Asekol_cervene_k_965x100px__04

RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK, PŘÍSPĚVEK NA PÉČI A DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ

Autor: odpověď - kolektiv autorů ČSSZ a KM SSP Praha 6

DOTAZ Z PORADNY - Pobírám rodičovský příspěvek na dceru, je jí 5 let a má ZTP. Je pravda, že důchodové pojištění je pouze do 4 let a další roky, tj. do 7 let věku dítěte, mi nebudou započítané do důchodových let? 
Doporučujete mi požádat o příspěvek na péči? U této dávky prý platí důchodové pojištění nezávisle na věku dítěte  a je možné ji čerpat souběžně s odpovídajícím krácením rodičovského příspěvku.


Ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 písmeno r) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, je osobní péče o dítě náhradní dobou pojištění skutečně nejdéle do čtyř let věku dítěte. Ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 písmeno s) téhož zákona, je rovněž osobní péče o osobu závislou náhradní dobou pojištění, jedná-li se o osobu závislou ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), případně o péči o osobu mladší 10 let, závislou ve stupni I (lehká závislost). Jak z výše uvedeného vyplývá, započítává se osobě pečující, s výjimkou péče o osobu závislou ve stupni I, doba této péče jako doba náhradní bez ohledu na věk osoby, o kterou pečuje.
O přiznání příspěvku na péči osobě závislé podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, rozhodují obecní úřady obcí s rozšířenou působností. O době a rozsahu péče o osobu závislou (před 1. 1. 2007 o osobu převážně či úplně bezmocnou, nebo částečně bezmocnou starší 80 let, případně o dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě vyžadující mimořádnou péči) rozhoduje okresní (Pražská) správa sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ) příslušná podle místa trvalého bydliště osoby, o kterou je pečováno. O přiznání příspěvku na péči je vhodné požádat bez zbytečného otálení (příspěvek může být přiznán nejdříve od počátku kalendářního měsíce, ve kterém bylo zahájeno řízení o přiznání příspěvku).
Žádost o zahájení řízení o vydání rozhodnutí o době a rozsahu péče však může být podána až po skončení péče (nejdéle do dvou let od tohoto skončení). V průběhu péče může být řízení o vydání tohoto rozhodnutí zahájeno pouze v situaci, kdy osoba pečující uplatní žádost o dávku důchodového pojištění. Rozhodnutí OSSZ o době a rozsahu péče je nezbytnou podmínkou zápočtu této doby jako náhradní doby pojištění.

Kolektiv autorů ČSSZ,  www.cszz.cz


Od 1.1.2007 náleží dle zákona o sociálních službách příspěvek na péči osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby z důvodu nepříznivého zdravotního stavu. Tento příspěvek je rozdělen na čtyři skupiny, a to podle stupně závislosti na pomoci jiné osoby. Podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách se osoba považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby (do 18 let) ve stupni I. - lehká závislost 3.000,- Kč, ve stupni II. - středně těžká závislost 5.000,- Kč, ve stupni III. - těžká závislost 9.000,- Kč, ve stupni IV. - úplná závislost 11.000,- Kč. Základní podmínka nároku na příspěvek na péči vyplývá z potřeby poskytovat péči osobě závislé na pomoci jiné fyzické osoby. Jde tedy o dávku, která ve svých principech je obdobná rodičovskému příspěvku, jehož základní podmínkou je osobní celodenní a řádná péče rodiče o dítě. Vzhledem k této skutečnosti je třeba řešit kumulaci rodičovského příspěvku a příspěvku na péči, jsou-li poskytovány rodiči současně z důvodu péče o totéž dítě. Náleží-li rodiči z původu péče o dítě rodičovský příspěvek a v témže kalendářním měsíci náleží z důvodu péče o stejné dítě příspěvek na péči alespoň po část kalendářního měsíce, pak náleží v takovém kalendářním měsíci rodičovský příspěvek ve výši jedné poloviny.
II. III. IV. stupeň (rodičovský příspěvek 7.600,- Kč, souběh s příspěvkem na péči o totéž dítě = musí zůstat z rodičovského příspěvku nejméně rozdíl mezi
rodičovským příspěvkem a příspěvkem na péči tj. 3.800,- Kč
I. stupeň - vzhledem k souběhu rodičovského příspěvku a příspěvku na péči činí polovina rodičovského příspěvku 3.800,- Kč. Protože však musí být výše rodičovského příspěvku nejméně ve výši rozdílu mezi rodičovským příspěvkem a příspěvkem na péči, je-li příspěvek na péči nižší nez polovina rodičovského příspěvku, náleží rodičovský příspěvek ve výši 4.600,- Kč.

KM SSP Praha 6


Zdroj:

AZ RODINA.cz, 2.12.2008, www.azrodina.cz

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250
Aperio_linka_pro_mamy_a_taty

POTŘEBUJE VAŠE DÍTĚ NEBO (SKORO) DOSPĚLÁK (10 - 26 LET) TROCHU NAKOPNOUT?

Samozřejmě to myslíme v dobrém :-) Nemá moc kamarády? Navazuje hůř vztahy? Těžko vychází s okolím? Je pořád na mobilu nebo pc? Škola je problém? Nechce se mu do práce? Něčím se trápí, něco se mu nedaří, nezvládá? V něčem lítá? Přemýšlíte co s ním, jak mu pomoct? Darujte mu vstupenku na KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ! ON-LINE (s RADKEM BANGOU). Mimořádná možnost již tuto sobotu od 16.00 hod.

Dětské hodinky s GPS zajistí neustálý rodičovský dohled

Chcete mít přehled o svých dětech, ale současně je nechcete ztrapňovat před kamarády častými telefonáty nebo SMS zprávami? Jste jako na trní, když přijdou domů až o hodinu později, než bylo původně domluveno – a vymlouvají se, že se vybila baterie mobilu nebo že zvonění nebylo slyšet dost hlasitě? Přesně pro vás je tu efektivní řešení, které bude děti bavit a nabídne i pestrou paletu doplňkových funkcí. O co tedy přesně jde?

JUDr. ROMANA LUŽNÁ - ADVOKÁTKA

Poskytuje právní poradenství zejména v oblasti NEMOVITOSTÍ (převody bytů, domů, pozemků, zřizování věcných břemen, zástavních práv, řešení podílového spoluvlastnictví atd.) a RODINNÉHO PRÁVA (rozvodové řízení, úprava péče o nezletilé děti, úprava vyživovací povinnosti, vymáhání dlužného výživného, spory o určení otcovství).

CHYTRÝ TELEFON PRO CHYTRÉ DĚTI. JAK VYBRAT MOBIL PRO DÍTĚ NEJEN ZA VYSVĚDČENÍ?

Dnes bychom asi těžko našli dítě, které nechce mobil. Pokud tedy hledáte praktický a užitečný dárek, který udělá dítěti i radost, nový telefon je určitě dobrá volba. Jaký mobil ale vybrat? Inspirujte se tipy na telefony pro děti každého věku. Všechny uvedené modely jsou aktuálně dostupné v síti prodejen Mobil Pohotovost. Můžete tu nejen koupit nový mobil, ale i prodat starý, takže docílíte unikátní ceny.

Kde dělají zájemci o půjčky chybu? To vám vysvětlí Petr z portálu Bezvamoney.cz

Mnoho finančních problémů si dlužníci způsobí sami tím, že si půjčují bez rozmyslu. Další komplikací je nízká finanční gramotnost a nedostatečné využívání informačních článků specializujících se na oblast půjček. Nejenom tyto informace, ale i další důležité souvislosti vám prozradí Petr z Bezvamoney.cz.

Předsevzetí pro nový rok? Pojďme jíst zdravě, pojďme jíst BIO!

„Nepřejídat se, a když už si zahřešit, tak něčím opravdu kvalitním.“ Poznáváte se v tomto novoročním předsevzetí? Začněte nový rok zdravě a dejte si záležet na tom, co vy i vaše rodina jíte.

Jak zvládnout náročnou péči o seniora?

Přesvědčení, že senioři, kteří se o sebe nejsou schopni naplno sami postarat, patří do ústavů, je už naštěstí na ústupu. Příbuzní se snaží stále více, aby staří lidé mohli co nejdéle zůstat v domácím prostředí. Toto rozhodnutí s sebou však nese spoustu překážek.

SPÁNEK TEENAGERŮ

Spánkem stráví každý z nás asi 24 let, což odpovídá zhruba třetině našeho života. Kvalitní a dostatečný spánek tvoří nezbytnou podmínku zdraví, a to jak fyzického, tak duševního. Ovlivňuje funkci mozku i hladinu hormonů, které se podílí na chuti k jídlu a soustředění, snižuje pravděpodobnost depresí i sebevražedných sklonů. Dospělý člověk potřebuje v průměru osm hodin, u dětí a teenagerů však regenerace trvá delší dobu.

Padání vlasů a vlivy, které ho mohou způsobit

Po každém umytí vlasů vám jich vypadnou cca tři stovky. Zdá se vám to mnoho? Není potřeba se zneklidňovat – zdravý člověk má na hlavě kolem sto tisíc vlasů! Co ale dělat, pokud zjistíte, že vám vlasy ubývají rychlejším tempem než by měly?

STAN PRO DOVOLENOU S DÍTĚTEM? COLEMAN® Blackout Bedroom®

Jezdíte běžně na dovolenou pod stan a nejste si jisti, jestli to zvládnete i s dítětem? Rozhodli jste se nově zažít trochu dobrodružství, vyrazit s nejmladším členem rodiny někam do kempu a hledáte vhodný model stanu? Otestovali jsme ho za vás. Stany COLEMAN® Blackout Bedroom® na rodiny s dětmi myslí.

VÍTE, CO MŮŽETE UDĚLAT PRO BEZPEČÍ DĚTÍ NA INTERNETU?

Děti používají digitální technologie a internet čím dál častěji už od útlého věku. V České republice v současnosti téměř každé dítě od určitého věku používá zařízení, které je připojeno k internetu. Rodiče se tak musí vypořádat s novými situacemi, které spadají do takzvaného „digitálního rodičovství“. Rodiče by měli zvážit, jaká pozitiva a negativa s sebou přináší digitální zařízení v rukou dětí, především pak kolik času s nimi mají trávit, jak je kontrolovat a jak zajistit jejich internetovou bezpečnost.

JAKÁ JE ZDRAVÁ ŽIDLE PRO ŠKOLÁKA?

Dotaz: V současnosti zařizujeme dětský pokojík. Starší dceři bude sedm let, a tak bychom jí rádi pořídili vhodné sezení, kde si bude psát úkoly, malovat si a věnovat se dalším činnostem. Můžete nám poradit, kde bychom sehnali pracovní židli, která jí zajistí zdravé sezení a zároveň s ní nějaký ten rok poroste? Ludmila Márová, Jihlava

JAK UPÉCT MAKRONKY?

Upéct tohle výborné cukroví vůbec není lehké, a tak jsem se rozhodla absolvovat další kurz v rámci Gourmet Academy MAKRONKY S EDITOU. Kurzy s Editou Paulusovou se mi líbí čím dál víc, Edita je neskutečná profesionálka a zároveň se vůbec nestydí přiznat, že někdy něco zkrátka nevyjde i jí. Makronky jsou totiž zapeklitým dezertem i pro zkušené cukrářky. Konečný výsledek může ovlivnit takřka cokoli – typ mandlové mouky, vajíčka, vlhkost vzduchu, místo kde makronky schnou, atd. Nám se ale povedly!

Asekol_cervene_k_200x600px__03
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359