Asekol_cervene_k_965x100px__04

JAK MŮŽE ČERPAT DÁVKY MATKA OSVČ A JAK OTEC DÍTĚTE?

Autor: odpověď - Mgr. Alena Fraňková, ČSSZ a KM SSP Praha 6

DOTAZ Z PORADNY - Pracuji jako OSVČ. V lednu 2009 čekáme s manželem svého prvního potomka. Nemocenské pojištění si hradím (ve vyměřené výši). Zajímalo by mě, zda musím v tomto případě po narození dítěte žádat o PPM, či zda bych mohla rovnou požádat o rodičovský příspěvek. Vím, že při pobírání PPM si nesmí OSVČ přivydělávat a při RP ano, a já nechci (nemohu) přerušit svoji pracovní činnost.
Dále by mne zajímalo, pokud bychom chtěli , aby na "mateřskou" i "rodičovskou" dovolenou šel otec dítěte, od kdy je to možné. Zda od narození dítěte či až po uplynutí určité doby.


PPM (PENĚŽITÁ POMOC V MATEŘSTVÍ)

Nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství (PPM) osobě samostatně výdělečně činné (OSVČ) vzniká, pokud jsou splněny tyto podmínky: 270 dní trvání nemocenského pojištění v posledních 2 letech před datem porodu, z toho alespoň 180 dní nemocenského pojištění osoby samostatně výdělečně činné a úhrada pojistného na nemocenské pojištění do kalendářního měsíce předcházejícího měsíci, ve kterém vzniká nárok na PPM.
Pokud žena - OSVČ, která splňuje podmínky nároku na PPM, nepřeruší svou samostatnou výdělečnou činnost v souvislosti s těhotenstvím a porodem a nadále osobně činnost vykonává, nemá nárok na peněžitou pomoc v mateřství. V tomto případě jí vzniká nárok na pobírání rodičovského příspěvku, a to ode dne narození dítěte.
V případě, že tato OSVČ přeruší svou výdělečnou činnost v souvislosti s těhotenstvím a porodem, uplatní nárok na výplatu PPM, nemůže tuto výplatu ukončit dříve, než 6 týdnů po porodu. Po dobu pobírání PPM nesmí osobně vykonávat samostatně výdělečnou činnost. V případě, že ukončí PPM po uplynutí 6 týdnů po porodu, má nárok od následujícího dne po ukončení PPM na výplatu rodičovského příspěvku (pokud výše PPM za část tohoto měsíce, ve kterém byla PPM ukončena, není vyšší, než měsíční výše rodičovského příspěvku. Pak by vznikl nárok na výplatu rodičovského příspěvku až od následujícího kalendářního měsíce).
Současná právní úprava neumožňuje výplatu PPM muži, pokud není tento muž z nějakého vážného důvodu osamělý a pečuje o dítě na základě rozhodnutí příslušného orgánu, nebo o dítě, jehož matka zemřela, nebo pokud se neposkytuje PPM manželce z důvodu, že dle lékařského posudku sama nemůže nebo nesmí o dítě pečovat. V případě, že od 1. 1. 2009 nabude účinnosti zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, bude možné nejdříve od 7. týdne po porodu dítěte na základě dohody mezi otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, a matkou dítěte, převést výplatu PPM na muže. V tomto případě se bude sledovat, zda muž splňuje podmínky pro výplatu PPM z jeho nemocenského pojištění, a výplata bude rovněž počítána z jeho nemocenského pojištění.

Mgr. Alena Fraňková, odborná tisková pracovnice ČSSZ, 22.7.2008, www.cssz.cz

RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK

Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o nejmladší dítě v rodině. Nárok na rodičovský příspěvek je stejný jak pro ženu, tak i pro muže. Existují však určitá specifika při posuzování nároků mužů na rodičovský příspěvek vzhledem k tomu, jakým způsobem jsou stanoveny podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství, která náleží ženám, a jak jsou stanoveny podmínky nároku na peněžitou pomoc, která náleží mužům. Pokud muž splní podmínky pro přiznání peněžité pomoci a denní výše této dávky činí 380,- Kč, má nárok na rodičovský příspěvek. Otec je ze zaměstnání účasten nemocenského pojištění a splnil podmínky pro nárok na peněžitou pomoc, s výjimkou podmínky "osamělosti", tento muž je posuzován jako osoba, která podmínky pro přiznání peněžité pomoci splnila. Orgán provádějící jeho nemocenského pojištění je povinen na jeho požádání stanovit výši peněžité pomoci ke dni narození dítěte, a pokud bude denní výše peněžité pomoci činit nejméně 380 Kč, má tento muž nárok na rodičovský příspěvek. O vybranou dobu a výši čerpání rodičovského příspěvku musí rodič písemně požádat příslušný úřad SSP na předepsaném formuláři, o rychlejí čerpání (2 roky) musí rodič požádat nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém nejmladší dítě dosáhne 22 týdnů života, denní výše PPM musí být minimálně 380 Kč.
O klasicné čerpání (3 roky) musí rodič požádat nejpozději v kalendářním měsíci , ve kterém nejmladší dítě dosáhne 21. měsíce věku a má nárok na PPM či peněžitou pomoc.

Pokud rodič nepožádá o rychlejší či klasické čerpání rodičovského příspěvku, je mu po 21. měsíci roku věku dítěte vyplácen rodičovský příspěvek v režimu pomalejšího čerpání, tzn. ve snížené výměře (4 roky).

Po učiněném rozhodnutí je vybraná možnost volby nezměnitelná a nelze ji uplatňovat zpětně a to ani při střídání rodičů v pobírání rodičovského příspěvku.

KM SSP Praha 6, 23.7.2008


Související odkazy:

Zdroj:

AZ RODINA.cz - informační portál (nejen) pro rodiče, www.azrodina.cz

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250
Aperio_linka_pro_mamy_a_taty

POTŘEBUJE VAŠE DÍTĚ NEBO (SKORO) DOSPĚLÁK (10 - 26 LET) TROCHU NAKOPNOUT?

Samozřejmě to myslíme v dobrém :-) Nemá moc kamarády? Navazuje hůř vztahy? Těžko vychází s okolím? Je pořád na mobilu nebo pc? Škola je problém? Nechce se mu do práce? Něčím se trápí, něco se mu nedaří, nezvládá? V něčem lítá? Přemýšlíte co s ním, jak mu pomoct? Darujte mu vstupenku na KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ! ON-LINE (s RADKEM BANGOU). Mimořádná možnost již tuto sobotu od 16.00 hod.

Dětské hodinky s GPS zajistí neustálý rodičovský dohled

Chcete mít přehled o svých dětech, ale současně je nechcete ztrapňovat před kamarády častými telefonáty nebo SMS zprávami? Jste jako na trní, když přijdou domů až o hodinu později, než bylo původně domluveno – a vymlouvají se, že se vybila baterie mobilu nebo že zvonění nebylo slyšet dost hlasitě? Přesně pro vás je tu efektivní řešení, které bude děti bavit a nabídne i pestrou paletu doplňkových funkcí. O co tedy přesně jde?

JUDr. ROMANA LUŽNÁ - ADVOKÁTKA

Poskytuje právní poradenství zejména v oblasti NEMOVITOSTÍ (převody bytů, domů, pozemků, zřizování věcných břemen, zástavních práv, řešení podílového spoluvlastnictví atd.) a RODINNÉHO PRÁVA (rozvodové řízení, úprava péče o nezletilé děti, úprava vyživovací povinnosti, vymáhání dlužného výživného, spory o určení otcovství).

CHYTRÝ TELEFON PRO CHYTRÉ DĚTI. JAK VYBRAT MOBIL PRO DÍTĚ NEJEN ZA VYSVĚDČENÍ?

Dnes bychom asi těžko našli dítě, které nechce mobil. Pokud tedy hledáte praktický a užitečný dárek, který udělá dítěti i radost, nový telefon je určitě dobrá volba. Jaký mobil ale vybrat? Inspirujte se tipy na telefony pro děti každého věku. Všechny uvedené modely jsou aktuálně dostupné v síti prodejen Mobil Pohotovost. Můžete tu nejen koupit nový mobil, ale i prodat starý, takže docílíte unikátní ceny.

Kde dělají zájemci o půjčky chybu? To vám vysvětlí Petr z portálu Bezvamoney.cz

Mnoho finančních problémů si dlužníci způsobí sami tím, že si půjčují bez rozmyslu. Další komplikací je nízká finanční gramotnost a nedostatečné využívání informačních článků specializujících se na oblast půjček. Nejenom tyto informace, ale i další důležité souvislosti vám prozradí Petr z Bezvamoney.cz.

Předsevzetí pro nový rok? Pojďme jíst zdravě, pojďme jíst BIO!

„Nepřejídat se, a když už si zahřešit, tak něčím opravdu kvalitním.“ Poznáváte se v tomto novoročním předsevzetí? Začněte nový rok zdravě a dejte si záležet na tom, co vy i vaše rodina jíte.

Jak zvládnout náročnou péči o seniora?

Přesvědčení, že senioři, kteří se o sebe nejsou schopni naplno sami postarat, patří do ústavů, je už naštěstí na ústupu. Příbuzní se snaží stále více, aby staří lidé mohli co nejdéle zůstat v domácím prostředí. Toto rozhodnutí s sebou však nese spoustu překážek.

SPÁNEK TEENAGERŮ

Spánkem stráví každý z nás asi 24 let, což odpovídá zhruba třetině našeho života. Kvalitní a dostatečný spánek tvoří nezbytnou podmínku zdraví, a to jak fyzického, tak duševního. Ovlivňuje funkci mozku i hladinu hormonů, které se podílí na chuti k jídlu a soustředění, snižuje pravděpodobnost depresí i sebevražedných sklonů. Dospělý člověk potřebuje v průměru osm hodin, u dětí a teenagerů však regenerace trvá delší dobu.

Padání vlasů a vlivy, které ho mohou způsobit

Po každém umytí vlasů vám jich vypadnou cca tři stovky. Zdá se vám to mnoho? Není potřeba se zneklidňovat – zdravý člověk má na hlavě kolem sto tisíc vlasů! Co ale dělat, pokud zjistíte, že vám vlasy ubývají rychlejším tempem než by měly?

STAN PRO DOVOLENOU S DÍTĚTEM? COLEMAN® Blackout Bedroom®

Jezdíte běžně na dovolenou pod stan a nejste si jisti, jestli to zvládnete i s dítětem? Rozhodli jste se nově zažít trochu dobrodružství, vyrazit s nejmladším členem rodiny někam do kempu a hledáte vhodný model stanu? Otestovali jsme ho za vás. Stany COLEMAN® Blackout Bedroom® na rodiny s dětmi myslí.

VÍTE, CO MŮŽETE UDĚLAT PRO BEZPEČÍ DĚTÍ NA INTERNETU?

Děti používají digitální technologie a internet čím dál častěji už od útlého věku. V České republice v současnosti téměř každé dítě od určitého věku používá zařízení, které je připojeno k internetu. Rodiče se tak musí vypořádat s novými situacemi, které spadají do takzvaného „digitálního rodičovství“. Rodiče by měli zvážit, jaká pozitiva a negativa s sebou přináší digitální zařízení v rukou dětí, především pak kolik času s nimi mají trávit, jak je kontrolovat a jak zajistit jejich internetovou bezpečnost.

JAKÁ JE ZDRAVÁ ŽIDLE PRO ŠKOLÁKA?

Dotaz: V současnosti zařizujeme dětský pokojík. Starší dceři bude sedm let, a tak bychom jí rádi pořídili vhodné sezení, kde si bude psát úkoly, malovat si a věnovat se dalším činnostem. Můžete nám poradit, kde bychom sehnali pracovní židli, která jí zajistí zdravé sezení a zároveň s ní nějaký ten rok poroste? Ludmila Márová, Jihlava

JAK UPÉCT MAKRONKY?

Upéct tohle výborné cukroví vůbec není lehké, a tak jsem se rozhodla absolvovat další kurz v rámci Gourmet Academy MAKRONKY S EDITOU. Kurzy s Editou Paulusovou se mi líbí čím dál víc, Edita je neskutečná profesionálka a zároveň se vůbec nestydí přiznat, že někdy něco zkrátka nevyjde i jí. Makronky jsou totiž zapeklitým dezertem i pro zkušené cukrářky. Konečný výsledek může ovlivnit takřka cokoli – typ mandlové mouky, vajíčka, vlhkost vzduchu, místo kde makronky schnou, atd. Nám se ale povedly!

Asekol_cervene_k_200x600px__03
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359