Asekol_cervene_k_965x100px__04

NESPORNÝ (DOHODNUTÝ) ROZVOD

Autor: odpověď - Mgr. Tereza Stejskalová

DOTAZ Z PORADNY - Již 6 měsíců nežijeme s manželem ve společné domácnosti, máme spolu dvě děti (13let a 1rok). V lednu 2008 proběhlo řízení u soudu ohledně stanovení výživného a svěření do péče na obě děti, děti jsou sveřeny do mé péče a bylo stanoveno výživné soudem(bohužel dohoda nebyla možná. Mohu požádat o tzv. dohodnutý rozvod? Pokud ano, budeme přizváni k jednání nebo soud bude rozhodovat bez nás? Pokud budeme přizváni, mohu se nechat zastupovat právníkem, aniž bych se musela dostavit k soudu? Na nákladech řízení se podílejí oba nebo jen navrhovatel, a kolik tzv. dohodnutý rozvod stojí? (Jsem na rodičovské dovolené takže velké náklady s tím spojené si nemohu dovolit.) Žádost o výživné na manželku se podává u soudu? Kolik stojí toto podání žádosti nebo je to zdarma jako výživné na děti? Sepíší tuto žádost se mnou u soudu nebo musím k právníkovi?


Tzv. Nesporný rozvod (rozvod dohodou) a jeho podmínky jsou upraveny v § 24a zákona o rodině.

Jestliže manželství trvalo alespoň jeden rok, manželé spolu nejméně šest měsíců nežijí a k návrhu na rozvod se druhý manžel připojí, má se za to, že podmínky uvedené v ustanovení § 24 odst. 1 zákona o rodině jsou splněny ( manželství je rozvráceno, nelze očekávat obnovení manželského soužití). Soud nezjišťuje příčiny rozvratu a manželství rozvede, jsou-li předloženy

a) písemné smlouvy s úředně ověřenými podpisy účastníků upravující pro dobu po tomto rozvodu vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práva a povinnosti společného bydlení a případnou vyživovací povinnost, a
b) pravomocné rozhodnutí soudu o schválení dohody o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že jednou z podmínek pro tzv. nesporný rozvod je schválení dohody soudem o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu. Pokud tedy nemáte tuto dohodu ohledně nezletilých dětí, není možný ani rozvod dohodou a musíte absolvovat klasický sporný rozvod. Je však možné, že máte soudně provedenu úpravu poměrů k nezletilým dětem jen pro dobu do rozvodu, tyto pojmy se občas pletou, neboť někteří rodiče spolu nebydlí a žádají u soudu o úpravu poměrů k nezletilým dětem s tím, že se ještě nemíní rozvádět a soud potom upraví rodičovskou zodpovědnost jen na dobu do rozvodu manželství. Musíte se tedy pořádně podívat na soudní rozhodnutí a z něj zjistíte zda máte upravenu rodičovskou zodpovědnost na dobu do rozvodu manželství, nebo na dobu do i po rozvodu manželství a nebo jen na dobu po rozvodu manželství.
Pokud byste ještě neměla upravenu rodičovskou zodpovědnost pro dobu po rozvodu manželství, musela byste podat návrh na její úpravu a zde by bylo dobré uzavřít před soudem dohodu, potom byste se mohla pokusit s manželem domluvit na tzv. nesporném rozvodu, který vyžaduje ještě uzavření smlouvy o vypořádání společného majetku a bydlení. Pokud byste tyto podmínky splnili, soud by potom Vaše manželství rozvedl tzv. nesporně. Pokud ovšem již máte úpravu nezletilých pro dobu po rozvodu provedenu, bude Váš rozvod probíhat tzv. spornou cestou, tzn. že se budou zjišťovat příčiny rozvratu Vašeho manželství. Také majetkové vypořádání bude možné provést až po právní moci rozsudku o rozvodu manželství.
Co se týče Vaší otázky ohledně účasti na soudním jednání u tzv. nesporného rozvodu, zde záleží na praxi příslušného soudu, některé soudy účastníky na jednání nezvou a rozvedou Vás tzv. „od stolu“, domů Vám jen příjde rozvodový rozsudek a naopak některé soudy jednání svolávají a účastníky zvou i zde jsou ovšem možnosti abyste se jednání nemusela účastnit, pokud prohlásíte, že o nařízeném jednání víte a že souhlasíte, aby bylo rozhodnuto bez Vás, většina soudců potom Vaši přítomnost nevyžaduje, ale doporučuji vždy zkontaktovat soudce, který bude Váš rozvod projednávat a domluvit se přímo s ním. To se týče i Vašeho případného zastoupení advokátem, vždy je lepší nepřítomnost klienta se soudcem zkonzultovat, aby potom nenastal nějaký problém, ale v zásadě to možné je.

Váš další dotaz se týká nákladů řízení, u rozvodu se platí jak u sporného tak i nesporného pouze soudní poplatek ve výši 1000,- Kč, tento soudní poplatek platí navrhovatel, jiné náklady spojené s rozvodem, které by se platili soudu u rozvodů nejsou. Zde záleží spíše na domluvě Vás a manžela, jak se na úhradě poplatku dohodnete. Pokud byste si návrh na rozvod a majetkouvou smlouvu nechala vypracovat od advokáta, nejsou zde žádné předepsané tabulkové ceny a proto Vám nemohu říci kolik by Vás sepis listin a případné zastoupení stálo, vždy záleží na dohodě s konkrétním advokátem. Na hrazení nákladů advokáta se buď dohodnete s manželem, že je zaplatíte např. napolovic, ale pokud budete advokátem zastoupena Vy, budete tedy jeho klientka, vzniká povinnost zaplatit mu za jeho právní služby pouze Vám. Pokud tedy nemáte dostatek finančních prostředků a nezvládnete si příslušné listiny vyhotovit sama, doporučuji domluvit se s manželem, aby on oslovil nějakého advokáta a nechal se zastupovat on a zaplatil také veškeré náklady. Je zde také ještě možnost oslovit nějakou bezplatnou právní poradnu, ale nevím, zda by Vám příslušné listiny sepsali. Pokud se týče soudního poplatku za rozvodové řízení , můžete požádat soud vzhledem ke svým majetkovým poměrům o osvobození od soudního poplatku, pokud by Vás soud osvobodil, nebyla byste povinna poplatek ve výši 1000,- Kč platit.

Návrh na výživné manželky - jelikož nevedete s manželem společnou domácnost, máte právo požadovat po manželovi výživné, neboť manželé mají právo na stejnou životní úroveň. Toto výživné, pokud se manželé dohodnou nebo je zde soudní rozhodnutí, na základě kterého má jeden manžel druhému výživné hradit, je potom povinný manžel hradit druhému do doby právní moci rozsudku o rozvodu manželství. Posuzují se zde majetkové poměry obou manželů a jejich potřeby.
Máte tedy možnost buď se s manželem domluvit, že Vám bude přispívat nějakou částkou na Vaši výživu, pokud se nedomluvíte, budete muset podat k příslušnému soudu návrh na výživné manželky a soud potom rozhodne, zda je Váš manžel Vám povinen výživné hradit a v jaké výši. Soudní poplatek se z tohoto návrhu nehradí. Co se týče sepsání návrhu, můžete se pokusit o jeho sepis sama, případně navštívit ve Vašem bydlišti sociální odbor, některé sociální odbory tyto návrhy sepisují, na soudě dle mého názoru a zkušeností Vám nikdo návrh nesepíše. Pokud ovšem nebudete schopna si návrh sepsat a ani sociální pracovníci Vám nepomohou, nezbude Vám nic jiného než se ve věci sepisu návrhu obrátit na některého z advokátů.

Mgr. Tereza Stejskalová, 25.6.2008


§ Mgr. Tereza Stejskalová,
advokátka
sídlem Komenského 2165/5A, Blansko
tel: 736 120 081

e-mail: ter. stejskalova@seznam.cz
poskytuje následující právní služby:
sepis různých typů smluv a podání,
zastupování před soudy a jinými orgány,
právní poradenství v oblasti práva občanského,
rodinného, pracovního, obchodního a trestního

Zdroj:
AZ RODINA.cz - informační portál (nejen) pro rodiče, www.azrodina.cz

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250
38_ska_bambini_litera_web_banner_250x250px_nahled

POTŘEBUJE VAŠE DÍTĚ NEBO (SKORO) DOSPĚLÁK (10 - 26 LET) TROCHU NAKOPNOUT?

Samozřejmě to myslíme v dobrém :-) Nemá moc kamarády? Navazuje hůř vztahy? Těžko vychází s okolím? Je pořád na mobilu nebo pc? Škola je problém? Nechce se mu do práce? Něčím se trápí, něco se mu nedaří, nezvládá? V něčem lítá? Přemýšlíte co s ním, jak mu pomoct? Darujte mu vstupenku na KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ! ON-LINE (s RADKEM BANGOU). Mimořádná možnost již tuto sobotu od 16.00 hod.

Dětské hodinky s GPS zajistí neustálý rodičovský dohled

Chcete mít přehled o svých dětech, ale současně je nechcete ztrapňovat před kamarády častými telefonáty nebo SMS zprávami? Jste jako na trní, když přijdou domů až o hodinu později, než bylo původně domluveno – a vymlouvají se, že se vybila baterie mobilu nebo že zvonění nebylo slyšet dost hlasitě? Přesně pro vás je tu efektivní řešení, které bude děti bavit a nabídne i pestrou paletu doplňkových funkcí. O co tedy přesně jde?

JUDr. ROMANA LUŽNÁ - ADVOKÁTKA

Poskytuje právní poradenství zejména v oblasti NEMOVITOSTÍ (převody bytů, domů, pozemků, zřizování věcných břemen, zástavních práv, řešení podílového spoluvlastnictví atd.) a RODINNÉHO PRÁVA (rozvodové řízení, úprava péče o nezletilé děti, úprava vyživovací povinnosti, vymáhání dlužného výživného, spory o určení otcovství).

CHYTRÝ TELEFON PRO CHYTRÉ DĚTI. JAK VYBRAT MOBIL PRO DÍTĚ NEJEN ZA VYSVĚDČENÍ?

Dnes bychom asi těžko našli dítě, které nechce mobil. Pokud tedy hledáte praktický a užitečný dárek, který udělá dítěti i radost, nový telefon je určitě dobrá volba. Jaký mobil ale vybrat? Inspirujte se tipy na telefony pro děti každého věku. Všechny uvedené modely jsou aktuálně dostupné v síti prodejen Mobil Pohotovost. Můžete tu nejen koupit nový mobil, ale i prodat starý, takže docílíte unikátní ceny.

Kde dělají zájemci o půjčky chybu? To vám vysvětlí Petr z portálu Bezvamoney.cz

Mnoho finančních problémů si dlužníci způsobí sami tím, že si půjčují bez rozmyslu. Další komplikací je nízká finanční gramotnost a nedostatečné využívání informačních článků specializujících se na oblast půjček. Nejenom tyto informace, ale i další důležité souvislosti vám prozradí Petr z Bezvamoney.cz.

Předsevzetí pro nový rok? Pojďme jíst zdravě, pojďme jíst BIO!

„Nepřejídat se, a když už si zahřešit, tak něčím opravdu kvalitním.“ Poznáváte se v tomto novoročním předsevzetí? Začněte nový rok zdravě a dejte si záležet na tom, co vy i vaše rodina jíte.

Jak zvládnout náročnou péči o seniora?

Přesvědčení, že senioři, kteří se o sebe nejsou schopni naplno sami postarat, patří do ústavů, je už naštěstí na ústupu. Příbuzní se snaží stále více, aby staří lidé mohli co nejdéle zůstat v domácím prostředí. Toto rozhodnutí s sebou však nese spoustu překážek.

SPÁNEK TEENAGERŮ

Spánkem stráví každý z nás asi 24 let, což odpovídá zhruba třetině našeho života. Kvalitní a dostatečný spánek tvoří nezbytnou podmínku zdraví, a to jak fyzického, tak duševního. Ovlivňuje funkci mozku i hladinu hormonů, které se podílí na chuti k jídlu a soustředění, snižuje pravděpodobnost depresí i sebevražedných sklonů. Dospělý člověk potřebuje v průměru osm hodin, u dětí a teenagerů však regenerace trvá delší dobu.

Padání vlasů a vlivy, které ho mohou způsobit

Po každém umytí vlasů vám jich vypadnou cca tři stovky. Zdá se vám to mnoho? Není potřeba se zneklidňovat – zdravý člověk má na hlavě kolem sto tisíc vlasů! Co ale dělat, pokud zjistíte, že vám vlasy ubývají rychlejším tempem než by měly?

STAN PRO DOVOLENOU S DÍTĚTEM? COLEMAN® Blackout Bedroom®

Jezdíte běžně na dovolenou pod stan a nejste si jisti, jestli to zvládnete i s dítětem? Rozhodli jste se nově zažít trochu dobrodružství, vyrazit s nejmladším členem rodiny někam do kempu a hledáte vhodný model stanu? Otestovali jsme ho za vás. Stany COLEMAN® Blackout Bedroom® na rodiny s dětmi myslí.

VÍTE, CO MŮŽETE UDĚLAT PRO BEZPEČÍ DĚTÍ NA INTERNETU?

Děti používají digitální technologie a internet čím dál častěji už od útlého věku. V České republice v současnosti téměř každé dítě od určitého věku používá zařízení, které je připojeno k internetu. Rodiče se tak musí vypořádat s novými situacemi, které spadají do takzvaného „digitálního rodičovství“. Rodiče by měli zvážit, jaká pozitiva a negativa s sebou přináší digitální zařízení v rukou dětí, především pak kolik času s nimi mají trávit, jak je kontrolovat a jak zajistit jejich internetovou bezpečnost.

JAKÁ JE ZDRAVÁ ŽIDLE PRO ŠKOLÁKA?

Dotaz: V současnosti zařizujeme dětský pokojík. Starší dceři bude sedm let, a tak bychom jí rádi pořídili vhodné sezení, kde si bude psát úkoly, malovat si a věnovat se dalším činnostem. Můžete nám poradit, kde bychom sehnali pracovní židli, která jí zajistí zdravé sezení a zároveň s ní nějaký ten rok poroste? Ludmila Márová, Jihlava

JAK UPÉCT MAKRONKY?

Upéct tohle výborné cukroví vůbec není lehké, a tak jsem se rozhodla absolvovat další kurz v rámci Gourmet Academy MAKRONKY S EDITOU. Kurzy s Editou Paulusovou se mi líbí čím dál víc, Edita je neskutečná profesionálka a zároveň se vůbec nestydí přiznat, že někdy něco zkrátka nevyjde i jí. Makronky jsou totiž zapeklitým dezertem i pro zkušené cukrářky. Konečný výsledek může ovlivnit takřka cokoli – typ mandlové mouky, vajíčka, vlhkost vzduchu, místo kde makronky schnou, atd. Nám se ale povedly!

Asekol_cervene_k_200x600px__03
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359