Asekol_cervene_k_965x100px__04

PŘEDČASNÝ DŮCHOD NEBO EVIDENCE NA ÚŘADU PRÁCE?

Autor: odpověď - kolektiv autorů ČSSZ

DOTAZ Z PORADNY - Moje matka je narozena v červnu 1953, má 3 děti a odpracováno 37 let. Od 12.6.1995 do 3.7.1998 jí byl přiznán plný invalidní důchod a od 4.7.1998 má přiznán částečný invalidní důchod. Zajímalo by mne, zda v případě, že požádá o předčasný odchod do starobního důchodu, jí tento důchod bude krácen a jak. Popřípadě, jestli po přechodu na normální starobní důchod jí poté bude důchod vyplácen nezkráceně.
V zaměstnání jí hrozí výpověď, a tak bychom potřebovali vědět, jestli by byl lepším východiskem odchod do předčasného důchodu nebo by mohla být nějakou dobu na úřadu práce (a zda by se tato doba počítala do důchodu).


V případě Vaší matky již bohužel nelze přiznat tzv. dočasně snížený předčasný starobní důchod, který by bylo možno současně s dosažením důchodového věku přepočítat na standardní nesníženou výši.
Nárok na takový dočasně snížený předčasný starobní důchod mohl v minulosti získat (ve smyslu ust. § 30 zákona š. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění):
I. pojištěnec, který
a) získal dobu pojištění nejméně 25 let, a
b) ke dni, od něhož měl být starobní důchod přiznán, byl poživatelem částečného invalidního důchodu, a
c) ke dni uvedenému v písmenu b) do dosažení důchodového věku mu chyběl nejvýše dva roky,

nebo
II. pojištěnec, který
a) získal dobu pojištění nejméně 25 let,
b) pobíral plný invalidní důchod nepřetržitě aspoň po dobu pěti let, a
c) nárok na plný invalidní důchod pobíraný po dobu uvedenou v písmenu b) zanikl a ke dni odnětí tohoto důchodu do dosažení důchodového věku mu chybí nejvýše pět let.

Důchodový věk Vaší matky (ženy narozené v roce 1953, která vychovala 3 děti) činí 58 let. Dosáhla by jej tedy dne 3. 6. 2011. Byl-li by jí tedy částečný invalidní důchod vyplácen ke dni 3. 6. 2009, splnila by podmínky uvedené výše v odstavci I. Zákon však stanoví pro vznik nároku na dočasně snížený předčasný starobní důchod ještě jednu podmínku, které Vaše matka již v současnosti nemůže vyhovět - podle ust. § 30 odst. 3 zákona o důchodovém pojištění platí, že nárok na starobní důchod podle odstavců I. a II. vzniká, splní-li se podmínky uvedené v těchto odstavcích do 31. prosince 2006.

Z toho důvodu je vyloučeno, aby v současnosti vznikl nárok na důchod při splnění podmínek uvedených výše pod bodem I. (to neznamená, že takový důchod v současnosti již nelze přiznat z důvodu vzniku nároku na něj v minulosti), výjimečně je ještě možno v současnosti získat nárok na tento důchod při splnění podmínek uvedených pod bodem II.

Proto v jejím případě přichází v úvahu pouze přiznání trvale sníženého předčasného starobního důchodu ve smyslu ust. § 31 zákona o důchodovém pojištění. Tento je možno přiznat osobě, která získala dobu pojištění nejméně 25 roků, přičemž do dosažení důchodového věku ji ode dne, od něhož se starobní důchod přiznává, chybí nejvýše tři roky. Výše tohoto důchodu (přesněji výše jeho procentní výměry) se krátí, a to o 0,9 % výpočtového základu (tj. v podstatě průměrného měsíčního výdělku v rozhodném období přizpůsobeného aktuální cenové hladině v době přiznání důchodu) za každých i započatých 90 kalendářních dnů z doby předčasnosti (tj. doby od data přiznání předčasného starobního důchodu do data dosažení důchodového věku).

Doba vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání v letech 2009 až 2011 bude zajisté pro důchodové účely hodnocena. Zůstává otázkou, zda toto hodnocení bude mít pro osobu finanční efekt. Pro odpověď na tuto otázku je třeba nejprve zjistit, zda tato osoba již v minulosti v této evidenci byla vedena či nikoliv a po jakou dobu. Obecně platí ust. § 5 odst. 1 písm. n) zákona o důchodovém pojištění, podle kterého jsou důchodového pojištění účastny osoby vedené v evidenci úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání po dobu, po kterou jim náleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci, a v rozsahu nejvýše tří let též po dobu, po kterou jim tato podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáleží, s tím, že tato doba tří let se zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku na důchod. Doba, po kterou podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáležela před dosažením věku 55 let, se do ní započítává v rozsahu nejvýše 1 roku a nezapočítává se do ní doba účasti na dobrovolném pojištění podle § 6 odst. 1 písm. a) a odst. 2 a doba výkonu výdělečné činnosti, která podle zvláštního právního předpisu nebrání (není překážkou) zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, a to i když tato činnost zakládá účast na pojištění. Zápočtem doby uchazečství v letech 2009 až 2011 může tedy ve smyslu výše uvedeného dojít ke ztrátě doby uchazečství získané v minulosti (nad tři roky).

Doba pobírání částečného invalidního důchodu sama o sobě není náhradní dobou pojištění - taková doba by tedy mohla být pro účely starobního důchodu hodnocena pouze z jiného titulu, který trval současně, např. že osoba vykonávala výdělečnou činnost nebo byla vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání.

Nesporné je, že pokud Vaše matka bude i nadále do dovršení důchodového věku pobírat pouze částečný invalidní důchod a bude případně po celou dobu od rozvázání pracovního poměru vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání a o starobní důchod si požádá nejdříve od data dosažení důchodového věku (předpokládáme, že v minulosti vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání nebyla - viz vysvětlení výše), bude možno jí přiznat řádný starobní důchod ve smyslu ust. § 29 zákona o důchodovém pojištění, jehož výše nebude krácena.

Kolektiv autorů ČSSZ, 26.1.2009, www.cssz.cz


Související odkazy:

 

 

Zdroj:

AZ RODINA.cz - informační portál (nejen) pro rodiče, www.azrodina.cz

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250
Aperio_linka_pro_mamy_a_taty

POTŘEBUJE VAŠE DÍTĚ NEBO (SKORO) DOSPĚLÁK (10 - 26 LET) TROCHU NAKOPNOUT?

Samozřejmě to myslíme v dobrém :-) Nemá moc kamarády? Navazuje hůř vztahy? Těžko vychází s okolím? Je pořád na mobilu nebo pc? Škola je problém? Nechce se mu do práce? Něčím se trápí, něco se mu nedaří, nezvládá? V něčem lítá? Přemýšlíte co s ním, jak mu pomoct? Darujte mu vstupenku na KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ! ON-LINE (s RADKEM BANGOU). Mimořádná možnost již tuto sobotu od 16.00 hod.

Dětské hodinky s GPS zajistí neustálý rodičovský dohled

Chcete mít přehled o svých dětech, ale současně je nechcete ztrapňovat před kamarády častými telefonáty nebo SMS zprávami? Jste jako na trní, když přijdou domů až o hodinu později, než bylo původně domluveno – a vymlouvají se, že se vybila baterie mobilu nebo že zvonění nebylo slyšet dost hlasitě? Přesně pro vás je tu efektivní řešení, které bude děti bavit a nabídne i pestrou paletu doplňkových funkcí. O co tedy přesně jde?

JUDr. ROMANA LUŽNÁ - ADVOKÁTKA

Poskytuje právní poradenství zejména v oblasti NEMOVITOSTÍ (převody bytů, domů, pozemků, zřizování věcných břemen, zástavních práv, řešení podílového spoluvlastnictví atd.) a RODINNÉHO PRÁVA (rozvodové řízení, úprava péče o nezletilé děti, úprava vyživovací povinnosti, vymáhání dlužného výživného, spory o určení otcovství).

CHYTRÝ TELEFON PRO CHYTRÉ DĚTI. JAK VYBRAT MOBIL PRO DÍTĚ NEJEN ZA VYSVĚDČENÍ?

Dnes bychom asi těžko našli dítě, které nechce mobil. Pokud tedy hledáte praktický a užitečný dárek, který udělá dítěti i radost, nový telefon je určitě dobrá volba. Jaký mobil ale vybrat? Inspirujte se tipy na telefony pro děti každého věku. Všechny uvedené modely jsou aktuálně dostupné v síti prodejen Mobil Pohotovost. Můžete tu nejen koupit nový mobil, ale i prodat starý, takže docílíte unikátní ceny.

Kde dělají zájemci o půjčky chybu? To vám vysvětlí Petr z portálu Bezvamoney.cz

Mnoho finančních problémů si dlužníci způsobí sami tím, že si půjčují bez rozmyslu. Další komplikací je nízká finanční gramotnost a nedostatečné využívání informačních článků specializujících se na oblast půjček. Nejenom tyto informace, ale i další důležité souvislosti vám prozradí Petr z Bezvamoney.cz.

Předsevzetí pro nový rok? Pojďme jíst zdravě, pojďme jíst BIO!

„Nepřejídat se, a když už si zahřešit, tak něčím opravdu kvalitním.“ Poznáváte se v tomto novoročním předsevzetí? Začněte nový rok zdravě a dejte si záležet na tom, co vy i vaše rodina jíte.

Jak zvládnout náročnou péči o seniora?

Přesvědčení, že senioři, kteří se o sebe nejsou schopni naplno sami postarat, patří do ústavů, je už naštěstí na ústupu. Příbuzní se snaží stále více, aby staří lidé mohli co nejdéle zůstat v domácím prostředí. Toto rozhodnutí s sebou však nese spoustu překážek.

SPÁNEK TEENAGERŮ

Spánkem stráví každý z nás asi 24 let, což odpovídá zhruba třetině našeho života. Kvalitní a dostatečný spánek tvoří nezbytnou podmínku zdraví, a to jak fyzického, tak duševního. Ovlivňuje funkci mozku i hladinu hormonů, které se podílí na chuti k jídlu a soustředění, snižuje pravděpodobnost depresí i sebevražedných sklonů. Dospělý člověk potřebuje v průměru osm hodin, u dětí a teenagerů však regenerace trvá delší dobu.

Padání vlasů a vlivy, které ho mohou způsobit

Po každém umytí vlasů vám jich vypadnou cca tři stovky. Zdá se vám to mnoho? Není potřeba se zneklidňovat – zdravý člověk má na hlavě kolem sto tisíc vlasů! Co ale dělat, pokud zjistíte, že vám vlasy ubývají rychlejším tempem než by měly?

STAN PRO DOVOLENOU S DÍTĚTEM? COLEMAN® Blackout Bedroom®

Jezdíte běžně na dovolenou pod stan a nejste si jisti, jestli to zvládnete i s dítětem? Rozhodli jste se nově zažít trochu dobrodružství, vyrazit s nejmladším členem rodiny někam do kempu a hledáte vhodný model stanu? Otestovali jsme ho za vás. Stany COLEMAN® Blackout Bedroom® na rodiny s dětmi myslí.

VÍTE, CO MŮŽETE UDĚLAT PRO BEZPEČÍ DĚTÍ NA INTERNETU?

Děti používají digitální technologie a internet čím dál častěji už od útlého věku. V České republice v současnosti téměř každé dítě od určitého věku používá zařízení, které je připojeno k internetu. Rodiče se tak musí vypořádat s novými situacemi, které spadají do takzvaného „digitálního rodičovství“. Rodiče by měli zvážit, jaká pozitiva a negativa s sebou přináší digitální zařízení v rukou dětí, především pak kolik času s nimi mají trávit, jak je kontrolovat a jak zajistit jejich internetovou bezpečnost.

JAKÁ JE ZDRAVÁ ŽIDLE PRO ŠKOLÁKA?

Dotaz: V současnosti zařizujeme dětský pokojík. Starší dceři bude sedm let, a tak bychom jí rádi pořídili vhodné sezení, kde si bude psát úkoly, malovat si a věnovat se dalším činnostem. Můžete nám poradit, kde bychom sehnali pracovní židli, která jí zajistí zdravé sezení a zároveň s ní nějaký ten rok poroste? Ludmila Márová, Jihlava

JAK UPÉCT MAKRONKY?

Upéct tohle výborné cukroví vůbec není lehké, a tak jsem se rozhodla absolvovat další kurz v rámci Gourmet Academy MAKRONKY S EDITOU. Kurzy s Editou Paulusovou se mi líbí čím dál víc, Edita je neskutečná profesionálka a zároveň se vůbec nestydí přiznat, že někdy něco zkrátka nevyjde i jí. Makronky jsou totiž zapeklitým dezertem i pro zkušené cukrářky. Konečný výsledek může ovlivnit takřka cokoli – typ mandlové mouky, vajíčka, vlhkost vzduchu, místo kde makronky schnou, atd. Nám se ale povedly!

Asekol_cervene_k_200x600px__03
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359