Asekol_cervene_k_965x100px__04

PRÁCE V EU - POROD A DÁVKY V ČR?

Autor: odpověď - Ing. Ivana Jenšovská a Jarmila Vymazalová

DOTAZ Z PORADNY - Již čtvrtým rokem jsem zaměstnaná v trvalém pracovním poměru v Británii, jsem zde tedy i zdravotně pojištěna. Plánuji mít dítě. Ráda bych v šestém měsíci těhotenství nastoupila mateřskou dovolenou (placenou britským zaměstnavatelem), odjela do ČR a porodila v Čechách (počítám totiž s podporou rodiny, kterou v Británii nemám). V ČR mám stále trvalé bydliště a potom chci i zůstat (výpověď podám až po ukončení mateřské dovolené tj. cca 3 měsíce po porodu). Nerada bych dávala před porodem výpověď a zůstala bez prostředků. Mám v tomto případě nárok na bezplatnou lékařskou péči (porod) v ČR? Pokud nárok na bezplatnou péči nemám, můžete alespoň rámcově odhadnout náklady, které bych musela uhradit při porodu v Čechách? Mám po podání výpovědi (tj. 3 měsíce po porodu) také nárok na nějaké sociální dávky v rámci ČR? Prosím o vysvětlení a radu jaké formuláře budu potřebovat.


Jelikož Česká republika i Velká Británie jsou členskými státy Evropské unie, musí postupovat v souladu s nařízením Rady (EHS) č. 1408/71 a jeho prováděcím nařízením Rady (EHS) č. 574/72 (dále „nařízení"). Tato nařízení musí respektovat jednak členské státy Evropské unie, jednat státy Evropského hospodářského prostoru a Švýcarsko (dále „členské státy") a jejich cílem je koordinovat systémy sociálního zabezpečení, kam spadá i zdravotní pojištění, a stanovit administrativní postupy týkající se poskytování zdravotní péče včetně pravidel její úhrady. Obecně platí, že osoba je zdravotně pojištěna v tom členském státě, ve kterém vykonává výdělečnou činnost (ne ale při vyslání). Jestliže výdělečnou činnost nevykonává, je zdravotně pojištěna v tom členském státě, ze kterého pobírá dávky v nemoci, mateřství, podporu v nezaměstnanosti nebo důchod (dále „dávky"). Pakliže nevykonává výdělečnou činnost v členském státě, nepobírá žádné dávky a je nezaopatřeným rodinným příslušníkem živitele, bude zdravotně pojištěna v tom členském státě, kde je zdravotně pojištěn její živitel. V ostatních případech je osoba zdravotně pojištěna v členském státě, ve kterém fakticky bydlí (nemusí se jednato trvalý pobyt).

Jste-li zdravotně pojištěna ve Velké Británii, máte tam nárok na poskytnutí veškeré zdravotní péče. V ostatních členských státech (tj. i v České republice) máte nárok na poskytnutí lékařsky nezbytné zdravotní péče, a to podle příslušných (českých) právních předpisů a za stejných podmínek jako tamním („českým") pojištěncům, na účet britské kompetentní instituce. Lékařsky nezbytná zdravotní péče se osobě poskytuje při náhlém onemocnění, zhoršení zdravotního stavu či náhlém úrazu s přihlédnutím k předpokládané délce pobytu a aktuálnímu zdravotnímu stavu. Nejedná se o takovou péči, za jejímž poskytnutím by osoba vycestovala nebo jejíž poskytnutí by nebylo nutné. Do definice nespadají ani např. preventivní prohlídky. Tato péče může být osobě poskytnuta na základě předložení Evropského průkazu zdravotního pojištění (European Health Insurance Card = EHIC), popř. Potvrzení dočasně nahrazující EHIC. Oba doklady vydává kompetentní instituce, tj. ta, u níž je osoba zdravotně pojištěna.

Z Vašeho e-mailu vyplývá, že byste ráda před porodem odjela do České republiky, kde chcete i porodit, a po porodu plánujete v České republice nadále zůstat.

Ve Vámi popisovaném případě mohou nastat tři situace:

1) Když budete zdravotně pojištěna ve Velké Británii a budete tam mít faktické bydliště a v České republice budete pobývat přechodně a budete zde chtít porodit:

Na základě rozhodnutí Administrativní komise je lékařská péče související s porodem považována za lékařsky nezbytnou zdravotní péči, ale pro jistotu je lepší požádat britskou kompetentní instituci o vystavení formuláře E 112, což je formulář, kterým kompetentní instituce vyjadřuje svůj souhlas s poskytnutím vyžádané (plánované) péče v jiném členském státě na její náklady. Pokud Vám ho kompetentní instituce vystaví, můžete bez obav rodit v České republice. Zdravotní a poporodní péče by Vám byla poskytnuta podle českých právních předpisů a za stejných podmínek jako „českým" pojištěnkám, na účet britské kompetentní instituce. V České republice byste musela hradit např. stejné regulační poplatky nebo doplatky za léky či potraviny pro zvláštní lékařské účely.

2) Jestliže budete ve Velké Británii zdravotně pojištěna z titulu výdělečné činnosti nebo z titulu pobírání dávek a budete fakticky bydlet v České republice:

Ve Velké Británii budete mít stále nárok na poskytnutí veškeré zdravotní péče. Jestliže přesunete své faktické bydliště (resp. těžiště zájmů do České republiky), měla byste nárok na poskytnutí veškeré zdravotní péče i v České republice. K tomu je nutné požádat britskou kompetentní instituci o vydání formuláře E 106. Britská kompetentní instituce může požadovat doložení dokladů, že máte těžiště zájmů v ČR (např. doklad o faktickém bydlišti, doklad prokazující příbuzenské vazby v České republice, vedení bankovního účtu v České republice apod.). Pokud těžiště zájmů uzná, je nutné navštívit s tímto formulářem českou zdravotní pojišťovnu, která Vás zaregistruje a vydá Vám Potvrzení o registraci, s nímž byste se prokazovala u lékaře. Poskytnutou zdravotní péči v České republice by nejdříve uhradila česká zdravotní pojišťovna, která by poté vynaložené náklady přeúčtovala britské kompetentní instituci.

3) Přesunete-li své bydliště do České republiky a ve Velké Británii nebudete pobírat dávky v mateřství:

V tomto případě byste přestala být zdravotně pojištěna ve Velké Británii (nesmíte ale ve Velké Británii vykonávat výdělečnou činnost ani z Velké Británie pobírat dávky) a budete zdravotně pojištěna v České republice. V České republice byste zdravotní pojišťovně musela doložit, že tu máte těžiště zájmů (resp. faktické bydliště). Doklady, kterými to můžete doložit, byly zmíněny výše. Jestliže by česká zdravotní pojišťovna uznala, že v České republice budete fakticky bydlet, stanete se jejím pojištěncem. Britské instituci byste musela vrátit EHIC vydaný touto institucí. Od data, kdy se stanete „českým" pojištěncem, budete mít v České republice nárok na veškerou zdravotní péči, a to na účet české zdravotní pojišťovny. V ostatních členských státech (tedy i ve Velké Británii) byste měla nárok na poskytnutí jen lékařsky nezbytné zdravotní péče. Definice této péče je uvedena výše. Česká zdravotní pojišťovna by Vám musela samozřejmě vydat EHIC.

Podotýkám, že v tomto případě bude zdravotní pojišťovna v České republice požadovat doklad o tom, že jste byla ve Velké Británii zdravotně pojištěna.

Ing. Ivana Jenšovská, ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním MZČR, 24.11.2008, www.mzcr.cz


Nároky na dávky státní sociální podpory dle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, můžete uplatnit dle místa trvalého pobytu v ČR - ve Vašem případě by se jednalo o porodné a rodičovský příspěvek. K žádosti o rodičovský příspěvek bude třeba také doložit potvrzení o peněžité pomoci v mateřství od britského zaměstnavatele, tj. doby trvání od - do a denní výši.
Přehledné informace jsou uvedeny na stránkách MPSV na adrese http://www.mpsv.cz/cs/2, formuláře a příslušné další dokumenty si můžete vyzvednout na kterémkoliv kontaktním místě odboru státní sociální podpory a tyto jsou rovněž přístupné na adrese: http://portal.mpsv.cz/forms/

V rámci EU se porodné jako sociální výhoda poskytuje podle Nařízení 1612/68, to znamená že žadatelka musí mít platnou pracovní smlouvu a na území ČR musí pobývat.

Úřady práce podle místa trvalého bydliště najdete na: http://portal.mpsv.cz/sz/local nebo www.uradprace.cz

Jarmila Vymazalová, Úřad práce Brno-město, odbor státní sociální podpory, 6.11.2008


Související odkazy:

Zdroj:

AZ RODINA.cz - informační portál (nejen) pro rodiče, www.azrodina.cz

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250
Aperio_linka_pro_mamy_a_taty

POTŘEBUJE VAŠE DÍTĚ NEBO (SKORO) DOSPĚLÁK (10 - 26 LET) TROCHU NAKOPNOUT?

Samozřejmě to myslíme v dobrém :-) Nemá moc kamarády? Navazuje hůř vztahy? Těžko vychází s okolím? Je pořád na mobilu nebo pc? Škola je problém? Nechce se mu do práce? Něčím se trápí, něco se mu nedaří, nezvládá? V něčem lítá? Přemýšlíte co s ním, jak mu pomoct? Darujte mu vstupenku na KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ! ON-LINE (s RADKEM BANGOU). Mimořádná možnost již tuto sobotu od 16.00 hod.

Dětské hodinky s GPS zajistí neustálý rodičovský dohled

Chcete mít přehled o svých dětech, ale současně je nechcete ztrapňovat před kamarády častými telefonáty nebo SMS zprávami? Jste jako na trní, když přijdou domů až o hodinu později, než bylo původně domluveno – a vymlouvají se, že se vybila baterie mobilu nebo že zvonění nebylo slyšet dost hlasitě? Přesně pro vás je tu efektivní řešení, které bude děti bavit a nabídne i pestrou paletu doplňkových funkcí. O co tedy přesně jde?

JUDr. ROMANA LUŽNÁ - ADVOKÁTKA

Poskytuje právní poradenství zejména v oblasti NEMOVITOSTÍ (převody bytů, domů, pozemků, zřizování věcných břemen, zástavních práv, řešení podílového spoluvlastnictví atd.) a RODINNÉHO PRÁVA (rozvodové řízení, úprava péče o nezletilé děti, úprava vyživovací povinnosti, vymáhání dlužného výživného, spory o určení otcovství).

CHYTRÝ TELEFON PRO CHYTRÉ DĚTI. JAK VYBRAT MOBIL PRO DÍTĚ NEJEN ZA VYSVĚDČENÍ?

Dnes bychom asi těžko našli dítě, které nechce mobil. Pokud tedy hledáte praktický a užitečný dárek, který udělá dítěti i radost, nový telefon je určitě dobrá volba. Jaký mobil ale vybrat? Inspirujte se tipy na telefony pro děti každého věku. Všechny uvedené modely jsou aktuálně dostupné v síti prodejen Mobil Pohotovost. Můžete tu nejen koupit nový mobil, ale i prodat starý, takže docílíte unikátní ceny.

Kde dělají zájemci o půjčky chybu? To vám vysvětlí Petr z portálu Bezvamoney.cz

Mnoho finančních problémů si dlužníci způsobí sami tím, že si půjčují bez rozmyslu. Další komplikací je nízká finanční gramotnost a nedostatečné využívání informačních článků specializujících se na oblast půjček. Nejenom tyto informace, ale i další důležité souvislosti vám prozradí Petr z Bezvamoney.cz.

Předsevzetí pro nový rok? Pojďme jíst zdravě, pojďme jíst BIO!

„Nepřejídat se, a když už si zahřešit, tak něčím opravdu kvalitním.“ Poznáváte se v tomto novoročním předsevzetí? Začněte nový rok zdravě a dejte si záležet na tom, co vy i vaše rodina jíte.

Jak zvládnout náročnou péči o seniora?

Přesvědčení, že senioři, kteří se o sebe nejsou schopni naplno sami postarat, patří do ústavů, je už naštěstí na ústupu. Příbuzní se snaží stále více, aby staří lidé mohli co nejdéle zůstat v domácím prostředí. Toto rozhodnutí s sebou však nese spoustu překážek.

SPÁNEK TEENAGERŮ

Spánkem stráví každý z nás asi 24 let, což odpovídá zhruba třetině našeho života. Kvalitní a dostatečný spánek tvoří nezbytnou podmínku zdraví, a to jak fyzického, tak duševního. Ovlivňuje funkci mozku i hladinu hormonů, které se podílí na chuti k jídlu a soustředění, snižuje pravděpodobnost depresí i sebevražedných sklonů. Dospělý člověk potřebuje v průměru osm hodin, u dětí a teenagerů však regenerace trvá delší dobu.

Padání vlasů a vlivy, které ho mohou způsobit

Po každém umytí vlasů vám jich vypadnou cca tři stovky. Zdá se vám to mnoho? Není potřeba se zneklidňovat – zdravý člověk má na hlavě kolem sto tisíc vlasů! Co ale dělat, pokud zjistíte, že vám vlasy ubývají rychlejším tempem než by měly?

STAN PRO DOVOLENOU S DÍTĚTEM? COLEMAN® Blackout Bedroom®

Jezdíte běžně na dovolenou pod stan a nejste si jisti, jestli to zvládnete i s dítětem? Rozhodli jste se nově zažít trochu dobrodružství, vyrazit s nejmladším členem rodiny někam do kempu a hledáte vhodný model stanu? Otestovali jsme ho za vás. Stany COLEMAN® Blackout Bedroom® na rodiny s dětmi myslí.

VÍTE, CO MŮŽETE UDĚLAT PRO BEZPEČÍ DĚTÍ NA INTERNETU?

Děti používají digitální technologie a internet čím dál častěji už od útlého věku. V České republice v současnosti téměř každé dítě od určitého věku používá zařízení, které je připojeno k internetu. Rodiče se tak musí vypořádat s novými situacemi, které spadají do takzvaného „digitálního rodičovství“. Rodiče by měli zvážit, jaká pozitiva a negativa s sebou přináší digitální zařízení v rukou dětí, především pak kolik času s nimi mají trávit, jak je kontrolovat a jak zajistit jejich internetovou bezpečnost.

JAKÁ JE ZDRAVÁ ŽIDLE PRO ŠKOLÁKA?

Dotaz: V současnosti zařizujeme dětský pokojík. Starší dceři bude sedm let, a tak bychom jí rádi pořídili vhodné sezení, kde si bude psát úkoly, malovat si a věnovat se dalším činnostem. Můžete nám poradit, kde bychom sehnali pracovní židli, která jí zajistí zdravé sezení a zároveň s ní nějaký ten rok poroste? Ludmila Márová, Jihlava

JAK UPÉCT MAKRONKY?

Upéct tohle výborné cukroví vůbec není lehké, a tak jsem se rozhodla absolvovat další kurz v rámci Gourmet Academy MAKRONKY S EDITOU. Kurzy s Editou Paulusovou se mi líbí čím dál víc, Edita je neskutečná profesionálka a zároveň se vůbec nestydí přiznat, že někdy něco zkrátka nevyjde i jí. Makronky jsou totiž zapeklitým dezertem i pro zkušené cukrářky. Konečný výsledek může ovlivnit takřka cokoli – typ mandlové mouky, vajíčka, vlhkost vzduchu, místo kde makronky schnou, atd. Nám se ale povedly!

Asekol_cervene_k_200x600px__03
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359