Banner-965-x-100-v2

PRÁCE V ČR, POROD NA SLOVENSKU - NA CO MÁ MAMINKA NÁROK?

Autor: odpověď - kolektiv autorů ČSSZ, KM SSP Praha 6 a Petr Houser OZP

DOTAZ Z PORADNY - Ake naroky si zo zakona moze uplatnovat obcianka Slovenskej Republiky pracujuca momentalne jeden rok v Ceskej Republike (a platiaca dane a odvody v CR), ked otehotnie? Trvaly pobyt ma v SR. Pracovny uvezok je na dobu urcitu (do 31.12.2008), do pracovneho pomeru nastupila 1.10.2007 – je na dobu urcitu do 31.12.2008. Od zamestnavatela ma prislubene zmenit zmluvu na dobu neurcitu (zamestnavatel je o tehotenstve informovany). Predpokladany datum porodu je 6.5.2009. Pred nastupenim do prace v CR pracovala asi 4 roky nepretrzite v SR. Ma narok na PPM v CR? Ak ano, ako moze on zaziadat? Ako je to s rodicovskymi prispevkami? Ma ona zaziadat o ne v CR, alebo ja, ako otec dietata a pracujuci v SR, mam o rodicovske pridavky poziadat v SR? (ja mam v SR zmluvu na dobu neurcitu). Zdravotne poistenie si buduca mamicka platila v CR, ale rodit by chcela v mieste trvaleho bydliska. Preplati ceska zdravotna poistovna (OZP) potrebnu zdravotnu starostlivost a porod v SR?


PPM (PENĚŽITÁ POMOC V MATEŘSTVÍ)

Pokud občanka SR pracuje v ČR, je zde nemocensky pojištěna (tedy odvádí zde příslušné pojistné), bude mít při splnění následujících podmínek ze systému nemocenského pojištění nárok na dávku zvanou Peněžitá pomoc v mateřství (PPM).
První podmínkou je, aby slovenské občance trvalo zaměstnání ještě v době nástupu na PPM a další podmínkou pak je, aby byla v ČR v posledních dvou letech před nástupem na PPM účastna nemocenského pojištění alespoň 270 kalendářních dnů. Do této doby lze započítat i doby pojištění získané v ostatních členských státech EU. Nástup na PPM nastává dnem, který pojištěnka sama určí v období od počátku osmého do počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu či počátkem tohoto šestého týdne, pokud pojištěnka den nástupu neurčí. V případě předčasného porodu pak nástup na PPM nastává dnem porodu, pokud k němu došlo dříve než dnem, který pojištěnka určila, popř. počátkem šestého týdne před očekávaným dnem porodu.
Nárok se uplatňuje prostřednictvím předepsaného tiskopisu „Žádost o peněžitou pomoc v mateřství", který potvrzuje její ošetřující lékař a který pojištěnka následně předkládá svému zaměstnavateli (ten jej pak předává příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, která dávku vyplácí).
V případě, že pracovní poměr skončí 31. 12. 2008 a žadatelka se stane nezaměstnanou, pak podle koordinačních nařízení EU (nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 o aplikaci soustav sociálního zabezpečení na osoby zaměstnané, samostatně výdělečně činné a na jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství a jeho prováděcí nařízení 574/72) bude pro poskytování dávky z důvodu mateřství příslušný ten členský stát EU, na jehož území má žadatelka (trvalé) bydliště - v posuzovaném případě tedy Slovensko. Dávka by se tedy poskytla podle slovenských právních předpisů. Institut ochranné lhůty nelze použít, žadatelka by již nepodléhala českým právním předpisům (čl. 13 (2) (f) Nařízení Rady EHS 1408/71).

Kolektiv autorů ČSSZ, www.cssz.cz


PORODNÉ A RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK

Nebude-li mít matka v době porodu českého zaměstnavatele, musí o porodné požádat na Slovensku. V případě porodného se Nařízení ES 1612/68 aplikuje pouze v případě, že oprávněná osoba je migrujícím pracovníkem - zaměstnancem. V případě porodného jde o sociální výhodu.
Nebude-li mít matka zaměstnavatele v ČR, nebude pobírat peněžitou pomoc v mateřství v ČR a ani rodičovský příspěvek, nesplňuje-li dle §3 117/95 Sb. hlášení k trvalému pobytu podle zvláštních právních předpisů upravujících pobyt cizinců na území ČR a to po uplynutí 365 dnů ode dne přihlášení na CP.

Pokud je:

Matka občan SR, zaměstnavatel v ČR; otec občan SR, zaměstnavatel v SR, dítě žije v SR = vyplácí rodinné dávky SR, v případě, že v ČR by byl vyšší rodičovský příspěvek, doplácela by ČR rozdíl.
Matka občan SR, zaměstnavatel v ČR, otec občan SR, zaměstnavatel v SR, dítě žije v ČR = vyplácí ČR, v případě, že v SR by byl vyšší rodičovský příspěvek, doplácela by SR rozdíl.

KM SSP Praha 6


ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Každá osoba disponující Evropským průkazem zdravotního pojištění má ve všech státech EU nárok na čerpání tzv. lékařsky nezbytné zdravotní péče s přihlédnutím k povaze dávek (nemoci) a předpokládané době pobytu. Za tento typ péče je považována také péče související s chronickým onemocněním a péče v souvislosti s porodem a mateřstvím.

Musím však ještě dodat, že pokud bude pracovní poměr na území ČR ukončen dle stávající pracovní smlouvy k 31.12.2008, přestane být zmiňovaná osoba českým pojištěncem. Z tohoto důvodu nebude možné, aby nadále čerpala lékařskou péči na účet české zdravotní pojišťovny.

Další informace podobného charakteru můžete získat na Centru mezistátních úhrad, viz. http://www.cmu.cz/cmu/onas

Petr Houser, OZP, www.ozp.cz


Zdroj:

AZ RODINA.cz - informační portál (nejen) pro rodiče, 11.11.2008, www.azrodina.cz

Fast_sencor_250x250_prosinec2016

Jak ušetřit - praktické tipy pro snížení nákladů na vodu a energie

Platby za energie tvoří významnou část nákladů každé domácnosti. Pokud potřebujete ušetřit, je na místě se na tyto položky zaměřit a připomenout si, co vše vám může pomoct na energiích ušetřit. Další významnou položkou bývá platba za vodu. Jaké jsou možnosti úspor?

JAKÁ JE ZDRAVÁ ŽIDLE PRO ŠKOLÁKA?

Dotaz: V současnosti zařizujeme dětský pokojík. Starší dceři bude sedm let, a tak bychom jí rádi pořídili vhodné sezení, kde si bude psát úkoly, malovat si a věnovat se dalším činnostem. Můžete nám poradit, kde bychom sehnali pracovní židli, která jí zajistí zdravé sezení a zároveň s ní nějaký ten rok poroste? Ludmila Márová, Jihlava

CHYTRÝ TELEFON PRO CHYTRÉ DĚTI. JAK VYBRAT MOBIL PRO DÍTĚ NEJEN ZA VYSVĚDČENÍ?

Dnes bychom asi těžko našli dítě, které nechce mobil. Pokud tedy hledáte praktický a užitečný dárek, který udělá dítěti i radost, nový telefon je určitě dobrá volba. Jaký mobil ale vybrat? Inspirujte se tipy na telefony pro děti každého věku. Všechny uvedené modely jsou aktuálně dostupné v síti prodejen Mobil Pohotovost. Můžete tu nejen koupit nový mobil, ale i prodat starý, takže docílíte unikátní ceny. Do 3.7. se navíc nákupem vybraných telefonů zapojíte do soutěže o 100 jízdních kol!

JAK UPÉCT MAKRONKY?

Upéct tohle výborné cukroví vůbec není lehké, a tak jsem se rozhodla absolvovat další kurz v rámci Gourmet Academy MAKRONKY S EDITOU. Kurzy s Editou Paulusovou se mi líbí čím dál víc, Edita je neskutečná profesionálka a zároveň se vůbec nestydí přiznat, že někdy něco zkrátka nevyjde i jí. Makronky jsou totiž zapeklitým dezertem i pro zkušené cukrářky. Konečný výsledek může ovlivnit takřka cokoli – typ mandlové mouky, vajíčka, vlhkost vzduchu, místo kde makronky schnou, atd. Nám se ale povedly!

JUDr. ROMANA LUŽNÁ - ADVOKÁTKA

Poskytuje právní poradenství zejména v oblasti NEMOVITOSTÍ (převody bytů, domů, pozemků, zřizování věcných břemen, zástavních práv, řešení podílového spoluvlastnictví atd.) a RODINNÉHO PRÁVA (rozvodové řízení, úprava péče o nezletilé děti, úprava vyživovací povinnosti, vymáhání dlužného výživného, spory o určení otcovství).

MĚKKÁ NEBO TVRDÁ MATRACE? ZVOLTE VARIABILNÍ.

Na trhu je spousta matrací z různých materiálů, které se liší kromě jiného také různými stupni tuhosti. Pro laika je velmi těžké se v nabídce zorientovat. Často nevíme, jestli je pro nás vhodnější matrace tužší nebo měkčí, případně zda ji nebudeme později využívat pro jiného rodinného příslušníka, který může mít na matraci jiné požadavky. Ideálním řešením je variabilní matrace.

HLEDÁTE ZAJÍMAVÝ DÁREK PRO PŘÍTELE, MANŽELA NEBO KOLEGU?

Ať už potřebujete originální a nevšední dárek pro muže k narozeninám, životnímu jubileu či dárek pro obchodního partnera, nechte se inspirovat nabídkou na: http://eshop.dobrydarek.cz/.

VSTUPTE DO NOVÉ DIMENZE ŽENSTVÍ

V naší společnosti existuje mnoho mýtů a zkreslených představ o ženách. Ženy žijí v mužském světě a používají mužské kvality. Také si někdy říkáte toto? „Musím vyhovět ostatním, aby mě měli rádi" „Když chci být úspěšná, musím velmi tvrdě pracovat" „Když projevím své emoce, jsem slabá a ztrapním se"

V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359