmetiky. Je potřeba si uvědomit, že i malé množství může při dlouhodobém působení nadělat velké škody na zdraví celé vaší rodiny. Pro ty, kteří nechtějí nic riskovat, jsme dali dohromady několik tipů, jak se obejít bez chemie.

Jako maminčino pohlazení Bupi Baby mycí pěna – dotek přírody pro vaše děťátko

Pokud jste si právě přinesli z porodnice domů malinkatý vrnící uzlíček, je vám naprosto jasné, že pro své miminko potřebujete jen to nejlepší, nejněžnější a nejzdravější. A nejen pro novorozence je určená jemná a maximálně šetrná Bupi BABY mycí pěna s vysokým obsahem přírodních složek, ocení ji také všichni alergici a lidé s citlivou pokožkou.

KLIDNÉ MATEŘSTVÍ? UŽÍVEJTE SI HO I VY!

Trápíte se tím, že vaše miminko nespí a je neklidné? Hledáte odpověď na otázku, zda je skutečně v bezpečí a zda pro něj děláte to nejlepší? Těšila jste se na mateřskou dovolenou, ale trápí vás jen stres a obavy?

NOSTE SVÉ DĚTI POHODLNĚ

Rádi bychom vám představili babynosítka značky Tula. Nosítko je praktickým pomocníkem maminek a tatínků. Oceníte jej jak při běžných domácích činnostech jako je uklízení, vaření – kdy se děti „pletou pod nohy“ a nebo chtějí nosit či vidět, co právě maminka vaří.

KRÁSNÝ DĚTSKÝ NÁBYTEK Z MASIVU

Čekáte miminko, jste čerství rodiče nebo už máte odrostlejší dítě a přemýšlíte jaký nábytek vybrat do dětského pokoje? Kvalitní dětský dřevěný nábytek najdete v nabídce firmy Domestav s.r.o. Jedná se o českou společnost, která se specializuje na masiv a zdravé spaní. Kromě kvality nepodceňuje firma ani design, takže vaše dítě bude z nového pokojíčku určitě nadšené. Přesvědčte se sami.

CHCI SVŮJ POROD!

Online formulář, kterým oslovíte odpovědné úřady a politiky. Cílem iniciativy Chci svůj porod je umožnit především ženám, maminkám, budoucím maminkám a nejen jim oslovit odpovědné úřady a politiky, sdělit jim svůj názor, své potřeby a zkušenosti a požadovat od nich, aby se současnou neuspokojivou situací v péči o těhotné a rodičky a systematickým porušováním jejich práv a práv jejich dětí důkladně zabývaly. Cílem této iniciativy není propagovat porody doma, ale prosazovat právo ženy zvolit si svobodně místo porodu i poskytovanou zdravotní péči.

POMOC PŘI PLOCHÝCH ČI VPÁČENÝCH BRADAVKÁCH - AVENT NIPLETTE

Niplette je revoluční vynález...je jednoduchý, bezbolestný a může být použit ženou v každém věku

O AVENTU

AVENT je jediný speciálně navržený program pro krmení, aby pro vás a vaše dítě byl co nejjednodušší...

Asekol_cervene_k_200x600px__03
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359