Asekol_cervene_k_965x100px__04

ŽENA NA RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ A PODNIKÁNÍ NA ŽL. CO SE ZMĚNÍ?

Autor: odpověď - Mgr. Tereza Stejskalová, Ing. Monika Tvrdíková - ČSSZ

DOTAZ Z PORADNY - Pobírám rodičovský příspěvek po dobu 4 let, synovi je dva a půl roku, do školky od tří let chodit nebude. Chtěla bych si pořídit ŽL, vím, že jako rodič na dovolené mohu, avšak NEVÍM...

  1. Zda musím tuto skutečnost nahlásit svému současnému zaměstnavateli, který mi do 3 let věku dítěte drží ve firmě místo a zda se tím pro mne něco mění
  2. Jak se mi bude v budoucnu počítat peněžitá pomoc v mateřství, pokud se mi do 4 let věku prvního dítěte narodí další (budu mít na ni nárok? budu si moci vybrat čerpání rodičovského příspěvku?)
  3. Budou se mi zálohy na platbu sociálního pojištění vypočítávat s ohledem na to, že jsem na rodičovské dovolené ?


1.

ŽL si vyřídit můžete. Zákon nestanoví povinnost tuto skutečnost zaměstnavateli hlásit, ale může to vyplývat z Vaší pracovní smlouvy, popř. z nějakého vnitřního předpisu Vašeho zaměstnavatele. Budete se tedy muset podívat do smlouvy nebo se informovat na personálním oddělení u zaměstnavatele. Jinak se samozřejmě pro Vás nic nemění, zaměstavatel je povinen do tří let věku dítěte Vám Vaše místo držet, potom záleží na Vás, zda se s ním domluvíte ještě na uvolnění a umožní Vám čerpat volno do 4 let věku dítěte nebo u něj po třetím roku dítěte rozvážete pracovní poměr a budete osoba samostatně výdělečně činná.

V souvislosti s vaší živností Vás chci upozornit na jedno ustanovení zákoníku práce, které jakýmsi způsobem omezuje zaměstnance co se týče výkonu shodné činnosti s činností zaměstnavatele, jedná se o § 304 ZP , který uvádí že zaměstnanci mohou vykonávat jinou výdělečnou činnost, která je shodná s činností zaměstnavatele jen s jeho předchozím písemným souhlasem. Účelem tohoto ustanovení je zabránit zásahům do obchodního tajemství, kdy by zaměstnanec mohl využívat informací, poznatků výrobních nebo technologických postupů, které nejsou všeobecně známé. Souhlas není potřeba k výkonu činnosti vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké. Zákaz výdělečné činnosti nemusí zaměstnavatel uvádět do pracovní smlouvy, protože povinnost souhlasu je uvedena v zákoně. Pokud zaměstnanec zahájí jakoukoliv výdělečnou činnost související s předmětem činnosti zaměstnavatele bez jeho souhlasu, jedná se o porušení pracovní kázně. Pak zaměstnance může stihnout sankce, např. skončení pracovního poměru ze strany zaměstnatele, může dostat výpověď z pracovního poměru nebo jeho okamžité zrušení.

Mgr. Tereza Stejskalová, 9.7.2008

2.

V daném případě může vzniknout nárok na peněžitou pomoc v mateřství jak z titulu zaměstnání, tak i z titulu výkonu samostatné výdělečné činnosti.
Pokud u zaměstnankyně za trvání téhož zaměstnání vznikne nárok na další peněžitou pomoc v mateřství z tohoto zaměstnání v období do 4 let věku předchozího dítěte, považuje se za denní vyměřovací základ denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet předchozí peněžité pomoci v mateřství, pokud je vyšší než denní vyměřovací základ zjištění pro výpočet další peněžité pomoci v mateřství. Výše peněžité moci v mateřství činí 69 % denního vyměřovacího základu.
Pokud jde o problematiku OSVČ, tak OSVČ má nárok na peněžitou pomoc v mateřství, jestliže osobně nevykonává samostatnou výdělečnou činnost, uhradila pojistné na nemocenské pojištění OSVČ včetně kalendářního měsíce předcházejícího měsíci, od něhož se peněžitá pomoc v mateřství poskytuje, účast na nemocenském pojištění z titulu OSVČ trvala aspoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku před porodem a zároveň byla splněna podmínka účasti na pojištění aspoň 270 dnů v posledních dvou letech před porodem. Podotýkám, že nemocenské pojištění je dobrovolné a OSVČ může být účastna nemocenského pojištění jen v těch kalendářních měsících, za které je povinna hradit zálohy na důchodové pojištění.
Pokud jde o rodičovský příspěvek, tak platí, že má-li v rodině jeden z rodičů v kalendářním měsíci nárok na peněžitou pomoc v mateřství, peněžitou pomoc nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem, rodičovský příspěvek náleží, jen je-li vyšší, a to ve výši rozdílu mezi rodičovským příspěvkem a těmito dávkami nemocenského pojištění.

3.

OSVČ, která má nárok na rodičovský příspěvek je považována za OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, jestliže tuto skutečnost oznámí a doloží příslušné OSSZ nejpozději při podání přehledu za daný kalendářní rok. V takovém případě není tato OSVČ účastna důchodového pojištění (není povinna platit pojistné), pokud její příjmy po odpočtu výdajů za kalendářní rok nedosáhnou tzv. rozhodnou částku, která pro rok 2008 činí 51 744,- Kč (tato částka se však snižuje o 4 312,- Kč za každý kalendářní měsíc, kdy nebyla vykonávána vedlejší samostatná výdělečná činnost) - příklad: Je-li vedlejší samostatná výdělečná činnost vykonávána po dobu 6 kalendářních měsíců, nesmí rozhodná částka (příjmy po odpočtu výdajů) dosáhnout 25 872,- Kč. Přesáhnou-li příjmy mínus výdaje tuto částku je OSVČ vykonávající vedlejší činnost účastna důchodového pojištění.
Pokud jde o placení záloh, přihlíží se k důvodu pro výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti (v tomto případě k nároku na rodičovský příspěvek) od kalendářního měsíce, ve kterém OSVČ oznámí a doloží důvod pro výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti. S ohledem na uvedené se doporučuje při oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti u místně příslušné OSSZ oznámit a doložit, že daná OSVČ má nárok na rodičovský příspěvek. V následujícím roce po podání přehledu bude OSVČ vykonávající vedlejší činnost povinna platit zálohy na pojistné, pokud její příjmy po odpočtu výdajů za předcházející kalendářní rok dosáhnou částky rozhodné pro účast na pojištění. Případná výše záloh bude poté odvíjena od skutečných příjmů po odpočtu výdajů. Jestliže příjmy po odpočtu výdajů v předcházejícím kalendářním roce nedosáhnou výše zakládající povinnou účast na pojištění, není tato OSVČ ani v následujícím kalendářním roce povinna hradit zálohy.

Ing. Monika Tvrdíková
vedoucí oddělení externí komunikace, ČSSZ, 26.6.2008, www.cssz.cz


§ Mgr. Tereza Stejskalová,
advokátka
sídlem Komenského 2165/5A, Blansko
tel: 736 120 081

e-mail: ter. stejskalova@seznam.cz
poskytuje následující právní služby:
sepis různých typů smluv a podání,
zastupování před soudy a jinými orgány,
právní poradenství v oblasti práva občanského,
rodinného, pracovního, obchodního a trestního

Zdroj:

AZ RODINA.cz - informační portál (nejen) pro rodiče, www.azrodina.cz

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250
38_ska_bambini_litera_web_banner_250x250px_nahled

POTŘEBUJE VAŠE DÍTĚ NEBO (SKORO) DOSPĚLÁK (10 - 26 LET) TROCHU NAKOPNOUT?

Samozřejmě to myslíme v dobrém :-) Nemá moc kamarády? Navazuje hůř vztahy? Těžko vychází s okolím? Je pořád na mobilu nebo pc? Škola je problém? Nechce se mu do práce? Něčím se trápí, něco se mu nedaří, nezvládá? V něčem lítá? Přemýšlíte co s ním, jak mu pomoct? Darujte mu vstupenku na KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ! ON-LINE (s RADKEM BANGOU). Mimořádná možnost již tuto sobotu od 16.00 hod.

Dětské hodinky s GPS zajistí neustálý rodičovský dohled

Chcete mít přehled o svých dětech, ale současně je nechcete ztrapňovat před kamarády častými telefonáty nebo SMS zprávami? Jste jako na trní, když přijdou domů až o hodinu později, než bylo původně domluveno – a vymlouvají se, že se vybila baterie mobilu nebo že zvonění nebylo slyšet dost hlasitě? Přesně pro vás je tu efektivní řešení, které bude děti bavit a nabídne i pestrou paletu doplňkových funkcí. O co tedy přesně jde?

JUDr. ROMANA LUŽNÁ - ADVOKÁTKA

Poskytuje právní poradenství zejména v oblasti NEMOVITOSTÍ (převody bytů, domů, pozemků, zřizování věcných břemen, zástavních práv, řešení podílového spoluvlastnictví atd.) a RODINNÉHO PRÁVA (rozvodové řízení, úprava péče o nezletilé děti, úprava vyživovací povinnosti, vymáhání dlužného výživného, spory o určení otcovství).

CHYTRÝ TELEFON PRO CHYTRÉ DĚTI. JAK VYBRAT MOBIL PRO DÍTĚ NEJEN ZA VYSVĚDČENÍ?

Dnes bychom asi těžko našli dítě, které nechce mobil. Pokud tedy hledáte praktický a užitečný dárek, který udělá dítěti i radost, nový telefon je určitě dobrá volba. Jaký mobil ale vybrat? Inspirujte se tipy na telefony pro děti každého věku. Všechny uvedené modely jsou aktuálně dostupné v síti prodejen Mobil Pohotovost. Můžete tu nejen koupit nový mobil, ale i prodat starý, takže docílíte unikátní ceny.

Kde dělají zájemci o půjčky chybu? To vám vysvětlí Petr z portálu Bezvamoney.cz

Mnoho finančních problémů si dlužníci způsobí sami tím, že si půjčují bez rozmyslu. Další komplikací je nízká finanční gramotnost a nedostatečné využívání informačních článků specializujících se na oblast půjček. Nejenom tyto informace, ale i další důležité souvislosti vám prozradí Petr z Bezvamoney.cz.

Předsevzetí pro nový rok? Pojďme jíst zdravě, pojďme jíst BIO!

„Nepřejídat se, a když už si zahřešit, tak něčím opravdu kvalitním.“ Poznáváte se v tomto novoročním předsevzetí? Začněte nový rok zdravě a dejte si záležet na tom, co vy i vaše rodina jíte.

Jak zvládnout náročnou péči o seniora?

Přesvědčení, že senioři, kteří se o sebe nejsou schopni naplno sami postarat, patří do ústavů, je už naštěstí na ústupu. Příbuzní se snaží stále více, aby staří lidé mohli co nejdéle zůstat v domácím prostředí. Toto rozhodnutí s sebou však nese spoustu překážek.

SPÁNEK TEENAGERŮ

Spánkem stráví každý z nás asi 24 let, což odpovídá zhruba třetině našeho života. Kvalitní a dostatečný spánek tvoří nezbytnou podmínku zdraví, a to jak fyzického, tak duševního. Ovlivňuje funkci mozku i hladinu hormonů, které se podílí na chuti k jídlu a soustředění, snižuje pravděpodobnost depresí i sebevražedných sklonů. Dospělý člověk potřebuje v průměru osm hodin, u dětí a teenagerů však regenerace trvá delší dobu.

Padání vlasů a vlivy, které ho mohou způsobit

Po každém umytí vlasů vám jich vypadnou cca tři stovky. Zdá se vám to mnoho? Není potřeba se zneklidňovat – zdravý člověk má na hlavě kolem sto tisíc vlasů! Co ale dělat, pokud zjistíte, že vám vlasy ubývají rychlejším tempem než by měly?

STAN PRO DOVOLENOU S DÍTĚTEM? COLEMAN® Blackout Bedroom®

Jezdíte běžně na dovolenou pod stan a nejste si jisti, jestli to zvládnete i s dítětem? Rozhodli jste se nově zažít trochu dobrodružství, vyrazit s nejmladším členem rodiny někam do kempu a hledáte vhodný model stanu? Otestovali jsme ho za vás. Stany COLEMAN® Blackout Bedroom® na rodiny s dětmi myslí.

VÍTE, CO MŮŽETE UDĚLAT PRO BEZPEČÍ DĚTÍ NA INTERNETU?

Děti používají digitální technologie a internet čím dál častěji už od útlého věku. V České republice v současnosti téměř každé dítě od určitého věku používá zařízení, které je připojeno k internetu. Rodiče se tak musí vypořádat s novými situacemi, které spadají do takzvaného „digitálního rodičovství“. Rodiče by měli zvážit, jaká pozitiva a negativa s sebou přináší digitální zařízení v rukou dětí, především pak kolik času s nimi mají trávit, jak je kontrolovat a jak zajistit jejich internetovou bezpečnost.

JAKÁ JE ZDRAVÁ ŽIDLE PRO ŠKOLÁKA?

Dotaz: V současnosti zařizujeme dětský pokojík. Starší dceři bude sedm let, a tak bychom jí rádi pořídili vhodné sezení, kde si bude psát úkoly, malovat si a věnovat se dalším činnostem. Můžete nám poradit, kde bychom sehnali pracovní židli, která jí zajistí zdravé sezení a zároveň s ní nějaký ten rok poroste? Ludmila Márová, Jihlava

JAK UPÉCT MAKRONKY?

Upéct tohle výborné cukroví vůbec není lehké, a tak jsem se rozhodla absolvovat další kurz v rámci Gourmet Academy MAKRONKY S EDITOU. Kurzy s Editou Paulusovou se mi líbí čím dál víc, Edita je neskutečná profesionálka a zároveň se vůbec nestydí přiznat, že někdy něco zkrátka nevyjde i jí. Makronky jsou totiž zapeklitým dezertem i pro zkušené cukrářky. Konečný výsledek může ovlivnit takřka cokoli – typ mandlové mouky, vajíčka, vlhkost vzduchu, místo kde makronky schnou, atd. Nám se ale povedly!

Asekol_cervene_k_200x600px__03
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359