KDYŽ DÍTĚ NECHCE SPÁT

Autor: Jiřina Prekopová

Uspořádejte si denní a noční rytmus i průběh dne.

Kdyz_dite_nechce_spat_normal

Už jste si asi všimli, jak důležité pro tělo i duši dítěte je, abychom od sebe jednoznačně rozlišovali jednotlivé oblasti jeho životních úkonů. Každá oblast klade jiné nároky (například na trávicí systém), poskytuje však také jiné zážitky (například sny). Tím, že jsou tyto oblasti jasně odděleny, se dítě snadněji orientuje. Oddělování se provádí prostorově i časově. Nejde však jen o pití a spánek, nýbrž především o jasné rozlišení mezi dnem a nocí i mezi jednotlivými činnostmi v průběhu dne.
V zásadě vám radím něco velmi prostého. Člověk se až diví, proč se na tyto samozřejmosti musí vyplýtvat tolik papíru. Pokud se však to správné opustí, věc se zkomplikuje. Podobně jako u dobře značené turistické stezky. Docela jistě nás zavede k cíli. Někomu však připadá banální a nudné, aby chodil stále vyznačenou cestou. Rozhodne se tedy jít jinak než mnoho lidí před ním a vydá se jinou cestou podle své chuti. Možná, že dokonce dorazí na vrchol rychleji než ostatní a zaraduje se, jak je odvážný a chytrý. Možná však cestou narazí na okliky a slepé uličky vedoucí do propasti a ledovcových polí. Ocitne se v nebezpečí a potřebuje pomoc. Stejně se vede i nám, rozhodneme-li se dělat něco jinak než miliony lidí před námi.
Mnozí rodiče a pedagogové si myslí, že je krásné usnout tam, kde člověk začíná zívat - lhostejno, zdali před televizní obrazovkou, nebo na koberci uprostřed hraček, a jíst úplně individuálně podle vlastního pocitu hladu. Aby ospravedlnili tuto osobní svobodu, odvolávají se na primitivní národy. Takový divoch si za bílého dne lehne pod palmu a spí. Kdykoli se mu zachce, utrhne si kokosový ořech. Při této argumentaci se však zapomíná, že i divoch se musí řídit přesně podle denního světla a tmy, protože nemá žádné umělé osvětlení. Chce-li si ulovit ryby, musí se přizpůsobit rytmu přílivu a odlivu. Je-li stále svázán s těmito přírodními rytmy, pak mu malá volnost neuškodí. Protože my v podmínkách naší technické civilizace zdánlivě nemusíme respektovat velké kosmické rytmy, dostáváme se do slepé uličky a stejně se vědomě musíme o dodržování rytmu starat.

 • Poskytněte tedy každému životnímu úkonu vlastní prostor!
 • Dbejte na to, aby dítě spalo jen v určitých dobách a na stejném místě.
 • Postarejte se o časové vymezení doby jídla a pečujte o to, aby se jedlo a pilo jen na určitých místech, například pouze u jídelního stolu, a aby dítě přitom vždycky sedělo na své židli. Pro nemluvně je přirozeně stálým místem pro příjem potravy matčina náruč, lhostejno, jaké místo si matka vyhledá.
 • Určete, kde smí mít dítě svůj prostor na hraní. Tento prostor byste měli zásadně oddělit od prostoru na spaní a jídlo. A dbejte na to, aby se v příslušném prostoru také prováděla příslušná činnost. Je-li hra skončena, hračka se uklidí. Dítě zůstane tak dlouho sedět, dokud se dosyta nenajedlo a nenapilo, a mezitím od stolu nevstává. V posteli nebo v houpacím lůžku zůstane dítě tak dlouho ležet, dokud neusne a dokud se neprospalo.
 • Nelekejte se striktnosti těchto pravidel. Možná to zní jako rozpor, ale dodržování pravidel je zárukou orientace v čase a prostoru a dodává nám pocit svobody.

Ještě jednou si shrňme, jak můžete u dítěte dosáhnout klidného spánku:

 • Naučte dítě jednoznačně rozlišovat rozdíl mezi dnem a nocí.
 • Nespojujte spánek s žádnou jinou činností, jako je pití, chození od postele k posteli apod.
 • Trvejte na jednom určitém místě a určité době spánku.
 • Pečujte o uvolněnou atmosféru. Vyvarujte se „dusna".
 • Zabraňte neklidným pohybům dítěte tím, že ho dobře zabalíte.
 • Dbejte o „zrytmizování" situací, které vedou k definitivnímu uvolnění (rituály, kolébání atd.).

Nepřipouštějte žádné odchylky. Vy určujete pravidla spánku, a nikoli dítě. A když dítě přesto křičí? Nechte ho křičet. Můžete to bez výčitek udělat za předpokladu, že dítě není nemocné, že jste mu dali všechno, co potřebuje: Napilo se, je suché, zabalené, má rytmus a nachází se ve vaší bezprostřední blízkosti. Už na jeho křik nereagujte. Dříve nebo později se samo uklidní.

Zdroj:

Ukázka z knihy J. Prekopové Když dítě nechce spát (Portál 2008)
http://obchod.portal.cz/


Související odkazy:

Azrodina_portal_250x250
Radek_banga_-_v_prodeji_250x250

Historický úspěch pro Českou republiku, český seriál #martyisdead získal cenu Emmy známou jako televizní Oscar

Mezinárodní akademie televizních umění a věd dnes vyhlásila v New Yorku internetový seriál #martyisdead jako vítěze mezinárodní ceny Emmy. Stalo se tak v průběhu slavnostního ceremoniálu 48. ročníku International Emmy Awards, který se letos poprvé konal online. Seriál o aktuálním tématu kyberšikany se stal historicky prvním českým seriálem, který získal tuto prestižní cenu. Emmy v kategorii krátkých seriálů převzali během online přenosu producenti Milan Kuchynka a Vratislav Šlajer. Spoluproducentem je i Jakub Koštál, režisérem Pavel Soukup.

KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ! - UKÁZKY ZPĚTNÉ VAZBY

Reakce žáků, studentů, pedagogů i rodičů na preventivní program Radky Bangy.

VYŠEL PŘEPRACOVANÝ MANUÁL PRO SPOKOJENÉ RODIČE, DĚTI I UČITELE – KNIHA RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN

Původní kniha Respektovat a být respektován vyšla v r. 2005 a od té doby se jí prodalo téměř 100 000 kusů. Za těch 15 let od vydání vyšla nová literatura, realizovaly se stovky kurzů se stejnojmenným názvem. A tak se autoři rozhodli knihu přepracovat. Z původní čtveřice autorů se toho ujaly J. Nováčková a D. Nevolová. Na více než 350 stranách autorky rozkrývají, jak vychovávat děti k sebeúctě a zodpovědnosti. Pomáhají porozumět potřebám dítěte a upozorňují na velká rizika metod, kterými jsou děti vedeny k poslušnosti i na neblahé důsledky takového jednání. My dospělí samozřejmě většinou vše děláme v dobré víře, že pro děti činíme jen to nejlepší, jenže opak bývá pravdou...

Za staré mobily pomoc do dětských domovů

Sběrová kampaň společnosti ASEKOL s názvem Věnuj mobil pravidelně pomáhá dobročinným organizacím. Za sběr vysloužilých mobilních telefonů daruje ASEKOL nové mobilní zařízení vybrané organizaci a navíc se postará o správnou ekologickou likvidaci starých zařízení. Letos se do této sběrové kampaně zapojili i zaměstnanci společnosti Avast, kteří během jednoho roku sesbírali 173 starých nefunkčních mobilů a odevzdali je k odborné recyklaci. Za tento počin ASEKOL věnoval 2 nové přístroje, které byly předány organizaci Dejme dětem šanci.

DĚTI SE VE ŠKOLKÁCH SKVĚLE BAVÍ

Současné školky umí děti patřičně zaujmout. Stačí několik málo okamžiků a dítě si nové prostředí školky velice oblíbí. Školky totiž nabízí nejen seznámení se stejně starými dětmi, ale naučí je mnohé činnosti zábavnou formou, takže si ani nevšimnou, že se učí něco, co se jim bude v budoucím životě dost hodit.

UKAŽTE DĚTEM PESTROBAREVNÝ SVĚT

Víte, kolik odstínů zelené se objevuje ve světě kolem nás? Proč si muži pořád pletou růžovou a fialovou? Už v dětství je důležité naučit se barvy správně rozeznat a pojmenovat.

KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ!

HUDEBNÍ PROGRAM zaměřený na PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ úspěšně probíhá již od r. 2011, kdy vznikl pod záštitou zmocněnkyně vlády ČR pro lidská práva Moniky Šimůnkové. RADOSLAV "GIPSY" BANGA se s žáky a studenty podělí o svůj osobní příběh i své zkušenosti a motivuje je k aktivnímu a smysluplnému životu bez násilí, konzumace drog, xenofobie, rasismu, intolerance, agrese, kriminality a dalších variant rizikového chování.

Jak kondolovat na pohřbu a psát kondolenci

Ztráta člověka je bolestivou událostí jak pro nejbližší rodinu a přátele zesnulého, tak pro jeho širší okolí. Pokud jste se dozvěděli o úmrtí prostřednictvím smutečního oznámení, parte nebo od pozůstalých, je vhodné vyjádřit soustrast jeho nejbližším. Způsob kondolování se odvíjí od toho, zda se pohřbu účastníte osobně, nebo chcete kondolenci předat poštou.

SKVĚLÝ RYCHLÝ MOUČNÍK PRO NEČEKANOU NÁVŠTĚVU VÁS NAUČÍ MARKÉTA PAVLEJE V GOURMET ACADEMY

Taky máte svých pár oblíbených moučníků, které jedete pořád dokola a chtěli byste zase překvapit něčím novým? Hledáte něco osvědčeného, co nedá moc práce, ale výsledek bude tak úžasný, že se po něm okamžitě zapráší? Přesně takový moučník jsem se naučila na Kurzu jarního pečení s Markétou Pavleje (v rámci Gourmet Academy). Galleta má navíc tu výhodu, že je velmi variabilní, takže při jednom pečení, uspokojíte i rozdílné chutě členů rodiny a hostů.

LEU BRAIN STIMULATOR - DIDAKTICKÁ HRA OD 4 DO 104 LET!

Zábavná a poutavá hra s pedagogicky vysokou hodnotou pro lidi všech věkových kategorií ( s výjimkou malých dětí do 3 let). U dětí stejně jako u dospělých je mozek stimulován různými způsoby a tímto je podporován ve svém vývoji. Díky velkému množství čím dále tím náročnějších úkolů a ještě mnohem vyššímu počtu variací her zůstane hra vždy výzvou, která znovu a znovu upoutá děti a dokonce i lidi ve vysokém věku.

NEWSLETTER bEDUin - TÝDENNÍ PRŮVODCE SVĚTEM VZDĚLÁVÁNÍ

Přináší inspirativní informace pedagogům, rodičům i všem ostatním, kteří se o vzdělávání zajímají. V aktuálním vydání se můžete např. podívat jaká jídla dostávají děti ve školních jídelnách v různých zemích světa nebo se dozvědět víc o novele zákona o ochraně veřejného zdraví, která nutí rodiče k očkování. Setkáváte se ve škole s nesnášenlivostí? Podívejte se na praktický manuál pro učitele Chci to řešit! Pokud se přihlásíte k odběru, můžete pravidelně dostávat informace k zajímavým tématům i v dalších týdnech.

HLEDÁTE DOBRÉ KURZY ANGLIČTINY, KTERÉ BAVÍ DĚTI I DOSPĚLÉ? ZKUSTE MORTIMER ENGLISH CLUB!

Výuka jazyků, konkrétně angličtiny může vypadat různě, a většinou tomu odpovídají i výsledky. Pokud nechcete pořád dokola začínat v nezáživných kurzech nebo odradit děti hned z počátku nudnou výukou, zkuste MORTIMER ENGLISH CLUB. Díky těmto kurzům se naučíte anglicky zábavně a všemi smysly. V nabídce jsou kurzy angličtiny pro děti, dospělé i seniory. Kurzy mohou být inspirací i pro všechny, kteří hledají zajímavou možnost pracovního uplatnění nebo podnikání.

PROČ ZAČÍT S EKOLOGICKOU VÝCHOVOU U DĚTÍ

Děti, které vidí rodiče, jak třídí odpad, to dělají samy. Naučí se to, protože rodiče odpad třídí. V rodinách, kde se odpad automaticky třídí, se takto nenápadně pěstuje "pečovatelský" vztah k přírodě. Ve školách pomáhají vzdělávací projekty společnosti ASEKOL.

Asekol_cervene_k_468x60px__05