Asekol_cervene_k_965x100px__04

DOMÁCÍ NÁSILÍ, SVĚŘENÍ DÍTĚTE DO PÉČE, VYMÁHÁNÍ VÝŽIVNÉHO – JAK POSTUPOVAT

Autor: odpověď - Vlastimil Zima

DOTAZ Z PORADNY - Kamarádka má velké problémy s otcem jejího 1,5 ročního syna. Je alkoholik, nepracuje, ale pokaždé když se vrací z hospody na mol, chce vidět malého. Již několikrát ji hrubým způsobem uhodil, vesměs fackou přes obličej. Vždy přivolaná Policie ČR mu dá jen pokutu, kterou stejně nezaplatí.
Matka dítěte bydlí v bytě sama a díky jeho příchodům má strach kamkoliv jít.
Otec dítěte nemá v bytě co dělat, nemá v daném místě trvalé bydliště, ale pořád se vrací s tím, že ona je povinna mu dát nějaké peníze, které vždy utratí v hernách a za alkohol.
Kamarádka se na mne obrátila se strachem, protože už neví co od něho může očekávat. Dokonce má strach i když k ní jde na návštěvu její matka, protože i jí už dotyčný několikrát vyhrožoval. Poradíte mi jak postupovat, aby se to vyřešilo a měla nejen ona, ale i dítě klid? Jak má sepsat žalobu na otce dítěte, aby soud svěřil dítě do péče matky, popřípadě nároky na výživné?


DONA linka primárně a v nepřetržitém provozu poskytuje telefonickou krizovou pomoc obětem domácího násilí. Od jejího vzniku v září 2001 ji zavolalo více než 27 500 uživatelů služby. Její zavolání na číslo 251 51 13 13, prosím, doporučte i tazatelce, respektive vaší přítelkyni. Při důvěrném a v čase bezpečném pro volající, se v rozhovoru s vyškoleným odborným konzultantem/kou dozví, že i velmi složité situace mají konkrétní řešení a je možné učinit kroky na ochranu svých práv a vztahů a obranu před domácím násilím v jeho jakékoli podobě, před jiným kriminálním ohrožováním.

Domácí násilí má typické znaky, podle kterého ho lze identifikovat a pak vyhledat a přijmout patřičné rozhodnutí. Jde o:
- opakované projevy násilí - fyzického, psychického sexuálního, ekonomického, včetně snižování lidské důstojnosti, ponižování, výhrůžek a omezování osobní svobody osoby ohrožené a jí blízkých,
- projevy násilného chování jsou stále častější, zvětšuje se také jejich intenzita a následky, např. na zdraví a pod.,
- k násilí dochází mezi lidmi společně obývajícími byt nebo dům, je patrné typické rozdělení rolí na osoby ohrožené a osoby násilné - toto rozdělení je evidentně rozpoznatelné a neměnné,
- ohrožena je především žena a děti, výjimkou ale není ani domácí násilí na seniorech nebo mezigenerační a na mužích.

Vzhledem k tomu, jak se postupně domácí násilí a jeho projevy vyvíjejí, má ohrožená osoba nejvíce sil a možností zamezit ohrožení hned v prvopočátcích projevů násilí ve vztazích. V tu dobu je důležité upozornit násilnou osobu, že její chování vybočuje z normy partnerských vztahů, které by měly být harmonické, vyrovnané a postavené na vzájemné úctě a toleranci. Zde je také čas na situaci upozornit okolí, „zveřejnit" mezi blízkými, informovat se na možnosti pomoci odborníků, například v poradnách pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy, na linkách důvěry nebo na DONA lince (251 51 13 13). V dalších stádiích, zejména kdy již jsou patrné hrubé útoky na lidskou důstojnost, případně na zdraví či proti životu, nemá ohrožené osoba zpravidla sílu ani odvahu začít něco řešit a smiřuje se se situací, začíná se sebeobviňovat, nedokáže sama prolomit bariéry sociální izolace a obnovovat vztahy, které násilná osoby záměrně narušuje a ohrožuje. V tu dobu domácí násilí zasahuje nejen ohroženou osobu, ale i její děti, nejbližší příbuzné a známé, od kterých je záměrně izolována. Ohrožená osoba už opravdu potřebuje podporu pro obnovu sebevědomí a načerpání sil pro rozhodování od blízkých, pomoc odborníků v rámci sociálních a právních služeb pro zvládnutí náročné a nikoli krátkodobé záležitosti. Je však možné přijmout rychle kroky pro zastavení projevů domácího násilí a nalézt bezpečný prostor pro řešení domácího násilí. Jde především o využití možností daných zákonem č. 135/2006 Sb., na ochranu před domácím násilím, ve znění změn a doplňků a podpory v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Zde je na mysli především možnost využití vykázání a následná pomoc intervenčního centra při dalších možných a potřebných krocích ve spolupráci s jinými odbornými místy pomoci.

V tomto konkrétním případě je pro stanovení, zda jde o domácí násilí poměrně málo informací. Není zcela zřejmé, zda přítelkyně a otec jejího dítěte žijí ve společné domácnosti nebo obývají společně dům. Proto také odpovědi k jednotlivým problémům nemusí být přímo zaměřené na řešení domácího násilí, ale spíše obecně a z více oborů. Proto také neuvádíme širší výklad k problematice vykázání.

Za prvořadou záležitost považuji nutné řešit vztah rodičů k dítěti, za určitých okolností i vztahy mezi sebou (např. výživné matky dítěte a pod.). Otec je alkoholik, nepracuje - za předpokladu, že otec je zapsaný v rodném listu dítěte, je třeba připomenout, že oba rodiče mají k dítěti práva i povinnosti. A těmi jsou zejména povinnost podílet se na výživě a výchově. Pravděpodobně otec vůbec neplní vyživovací povinnost a je proto třeba podat návrh k soudu na stanovení vyživovací povinnosti a určení výše výživného. V této záležitosti musí ohrožená osoba navázat kontakt s orgánem sociálně právní ochrany dětí a požádat o pomoc při řešení. Je možné podat návrh na přijetí předběžného opatření (soud rozhoduje do sedmi dnů) nebo žalobu na svěření dětí do péče. Při tom soud určí, kdo bude mít dítě v péči, stanoví vyživovací povinnost a určí způsob kontaktu otce s dítětem, resp. uplatnění jeho práva na kontakt s dítětem a jeho vliv na výchovu. Při neplnění stanovené povinnosti se otec vystavuje nebezpečí trestního stíhání. Stejně tak by bylo možné ho stíhat za fyzické útoky, za ohrožování mravní výchovy dítěte. V případě, že by k útokům docházelo na místě veřejnosti přístupném a před více než třemi lidmi na místě, bylo by možné podat trestní oznámení i pro trestný čin výtržnictví. Je zřejmé, že ohrožená žena by měla vyhledat právní pomoc - například bezplatnou v občanské poradně, v poradně Bílého kruhu bezpečí či jiné organizace hájící práva ohrožených osob.
Jako podklad potvrzující důvodnost podání trestního oznámení by měla postačovat lékařská zpráva o ošetření po napadení, svědecké výpovědi a případně i výsledky řízení (rozhodnutí) dřívějších konfliktů. V rámci trestního řízení by měla ohrožená osoba požádat orgány činné v trestním řízení, aby zkoumaly prostřednictvím znalců, do jaké míry je narušena osobnost otce dítěte a zda a do jaké míry je schopna rozpoznat nebezpečnost svého chování a zda je schopna ho zvládat. Jde totiž o to, že i v rámci trestního řízení může soud rozhodnout o nedobrovolné ambulantní nebo ústavní léčbě závislosti. V žádném případě není ohrožená žena povinná dávat otci dítěte nějaké „kapesné" a jeho případné vymáhání, třeba s použitím násilí, by bylo možné kvalifikovat jako trestný čin.
Jestliže matka dítěte bydlí sama v bytě, pak je pro její ochranu důležité vědět, zda jde o byt v jejím vlastnictví či nájemní a zda má k bytu nějaké vlastnické právo i otec dítěte. Od toho se odvíjejí možnosti ochrany před „příchody". Jestliže otec dítěte nemá žádný majetkový podíl na vlastnictví bytu, může se ohrožená žena obrátit na obecní úřad a žádat o zásah v zájmu obnovení tzv. klidového stavu (na základě § 5 občanského zákoníku), nebo podat návrh soudu (předběžné opatření nebo žalobu), aby zakázal otci dítěte přístup do bytu.
Ohrožená žena by měla otce dítěte informovat o době, kdy by mohl chodit na návštěvy za dítětem a o nežádoucnosti jeho přítomnosti v bytě v jinou dobu, a pak se chránit přivoláním Policie ČR.

V každém případě doporučuji při postupné a konkrétní konzultaci s odborníky hodnotit i rizika dalšího vývoje. Není nic horšího, než když se po nedobré přípravě cosi spustí a nezvládne se následující vývoj, který pak vede ke zhoršení situace a k většímu ohrožení. Při konzultacích by odborníci (zejména v intervenčním centru, na linkách důvěry), měli s ohroženou ženou budovat tzv. bezpečnostní plán a v něm reagovat na možnosti vývoje a rizikovost situací.

Odborná pomoc:

  • bezplatná pomoc obětem domácího násilí a trestných činů - poradny Bílého kruhu bezpečí (www.bkb.cz, www.donalinka.cz)
  • lékařská pohotovostní služba (seznamy jsou zveřejněny na webových stránkách jednotlivých krajů ČR)
  • Policie České republiky, advokát (případně požádat Českou advokátní komoru o bezplatné právní zastoupení (www.cak.cz)

Vzory právních podání by měly být k dispozici jak na zmíněných místech pomoci, tak i v knihovnách.

Některé vzory najdete také zde:

V několika verzích jsou vzory dostupné i jinde na internetu (zadejte do vyhledávače „právní vzory").

Vlastimil Zima, vedoucí DONA linky, 20.7.2009, www.donalinka.cz


Související odkazy:

Zdroj:

AZ RODINA.cz - informační portál (nejen) pro rodiče, www.azrodina.cz

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250
Aperio_linka_pro_mamy_a_taty

POTŘEBUJE VAŠE DÍTĚ NEBO (SKORO) DOSPĚLÁK (10 - 26 LET) TROCHU NAKOPNOUT?

Samozřejmě to myslíme v dobrém :-) Nemá moc kamarády? Navazuje hůř vztahy? Těžko vychází s okolím? Je pořád na mobilu nebo pc? Škola je problém? Nechce se mu do práce? Něčím se trápí, něco se mu nedaří, nezvládá? V něčem lítá? Přemýšlíte co s ním, jak mu pomoct? Darujte mu vstupenku na KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ! ON-LINE (s RADKEM BANGOU). Mimořádná možnost již tuto sobotu od 16.00 hod.

Dětské hodinky s GPS zajistí neustálý rodičovský dohled

Chcete mít přehled o svých dětech, ale současně je nechcete ztrapňovat před kamarády častými telefonáty nebo SMS zprávami? Jste jako na trní, když přijdou domů až o hodinu později, než bylo původně domluveno – a vymlouvají se, že se vybila baterie mobilu nebo že zvonění nebylo slyšet dost hlasitě? Přesně pro vás je tu efektivní řešení, které bude děti bavit a nabídne i pestrou paletu doplňkových funkcí. O co tedy přesně jde?

JUDr. ROMANA LUŽNÁ - ADVOKÁTKA

Poskytuje právní poradenství zejména v oblasti NEMOVITOSTÍ (převody bytů, domů, pozemků, zřizování věcných břemen, zástavních práv, řešení podílového spoluvlastnictví atd.) a RODINNÉHO PRÁVA (rozvodové řízení, úprava péče o nezletilé děti, úprava vyživovací povinnosti, vymáhání dlužného výživného, spory o určení otcovství).

CHYTRÝ TELEFON PRO CHYTRÉ DĚTI. JAK VYBRAT MOBIL PRO DÍTĚ NEJEN ZA VYSVĚDČENÍ?

Dnes bychom asi těžko našli dítě, které nechce mobil. Pokud tedy hledáte praktický a užitečný dárek, který udělá dítěti i radost, nový telefon je určitě dobrá volba. Jaký mobil ale vybrat? Inspirujte se tipy na telefony pro děti každého věku. Všechny uvedené modely jsou aktuálně dostupné v síti prodejen Mobil Pohotovost. Můžete tu nejen koupit nový mobil, ale i prodat starý, takže docílíte unikátní ceny.

Kde dělají zájemci o půjčky chybu? To vám vysvětlí Petr z portálu Bezvamoney.cz

Mnoho finančních problémů si dlužníci způsobí sami tím, že si půjčují bez rozmyslu. Další komplikací je nízká finanční gramotnost a nedostatečné využívání informačních článků specializujících se na oblast půjček. Nejenom tyto informace, ale i další důležité souvislosti vám prozradí Petr z Bezvamoney.cz.

Předsevzetí pro nový rok? Pojďme jíst zdravě, pojďme jíst BIO!

„Nepřejídat se, a když už si zahřešit, tak něčím opravdu kvalitním.“ Poznáváte se v tomto novoročním předsevzetí? Začněte nový rok zdravě a dejte si záležet na tom, co vy i vaše rodina jíte.

Jak zvládnout náročnou péči o seniora?

Přesvědčení, že senioři, kteří se o sebe nejsou schopni naplno sami postarat, patří do ústavů, je už naštěstí na ústupu. Příbuzní se snaží stále více, aby staří lidé mohli co nejdéle zůstat v domácím prostředí. Toto rozhodnutí s sebou však nese spoustu překážek.

SPÁNEK TEENAGERŮ

Spánkem stráví každý z nás asi 24 let, což odpovídá zhruba třetině našeho života. Kvalitní a dostatečný spánek tvoří nezbytnou podmínku zdraví, a to jak fyzického, tak duševního. Ovlivňuje funkci mozku i hladinu hormonů, které se podílí na chuti k jídlu a soustředění, snižuje pravděpodobnost depresí i sebevražedných sklonů. Dospělý člověk potřebuje v průměru osm hodin, u dětí a teenagerů však regenerace trvá delší dobu.

Padání vlasů a vlivy, které ho mohou způsobit

Po každém umytí vlasů vám jich vypadnou cca tři stovky. Zdá se vám to mnoho? Není potřeba se zneklidňovat – zdravý člověk má na hlavě kolem sto tisíc vlasů! Co ale dělat, pokud zjistíte, že vám vlasy ubývají rychlejším tempem než by měly?

STAN PRO DOVOLENOU S DÍTĚTEM? COLEMAN® Blackout Bedroom®

Jezdíte běžně na dovolenou pod stan a nejste si jisti, jestli to zvládnete i s dítětem? Rozhodli jste se nově zažít trochu dobrodružství, vyrazit s nejmladším členem rodiny někam do kempu a hledáte vhodný model stanu? Otestovali jsme ho za vás. Stany COLEMAN® Blackout Bedroom® na rodiny s dětmi myslí.

VÍTE, CO MŮŽETE UDĚLAT PRO BEZPEČÍ DĚTÍ NA INTERNETU?

Děti používají digitální technologie a internet čím dál častěji už od útlého věku. V České republice v současnosti téměř každé dítě od určitého věku používá zařízení, které je připojeno k internetu. Rodiče se tak musí vypořádat s novými situacemi, které spadají do takzvaného „digitálního rodičovství“. Rodiče by měli zvážit, jaká pozitiva a negativa s sebou přináší digitální zařízení v rukou dětí, především pak kolik času s nimi mají trávit, jak je kontrolovat a jak zajistit jejich internetovou bezpečnost.

JAKÁ JE ZDRAVÁ ŽIDLE PRO ŠKOLÁKA?

Dotaz: V současnosti zařizujeme dětský pokojík. Starší dceři bude sedm let, a tak bychom jí rádi pořídili vhodné sezení, kde si bude psát úkoly, malovat si a věnovat se dalším činnostem. Můžete nám poradit, kde bychom sehnali pracovní židli, která jí zajistí zdravé sezení a zároveň s ní nějaký ten rok poroste? Ludmila Márová, Jihlava

JAK UPÉCT MAKRONKY?

Upéct tohle výborné cukroví vůbec není lehké, a tak jsem se rozhodla absolvovat další kurz v rámci Gourmet Academy MAKRONKY S EDITOU. Kurzy s Editou Paulusovou se mi líbí čím dál víc, Edita je neskutečná profesionálka a zároveň se vůbec nestydí přiznat, že někdy něco zkrátka nevyjde i jí. Makronky jsou totiž zapeklitým dezertem i pro zkušené cukrářky. Konečný výsledek může ovlivnit takřka cokoli – typ mandlové mouky, vajíčka, vlhkost vzduchu, místo kde makronky schnou, atd. Nám se ale povedly!

Asekol_cervene_k_200x600px__03
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359