Banner-760x100_20130510_i-iii

PŘESTÁVKY PŘI KRATŠÍ PRACOVNÍ DOBĚ

Autor: odpověď - JUDr. Romana Lužná

DOTAZ Z PORADNY - Ve firmě pracuji 9 měsíců, z toho 6 měsíců mám už zkrácenou pracovní dobu na 6 hod. denně, tzn. 30 hod. týdně. Ale až poslední dobou řeším přestávku na oběd. Jak je to s přestávkou na oběd u 6 hodinové pracovní doby? Musím jít na oběd a napracovat 0,5 hod., tzn. odpracovat 6,5 hod. za den nebo na oběd nemám nárok a zaměstnavatel mě nemůže nutit tu půlhodinu nadělávat? Pokud budu tedy pracovat jen 6 hodin - mám nárok na jinou přestávku? Cca 10 min např. na osobní potřeby atd.?


Systém a konkrétní rozvržení pracovní doby a stanovení počtu a délky přestávek v práci určuje výlučně zaměstnavatel. Přestávky v práci slouží k nezbytnému odpočinku a stravování zaměstnanců v rámci jejich stanovené pracovní doby a plní tedy i základní požadavky na hygienu a bezpečnost práce. Přestávky v práci nemusí být stanoveny pro všechny zaměstnance jednotně.
Zákoník práce stanoví, že pracovní doba je doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci. Protože během přestávek v práci na jídlo a oddech zaměstnanec není povinen vykonávat práci, tyto přestávky se nezapočítávají do pracovní doby. Přestávky je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce, a to v rozsahu nejméně 30 minut. Kromě této povinnosti zaměstnavatel může po projednání s příslušným odborovým orgánem stanovit přiměřeně dlouhou přestávku na jídlo. Vy tedy nárok na přestávku nemáte, neboť přestávky na jídlo a oddech nemohou být poskytnuty na začátku a na konci směny. Může vám však být po dohodě se zaměstnavatelem stanovena. Začátek a konec přestávek stanoví zaměstnavatel opět po projednání s příslušným odborovým orgánem. Pokud u zaměstnavatele nepůsobí odborový orgán, stanoví tyto přestávky zaměstnavatel sám. Pokud jde o práce, které nemohou být přerušeny (o čemž rozhoduje zaměstnavatel), musí být zaměstnanci i bez přerušení provozu nebo práce zajištěna přiměřená doba na oddech a jídlo.
Přestávky v práci se nezapočítávají do pracovní doby. Přestávky v práci (s výjimkou bezpečnostních a technologických) se nezapočítávají do pracovní doby a ani se nenapracovávají (v době přestávky v práci je zaměstnanec v práci v podstatě "zdarma").

JUDr. Romana Lužná, 26.3.2009


JUDr. Romana Lužná,
advokátka
sídlo: Heinrichova 16, 602 00 Brno
tel./fax: 543 213 159
e-mail: info@advokatka.net
www.advokatka.net


Související odkazy:

Zdroj:

AZ RODINA.cz - informační portál (nejen) pro rodiče, www.azrodina.cz

Retro_saty
Odraz_v_ocich_250

HLEDÁTE ZAJÍMAVÝ DÁREK PRO PŘÍTELE, MANŽELA NEBO KOLEGU?

Ať už potřebujete originální a nevšední dárek pro muže k narozeninám, životnímu jubileu či dárek pro obchodního partnera, nechte se inspirovat nabídkou na: http://eshop.dobrydarek.cz/.

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ POMOC PŘI VYMÁHÁNÍ DLUŽNÉHO VÝŽIVNÉHO!

Dluží Vám otec nebo matka Vašich dětí výživné? Máte možnost využít právní pomoc. O bezplatnou právní konzultaci a pomoc při vymáhání dluhu na výživném se můžete obrátit na advokátku JUDr. Romanu Lužnou na speciální e-mailové adrese vyzivne@advokatka.net.

www.advokatka.net

VSTUPTE DO NOVÉ DIMENZE ŽENSTVÍ

V naší společnosti existuje mnoho mýtů a zkreslených představ o ženách. Ženy žijí v mužském světě a používají mužské kvality. Také si někdy říkáte toto? „Musím vyhovět ostatním, aby mě měli rádi" „Když chci být úspěšná, musím velmi tvrdě pracovat" „Když projevím své emoce, jsem slabá a ztrapním se"

JUDr. ROMANA LUŽNÁ - ADVOKÁTKA

Poskytuje právní poradenství, včetně zpracování smluv, žalob a zastupování v soudních sporech v oboru práva rodinného, občanského, obchodního, zejména zastupování v rozvodovém řízení, úprava péče o nezletilé děti, úprava vyživovací povinnosti, včetně mezi manžely, vymáhání dlužného výživného, spory o určení otcovství, převody nemovitostí, nájemní vztahy, vymáhání dluhů, zastupování v dědickém a exekučním řízení.

Domestav_banner_450
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359