Asekol_cervene_k_965x100px__04

DANĚ A ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ STUDENTKY

Autor: odpověď - JUDr. Marcela Smutná, Wolters Kluwer ČR, a. s.

DOTAZ Z PORADNY - Dcera bude maturovat až na podzim, takže pro mezidobí si našla práci prováděnou na základě dohody o pracovní činnosti, ve které má sjednanou odměnu ve výši 55 Kč/hod. Nevím, zda je její povinností odvádět zdravotní a sociální pojištění (do září je v podstatě studentem) a jak je to také s daní z příjmu?


Související předpisy:

§ 6 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění p. p.
§ 3, 7 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na soc. zabezp. a příspěvku na
státní politiku zam., ve znění p. p.
§ 5 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění p. p.
§ 7, 9 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění p. p.
§ 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,
ve znění p. p.

Odpověď:

Placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění a na sociální pojištění závisí v daném případě na tom, zda dcera bude účastna nemocenského pojištění. Není tedy rozhodná výše příjmu za jednu hodinu vykonané práce. Podle § 5 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění je pojištěnec plátcem pojistného, pokud je zaměstnancem. Za zaměstnance se pro účely zdravotního pojištění považuje fyzická osoba, které plynou příjmy ze závislé činnosti nebo funkčních požitků podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZDP).
Zákon č. 48/1997 Sb. pod body 1 až 7 uvádí výjimky, kdy není povinnost odvádět pojistné na zdravotní pojištění. Tuto povinnost nemá osoba činná na základě dohody o pracovní činnosti, která v kalendářním měsíci nedosáhla započitatelného příjmu. Započitatelný příjem vysvětluje zákon tak, že se jedná o příjem ve výši částky, která je podmínkou pro účast takové osoby na nemocenském pojištění. Podmínky účasti na nemocenském pojištění upravuje § 6 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.
Jednou z nich uvedenou v odstavci 1 písm. c) je, že sjednaná částka započitatelného příjmu z tohoto zaměstnání za kalendářní měsíc činí aspoň částku rozhodnou pro účast na pojištění. Pravidla pro stanovení výše částky upravuje odstavec 5. Pro rok 2009 činí částka 2 000 Kč měsíčně.
Pokud započitatelný příjem dcery bude činit měsíčně maximálně 1 999 Kč, nebudou ani ona ani její zaměstnavatel povinni odvádět pojistné na zdravotní pojištění. Pokud bude odměna za výkon práce činit 2 000 Kč a více, budou dcera i její zaměstnavatel povinni odvádět pojistné, které se stanoví ze skutečné výše příjmu (§ 2 odst. 1 zákona č. 592/1992 S., o všeobecném zdravotním pojištění - 13, 5 % z vyměřovacího základu, pojistné hradí z jedné třetiny zaměstnanec a ze dvou třetin zaměstnavatel - § 9 zákona č. 48/1997 Sb.). Povinnost odvádět pojistné na zdravotní pojištění mají zaměstnanec i zaměstnavatel, pokud je zaměstnanec účasten nemocenského pojištění, i když je za zaměstnance plátcem pojistného i stát (§ 7 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb.).
Placení pojistného na sociální pojištění upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Podle § 3 zákona jsou zaměstnanci poplatníky pojistného, pokud jsou účastni nemocenského pojištění. Placení pojistného na sociální pojištění tak opět závisí na výši příjmu v kalendářním měsíci. Pokud bude příjem činit 2 000 Kč a více, odvádí se pojistné na sociální pojištění.
Odměna z dohody o pracovní činnosti je příjmem ze závislé činnosti podle § 6 odst. 1 písm. a) ZDP. Odvod daně bude záviset na výši příjmu ze závislé činnosti. Pokud výše odměny z dohody nepřesáhne 5 000 Kč měsíčně, postupuje se podle § 6 odst. 4. Hrubý příjem (tj. maximálně 5 000 Kč měsíčně) je po zvýšení o případné pojistné na zdravotní pojištění a pojistné na sociální pojištění samostatným základem daně pro zdanění daní vybíranou srážkou sazbou daně podle § 36 odst. 2 písm. p) ZDP ve výši 15%. Tento postup platí v případě, že dcera nepodepíše prohlášení k dani podle § 38k odst. 4 a 5 ZDP. Pokud by podepsala prohlášení k dani, musí zaměstnavatel srazit jen zálohu na daň podle § 38h ZDP. Po uplynutí
zdaňovacího období (kalendářní rok) by dcera mohla požádat o roční zúčtování záloh na daň za podmínek uvedených v § 38ch, pokud by nebyla povinna podat daňové přiznání podle § 38g zákona.

§ 6 odst. 1 písm. a), odst. 4, 13 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění p. p.
§ 36 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění p. p.
§ 38d, 38g, 38h, 38ch, 38k zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve
znění p. p.

JUDr. Wolters Kluwer ČR, a. s., 16.6.2009, www.otazkyodpovedi.cz

Zdroj:

AZ RODINA.cz - informační portál (nejen) pro rodiče, www.azrodina.cz

Azrodina_portal_250x250

POTŘEBUJE VAŠE DÍTĚ NEBO (SKORO) DOSPĚLÁK (10 - 26 LET) TROCHU NAKOPNOUT?

Samozřejmě to myslíme v dobrém :-) Nemá moc kamarády? Navazuje hůř vztahy? Těžko vychází s okolím? Je pořád na mobilu nebo pc? Škola je problém? Nechce se mu do práce? Něčím se trápí, něco se mu nedaří, nezvládá? V něčem lítá? Přemýšlíte co s ním, jak mu pomoct? Darujte mu vstupenku na KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ! ON-LINE (s RADKEM BANGOU). Mimořádná možnost již tuto sobotu od 16.00 hod.

Dětské hodinky s GPS zajistí neustálý rodičovský dohled

Chcete mít přehled o svých dětech, ale současně je nechcete ztrapňovat před kamarády častými telefonáty nebo SMS zprávami? Jste jako na trní, když přijdou domů až o hodinu později, než bylo původně domluveno – a vymlouvají se, že se vybila baterie mobilu nebo že zvonění nebylo slyšet dost hlasitě? Přesně pro vás je tu efektivní řešení, které bude děti bavit a nabídne i pestrou paletu doplňkových funkcí. O co tedy přesně jde?

JUDr. ROMANA LUŽNÁ - ADVOKÁTKA

Poskytuje právní poradenství zejména v oblasti NEMOVITOSTÍ (převody bytů, domů, pozemků, zřizování věcných břemen, zástavních práv, řešení podílového spoluvlastnictví atd.) a RODINNÉHO PRÁVA (rozvodové řízení, úprava péče o nezletilé děti, úprava vyživovací povinnosti, vymáhání dlužného výživného, spory o určení otcovství).

CHYTRÝ TELEFON PRO CHYTRÉ DĚTI. JAK VYBRAT MOBIL PRO DÍTĚ NEJEN ZA VYSVĚDČENÍ?

Dnes bychom asi těžko našli dítě, které nechce mobil. Pokud tedy hledáte praktický a užitečný dárek, který udělá dítěti i radost, nový telefon je určitě dobrá volba. Jaký mobil ale vybrat? Inspirujte se tipy na telefony pro děti každého věku. Všechny uvedené modely jsou aktuálně dostupné v síti prodejen Mobil Pohotovost. Můžete tu nejen koupit nový mobil, ale i prodat starý, takže docílíte unikátní ceny.

Kde dělají zájemci o půjčky chybu? To vám vysvětlí Petr z portálu Bezvamoney.cz

Mnoho finančních problémů si dlužníci způsobí sami tím, že si půjčují bez rozmyslu. Další komplikací je nízká finanční gramotnost a nedostatečné využívání informačních článků specializujících se na oblast půjček. Nejenom tyto informace, ale i další důležité souvislosti vám prozradí Petr z Bezvamoney.cz.

Předsevzetí pro nový rok? Pojďme jíst zdravě, pojďme jíst BIO!

„Nepřejídat se, a když už si zahřešit, tak něčím opravdu kvalitním.“ Poznáváte se v tomto novoročním předsevzetí? Začněte nový rok zdravě a dejte si záležet na tom, co vy i vaše rodina jíte.

Jak zvládnout náročnou péči o seniora?

Přesvědčení, že senioři, kteří se o sebe nejsou schopni naplno sami postarat, patří do ústavů, je už naštěstí na ústupu. Příbuzní se snaží stále více, aby staří lidé mohli co nejdéle zůstat v domácím prostředí. Toto rozhodnutí s sebou však nese spoustu překážek.

SPÁNEK TEENAGERŮ

Spánkem stráví každý z nás asi 24 let, což odpovídá zhruba třetině našeho života. Kvalitní a dostatečný spánek tvoří nezbytnou podmínku zdraví, a to jak fyzického, tak duševního. Ovlivňuje funkci mozku i hladinu hormonů, které se podílí na chuti k jídlu a soustředění, snižuje pravděpodobnost depresí i sebevražedných sklonů. Dospělý člověk potřebuje v průměru osm hodin, u dětí a teenagerů však regenerace trvá delší dobu.

Padání vlasů a vlivy, které ho mohou způsobit

Po každém umytí vlasů vám jich vypadnou cca tři stovky. Zdá se vám to mnoho? Není potřeba se zneklidňovat – zdravý člověk má na hlavě kolem sto tisíc vlasů! Co ale dělat, pokud zjistíte, že vám vlasy ubývají rychlejším tempem než by měly?

STAN PRO DOVOLENOU S DÍTĚTEM? COLEMAN® Blackout Bedroom®

Jezdíte běžně na dovolenou pod stan a nejste si jisti, jestli to zvládnete i s dítětem? Rozhodli jste se nově zažít trochu dobrodružství, vyrazit s nejmladším členem rodiny někam do kempu a hledáte vhodný model stanu? Otestovali jsme ho za vás. Stany COLEMAN® Blackout Bedroom® na rodiny s dětmi myslí.

VÍTE, CO MŮŽETE UDĚLAT PRO BEZPEČÍ DĚTÍ NA INTERNETU?

Děti používají digitální technologie a internet čím dál častěji už od útlého věku. V České republice v současnosti téměř každé dítě od určitého věku používá zařízení, které je připojeno k internetu. Rodiče se tak musí vypořádat s novými situacemi, které spadají do takzvaného „digitálního rodičovství“. Rodiče by měli zvážit, jaká pozitiva a negativa s sebou přináší digitální zařízení v rukou dětí, především pak kolik času s nimi mají trávit, jak je kontrolovat a jak zajistit jejich internetovou bezpečnost.

JAKÁ JE ZDRAVÁ ŽIDLE PRO ŠKOLÁKA?

Dotaz: V současnosti zařizujeme dětský pokojík. Starší dceři bude sedm let, a tak bychom jí rádi pořídili vhodné sezení, kde si bude psát úkoly, malovat si a věnovat se dalším činnostem. Můžete nám poradit, kde bychom sehnali pracovní židli, která jí zajistí zdravé sezení a zároveň s ní nějaký ten rok poroste? Ludmila Márová, Jihlava

JAK UPÉCT MAKRONKY?

Upéct tohle výborné cukroví vůbec není lehké, a tak jsem se rozhodla absolvovat další kurz v rámci Gourmet Academy MAKRONKY S EDITOU. Kurzy s Editou Paulusovou se mi líbí čím dál víc, Edita je neskutečná profesionálka a zároveň se vůbec nestydí přiznat, že někdy něco zkrátka nevyjde i jí. Makronky jsou totiž zapeklitým dezertem i pro zkušené cukrářky. Konečný výsledek může ovlivnit takřka cokoli – typ mandlové mouky, vajíčka, vlhkost vzduchu, místo kde makronky schnou, atd. Nám se ale povedly!

Asekol_cervene_k_200x600px__03
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359