Asekol_cervene_k_965x100px__04

MANŽEL MI CHCE KOUPIT BYT S HYPOTÉKOU

Autor: odpověď - Mgr. Tereza Stejskalová

DOTAZ Z PORADNY - Dostala jsem se do těžké životní situace. Bez předešlých signálů mi manžel oznámil, že se chce rozvést...Máme za sebou 10leté manželství, celkem 17letý oboustranně spokojený vztah. Rozvádět se chce kvůli mladé asi 18 leté slečně, jemu je 34, mně 33. Jejich vztah je údajně hezký citový a vůbec ne sexuální, i když už i s tím, trvající něco přes 2 měsíce.
Asi bych potřebovala poradit 2x - potřebuji pochopit, co se s ním děje - dle mého je zamilovaný a naschopný zhodnotit celou situaci, ale nejsem odborník. Ráda bych věděla co dělat a dá-li se vztah ještě zachránit, byli jsme v něm oba dlouho a hodně šťastní - i dle jeho slov.
Dále bych byla ráda za radu právní - máme dům ve SJM. Dohoda je, že manžel nám koupí byt a já mu přepíši zpět polovinu domu. On to však chce řešit hned a jelikož nemá hotovost, chce si vzít hypotéku. Byt má být psaný na mě, hypotéku platí on. Mé bavy plynou z toho, že když přestane splácet, je ze mě automaticty spoludlužník (hypotéka uzavřená ještě před rozvodem) a budu to muset zaplatit sama. Přepíši-li mu zpět dům po nastěhování do bytu - před doplacením hypotéky, přijdu o obojí.
Nikdy bych nevěřila, že by toho byl manžel schopný, ale v současné době vím, že se musím postarat sama o sebe a hlavně o děti.


Co se týká první části Vašeho dotazu, doporučujeme Vám osobní návštěvu poradny v místě Vašeho bydliště. Odkazy na jejich seznamy najdete zde:

http://www.azrodina.cz/article/detail/8?aid=773&art_type=3&cid=60

Vyjádření Mgr. Terezy Stejskalové k druhé části dotazu:

Podle § 143 občanského zákoníku společné jmění manželů tvoří:

a) majetek nabytý některým z manželů nebo jimi oběma společně za trvání manželství, s výjimkou majetku získaného dědictvím nebo darem, majetku nabytého jedním z manželů za majetek náležející do výlučného vlastnictví tohoto manžela, jakož i věcí, které podle své povahy slouží osobní potřebě jen jednoho z manželů, a věcí vydaných v rámci předpisů o restituci majetku jednoho z manželů, který měl vydanou věc ve vlastnictví před uzavřením manželství a nebo jemuž byla věc vydána jako právnímu nástupci původního vlastníka, 3)

b) závazky, které některému z manželů nebo oběma manželům společně vznikly za trvání manželství, s výjimkou závazků týkajících se majetku, který náleží výhradně jednomu z nich, a závazků, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden z nich bez souhlasu druhého.

(2) Stane-li se jeden z manželů za trvání manželství společníkem obchodní společnosti nebo členem družstva, nezakládá nabytí podílu, včetně akcií, ani nabytí členských práv a povinností členů družstva, účast druhého manžela na této společnosti nebo družstvu, s výjimkou bytových družstev.

a zároveň platí podle ust. § 144 zák.č.40/1964 Sb., občanský zákoník, že:
Pokud není prokázán opak, má se za to, že majetek nabytý a závazky vzniklé za trvání manželství tvoří společné jmění manželů.

Takto výše vymezený zákonný rozsah společného jmění manželů lze modifikovat pouze ve formě zúžení rozsahu společného jmění, který si manželé mohou dohodnout a tato dohoda musí být sepsána notářem ve formě notářského zápisu.

Pokud byste postupovali způsobem, že ještě před rozvodem budete řešit Vaše majetkové poměry tzn. vyřešíte vlastnictví k domu a koupíte byt, zde Vás chci upozornit, že byť kupní smlouva na byt bude znít pouze na Vás bude i přesto byt ve společném jmění manželů. Aby bylo vše právně vpořádku museli byste o předmětný byt zúžit společné jmění manželů a to notářským zápisem, kde by bylo uvedeno, že byt je pouze ve Vašem vlastnictví. To samé lze aplikovat i na půjčku finančních prostředků, kterou si bude manžel brát ještě za trvání manželství tzn. také by se o tuto zúžil rozsah společného jmění manželů a závazky z ní plynoucí by musel plnit pouze Váš manžel. Píšete, že rodinný dům máte ve společném jmění manželů, pokud nejsou vymezeny přesně Vaše podíly na nemovitosti např. každý vlastníte id. ½ nemovitosti a dům máte na listu vlastnictví zapsaný, že náleží do SJM tak i v tomto případě pokud budete řešit vlastnické vztahy k nemovitosti před rozvodem manželství bude nutný opět notářský zápis, kde dům by připadl pouze manželovi (pokud byste byli podíloví spoluvlastníci zápis v katastru by byl , že každý vlastníte např. id. ½ stačila by zde pouze darovací smlouva). Tyto všechny záležitosti by šlo samozřejmě vyřešit jedním notářským zápisem, kde by byly Vaše majetkové poměry upraveny, tzn. vyřešil by se byt, půjčka i dům. Obnášelo by to následující, manžel by si vyřídil půjčku finančních prostředků, již před jejím vyřízením by bylo dobré banku informovat, že tato bude pouze jeho závazkem a Vy nebudete spoludlužník, sama banka mu potom sdělí přesné podmínky, jak má postupovat. Záměrně píšu půjčku, neboť rozhodně nepřipusťte, aby byt, který máte získat byl zajištěn hypotékou, kterou by platil Váš manžel, nejlepší by bylo kdyby si vyřídil nějaký úvěr a dal do zástavy rodinný dům, který nyní máte v SJM a který by byl po vypořádání v jeho výlučném vlastnictví. Vy byste měla získat byt bez jakéhokoliv zatížení. Potom by se koupil byt a následně by se již provedl předmětný notářský zápis, kde by se Vaše majetkové poměry vyřešily. Ovšem tento postup mi připadá poněkud komplikovaný.

Proto dle mého názoru by bylo nejlepší abyste v rámci rozvodu uzavřeli Smlouvu o vypořádání společného majetku, kde byste se dohodli, že dům připadne po rozvodu manželovi a on Vám vyplatí do určitého termínu finančí částku, na které byste se shodli, za tuto částku si potom byt můžete pořídit přímo sama a nemusely by se složitě řešit Vaše majetkové vztahy, dozajista je to také méně finančně náročné. Samozřejmě také po dobu, dokud byste neměla vyplacen Váš podíl na vypořádání byste měla právo v domě nadále bydlet. Toto řešení je podle mne nejjednodušší,manžel by v bance předložil smlouvu o vypořádání a dům, který by v rámci rozvodu získal by dal do zástavy a banka by mu poskytla prostředky na vyplacení Vašeho vypořádacího podílu , Vy po obdržení prostředků byste si byt koupila již sama jako rozvedená žena. Samozřejmě Vám doporučuji než začnete cokoliv řešit návštěvu banky, která Vašemu manželovi sdělí alespoň přibližně výši částky, kterou si bude moci půjčit, s ohledem na jeho majetkové poměry.

Mgr. Tereza Stejskalová, 8.7..2008


§ Mgr. Tereza Stejskalová,
advokátka
sídlem Komenského 2165/5A, Blansko
tel: 736 120 081

e-mail: ter. stejskalova@seznam.cz
poskytuje následující právní služby:
sepis různých typů smluv a podání,
zastupování před soudy a jinými orgány,
právní poradenství v oblasti práva občanského,
rodinného, pracovního, obchodního a trestního

Zdroj:

AZ RODINA.cz - informační portál (nejen) pro rodiče, www.azrodina.cz

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250
Aperio_linka_pro_mamy_a_taty

POTŘEBUJE VAŠE DÍTĚ NEBO (SKORO) DOSPĚLÁK (10 - 26 LET) TROCHU NAKOPNOUT?

Samozřejmě to myslíme v dobrém :-) Nemá moc kamarády? Navazuje hůř vztahy? Těžko vychází s okolím? Je pořád na mobilu nebo pc? Škola je problém? Nechce se mu do práce? Něčím se trápí, něco se mu nedaří, nezvládá? V něčem lítá? Přemýšlíte co s ním, jak mu pomoct? Darujte mu vstupenku na KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ! ON-LINE (s RADKEM BANGOU). Mimořádná možnost již tuto sobotu od 16.00 hod.

Dětské hodinky s GPS zajistí neustálý rodičovský dohled

Chcete mít přehled o svých dětech, ale současně je nechcete ztrapňovat před kamarády častými telefonáty nebo SMS zprávami? Jste jako na trní, když přijdou domů až o hodinu později, než bylo původně domluveno – a vymlouvají se, že se vybila baterie mobilu nebo že zvonění nebylo slyšet dost hlasitě? Přesně pro vás je tu efektivní řešení, které bude děti bavit a nabídne i pestrou paletu doplňkových funkcí. O co tedy přesně jde?

JUDr. ROMANA LUŽNÁ - ADVOKÁTKA

Poskytuje právní poradenství zejména v oblasti NEMOVITOSTÍ (převody bytů, domů, pozemků, zřizování věcných břemen, zástavních práv, řešení podílového spoluvlastnictví atd.) a RODINNÉHO PRÁVA (rozvodové řízení, úprava péče o nezletilé děti, úprava vyživovací povinnosti, vymáhání dlužného výživného, spory o určení otcovství).

CHYTRÝ TELEFON PRO CHYTRÉ DĚTI. JAK VYBRAT MOBIL PRO DÍTĚ NEJEN ZA VYSVĚDČENÍ?

Dnes bychom asi těžko našli dítě, které nechce mobil. Pokud tedy hledáte praktický a užitečný dárek, který udělá dítěti i radost, nový telefon je určitě dobrá volba. Jaký mobil ale vybrat? Inspirujte se tipy na telefony pro děti každého věku. Všechny uvedené modely jsou aktuálně dostupné v síti prodejen Mobil Pohotovost. Můžete tu nejen koupit nový mobil, ale i prodat starý, takže docílíte unikátní ceny.

Kde dělají zájemci o půjčky chybu? To vám vysvětlí Petr z portálu Bezvamoney.cz

Mnoho finančních problémů si dlužníci způsobí sami tím, že si půjčují bez rozmyslu. Další komplikací je nízká finanční gramotnost a nedostatečné využívání informačních článků specializujících se na oblast půjček. Nejenom tyto informace, ale i další důležité souvislosti vám prozradí Petr z Bezvamoney.cz.

Předsevzetí pro nový rok? Pojďme jíst zdravě, pojďme jíst BIO!

„Nepřejídat se, a když už si zahřešit, tak něčím opravdu kvalitním.“ Poznáváte se v tomto novoročním předsevzetí? Začněte nový rok zdravě a dejte si záležet na tom, co vy i vaše rodina jíte.

Jak zvládnout náročnou péči o seniora?

Přesvědčení, že senioři, kteří se o sebe nejsou schopni naplno sami postarat, patří do ústavů, je už naštěstí na ústupu. Příbuzní se snaží stále více, aby staří lidé mohli co nejdéle zůstat v domácím prostředí. Toto rozhodnutí s sebou však nese spoustu překážek.

SPÁNEK TEENAGERŮ

Spánkem stráví každý z nás asi 24 let, což odpovídá zhruba třetině našeho života. Kvalitní a dostatečný spánek tvoří nezbytnou podmínku zdraví, a to jak fyzického, tak duševního. Ovlivňuje funkci mozku i hladinu hormonů, které se podílí na chuti k jídlu a soustředění, snižuje pravděpodobnost depresí i sebevražedných sklonů. Dospělý člověk potřebuje v průměru osm hodin, u dětí a teenagerů však regenerace trvá delší dobu.

Padání vlasů a vlivy, které ho mohou způsobit

Po každém umytí vlasů vám jich vypadnou cca tři stovky. Zdá se vám to mnoho? Není potřeba se zneklidňovat – zdravý člověk má na hlavě kolem sto tisíc vlasů! Co ale dělat, pokud zjistíte, že vám vlasy ubývají rychlejším tempem než by měly?

STAN PRO DOVOLENOU S DÍTĚTEM? COLEMAN® Blackout Bedroom®

Jezdíte běžně na dovolenou pod stan a nejste si jisti, jestli to zvládnete i s dítětem? Rozhodli jste se nově zažít trochu dobrodružství, vyrazit s nejmladším členem rodiny někam do kempu a hledáte vhodný model stanu? Otestovali jsme ho za vás. Stany COLEMAN® Blackout Bedroom® na rodiny s dětmi myslí.

VÍTE, CO MŮŽETE UDĚLAT PRO BEZPEČÍ DĚTÍ NA INTERNETU?

Děti používají digitální technologie a internet čím dál častěji už od útlého věku. V České republice v současnosti téměř každé dítě od určitého věku používá zařízení, které je připojeno k internetu. Rodiče se tak musí vypořádat s novými situacemi, které spadají do takzvaného „digitálního rodičovství“. Rodiče by měli zvážit, jaká pozitiva a negativa s sebou přináší digitální zařízení v rukou dětí, především pak kolik času s nimi mají trávit, jak je kontrolovat a jak zajistit jejich internetovou bezpečnost.

JAKÁ JE ZDRAVÁ ŽIDLE PRO ŠKOLÁKA?

Dotaz: V současnosti zařizujeme dětský pokojík. Starší dceři bude sedm let, a tak bychom jí rádi pořídili vhodné sezení, kde si bude psát úkoly, malovat si a věnovat se dalším činnostem. Můžete nám poradit, kde bychom sehnali pracovní židli, která jí zajistí zdravé sezení a zároveň s ní nějaký ten rok poroste? Ludmila Márová, Jihlava

JAK UPÉCT MAKRONKY?

Upéct tohle výborné cukroví vůbec není lehké, a tak jsem se rozhodla absolvovat další kurz v rámci Gourmet Academy MAKRONKY S EDITOU. Kurzy s Editou Paulusovou se mi líbí čím dál víc, Edita je neskutečná profesionálka a zároveň se vůbec nestydí přiznat, že někdy něco zkrátka nevyjde i jí. Makronky jsou totiž zapeklitým dezertem i pro zkušené cukrářky. Konečný výsledek může ovlivnit takřka cokoli – typ mandlové mouky, vajíčka, vlhkost vzduchu, místo kde makronky schnou, atd. Nám se ale povedly!

Asekol_cervene_k_200x600px__03
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359