Asekol_cervene_k_965x100px__04

OMEZENÍ STYKU OTCE S DÍTĚTEM

Autor: odpověď - JUDr. Romana Lužná, PhDr. Ilona Špaňhelová, Mgr. Kateřina Lišková

DOTAZ Z PORADNY - Mám syna (6 let). Jeho otec se o něj nikdy nezajímal, s dítětem se nestýkal, neznají se. Po narození mu bylo stanoveno výživné, které hradil. Nyní jsem po 5 letech zažádala soud o zvýšení výživného. Asi 3 dny před soudem mi otec dítěte telefonoval do zaměstnání, že když po něm chci peníze, tak se chce se synem vídat. Najednou by se o něj chtěl starat a účastnit se na jeho výchově. Prý podá návrh k soudu na úpravu styku s dítětem. Já si ale styk otce a dítěte nepřeji. Za těch 6 let se změnilo spousta věcí. Žiji s druhem, který mi s výchovou syna pomáhá, i když mu neříká táto, tak ho za něj považuje. Když se mě syn asi ve 4 letech ptal na tatínka, tak jsem mu vysvětlila, že tatínek má jinou rodinu a stará se o jiné děti a že kdyby chtěl, tak by za ním už dávno přišel. Na to mi syn odpověděl, že tatínek je asi hajzlík a od té doby se mě na něj neptal. Otec dítěte se obrátil na sociální pracovnici MěÚ s tím, že mu zabraňuji ve styku s dítětem. Musela jsem na sociálku, kde mě tlačili k tomu, abych dítěti řekla o otci, a abych dítě nějakým způsobem zpracovala, aby se v budoucnu mohlo s otcem stýkat. Prý je lepší, když se s otcem domluvím, že soud by mi styk mohl nařídit s tím, že kdybych neplnila co je v rozsudku soudu, tak by mi mohli uložit opakovaně pokutu 50 tis. Nebo dítě odebrat. Já jsem v šoku. Otec dítěte se o něj 6 let nezajímá, dítě ho nezná, a já bych mu ho najednou měla dávat. Když jsem se sociální pracovnice ptala, jestli se jí to nezdá podezřelé, že se otec zajímá až v okamžiku, kdy po něm chci zvýšené výživné, bylo mi odpovězeno, že někteří tatínci si uvědomí, že mají dítě, až se matka ozve s placením výživného. Prosím, poraďte mi, jak se mám vyhnout styku otce a dítěte. Nevím, jak bych dítěti vykládala, že se najednou objevil tatínek a že se s ním chce vídat. Taky nevím, jak by to působilo na mojí rodinu a hlavně na mého přítele, se kterým chlapce vychovávám už 3 roky. Cítím to jako velký zásah do chodu rodiny. Také mě překvapilo chování sociální pracovnice. Zastává se otce, který o dítě 6 let nejevil zájem. Prosím, poraďte, jak se mám zachovat.


Z POHLEDU PRÁVNÍKA:

Zákon o rodině zakotvuje právo dítěte stýkat se s oběma rodiči. Pokud rodič, který má dítě ve své péči, kontakty neumožňuje, má druhý rodič právo obrátit se na soud, který styk s dítětem upraví. Předpokladem je, že styk dítěte s druhým rodičem je v zájmu dítěte, rozvíjí jeho citový život a i jiným způsobem ho obohacuje, což se právě zkoumá v soudním řízení, pokud styk není uskutečňován dobrovolně. Ve vašem případě je tedy důležité, z jakých konkrétních důvodů se snažíte styku syna s otcem zamezit. V případě, že by se jednalo pouze o zmiňovanou skutečnost, že se otec o syna dlouhodobě nezajímal a syn tedy na něj není zvyklý, bylo by možné řešit situaci pozvolným zvyšováním četnosti kontaktů. V určitých případech však kontakt dítěte s rodičem nemusí být v zájmu dítěte a soud styk nemusí upravit vůbec, nebo může být rozhodnuto o omezení rodičovské zodpovědnosti, v závažných případech může být také rozhodnuto až o zbavení rodičovské zodpovědnosti. Pokud jde o zbavení rodičovských práv, resp. rodičovské zodpovědnosti, podle zákona o rodině zbaví soud rodiče rodičovské zodpovědnosti, jestliže svou rodičovskou zodpovědnost zneužívá nebo její výkon nebo ji závažným způsobem zanedbává. Vyživovací povinnost rodiče vůči dítěti zbavením rodičovské zodpovědnosti nezaniká. Zbavení rodičovské zodpovědnosti má za následek, že rodič nemůže svoji rodičovskou zodpovědnost vůbec vykonávat. Jedná se o nejzávažnější zásah do práv rodičů. Předpokladem je, že rodiče z důvodů, které spočívají v jejich osobě, hrubě porušují nebo zneužívají práva a povinnosti, které tvoří obsah rodičovské zodpovědnosti. Zneužíváním se rozumí ohrožování tělesného a duševního vývoje dítěte, vybízení k trestné činnosti a nemorálnímu životu, týrání dítěte, ubližování na zdraví a jeho pohlavní zneužívání. Za závažné zanedbávání rodičovské zodpovědnosti se považuje zejména dlouhodobé neplnění rodičovské zodpovědnosti, trvalé ponechání dítěte ve výchovném zařízení spojené s nezájmem o toto dítě a neprojevením snahy převzít je do rodinné výchovy, nemorální způsob života rodičů, či soustavné neplnění vyživovací povinnosti k dítěti. Intenzitu nedostatků v péči rodičů o dítě je třeba vždy hodnotit se zřetelem ke konkrétní situaci. Další nutnou podmínkou pro zbavení rodičovské zodpovědnosti je, že rodič neplní své povinnosti, ač by je plnit mohl. Pokud nejsou důvody pro zbavení rodičovské zodpovědnosti, soud může rodičovskou zodpovědnost omezit. K omezení rodičovské zodpovědnosti dochází v případech, kdy rodič ze subjektivních důvodů neplní řádně svoji rodičovskou zodpovědnost v určité oblasti. V soudním rozhodnutí musí být přesně stanoveno, ve kterých oblastech rodičovské zodpovědnosti je rodič omezen, v praxi se nejčastěji jedná o správu majetku nezletilých dětí. Při rozhodování o omezení rodičovské zodpovědnosti je soud povinen zkoumat také to, zda nedostatky rodičů při plnění rodičovské zodpovědnosti nedosáhly již takové intenzity, pro kterou by bylo nutno použít jiného opatření podle zákona o rodině.
Pokud tedy otec podá k soudu návrh na úpravu styku se synem, bude o této otázce probíhat řádné soudní řízení, ve kterém máte možnost se jednak k danému návrhu vyjádřit a uvést veškeré skutečnosti, na základě kterých s úpravou styku nesouhlasíte, a dále také uvádět důkazy k těmto tvrzením. Máte možnost také navrhnout vypracování znaleckého posudku, ve kterém soudem ustanovený znalec zhodnotí, zda je úprava styku otce se synem vhodná a pokud ano, v jakém rozsahu. Dokud nebude o návrhu vydán pravomocný rozsudek, nemusíte styk umožňovat, pokud se domníváte, že není v zájmu syna a žádná sankce vám nehrozí. Naopak poté, co by nabyl právní moci rozsudek, kterým by rozsah návštěv otce se synem byl upraven, jste rozhodnutí dodržovat a je pravdou, že v případě porušování by vám mohla být uložena pokuta.
Je třeba ještě uvést, že ve věci úpravy styku může dát otec k soudu návrh na vydání předběžného opatření, kterým by soud rozhodoval ještě před vydáním rozsudku a tedy před konečným rozhodnutím ve věci. Pokud by soud návrhu vyhověl a stanovil styk, je toto usnesení vykonatelné doručením, tj. ode dne doručení jste povinna je dodržovat. Máte však možnost podat proti rozhodnutí odvolání, o kterém by rozhodoval krajský soud.

JUDr. Romana Lužná, 6.2.2009

JUDr. Romana Lužná,
advokátka
sídlo: Heinrichova 16, 602 00 Brno
tel./fax: 543 213 159
e-mail: info@advokatka.net
www.advokatka.net


Z POHLEDU PSYCHOLOGA:

I já bych byla v šoku z podané informace. Protestovala bych a zkoušela bych se odvolat, kde to všude jde. Mé doporučení je, řekněte to příteli, abyste mohla vaše pocity sdílet spolu s ním. Aby vám pomohl alespoň psychicky. Jsem si jistá, že pro syna by to byl šok, kdyby se měl vidět s cizím člověkem, kterého nezná a měl by s ním strávit sám nějakou dobu. Pokud by to soud opravdu nařídil, zkuste si vymínit, zda by šlo, abyste byla spolu s ním a s jeho otcem. Mluvte pak se synem, co se v něm děje, jak si to prožívá. Dejte i jemu oporu a podporu.

Držím moc palce

Ilona Špaňhelová, dětská psycholožka, 6.2.2009, http://www.spanhelova.cz/


Z POHLEDU SOCIÁLNÍ PRACOVNICE:

Protože Vám vše podstatné odpověděly paní právnička a paní psycholožka, dodávám jen, že jednání sociální pracovnice je opravdu standardní. Zpravidla se upřednostňuje dohoda mezi rodiči, takže mě nepřekvapuje, že Vám ji doporučovala. Přesto by však i ona měla sledovat nejlepší zájem dítěte, a proto Vám měla poskytnout i informace o možnostech ochrany Vašeho syna. Pro něj může být styk s otcem, který je pro něj cizím člověkem, opravdu náročný. Je proto možné, aby ke styku (pokud bude muset nastat) docházelo např. na půdě nějakého zařízení (např. krizového centra), aby syn nebyl s otcem sám do doby, než by na to byl připravený. I o tomto může rozhodnout soud.
Jinak doporučuji otevřeně hovořit o všem, co Vám již psala paní psycholožka. Je důležité, abyste doma o svých obavách a prožitcích mluvili všichni - Vy, syn i přítel, protože se to týká vás všech a vás všechny to zasahuje. Proto vám všem přeji, abyste pro sebe byli vzájemně oporou a společně se na nastávající chvíle připravili.
Přeji vám všem hodně sil

Mgr. Kateřina Lišková

 

Zdroj:

AZ RODINA.cz - informačí portál (nejen) pro rodiče, 6.2.2009,  www.azrodina.cz

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250
Aperio_linka_pro_mamy_a_taty

POTŘEBUJE VAŠE DÍTĚ NEBO (SKORO) DOSPĚLÁK (10 - 26 LET) TROCHU NAKOPNOUT?

Samozřejmě to myslíme v dobrém :-) Nemá moc kamarády? Navazuje hůř vztahy? Těžko vychází s okolím? Je pořád na mobilu nebo pc? Škola je problém? Nechce se mu do práce? Něčím se trápí, něco se mu nedaří, nezvládá? V něčem lítá? Přemýšlíte co s ním, jak mu pomoct? Darujte mu vstupenku na KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ! ON-LINE (s RADKEM BANGOU). Mimořádná možnost již tuto sobotu od 16.00 hod.

Dětské hodinky s GPS zajistí neustálý rodičovský dohled

Chcete mít přehled o svých dětech, ale současně je nechcete ztrapňovat před kamarády častými telefonáty nebo SMS zprávami? Jste jako na trní, když přijdou domů až o hodinu později, než bylo původně domluveno – a vymlouvají se, že se vybila baterie mobilu nebo že zvonění nebylo slyšet dost hlasitě? Přesně pro vás je tu efektivní řešení, které bude děti bavit a nabídne i pestrou paletu doplňkových funkcí. O co tedy přesně jde?

JUDr. ROMANA LUŽNÁ - ADVOKÁTKA

Poskytuje právní poradenství zejména v oblasti NEMOVITOSTÍ (převody bytů, domů, pozemků, zřizování věcných břemen, zástavních práv, řešení podílového spoluvlastnictví atd.) a RODINNÉHO PRÁVA (rozvodové řízení, úprava péče o nezletilé děti, úprava vyživovací povinnosti, vymáhání dlužného výživného, spory o určení otcovství).

CHYTRÝ TELEFON PRO CHYTRÉ DĚTI. JAK VYBRAT MOBIL PRO DÍTĚ NEJEN ZA VYSVĚDČENÍ?

Dnes bychom asi těžko našli dítě, které nechce mobil. Pokud tedy hledáte praktický a užitečný dárek, který udělá dítěti i radost, nový telefon je určitě dobrá volba. Jaký mobil ale vybrat? Inspirujte se tipy na telefony pro děti každého věku. Všechny uvedené modely jsou aktuálně dostupné v síti prodejen Mobil Pohotovost. Můžete tu nejen koupit nový mobil, ale i prodat starý, takže docílíte unikátní ceny.

Kde dělají zájemci o půjčky chybu? To vám vysvětlí Petr z portálu Bezvamoney.cz

Mnoho finančních problémů si dlužníci způsobí sami tím, že si půjčují bez rozmyslu. Další komplikací je nízká finanční gramotnost a nedostatečné využívání informačních článků specializujících se na oblast půjček. Nejenom tyto informace, ale i další důležité souvislosti vám prozradí Petr z Bezvamoney.cz.

Předsevzetí pro nový rok? Pojďme jíst zdravě, pojďme jíst BIO!

„Nepřejídat se, a když už si zahřešit, tak něčím opravdu kvalitním.“ Poznáváte se v tomto novoročním předsevzetí? Začněte nový rok zdravě a dejte si záležet na tom, co vy i vaše rodina jíte.

Jak zvládnout náročnou péči o seniora?

Přesvědčení, že senioři, kteří se o sebe nejsou schopni naplno sami postarat, patří do ústavů, je už naštěstí na ústupu. Příbuzní se snaží stále více, aby staří lidé mohli co nejdéle zůstat v domácím prostředí. Toto rozhodnutí s sebou však nese spoustu překážek.

SPÁNEK TEENAGERŮ

Spánkem stráví každý z nás asi 24 let, což odpovídá zhruba třetině našeho života. Kvalitní a dostatečný spánek tvoří nezbytnou podmínku zdraví, a to jak fyzického, tak duševního. Ovlivňuje funkci mozku i hladinu hormonů, které se podílí na chuti k jídlu a soustředění, snižuje pravděpodobnost depresí i sebevražedných sklonů. Dospělý člověk potřebuje v průměru osm hodin, u dětí a teenagerů však regenerace trvá delší dobu.

Padání vlasů a vlivy, které ho mohou způsobit

Po každém umytí vlasů vám jich vypadnou cca tři stovky. Zdá se vám to mnoho? Není potřeba se zneklidňovat – zdravý člověk má na hlavě kolem sto tisíc vlasů! Co ale dělat, pokud zjistíte, že vám vlasy ubývají rychlejším tempem než by měly?

STAN PRO DOVOLENOU S DÍTĚTEM? COLEMAN® Blackout Bedroom®

Jezdíte běžně na dovolenou pod stan a nejste si jisti, jestli to zvládnete i s dítětem? Rozhodli jste se nově zažít trochu dobrodružství, vyrazit s nejmladším členem rodiny někam do kempu a hledáte vhodný model stanu? Otestovali jsme ho za vás. Stany COLEMAN® Blackout Bedroom® na rodiny s dětmi myslí.

VÍTE, CO MŮŽETE UDĚLAT PRO BEZPEČÍ DĚTÍ NA INTERNETU?

Děti používají digitální technologie a internet čím dál častěji už od útlého věku. V České republice v současnosti téměř každé dítě od určitého věku používá zařízení, které je připojeno k internetu. Rodiče se tak musí vypořádat s novými situacemi, které spadají do takzvaného „digitálního rodičovství“. Rodiče by měli zvážit, jaká pozitiva a negativa s sebou přináší digitální zařízení v rukou dětí, především pak kolik času s nimi mají trávit, jak je kontrolovat a jak zajistit jejich internetovou bezpečnost.

JAKÁ JE ZDRAVÁ ŽIDLE PRO ŠKOLÁKA?

Dotaz: V současnosti zařizujeme dětský pokojík. Starší dceři bude sedm let, a tak bychom jí rádi pořídili vhodné sezení, kde si bude psát úkoly, malovat si a věnovat se dalším činnostem. Můžete nám poradit, kde bychom sehnali pracovní židli, která jí zajistí zdravé sezení a zároveň s ní nějaký ten rok poroste? Ludmila Márová, Jihlava

JAK UPÉCT MAKRONKY?

Upéct tohle výborné cukroví vůbec není lehké, a tak jsem se rozhodla absolvovat další kurz v rámci Gourmet Academy MAKRONKY S EDITOU. Kurzy s Editou Paulusovou se mi líbí čím dál víc, Edita je neskutečná profesionálka a zároveň se vůbec nestydí přiznat, že někdy něco zkrátka nevyjde i jí. Makronky jsou totiž zapeklitým dezertem i pro zkušené cukrářky. Konečný výsledek může ovlivnit takřka cokoli – typ mandlové mouky, vajíčka, vlhkost vzduchu, místo kde makronky schnou, atd. Nám se ale povedly!

Asekol_cervene_k_200x600px__03
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359