Hrd22_pohoda_965x100

PLACHÉ DĚTI, DRZÉ DĚTI: KOMU JE NA SVĚTĚ LÉPE?

Autor: PhDr. Eva Labusová

Moderní společnost je dravá a dynamická. K žádaným vlastnostem patří průbojnost a asertivita. Lidé, kteří jimi nedisponují, jsou údajně ve velké nevýhodě. Jenže ono je to přece jen složitější. Ti, kdo jsou "vidět a slyšet", nemusí nutně být ani úspěšnější, ani šťastnější. Podle psychologických výzkumů se - přinejmenším v některých životních situacích - k plachosti přiznává až 90% lidí a téměř polovina z nich považuje plachost za občasný rys své osobnosti.

Plache_deti_normal

Genetika nebo výchova? Zhruba půl na půl!

Plaší lidé se na rozdíl od těch průraznějších vyznačují tím, že nemají rádi neznámé prostředí. Vyhýbají se větším společenským akcím, zvláště pokud hrozí, že by na nich měli vystoupit z anonymity. A představa promluvy před publikem, např. do rozhlasového mikrofonu, v nich vzbuzuje přímo noční můry.
Plachost, bázlivost či úzkostnost stejně jako jejich protiklady lze na jedincích obvykle pozorovat od útlého věku: "Jsme v tomto směru ovlivněni geneticky a s určitou mírou stability nebo naopak vulnerability se už narodíme," vysvětluje dětská psycholožka Simona Hoskovcová: "Nedá se ovšem přesně určit, čím to je. Někdy se hovoří o tzv. vyzrálosti nervového systému a jeho stabilitě, což je patrné už u miminek - jedno spí i kdyby se z děla střílelo, a druhé se probudí při každém šustnutí."
Rozhodující je temperament, tedy soubor našich vrozených vlastností projevujících se přirozeným způsobem našeho chování, prožívání, reagování na podněty nebo střídavosti nálad: "Právě na základě vrozeného temperamentu se rozvíjejí interakce s matkou a dalšími důležitými vztahovými osobami. Jejich prostřednictvím si dítě vytváří kognitivní schémata o sobě a o světě. Z toho se postupně odvíjejí další osobnostní charakteristiky, neboli vzniká charakter, přičemž velkou roli hrají také zkušenosti - pozitivní nebo traumatické," vysvětluje dětský psychiatr Martin Goetz.
Názor, že temperament tvoří pro svou stálost základ, na kterém ve výchově můžeme stavět, zastává také dětská psycholožka Simona Hoskovcová: "V průběhu vývoje dítě často přebírá chování, které vidí na lidech ve svém okolí. Rodiče jsou pro děti vůbec nejsilnějším vzorem, v psychologii hovoříme o tzv. observačním učení. Dítě se dále hodně chová i podle toho, k čemu je povzbuzováno a co se mu tzv. vyplácí. Posiluje se zejména chování, které je okolím oceněno, nebo které vede k nějakému zisku."

S výchovou je třeba začít brzy

Pokud rodiče chtějí s vrozenými osobnostními rysy svého dítěte pracovat, je zapotřebí, aby s tím začali v raném věku - nejpozději ve chvílích, kdy přílišná bázlivost a plachost (nebo naopak průbojnost až drzost) začnou dítěti komplikovat život nebo pokud začnou být patrné sklony k extrémům.

"Úzkostné předškolní a mladší školní dítě nenásilně podporujeme. Pomáháme mu navazovat kontakty s dětmi, učíme formulovat věty vyjadřující prosbu, poděkování či odmítnutí. U dítěte příliš drzého vymezíme hranice a dáváme zpětnou vazbu o vhodnosti určitého chování. Se školním dítětem asi od 10 let můžeme už provádět reflexi, a tedy mluvit o tom, jak v různých situacích přemýšlí a co cítí. Využíváme diskuse nad modelovými situacemi, můžeme dokonce zkusit některé scénky přehrát. A hlavně - sami jdeme vzorem. Vymezit se vůči příliš průbojnému až agresivnímu chování je někdy i pro dospělého těžké, je ale důležité, aby se dítětem nenechal vyprovokovat a roli vzoru ustál," domnívá se PhDr. Hoskovcová.

Dívky plaché, chlapci asertivní? ...

Zbytek textu na:
http://www.evalabusova.cz/clanky/plache_deti.php

Zdroj:

Časopis MIMINKO 6/2008, www.casopis-miminko.cz

Azrodina_portal_250x250
Radek_banga_-_v_prodeji_250x250

Historický úspěch pro Českou republiku, český seriál #martyisdead získal cenu Emmy známou jako televizní Oscar

Mezinárodní akademie televizních umění a věd dnes vyhlásila v New Yorku internetový seriál #martyisdead jako vítěze mezinárodní ceny Emmy. Stalo se tak v průběhu slavnostního ceremoniálu 48. ročníku International Emmy Awards, který se letos poprvé konal online. Seriál o aktuálním tématu kyberšikany se stal historicky prvním českým seriálem, který získal tuto prestižní cenu. Emmy v kategorii krátkých seriálů převzali během online přenosu producenti Milan Kuchynka a Vratislav Šlajer. Spoluproducentem je i Jakub Koštál, režisérem Pavel Soukup.

KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ! - UKÁZKY ZPĚTNÉ VAZBY

Reakce žáků, studentů, pedagogů i rodičů na preventivní program Radky Bangy.

VYŠEL PŘEPRACOVANÝ MANUÁL PRO SPOKOJENÉ RODIČE, DĚTI I UČITELE – KNIHA RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN

Původní kniha Respektovat a být respektován vyšla v r. 2005 a od té doby se jí prodalo téměř 100 000 kusů. Za těch 15 let od vydání vyšla nová literatura, realizovaly se stovky kurzů se stejnojmenným názvem. A tak se autoři rozhodli knihu přepracovat. Z původní čtveřice autorů se toho ujaly J. Nováčková a D. Nevolová. Na více než 350 stranách autorky rozkrývají, jak vychovávat děti k sebeúctě a zodpovědnosti. Pomáhají porozumět potřebám dítěte a upozorňují na velká rizika metod, kterými jsou děti vedeny k poslušnosti i na neblahé důsledky takového jednání. My dospělí samozřejmě většinou vše děláme v dobré víře, že pro děti činíme jen to nejlepší, jenže opak bývá pravdou...

Za staré mobily pomoc do dětských domovů

Sběrová kampaň společnosti ASEKOL s názvem Věnuj mobil pravidelně pomáhá dobročinným organizacím. Za sběr vysloužilých mobilních telefonů daruje ASEKOL nové mobilní zařízení vybrané organizaci a navíc se postará o správnou ekologickou likvidaci starých zařízení. Letos se do této sběrové kampaně zapojili i zaměstnanci společnosti Avast, kteří během jednoho roku sesbírali 173 starých nefunkčních mobilů a odevzdali je k odborné recyklaci. Za tento počin ASEKOL věnoval 2 nové přístroje, které byly předány organizaci Dejme dětem šanci.

DĚTI SE VE ŠKOLKÁCH SKVĚLE BAVÍ

Současné školky umí děti patřičně zaujmout. Stačí několik málo okamžiků a dítě si nové prostředí školky velice oblíbí. Školky totiž nabízí nejen seznámení se stejně starými dětmi, ale naučí je mnohé činnosti zábavnou formou, takže si ani nevšimnou, že se učí něco, co se jim bude v budoucím životě dost hodit.

UKAŽTE DĚTEM PESTROBAREVNÝ SVĚT

Víte, kolik odstínů zelené se objevuje ve světě kolem nás? Proč si muži pořád pletou růžovou a fialovou? Už v dětství je důležité naučit se barvy správně rozeznat a pojmenovat.

KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ!

HUDEBNÍ PROGRAM zaměřený na PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ úspěšně probíhá již od r. 2011, kdy vznikl pod záštitou zmocněnkyně vlády ČR pro lidská práva Moniky Šimůnkové. RADOSLAV "GIPSY" BANGA se s žáky a studenty podělí o svůj osobní příběh i své zkušenosti a motivuje je k aktivnímu a smysluplnému životu bez násilí, konzumace drog, xenofobie, rasismu, intolerance, agrese, kriminality a dalších variant rizikového chování.

Jak kondolovat na pohřbu a psát kondolenci

Ztráta člověka je bolestivou událostí jak pro nejbližší rodinu a přátele zesnulého, tak pro jeho širší okolí. Pokud jste se dozvěděli o úmrtí prostřednictvím smutečního oznámení, parte nebo od pozůstalých, je vhodné vyjádřit soustrast jeho nejbližším. Způsob kondolování se odvíjí od toho, zda se pohřbu účastníte osobně, nebo chcete kondolenci předat poštou.

SKVĚLÝ RYCHLÝ MOUČNÍK PRO NEČEKANOU NÁVŠTĚVU VÁS NAUČÍ MARKÉTA PAVLEJE V GOURMET ACADEMY

Taky máte svých pár oblíbených moučníků, které jedete pořád dokola a chtěli byste zase překvapit něčím novým? Hledáte něco osvědčeného, co nedá moc práce, ale výsledek bude tak úžasný, že se po něm okamžitě zapráší? Přesně takový moučník jsem se naučila na Kurzu jarního pečení s Markétou Pavleje (v rámci Gourmet Academy). Galleta má navíc tu výhodu, že je velmi variabilní, takže při jednom pečení, uspokojíte i rozdílné chutě členů rodiny a hostů.

LEU BRAIN STIMULATOR - DIDAKTICKÁ HRA OD 4 DO 104 LET!

Zábavná a poutavá hra s pedagogicky vysokou hodnotou pro lidi všech věkových kategorií ( s výjimkou malých dětí do 3 let). U dětí stejně jako u dospělých je mozek stimulován různými způsoby a tímto je podporován ve svém vývoji. Díky velkému množství čím dále tím náročnějších úkolů a ještě mnohem vyššímu počtu variací her zůstane hra vždy výzvou, která znovu a znovu upoutá děti a dokonce i lidi ve vysokém věku.

NEWSLETTER bEDUin - TÝDENNÍ PRŮVODCE SVĚTEM VZDĚLÁVÁNÍ

Přináší inspirativní informace pedagogům, rodičům i všem ostatním, kteří se o vzdělávání zajímají. V aktuálním vydání se můžete např. podívat jaká jídla dostávají děti ve školních jídelnách v různých zemích světa nebo se dozvědět víc o novele zákona o ochraně veřejného zdraví, která nutí rodiče k očkování. Setkáváte se ve škole s nesnášenlivostí? Podívejte se na praktický manuál pro učitele Chci to řešit! Pokud se přihlásíte k odběru, můžete pravidelně dostávat informace k zajímavým tématům i v dalších týdnech.

HLEDÁTE DOBRÉ KURZY ANGLIČTINY, KTERÉ BAVÍ DĚTI I DOSPĚLÉ? ZKUSTE MORTIMER ENGLISH CLUB!

Výuka jazyků, konkrétně angličtiny může vypadat různě, a většinou tomu odpovídají i výsledky. Pokud nechcete pořád dokola začínat v nezáživných kurzech nebo odradit děti hned z počátku nudnou výukou, zkuste MORTIMER ENGLISH CLUB. Díky těmto kurzům se naučíte anglicky zábavně a všemi smysly. V nabídce jsou kurzy angličtiny pro děti, dospělé i seniory. Kurzy mohou být inspirací i pro všechny, kteří hledají zajímavou možnost pracovního uplatnění nebo podnikání.

PROČ ZAČÍT S EKOLOGICKOU VÝCHOVOU U DĚTÍ

Děti, které vidí rodiče, jak třídí odpad, to dělají samy. Naučí se to, protože rodiče odpad třídí. V rodinách, kde se odpad automaticky třídí, se takto nenápadně pěstuje "pečovatelský" vztah k přírodě. Ve školách pomáhají vzdělávací projekty společnosti ASEKOL.

Asekol_cervene_k_468x60px__05