MC BARBORKA

MC Barborka provozuje Krušnohorské centrum pro rodinu sociální péči, o. s. (dále jen KCR). Cílem KCR je podpora rodinného soužití - rodinné soudržnosti, rodinné adaptability, kvality komunikace v rodině a posilování odolnosti rodiny, dále pak podpora sociálního rozvoje společnosti a posílení postavení rodiny ve společnosti a v neposlední řadě zlepšení kvality života. Chce rovněž hájit zájmy rodin na místní úrovni, poskytovat prostor pro vzájemné setkávání a zprostředkovávat vzdělávací a poradenské aktivity.

Barborka_s_textem_normal

Co děláme:

- přednášky pro rodiče, děti i mládež
- cvičení rodičů s dětmi
- rodinný informační servis
- neformální přátelské setkávání
- rodinnou poradnu
- provozujeme mateřské centrum Barborka
- zajišťujeme hlídání dětí
- osvětovou činnost
- vzdělávací (PC kurzy, motivační programy...) a poradenské aktivity
- zprostředkováváme pomoc jiných organizací...

Další informace na:

 

http://www.kcr-most.cz/

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250

KŘÍDLA A KOŘENY

Síť mateřských center (Síť MC) vyhlašuje celoroční kampaň jako příspěvek k 20. výročí Mezinárodního roku rodiny vyhlášeného OSN.

www.kridla-koreny.cz
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359