Asekol_cervene_k_965x100px__04

PĚSTOUNSKÁ PÉČE NEBO OSVOJENÍ?

Autor: odpověď - Mgr. Edita Kremláčková, Petra Peřinová

DOTAZ Z PORADNY - Ráda bych, kdybyste mi pomohli ujasnit některé věci.
Mám osmiletou holčičku z dětského domova v pěstounské péči. Matka ani otec o ni od srpna 2007 (kdy jsem ji dostala) neprojevili žádný zájem a z dětského domova vím, že zájem neprojevovali ani dříve. Za celou dobu pobytu v domově matka jednou telefonovala a otec byl 2 x na návštěvě. Holčička tam byla přes rok. Nyní mi zavolali z DD, že  matka (t.č. ve výkonu trestu) jim napsala dopis, ve kterém uvádí, že se chce s holčičkou setkat a zaslala jí pohled k narozeninám. Svůj nezájem zdůvodňuje předešlou drogovou závislostí, díky které se také holčička do dětského domova dostala. Z domova jí sdělují, že je dítě v náhradní péči a doporučili se obrátit na příslušný sociální odbor. Přemýšlím, zda jsem neudělala chybu, když jsem nepožádala o osvojení. Soudním rozhodnutím jsem určená jako pěstounka od podzimu (řízení trvalo přes rok), či zda by bylo účelné podat návrh na zbavení rodičovských práv. Je pravda, že příspěvky, které jako pěstounka na holčičku dostávám, mi hodně pomohly - jsem s ní sama a dělám kvůli péči o ni na zkrácený úvazek; z toho důvodu jsem se o adopci moc nezajímala. Nerada bych ale o holčičku přišla, mám ji velice ráda a ona na mně citově hodně lpí, celá rodina (babičky dědeček i strejdové) ji přijala za svou, a ona udělala nesmírný pokrok za tu dobu co je u mne. Chtěla bych si ji nechat natrvalo. Prosím tedy o radu co je možné v téhle situaci podniknout.


Zcela rozumím Vašim obavám, jsou lidsky přirozené. Jistě je přirozený strach z odloučení nebo odcizení osoby, kterou máme rádi a která pro nás mnoho znamená. Pěstoun však musí, dle mého názoru, o svěřeném dítěti uvažovat v širších perspektivách.
Nezbytné je zde uvést to, jak na pěstounskou péči nahlíží rodinné právo. Dle zákona o rodině č.94/1963 Sb. se pěstounskou péčí rozumí svěření dítěte do péče osoby, která poskytuje záruku řádné výchovy a takové svěření je v zájmu dítěte. Náhradní rodinná péče má vždy přednost před ústavní péčí dětského domova. Pěstounská péče se výrazně liší od osvojení (adopce) rozsahem práv a povinností ke svěřenému dítěti. Osvojením vzniká po právní stránce mezi osvojitelem a osvojencem takový vztah jako je mezi rodiči a jejich dětmi. To u pěstounské péče neplatí. Pěstoun vykonává práva a povinnosti rodičů pouze přiměřeně, nemá vyživovací povinnost k dítěti a právo zastupovat dítě a spravovat jeho věci má jen v běžných věcech. Má však právo domáhat se rozhodnutí soudu, má-li za to, že rozhodnutí zákonného zástupce dítěte není v souladu se zájmem svěřeného dítěte. Pěstounská péče také může být z důležitých důvodů rozhodnutím soudu zrušena. K osvojení dívky by byl nutný její souhlas (je-li schopna posoudit dosah osvojení) a souhlas jejích rodičů, nebo by zde musel být prokázaný soustavný nezájem rodičů o dítě nejméně po dobu 6 měsíců. Z Vašeho dotazu vyplývá, že matka dívky není omezena ve své rodičovské zodpovědnosti, po právní stránce zde na první pohled není důvod, proč by se se svou dcerou nemohla stýkat. Otázkou je, zda jsou zde nějaké důvody, proč by matka měla být zbavena rodičovské zodpovědnosti (ani v případě "zbavení" by to však ještě nemuselo znamenat zákaz styku s dítětem). To je právní stránka věci.

Stejně důležitá, ne-li důležitější, je psychologická stránka věci. Z dotazu totiž vyplývá, že dívka, které je nyní osm let, žila v dětském domově zhruba rok. Do té doby zřejmě vyrůstala v rodině a jistě tedy musela mít vytvořeny citové vazby na své rodiče (případně jiné osoby). Je otázkou, zda je v zájmu dítěte, aby tyto vazby už napříště nebyly podporovány. Naopak se domnívám, že je v zájmu dívky, aby znala co nejvíce o svém původu (přiměřeně věku) a mohla se případně stýkat i se svými rodiči (pokud by styk nebyl v rozporu s jejími zájmy, to na dálku rozhodně nelze posoudit). To vše je třeba dobře promyslet, a všestranně "ošetřit". Rozhodně se zde jedná o složitou a náročnou problematiku. Z dotazu nevyplývá, že by šlo matce dívky o něco dalšího, než o možnost vidět své dítě. Je velmi důležité pro zdravý psychický vývoj a sebepojetí dítěte, aby porozumělo tomu, proč mělo takový osud, proč právě ono nemohlo vyrůstat se svými rodiči. Pěstoun se může dostávat do velmi nepříjemných a psychologicky paradoxních situací "soupeření" s rodiči dítěte, které však nemůže "vyhrát" a naopak se může dítěti i odcizovat. Nikdy není dobré dítěti lhát nebo očerňovat jeho rodiče.

Doporučovala bych Vám celou situaci v klidu rozvážit, poradit se sociálními pracovníky DD i SPOD, kteří konkrétní situaci znají a rozhodně také doporučuji konzultovat situaci s odborníkem-psychologem, který má zkušenost s náhradní rodinnou péčí. Užitečné je přečíst si publikaci "Budování identity dítěte" od dr.Klimeše, kterou vydalo v loňském roce sdružení Rozum a cit. Rozhodně budete potřebovat dlouhodobé kvalitní odborné zázemí a pomoc psychologa, sociálních pracovníků apod. Takové zázemí by však potřebovala i matka dívky. Proto, aby mohly obě strany jednat v opravdovém zájmu dítěte. Není dobré zůstávat v takové situaci sám s pocitem strachu, bezradnosti, křivdy apod.

Mgr. Edita Kremláčková
sociální pracovnice Poradny náhradní rodinné péče
Sdružení pěstounských rodin, http://www.pestouni.cz/


Odpovím spíše obecně, protože vždy je potřeba tyto případy řešit individuálně, ve hře je příliš mnoho činitelů.

Vždy by měl být na prvním místě prospěch dítěte, tak by měl postupovat případně i soud.
Z uvedeného není jasné, jaký vztah holčička k matce má, zda s ní nějakou dobu žila, zda by ji chtěla vidět apod. Pokud by se ukázalo, že holčička k matce vztah má, tak je téměř vždy ku prospěchu dítěte kontakt učinit. Ze zahraničních výzkumů jednoznačně vyplývá, že děti, které mají kontakt s biologickou rodinou, lépe prospívají v pěstounské péči.
Kontakt s biologickým rodičem je věc poměrně komplikovaná a určitě je dobré využít pomoci sociální pracovnice nebo nějaké neziskové organizace.
Tato matka je ale v současnosti ve vězení, návštěva tam je stresující pro každého, tedy bych spíše vyčkala, zda matka bude mít zájem o kontakt po propuštění.

Z uvedeného není také zřejmé, zda matka zvažuje podat žádost o svěření dítěte do své péče. To by pak rozhodoval soud a opět by se řídil tím, co je nejlepší pro dítě. S tím nic nenaděláte, z uvedeného je ale zřejmé, že se u Vás má holčička dobře, dělá pokroky, je rodinou přijatá. Na to vše by bral soud zřetel.

O adopci žádat nemůžete, holčička není tzv. právně volná. Vaše sociální pracovnice by mohla podat k soudu návrh na prokázaný nezájem (nejméně 6 měsíců), to teď ale zřejmě nepůjde, když se matka ozvala. Též záleží na tom, zda otec má zachovanou rodičovskou zodpovědnost, pak by se dokazoval i jeho nezájem.
Se vším by Vám měla pomoci, případné dataily vysvětlit, Vaše sociální pracovnice. Jinak se samozřejmě můžete obrátit i na nás.


S pozdravem
Petra Peřinová
Natama, www.natama.cz

Zdroj:

AZ RODINA.cz - informační portál (nejen) pro rodiče, 8.4.2009,  www.azrodina.cz

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250
Aperio_linka_pro_mamy_a_taty

POTŘEBUJE VAŠE DÍTĚ NEBO (SKORO) DOSPĚLÁK (10 - 26 LET) TROCHU NAKOPNOUT?

Samozřejmě to myslíme v dobrém :-) Nemá moc kamarády? Navazuje hůř vztahy? Těžko vychází s okolím? Je pořád na mobilu nebo pc? Škola je problém? Nechce se mu do práce? Něčím se trápí, něco se mu nedaří, nezvládá? V něčem lítá? Přemýšlíte co s ním, jak mu pomoct? Darujte mu vstupenku na KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ! ON-LINE (s RADKEM BANGOU). Mimořádná možnost již tuto sobotu od 16.00 hod.

Dětské hodinky s GPS zajistí neustálý rodičovský dohled

Chcete mít přehled o svých dětech, ale současně je nechcete ztrapňovat před kamarády častými telefonáty nebo SMS zprávami? Jste jako na trní, když přijdou domů až o hodinu později, než bylo původně domluveno – a vymlouvají se, že se vybila baterie mobilu nebo že zvonění nebylo slyšet dost hlasitě? Přesně pro vás je tu efektivní řešení, které bude děti bavit a nabídne i pestrou paletu doplňkových funkcí. O co tedy přesně jde?

JUDr. ROMANA LUŽNÁ - ADVOKÁTKA

Poskytuje právní poradenství zejména v oblasti NEMOVITOSTÍ (převody bytů, domů, pozemků, zřizování věcných břemen, zástavních práv, řešení podílového spoluvlastnictví atd.) a RODINNÉHO PRÁVA (rozvodové řízení, úprava péče o nezletilé děti, úprava vyživovací povinnosti, vymáhání dlužného výživného, spory o určení otcovství).

CHYTRÝ TELEFON PRO CHYTRÉ DĚTI. JAK VYBRAT MOBIL PRO DÍTĚ NEJEN ZA VYSVĚDČENÍ?

Dnes bychom asi těžko našli dítě, které nechce mobil. Pokud tedy hledáte praktický a užitečný dárek, který udělá dítěti i radost, nový telefon je určitě dobrá volba. Jaký mobil ale vybrat? Inspirujte se tipy na telefony pro děti každého věku. Všechny uvedené modely jsou aktuálně dostupné v síti prodejen Mobil Pohotovost. Můžete tu nejen koupit nový mobil, ale i prodat starý, takže docílíte unikátní ceny.

Kde dělají zájemci o půjčky chybu? To vám vysvětlí Petr z portálu Bezvamoney.cz

Mnoho finančních problémů si dlužníci způsobí sami tím, že si půjčují bez rozmyslu. Další komplikací je nízká finanční gramotnost a nedostatečné využívání informačních článků specializujících se na oblast půjček. Nejenom tyto informace, ale i další důležité souvislosti vám prozradí Petr z Bezvamoney.cz.

Předsevzetí pro nový rok? Pojďme jíst zdravě, pojďme jíst BIO!

„Nepřejídat se, a když už si zahřešit, tak něčím opravdu kvalitním.“ Poznáváte se v tomto novoročním předsevzetí? Začněte nový rok zdravě a dejte si záležet na tom, co vy i vaše rodina jíte.

Jak zvládnout náročnou péči o seniora?

Přesvědčení, že senioři, kteří se o sebe nejsou schopni naplno sami postarat, patří do ústavů, je už naštěstí na ústupu. Příbuzní se snaží stále více, aby staří lidé mohli co nejdéle zůstat v domácím prostředí. Toto rozhodnutí s sebou však nese spoustu překážek.

SPÁNEK TEENAGERŮ

Spánkem stráví každý z nás asi 24 let, což odpovídá zhruba třetině našeho života. Kvalitní a dostatečný spánek tvoří nezbytnou podmínku zdraví, a to jak fyzického, tak duševního. Ovlivňuje funkci mozku i hladinu hormonů, které se podílí na chuti k jídlu a soustředění, snižuje pravděpodobnost depresí i sebevražedných sklonů. Dospělý člověk potřebuje v průměru osm hodin, u dětí a teenagerů však regenerace trvá delší dobu.

Padání vlasů a vlivy, které ho mohou způsobit

Po každém umytí vlasů vám jich vypadnou cca tři stovky. Zdá se vám to mnoho? Není potřeba se zneklidňovat – zdravý člověk má na hlavě kolem sto tisíc vlasů! Co ale dělat, pokud zjistíte, že vám vlasy ubývají rychlejším tempem než by měly?

STAN PRO DOVOLENOU S DÍTĚTEM? COLEMAN® Blackout Bedroom®

Jezdíte běžně na dovolenou pod stan a nejste si jisti, jestli to zvládnete i s dítětem? Rozhodli jste se nově zažít trochu dobrodružství, vyrazit s nejmladším členem rodiny někam do kempu a hledáte vhodný model stanu? Otestovali jsme ho za vás. Stany COLEMAN® Blackout Bedroom® na rodiny s dětmi myslí.

VÍTE, CO MŮŽETE UDĚLAT PRO BEZPEČÍ DĚTÍ NA INTERNETU?

Děti používají digitální technologie a internet čím dál častěji už od útlého věku. V České republice v současnosti téměř každé dítě od určitého věku používá zařízení, které je připojeno k internetu. Rodiče se tak musí vypořádat s novými situacemi, které spadají do takzvaného „digitálního rodičovství“. Rodiče by měli zvážit, jaká pozitiva a negativa s sebou přináší digitální zařízení v rukou dětí, především pak kolik času s nimi mají trávit, jak je kontrolovat a jak zajistit jejich internetovou bezpečnost.

JAKÁ JE ZDRAVÁ ŽIDLE PRO ŠKOLÁKA?

Dotaz: V současnosti zařizujeme dětský pokojík. Starší dceři bude sedm let, a tak bychom jí rádi pořídili vhodné sezení, kde si bude psát úkoly, malovat si a věnovat se dalším činnostem. Můžete nám poradit, kde bychom sehnali pracovní židli, která jí zajistí zdravé sezení a zároveň s ní nějaký ten rok poroste? Ludmila Márová, Jihlava

JAK UPÉCT MAKRONKY?

Upéct tohle výborné cukroví vůbec není lehké, a tak jsem se rozhodla absolvovat další kurz v rámci Gourmet Academy MAKRONKY S EDITOU. Kurzy s Editou Paulusovou se mi líbí čím dál víc, Edita je neskutečná profesionálka a zároveň se vůbec nestydí přiznat, že někdy něco zkrátka nevyjde i jí. Makronky jsou totiž zapeklitým dezertem i pro zkušené cukrářky. Konečný výsledek může ovlivnit takřka cokoli – typ mandlové mouky, vajíčka, vlhkost vzduchu, místo kde makronky schnou, atd. Nám se ale povedly!

Asekol_cervene_k_200x600px__03
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359