SDRUŽENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN

Vzniklo v roce 1995. Jeho cílem je pomoci opuštěným, sociálně a zdravotně znevýhodněným dětem a mladým lidem. Pomoc směřuje jednak dětem odebraným z biologických rodin z důvodů ohrožení vývoje dítěte či absence rodinného zázemí, zároveň dětem sociálně a zdravotně znevýhodněným a dětem umístěným v dětských domovech, výchovných či diagnostických ústavech. V současné době Sdružení pěstounských rodin pracuje s celostátní, krajskou a místní působností v několika projektech.

Jedná se o:

Poradnu náhradní rodinné péče - poradna náhradní rodinné péče poskytuje poradenství, pomoc a podporu dětem, zájemcům a žadatelům o náhradní rodinnou péči a rodinám s dětmi v náhradní rodinné péči.

Dům jistoty - jako centrum volnočasových aktivit nabízí pestré využití volného času sociálně a zdravotně znevýhodněným dětem. Specializované zájmové kroužky (taneční, dramatický, keramický, arteterapeutický) jsou určeny dětem v náhradní rodinné péči a dětem se specifickými poruchami.

Dům na půli cesty - Velký Dvůr u Pohořelic - zařízení pro mladé lidi, kteří po dosažení plnoletosti odcházejí z dětských domovů, výchovných a diagnostických ústavů či velkých pěstounských rodin, kde není v silách rodičů postarat se o všechny svoje děti. Většina z nich není schopna vést samostatný život. Často postrádají základní sociální a pracovní návyky, kvalitní vzdělání a materiální zázemí. Není-li jim v této chvíli nabídnuta pomoc, končí obvykle v záchytných sociálních sítích.

Posláním sdružení je napomoci malým dětem a dospívající mládeži najít optimální podmínky ke svému zdárnému vývoji a začlenění do společnosti.

Další informace na:

 

 

www.pestouni.cz

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250

KŘÍDLA A KOŘENY

Síť mateřských center (Síť MC) vyhlašuje celoroční kampaň jako příspěvek k 20. výročí Mezinárodního roku rodiny vyhlášeného OSN.

www.kridla-koreny.cz
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359