Asekol_cervene_k_965x100px__04

ANONYMNÍ POROD

Autor: odpověď - Férová nemocnice, ČSSZ, MUDr. Helena Sajdlová - MZ, JUDr. Romana Lužná, PhDr. Ilona Špaňhelová

DOTAZ Z PORADNY - Jsem studentka 2.ročníku VŠ, své těhotenství jsem zjistila až v 5. měsíci (termín mám v polovině března) a nejen kvůli tomu, ale i z dalších důvodů, jsem se rozhodla pro možnost anonymního porodu. Nejsem si ale jistá tím, co všechno mám udělat, jaké dokumenty sepsat a kde, aby to bylo po právní stránce v pořádku a také nemám představu o tom, jak to bude probíhat v nemocnici, kdy mám vlastně nastoupit, co si vzít s sebou apod.

Dále by mě zajímalo, zda mám vůbec nárok na nějaké dávky (případně kam si jít o ně zažádat). Od své gynekoložky mám již vyplněný dokument o zažádání mateřské, ale ona sama si není jistá, zda mám na PPM (peněžitou pomoc v mateřství) při anonymním porodu nárok.


Pokud jde o tzv. anonymní či utajený porod (porod s utajením totožnosti matky), tak pokud nejste vdaná, máte právo na ochranu svých osobních údajů v souvislosti porodem, pokud o to požádáte. Vaše jméno bude vedeno odděleně od zdravotnické dokumentace a následně budou všechny informace zapečetěny. (viz také níž "Z POHLEDU PRÁVNÍKA")

Pokud pomineme právní stránku věci, není rozdíl mezi „normálním" a anonymním porodem. Proto bychom Vám doporučovali vybrat si co nejdříve porodnici a domluvit si s porodníky konkrétní podmínky anonymního porodu. To z toho důvodu, aby veškeré potřebné dokumenty byly připraveny a podepsány předem a v den porodu jste se mohla soustředit na porod samotný. Nástup do porodnice záleží na Vás a Vaší dohodě s porodníky. V porodnici Vám také řeknou, co si máte vzít s sebou. Můžete rovněž absolvovat předporodní přípravu, nebo otázky související s porodem konzultovat s porodní asistentkou (v porodnici či mimo ni) nebo s dulou. Pokud si to tak budete přát, pak by v porodnici měli dítě po porodu již ošetřovat odděleně od Vás, následně bude pravděpodobně dočasně umístěno do kojeneckého ústavu a nabídnuto k adopci (poté, co podepíšete souhlas s adopcí).

Co se týče peněžité pomoci v mateřství („mateřské"), nárok na tuto dávku máte, neboť doba 8-6 týdnů před předpokládaným datem porodu spadá do ochranné lhůty 180 dnů od konce roku 2008, kdy došlo ke změně právní úpravy (viz § 15 odst. 2 zákona o nemocenském pojištění) a v minulých 2 letech jste byla účastna na nemocenském pojištění alespoň 270 dnů (do konce roku 2008 se započítávala i doba studia). Žádost o dávku peněžité pomoci v mateřství můžete podat u Vaší školy, OSSZ bude také příslušná podle sídla školy. Nárok na dávku uplatňuje studentka na tiskopisu „Žádost o peněžitou pomoc v mateřství", ve kterém jí její ošetřující lékař (gynekolog) potvrdí očekávaný den porodu a studentka uvede své skutečné iniciály (jméno, příjmení, rodné číslo). Bez těchto údajů nelze dávku vyplatit. Nástupem na PPM musíte ukončit nebo přerušit studium. Denní výše peněžité pomoci v mateřství bude 254 Kč. Nástup na peněžitou pomoc v mateřství si můžete zvolit mezi počátkem osmého až šestého týdne před očekávaným dnem porodu. Ve Vašem případě bychom Vám tedy radili urychleně o dávku požádat.  Pokud se po porodu již o dítě nebudete starat, skončí vyplácení dávky porodem, resp. svěřením dítěte do náhradní péče.

Podle § 44 zákona o státní sociální podpoře budete mít jako žena, která porodila dítě, nárok také na porodné ve výši 13.000 Kč. Zákon nestanoví, že porodné náleží jen ženě, která se po porodu o dítě stará, ale mluví o ženě „která dítě porodila". Tento nárok můžete uplatnit u úřadu práce příslušného podle Vašeho bydliště. Doporučujeme Vám předem se na úřadě např. telefonicky informovat, jakým způsobem žádost o porodné uplatnit v případě utajeného porodu (jaké dokumenty budou potřeba). To proto, že v obvyklých případech bývá vyžadován rodný list dítěte.

Problémy může v souvislosti s utajeným porodem činit proplácení zdravotní péče související s porodem. Péče o dítě je proplácena z jeho zdravotního pojištění, aby ale pojišťovna proplatila zdravotní péči ohledně samotného porodu a péče o Vás, požaduje uvedení čísla pojištěnce (rodné číslo). Proto bychom Vám doporučovali kontaktovat nyní Vaši zdravotní pojišťovnu a informovat se o tom, jakým způsobem je nejlepší postupovat, aby byla proplácena porodnická péče a zároveň byla respektována Vaše anonymita.

Vaše Férová nemocnice (www.ferovanemocnice.cz), (doplněno ČSSZ, www.cssz.cz)


Z POHLEDU PRÁVNÍKA A MZ:

Podmínky anonymního porodu, tj. porodu s utajením totožnosti matky, jsou upraveny zákonem č. 422/2004 Sb. Podle tohoto zákona žena s trvalým pobytem na území České republiky, která porodila dítě a písemně požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem, nejedná-li se o ženu, jejímuž manželu svědčí domněnka otcovství (narodí-li se dítě v době od uzavření manželství do uplynutí třístého dne po zániku manželství nebo po jeho prohlášení za neplatné, považuje se za otce manžel matky. Narodí-li se dítě ženě znovu provdané, považuje se za otce manžel pozdější, i když se dítě narodilo před uplynutím třístého dne potom, kdy její dřívější manželství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné) má právo na zvláštní ochranu svých osobních údajů. Zdravotnické zařízení je v takovém případě povinno vést zdravotnickou dokumentaci v rozsahu péče související s těhotenstvím a porodem, jejíž součástí jsou osobní údaje této ženy nezbytné ke zjištění anamnézy a údaje o onemocnění pacienta, o průběhu a výsledku vyšetření, léčení a o dalších významných okolnostech souvisejících se zdravotním stavem pacienta a s postupem při poskytování zdravotní péče. Jméno a příjmení ženy je vedeno odděleně od zdravotnické dokumentace spolu s písemnou žádostí o utajení totožnosti, datem narození a datem porodu. Po skončení hospitalizace se zdravotnická dokumentace o tyto údaje doplní a zapečetí. Otevření takto zapečetěné zdravotnické dokumentace je možné jedině na základě rozhodnutí soudu. Lékaři a příslušníci zdravotnického personálu, kteří v rámci výkonu lékařské péče přišli do styku s osobními údaji ženy podle věty první, jsou povinni o nich zachovávat mlčenlivost.
V případě anonymního porodu se údaje o matce nezapisují ani do knihy narození, vedené matrikou. Zápis dítěte, jehož matka požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem se do knihy narození provede podle zprávy zdravotnického zařízení, v němž byl porod ukončen,
Zdravotnická péče související s těhotenstvím a porodem dítěte se hradí ze zdravotního pojištění, jehož matka požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem. Tuto péči hradí zdravotní pojišťovna, kterou na základě identifikačních údajů pojištěnce o úhradu požádá příslušné zdravotnické zařízení.

Pokud by pisatelka nesdělila zdravotnikému zařízení svoje identifikační údaje, musela by si porod zaplatit.

MUDr. Helena Sajdlová, MZ, www.mzcr.cz

a JUDr. Romana Lužná


JUDr. Romana Lužná,
advokátka
sídlo: Heinrichova 16, 602 00 Brno
tel./fax: 543 213 159
e-mail: info@advokatka.net
www.advokatka.net


Z POHLEDU PSYCHLOGA:

Velmi Vás zdravím!

Přestože z Vašeho mailu nezazněla žádná otázka pro psychologa, chtěla bych Vám vyjádřit, že Vám budu držet palce pro vaše konání. Pokud byste chtěla, vnitřně se rozlučte s miminkem, popřejte mu vše dobré pro jeho další cestu životem. Jste úžasná, že mu dáte život a necháte ho pak vyrůstat v jiné rodině.

Pokud byste měla nějakou otázku nebo chtěla něco probrat, domnívám se, že máte v okolí někoho blízkého, na koho se můžete obrátit. Pokud byste chtěla, můžete kontaktovat také psychologickou poradnu pro rodinu, kde je možné i anonymně vznést jakýkoliv dotaz.

Držím vám palce - ve všem!

PhDr. Ilona Špaňhelová, psycholožka, www.spanhelova.cz

Zdroj:

AZ RODINA.cz - informační portál (nejen) pro rodiče, 16.2.2009,  www.azrodina.cz

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250
Aperio_linka_pro_mamy_a_taty

POTŘEBUJE VAŠE DÍTĚ NEBO (SKORO) DOSPĚLÁK (10 - 26 LET) TROCHU NAKOPNOUT?

Samozřejmě to myslíme v dobrém :-) Nemá moc kamarády? Navazuje hůř vztahy? Těžko vychází s okolím? Je pořád na mobilu nebo pc? Škola je problém? Nechce se mu do práce? Něčím se trápí, něco se mu nedaří, nezvládá? V něčem lítá? Přemýšlíte co s ním, jak mu pomoct? Darujte mu vstupenku na KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ! ON-LINE (s RADKEM BANGOU). Mimořádná možnost již tuto sobotu od 16.00 hod.

Dětské hodinky s GPS zajistí neustálý rodičovský dohled

Chcete mít přehled o svých dětech, ale současně je nechcete ztrapňovat před kamarády častými telefonáty nebo SMS zprávami? Jste jako na trní, když přijdou domů až o hodinu později, než bylo původně domluveno – a vymlouvají se, že se vybila baterie mobilu nebo že zvonění nebylo slyšet dost hlasitě? Přesně pro vás je tu efektivní řešení, které bude děti bavit a nabídne i pestrou paletu doplňkových funkcí. O co tedy přesně jde?

JUDr. ROMANA LUŽNÁ - ADVOKÁTKA

Poskytuje právní poradenství zejména v oblasti NEMOVITOSTÍ (převody bytů, domů, pozemků, zřizování věcných břemen, zástavních práv, řešení podílového spoluvlastnictví atd.) a RODINNÉHO PRÁVA (rozvodové řízení, úprava péče o nezletilé děti, úprava vyživovací povinnosti, vymáhání dlužného výživného, spory o určení otcovství).

CHYTRÝ TELEFON PRO CHYTRÉ DĚTI. JAK VYBRAT MOBIL PRO DÍTĚ NEJEN ZA VYSVĚDČENÍ?

Dnes bychom asi těžko našli dítě, které nechce mobil. Pokud tedy hledáte praktický a užitečný dárek, který udělá dítěti i radost, nový telefon je určitě dobrá volba. Jaký mobil ale vybrat? Inspirujte se tipy na telefony pro děti každého věku. Všechny uvedené modely jsou aktuálně dostupné v síti prodejen Mobil Pohotovost. Můžete tu nejen koupit nový mobil, ale i prodat starý, takže docílíte unikátní ceny.

Kde dělají zájemci o půjčky chybu? To vám vysvětlí Petr z portálu Bezvamoney.cz

Mnoho finančních problémů si dlužníci způsobí sami tím, že si půjčují bez rozmyslu. Další komplikací je nízká finanční gramotnost a nedostatečné využívání informačních článků specializujících se na oblast půjček. Nejenom tyto informace, ale i další důležité souvislosti vám prozradí Petr z Bezvamoney.cz.

Předsevzetí pro nový rok? Pojďme jíst zdravě, pojďme jíst BIO!

„Nepřejídat se, a když už si zahřešit, tak něčím opravdu kvalitním.“ Poznáváte se v tomto novoročním předsevzetí? Začněte nový rok zdravě a dejte si záležet na tom, co vy i vaše rodina jíte.

Jak zvládnout náročnou péči o seniora?

Přesvědčení, že senioři, kteří se o sebe nejsou schopni naplno sami postarat, patří do ústavů, je už naštěstí na ústupu. Příbuzní se snaží stále více, aby staří lidé mohli co nejdéle zůstat v domácím prostředí. Toto rozhodnutí s sebou však nese spoustu překážek.

SPÁNEK TEENAGERŮ

Spánkem stráví každý z nás asi 24 let, což odpovídá zhruba třetině našeho života. Kvalitní a dostatečný spánek tvoří nezbytnou podmínku zdraví, a to jak fyzického, tak duševního. Ovlivňuje funkci mozku i hladinu hormonů, které se podílí na chuti k jídlu a soustředění, snižuje pravděpodobnost depresí i sebevražedných sklonů. Dospělý člověk potřebuje v průměru osm hodin, u dětí a teenagerů však regenerace trvá delší dobu.

Padání vlasů a vlivy, které ho mohou způsobit

Po každém umytí vlasů vám jich vypadnou cca tři stovky. Zdá se vám to mnoho? Není potřeba se zneklidňovat – zdravý člověk má na hlavě kolem sto tisíc vlasů! Co ale dělat, pokud zjistíte, že vám vlasy ubývají rychlejším tempem než by měly?

STAN PRO DOVOLENOU S DÍTĚTEM? COLEMAN® Blackout Bedroom®

Jezdíte běžně na dovolenou pod stan a nejste si jisti, jestli to zvládnete i s dítětem? Rozhodli jste se nově zažít trochu dobrodružství, vyrazit s nejmladším členem rodiny někam do kempu a hledáte vhodný model stanu? Otestovali jsme ho za vás. Stany COLEMAN® Blackout Bedroom® na rodiny s dětmi myslí.

VÍTE, CO MŮŽETE UDĚLAT PRO BEZPEČÍ DĚTÍ NA INTERNETU?

Děti používají digitální technologie a internet čím dál častěji už od útlého věku. V České republice v současnosti téměř každé dítě od určitého věku používá zařízení, které je připojeno k internetu. Rodiče se tak musí vypořádat s novými situacemi, které spadají do takzvaného „digitálního rodičovství“. Rodiče by měli zvážit, jaká pozitiva a negativa s sebou přináší digitální zařízení v rukou dětí, především pak kolik času s nimi mají trávit, jak je kontrolovat a jak zajistit jejich internetovou bezpečnost.

JAKÁ JE ZDRAVÁ ŽIDLE PRO ŠKOLÁKA?

Dotaz: V současnosti zařizujeme dětský pokojík. Starší dceři bude sedm let, a tak bychom jí rádi pořídili vhodné sezení, kde si bude psát úkoly, malovat si a věnovat se dalším činnostem. Můžete nám poradit, kde bychom sehnali pracovní židli, která jí zajistí zdravé sezení a zároveň s ní nějaký ten rok poroste? Ludmila Márová, Jihlava

JAK UPÉCT MAKRONKY?

Upéct tohle výborné cukroví vůbec není lehké, a tak jsem se rozhodla absolvovat další kurz v rámci Gourmet Academy MAKRONKY S EDITOU. Kurzy s Editou Paulusovou se mi líbí čím dál víc, Edita je neskutečná profesionálka a zároveň se vůbec nestydí přiznat, že někdy něco zkrátka nevyjde i jí. Makronky jsou totiž zapeklitým dezertem i pro zkušené cukrářky. Konečný výsledek může ovlivnit takřka cokoli – typ mandlové mouky, vajíčka, vlhkost vzduchu, místo kde makronky schnou, atd. Nám se ale povedly!

Asekol_cervene_k_200x600px__03
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359