Banner_rucne_tvorene

PŘESTÁVKY PŘI KRATŠÍ PRACOVNÍ DOBĚ

Autor: odpověď - JUDr. Romana Lužná

DOTAZ Z PORADNY - Ve firmě pracuji 9 měsíců, z toho 6 měsíců mám už zkrácenou pracovní dobu na 6 hod. denně, tzn. 30 hod. týdně. Ale až poslední dobou řeším přestávku na oběd. Jak je to s přestávkou na oběd u 6 hodinové pracovní doby? Musím jít na oběd a napracovat 0,5 hod., tzn. odpracovat 6,5 hod. za den nebo na oběd nemám nárok a zaměstnavatel mě nemůže nutit tu půlhodinu nadělávat? Pokud budu tedy pracovat jen 6 hodin - mám nárok na jinou přestávku? Cca 10 min např. na osobní potřeby atd.?


Systém a konkrétní rozvržení pracovní doby a stanovení počtu a délky přestávek v práci určuje výlučně zaměstnavatel. Přestávky v práci slouží k nezbytnému odpočinku a stravování zaměstnanců v rámci jejich stanovené pracovní doby a plní tedy i základní požadavky na hygienu a bezpečnost práce. Přestávky v práci nemusí být stanoveny pro všechny zaměstnance jednotně.
Zákoník práce stanoví, že pracovní doba je doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci. Protože během přestávek v práci na jídlo a oddech zaměstnanec není povinen vykonávat práci, tyto přestávky se nezapočítávají do pracovní doby. Přestávky je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce, a to v rozsahu nejméně 30 minut. Kromě této povinnosti zaměstnavatel může po projednání s příslušným odborovým orgánem stanovit přiměřeně dlouhou přestávku na jídlo. Vy tedy nárok na přestávku nemáte, neboť přestávky na jídlo a oddech nemohou být poskytnuty na začátku a na konci směny. Může vám však být po dohodě se zaměstnavatelem stanovena. Začátek a konec přestávek stanoví zaměstnavatel opět po projednání s příslušným odborovým orgánem. Pokud u zaměstnavatele nepůsobí odborový orgán, stanoví tyto přestávky zaměstnavatel sám. Pokud jde o práce, které nemohou být přerušeny (o čemž rozhoduje zaměstnavatel), musí být zaměstnanci i bez přerušení provozu nebo práce zajištěna přiměřená doba na oddech a jídlo.
Přestávky v práci se nezapočítávají do pracovní doby. Přestávky v práci (s výjimkou bezpečnostních a technologických) se nezapočítávají do pracovní doby a ani se nenapracovávají (v době přestávky v práci je zaměstnanec v práci v podstatě "zdarma").

JUDr. Romana Lužná, 26.3.2009


JUDr. Romana Lužná,
advokátka
sídlo: Heinrichova 16, 602 00 Brno
tel./fax: 543 213 159
e-mail: info@advokatka.net
www.advokatka.net


Související odkazy:

Zdroj:

AZ RODINA.cz - informační portál (nejen) pro rodiče, www.azrodina.cz

11482880__1_

JUDr. ROMANA LUŽNÁ - ADVOKÁTKA

Poskytuje právní poradenství zejména v oblasti NEMOVITOSTÍ (převody bytů, domů, pozemků, zřizování věcných břemen, zástavních práv, řešení podílového spoluvlastnictví atd.) a RODINNÉHO PRÁVA (rozvodové řízení, úprava péče o nezletilé děti, úprava vyživovací povinnosti, vymáhání dlužného výživného, spory o určení otcovství).

MĚKKÁ NEBO TVRDÁ MATRACE? ZVOLTE VARIABILNÍ.

Na trhu je spousta matrací z různých materiálů, které se liší kromě jiného také různými stupni tuhosti. Pro laika je velmi těžké se v nabídce zorientovat. Často nevíme, jestli je pro nás vhodnější matrace tužší nebo měkčí, případně zda ji nebudeme později využívat pro jiného rodinného příslušníka, který může mít na matraci jiné požadavky. Ideálním řešením je variabilní matrace.

HLEDÁTE ZAJÍMAVÝ DÁREK PRO PŘÍTELE, MANŽELA NEBO KOLEGU?

Ať už potřebujete originální a nevšední dárek pro muže k narozeninám, životnímu jubileu či dárek pro obchodního partnera, nechte se inspirovat nabídkou na: http://eshop.dobrydarek.cz/.

VSTUPTE DO NOVÉ DIMENZE ŽENSTVÍ

V naší společnosti existuje mnoho mýtů a zkreslených představ o ženách. Ženy žijí v mužském světě a používají mužské kvality. Také si někdy říkáte toto? „Musím vyhovět ostatním, aby mě měli rádi" „Když chci být úspěšná, musím velmi tvrdě pracovat" „Když projevím své emoce, jsem slabá a ztrapním se"

V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359