Asekol_cervene_k_965x100px__04

OSVČ A PPM

Autor: odpověď - kolektiv autorů ČSSZ

DOTAZ Z PORADNY - Tento rok v dubnu jsem začala podnikat jako OSVČ, ale nazačala jsem si platit nemocenské pojištění. Nyní jsem ve 3 týdnu těhotenství a zajímalo by mě, zda bych měla nárok na peněžitou pomoc v mateřství, pokud si začnu platit nemocenské pojištění a doplatila bych ho na 270 dní, které jsou podmínkou.
Před podnikáním jsem byla vedená na Úřadě práce, kam jsem se přihlásila po dokončení vysoké školy.


Nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných (dále jen OSVČ) je dobrovolné, upraveno je v zákoně č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a to v ustanovení § 145a - 145f. OSVČ může být účastna nemocenského pojištění jen v těch kalendářních měsících, za které je povinna platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Přihláškou k nemocenskému pojištění vzniká účast na pojištění, avšak nejdříve dnem, ve kterém se k tomuto pojištění přihlásila.
Z nemocenského pojištění OSVČ se poskytují dvě dávky tj. nemocenské (případně karanténa) a peněžitá pomoc v mateřství. Při pobírání nemocenského nesmí OSVČ osobně vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, musí být zaplaceno pojistné za dobu účasti na nemocenském pojištění a účast na nemocenském pojištění OSVČ musí trvat alespoň po dobu třech měsíců bezprostředně předcházejících dni vzniku pracovní neschopnosti. V případě žádosti o dávku peněžité pomoci v mateřství musí být splněna podmínka trvání účasti na nemocenském pojištění OSVČ alespoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku před porodem a 270 dnů nemocenského pojištění v posledních dvou letech dle ustanovení § 6 zákona č. 88/1968 Sb., v platném znění.
Peněžitá pomoc v mateřství se poskytuje po dobu 28 týdnů mateřské dovolené a to od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu, nejdříve však od počátku osmého týdne před tímto dnem. Dávka se poskytuje již od prvního dne ve výši 69 % z denního vyměřovacího základu.
Všechny výše uvedené informace se týkají nemocenského pojištění a nároků na dávky v roce 2008.


Od 1. 1. 2009 dochází ke změnám v nemocenském pojištění OSVČ, zaměstnanců a to z důvodu platnosti zákona č. 187/2006, o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
Podstatnou změnou je, že OSVČ může být nemocensky pojištěna i v případě, že není povinna platit zálohy na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.
OSVČ je účastna nemocenského pojištění, jestliže vykonává samostatnou výdělečnou činnost a podala přihlášku k účasti na předepsaném tiskopisu. Současně musí být splněna podmínka zaplacení pojistného, které se hradí odděleně od důchodového pojištění, na samostatný účet a identifikačním číslem pojištění (tzv. variabilním symbolem) je rodné číslo OSVČ.
Pojistné na nemocenské pojištění za kalendářní měsíc je splatné od 1. do 20. dne následujícího měsíce, tj. např. za únor 2009 je pojistné splatné od 1. do 20. března 2009.
Vyměřovacím základem OSVČ pro pojistné na nemocenské pojištění je měsíční základ, jehož výši si určuje OSVČ sama. Měsíční základ, který si OSVČ stanovila a odvedla z něho pojistné na nemocenské pojištění, nelze dodatečně měnit, přičemž stanovením měsíčního základu se rozumí zaplacení pojistného na nemocenské pojištění z měsíčního základu.
Tento měsíční základ však nemůže být nižší než dvojnásobek částky rozhodné podle předpisů o nemocenském pojištění pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění. S účinností od 1. 1. 2009 činí rozhodná částka pro účast na pojištění zaměstnanců částku 2 000 Kč. Minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ pro pojistné na nemocenské pojištění činí s účinností od 1. 1. 2009 částku
4 000 Kč.
Pojistné na nemocenské pojištění OSVČ je stanoveno z měsíčního základu procentní sazbou dle ust. § 7 odst. 1 písm. c) bod 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů a pro rok 2009 činí 2,4%. Tato sazba může být změněna s ohledem na projednávání novely zákona v Poslanecké sněmovně.
Z nemocenského pojištění OSVČ se poskytují i nadále dvě dávky tj. nemocenské a peněžitá pomoc v mateřství (dále jen PPM). Podmínkou nároku na PPM je trvání účasti na nemocenském pojištění OSVČ po dobu alespoň 180 kalendářních dnů v posledním roce přede dnem počátku podpůrčí doby (tj. přede dnem nástupu na PPM). Současně musí být pro nárok na tuto dávku splněna i podmínka trvání účasti na pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na PPM. Do doby 270 kalendářních dnů se nezapočítává od 1.1. 2009 doba, po kterou jste byla vedena na úřadu práce.

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud plánujete do budoucna čerpat dávky z nemocenského pojištění OSVČ v roce 2009, je nutné se k nemocenskému pojištění přihlásit již nyní. V případě žádosti o dávku PPM lze konstatovat, že nesplníte požadovanou dobu pojištění.
Pokud Vám nevznikne nárok na dávku nemocenského pojištění OSVČ a ani jiného pojištění z důvodu nedostatečné délky doby pojištění, máte nárok na rodičovský příspěvek ode dne narození dítěte. Dávky přiznává a vyplácí úřad Státní sociální podpory, který je podřízen úřadu práce dle místa Vašeho trvalého pobytu. V případě podrobnějších informací máte možnost se obrátit na příslušnou správu sociálního zabezpečení dle místa trvalého pobytu.

Kolektiv autorů ČSSZ, 2.12.2008, www.cssz.cz


Související odkazy:

Zdroj:

AZ RODINA.cz - informační portál (nejen) pro rodiče, www.azrodina.cz

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250
Aperio_linka_pro_mamy_a_taty

POTŘEBUJE VAŠE DÍTĚ NEBO (SKORO) DOSPĚLÁK (10 - 26 LET) TROCHU NAKOPNOUT?

Samozřejmě to myslíme v dobrém :-) Nemá moc kamarády? Navazuje hůř vztahy? Těžko vychází s okolím? Je pořád na mobilu nebo pc? Škola je problém? Nechce se mu do práce? Něčím se trápí, něco se mu nedaří, nezvládá? V něčem lítá? Přemýšlíte co s ním, jak mu pomoct? Darujte mu vstupenku na KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ! ON-LINE (s RADKEM BANGOU). Mimořádná možnost již tuto sobotu od 16.00 hod.

Dětské hodinky s GPS zajistí neustálý rodičovský dohled

Chcete mít přehled o svých dětech, ale současně je nechcete ztrapňovat před kamarády častými telefonáty nebo SMS zprávami? Jste jako na trní, když přijdou domů až o hodinu později, než bylo původně domluveno – a vymlouvají se, že se vybila baterie mobilu nebo že zvonění nebylo slyšet dost hlasitě? Přesně pro vás je tu efektivní řešení, které bude děti bavit a nabídne i pestrou paletu doplňkových funkcí. O co tedy přesně jde?

JUDr. ROMANA LUŽNÁ - ADVOKÁTKA

Poskytuje právní poradenství zejména v oblasti NEMOVITOSTÍ (převody bytů, domů, pozemků, zřizování věcných břemen, zástavních práv, řešení podílového spoluvlastnictví atd.) a RODINNÉHO PRÁVA (rozvodové řízení, úprava péče o nezletilé děti, úprava vyživovací povinnosti, vymáhání dlužného výživného, spory o určení otcovství).

CHYTRÝ TELEFON PRO CHYTRÉ DĚTI. JAK VYBRAT MOBIL PRO DÍTĚ NEJEN ZA VYSVĚDČENÍ?

Dnes bychom asi těžko našli dítě, které nechce mobil. Pokud tedy hledáte praktický a užitečný dárek, který udělá dítěti i radost, nový telefon je určitě dobrá volba. Jaký mobil ale vybrat? Inspirujte se tipy na telefony pro děti každého věku. Všechny uvedené modely jsou aktuálně dostupné v síti prodejen Mobil Pohotovost. Můžete tu nejen koupit nový mobil, ale i prodat starý, takže docílíte unikátní ceny.

Kde dělají zájemci o půjčky chybu? To vám vysvětlí Petr z portálu Bezvamoney.cz

Mnoho finančních problémů si dlužníci způsobí sami tím, že si půjčují bez rozmyslu. Další komplikací je nízká finanční gramotnost a nedostatečné využívání informačních článků specializujících se na oblast půjček. Nejenom tyto informace, ale i další důležité souvislosti vám prozradí Petr z Bezvamoney.cz.

Předsevzetí pro nový rok? Pojďme jíst zdravě, pojďme jíst BIO!

„Nepřejídat se, a když už si zahřešit, tak něčím opravdu kvalitním.“ Poznáváte se v tomto novoročním předsevzetí? Začněte nový rok zdravě a dejte si záležet na tom, co vy i vaše rodina jíte.

Jak zvládnout náročnou péči o seniora?

Přesvědčení, že senioři, kteří se o sebe nejsou schopni naplno sami postarat, patří do ústavů, je už naštěstí na ústupu. Příbuzní se snaží stále více, aby staří lidé mohli co nejdéle zůstat v domácím prostředí. Toto rozhodnutí s sebou však nese spoustu překážek.

SPÁNEK TEENAGERŮ

Spánkem stráví každý z nás asi 24 let, což odpovídá zhruba třetině našeho života. Kvalitní a dostatečný spánek tvoří nezbytnou podmínku zdraví, a to jak fyzického, tak duševního. Ovlivňuje funkci mozku i hladinu hormonů, které se podílí na chuti k jídlu a soustředění, snižuje pravděpodobnost depresí i sebevražedných sklonů. Dospělý člověk potřebuje v průměru osm hodin, u dětí a teenagerů však regenerace trvá delší dobu.

Padání vlasů a vlivy, které ho mohou způsobit

Po každém umytí vlasů vám jich vypadnou cca tři stovky. Zdá se vám to mnoho? Není potřeba se zneklidňovat – zdravý člověk má na hlavě kolem sto tisíc vlasů! Co ale dělat, pokud zjistíte, že vám vlasy ubývají rychlejším tempem než by měly?

STAN PRO DOVOLENOU S DÍTĚTEM? COLEMAN® Blackout Bedroom®

Jezdíte běžně na dovolenou pod stan a nejste si jisti, jestli to zvládnete i s dítětem? Rozhodli jste se nově zažít trochu dobrodružství, vyrazit s nejmladším členem rodiny někam do kempu a hledáte vhodný model stanu? Otestovali jsme ho za vás. Stany COLEMAN® Blackout Bedroom® na rodiny s dětmi myslí.

VÍTE, CO MŮŽETE UDĚLAT PRO BEZPEČÍ DĚTÍ NA INTERNETU?

Děti používají digitální technologie a internet čím dál častěji už od útlého věku. V České republice v současnosti téměř každé dítě od určitého věku používá zařízení, které je připojeno k internetu. Rodiče se tak musí vypořádat s novými situacemi, které spadají do takzvaného „digitálního rodičovství“. Rodiče by měli zvážit, jaká pozitiva a negativa s sebou přináší digitální zařízení v rukou dětí, především pak kolik času s nimi mají trávit, jak je kontrolovat a jak zajistit jejich internetovou bezpečnost.

JAKÁ JE ZDRAVÁ ŽIDLE PRO ŠKOLÁKA?

Dotaz: V současnosti zařizujeme dětský pokojík. Starší dceři bude sedm let, a tak bychom jí rádi pořídili vhodné sezení, kde si bude psát úkoly, malovat si a věnovat se dalším činnostem. Můžete nám poradit, kde bychom sehnali pracovní židli, která jí zajistí zdravé sezení a zároveň s ní nějaký ten rok poroste? Ludmila Márová, Jihlava

JAK UPÉCT MAKRONKY?

Upéct tohle výborné cukroví vůbec není lehké, a tak jsem se rozhodla absolvovat další kurz v rámci Gourmet Academy MAKRONKY S EDITOU. Kurzy s Editou Paulusovou se mi líbí čím dál víc, Edita je neskutečná profesionálka a zároveň se vůbec nestydí přiznat, že někdy něco zkrátka nevyjde i jí. Makronky jsou totiž zapeklitým dezertem i pro zkušené cukrářky. Konečný výsledek může ovlivnit takřka cokoli – typ mandlové mouky, vajíčka, vlhkost vzduchu, místo kde makronky schnou, atd. Nám se ale povedly!

Asekol_cervene_k_200x600px__03
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359